Chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động

09/03/2023 11:20 GMT+7

baophutho.vn Với hơn 70 đoàn viên, người lao động, thời gian qua, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Báo Phú Thọ đã luôn đoàn kết, nỗ lực, thực hiện tốt các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tòa soạn. Công tác Công đoàn được triển khai nền nếp, thu hút đông đảo đoàn viên công đoàn tham gia. Tổ chức Công đoàn đã thực sự phát huy vai trò, trở thành chỗ dựa tin cậy cho cán bộ, đoàn viên, người lao động trong cơ quan.

POWERED BY
Việt Long