Cập nhật:  GMT+7
w63hu7lubOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4BhQUbhurDhu6lrw6xvw7Js4buGR+G7meG6smzhuq7hu5Phu4Lhu5PhurThuq7hu6lsw4ps4bukw4DhurLhu7lsxajhu4jDieG6suG7t2zhu6XhuqBsw5NMbOG7gOG7ueG7l0bhu4Vsw7Ns4bunw4ls4buEw4psRuG7l+G6tmzGsMOA4bqy4bu5bOG7p+G7ueG6osOtL+G7uW7DrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu7jhu6nhu5PFqWvDrGHhu4LhurThurLhu7ds4buEQmzDsm1s4bunw4ls4buEw4ps4bul4bqgbOG6rkHDveG6tmxG4buC4buT4buFbOG7p8OCbMawd+G6smxvw7Js4bunw4ls4buEw4ps4bqu4bu54bqq4bqy4bu3bMawxqHhurZs4bulxqHhurRs4bun4buZ4bunbOG7hkfDkmzGsOG6oOG6suG7uWxOeGzhu5PhurJsRuG6tOG7leG6smw24bum4bum4bumZizhu7fhu5XDkmxubS3hu5Hhu4Vs4buE4buTR2zhurZERmzGsHbhurZsRsSQ4bqy4bu3bOG7guG7k2zhu4ZHcuG6smzhuq5Bw73hurZsRuG7guG7k2zhu6fhu5nhu6ds4bunw4ls4buEw4ps4bquQeG6suG7uWzFqeG6tOG7k+G6suG7uWzhu6fDgmzGsEF4R2zhuq5BeeG6smxOeGzhu5IsYWFsRuG7gnbhurJsxrDhuqDhu5Ns4bul4buV4bqy4buFbOG6suG7uXNGbOG6sOG7lWzhu4ZH4buZ4bqybOG7peG7k+G7guG7hWzhuq7hu5Phu4Lhu5PhurThuq7hu6lsxrDhu5ts4bunw4Js4bqy4bu5QXhHbOG7p8OJbOG7hMOKbOG7peG6oGzDk0xs4buA4bu54buXRmbDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6bhu5Phu4BGQeG6tOG6smvDrMOtQeG6tuG7t2zhu6fhurDhu5Phu4Thu4ThurlrQeG7puG7qeG6skbhu6nhu4JrbOG7hEbDkuG6sOG7qeG6uWtPQcWpRuG7ueG7h2zDtOG7jW3hu4DDk+G7g2zhu7nhu6lB4bu34bu5RuG7h2zDssO14buP4buAw5Phu4NrbOG7hOG7guG7p+G6uWsvL+G7p2bhu6Xhu5PhurThu4Dhu7lHRuG7ueG6tGZO4bqyL8Wp4bup4buE4bquRuG6tOG7gC/hurLhu6lP4buEL29vw7Phu48vbm5uxanhu49u4buNw7Ju4buN4buPRuG7jeG7kcO1w7ThurDDsy3huq7hu5Phu4Lhu5PhurThuq7hu6lmxILhu4Dhu7drbOG7k+G6sEbhurlrb8OybOG7hkfhu5nhurJs4bqu4buT4buC4buT4bq04bqu4bupbMOKbOG7pMOA4bqy4bu5bMWo4buIw4nhurLhu7ds4bul4bqgbMOTTGzhu4Dhu7nhu5dG4buFbMOzbOG7p8OJbOG7hMOKbEbhu5fhurZsxrDDgOG6suG7uWzhu6fhu7nhuqJrbE9BxalG4bu54bq5a8O04buNbWts4bu54bupQeG7t+G7uUbhurlrw7LDteG7j2tsL8Osw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4bum4buT4buARkHhurThurJrw6w6S+G7p2zhurDhu4jhurzhurLhu7ds4bun4bqq4bqy4bu3bOG7k+G6smxG4bq04buV4bqybEbhuqLhurLhu7ls4bukw4DhurLhu7lsxajhu4jDieG6suG7t2zGsEPhurLhu7ds4bqw4bq04buXRmzhu4Lhu5Ns4buGR3LhurJs4bquQcO94bq2bEbhu4Lhu5Ns4bun4buZ4bunbOG7hkfhu5nhurJs4bqu4buT4buC4buT4bq04bqu4bupZsOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7pOG6tMWpw5Jrw6zhu6bDjWxG4bu5w73hu4VsRuG7guG6tOG6suG7t2zGsHbhurZs4buRLeG7keG7hWzhu6fhuqrhurLhu7ds4buT4bqybOG7p+G7meG7p2zGsMOJ4bqybE7huqBsxrDhu5ts4bquQcO94bq2bEbhu4Lhu5NsRuG7gnbhurJsw7JtbOG7p8OJbOG7hMOKbOG6rkHhurLhu7lsxanhurThu5PhurLhu7nhu4Vs4buA4bu54buZRmzhu7lBeeG6smzDk0xs4bqw4buMbG/DsmxG4buC4buI4bq64bqy4bu3bOG7ueG6vOG7gGxOQWzhu4Dhu7nhu5fhurZs4bun4buZ4bunbOG7hkfDkmzGsOG6oOG6suG7uWxOeGzhu5PhurJsRuG6tOG7leG6smw24bum4bum4bumbE7hu5Vs4bumLOG7puG7uGbDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8OsYeG7guG6tOG6suG7t2zGsMOC4buFbG9ubOG7p8OJbOG7hMOKbOG7peG6oGzDk0xs4buA4bu54buXRmzhu7nhu5XhurLhu7ls4bun4bu5w4HhurLhu7lsTuG6uEFs4buEQmxGQXjhurJsRuG7gnbhurJsb+G7jW1sRuG7gkF5R2zGsEPhurLhu7fhu4VsRuG7l+G6tmzGsMOA4bqy4bu5bOG7p+G7ueG6omzDs2zhu6fDiWzhu4TDimbDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8OsOeG6tOG6suG7t2zhu4ThurThurLhu7dsTuG6uEFsTkF54bunbOG6rkHDveG6tmxG4buC4buT4buFbOG6sEvhu6ds4bqw4buI4bq84bqy4bu3bOG7p+G6quG6suG7t2zhu5PhurJs4bun4buK4bqy4bu3bOG6sEPhurLhu7ds4bu34bu54bur4buAbMaw4bubbEZHw5J24bqybEbhu4JHw5J44bqybE514bqybMawROG6suG7t2zhu6fhu5nhu6ds4bun4bu5w4xs4bunw4ls4buEw4ps4bqu4bu54bqq4bqy4bu3bOG6suG7t0rhurLhu7ds4bunxqHhurLhu7ls4bu3QeG7meG7p+G7hWzhu6fhu7lz4buAbOG7ueG7leG6suG7uWzhurLhu7fhu7lBduG6tmzhu4Dhu7nhu5nhu4Bs4bqwR3VG4buFbOG6ruG7ueG6quG6suG7t2zGsMO9bOG7uXVHbOG7hkfGoWzGsOG7meG6suG7t2xGQXfhu6dsxanhurRs4bu54bqs4buTbOG7ueG6tOG7l+G6smzhu7dyw5Js4buC4buTZsOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7pOG6tMWpw5Jrw6ws4bu54buIbDY6LmzGsOG7m2zGsOG7iOG7k2xGQeG6suG7hWzhu4Thu5NHbOG6ruG7uUFsTsONbOG7p+G7ueG7mcOSbOG6ruG7k+G7guG7k+G6tOG6ruG7qWzhu5LhurJsNuG7uUhsw5PGocOSbOG7guG7k2zhu7dyw5Js4bu5dUds4buGR8ahbOG6suG7oeG6suG7t2zhurJ4bE54bOG6suG7t+G7iOG6ukFmbOG7tkHhu5nhurZsxrBC4bunbOG7puG6quG6suG7t2zhu5PhurJsRuG6ouG6suG7uWzhu6TDgOG6suG7uWzFqOG7iMOJ4bqy4bu3bMaw4bubbOG7p+G7ueG6omzGsOG7l+G6tGzhu6fhuqrhurLhu7ds4buT4bqybOG7p+G7meG7p2zGsOG6oOG7k2zhu4Dhu7nhu4jDieG6suG7t2xGxJDhurLhu7ds4bquQcO94bq2bEbhu4Lhu5Nsw5NMbOG6sOG7jGzhurLhu7fhu7lBduG6tmzhu6fhu5nhu6ds4bunw4ls4buEw4ps4bquQeG6suG7uWzFqeG6tOG7k+G6suG7uWxOQWzhu4Dhu7nhu5fhurbhu4Vs4bqu4bu54bqq4bqy4bu3bMawxqHhurZs4bulxqHhurRs4buT4bqybEbhurThu5XhurJsNuG7puG7puG7pmbDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4A54bq0R+G7guG7p+G7qWvDrOG6suG7t0dD4bqybOG7gOG6sOG6tGZO4bqyw60v4buAw6w=

nguồn plo.vn

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sín Thầu đảm bảo quốc phòng an ninh

Sín Thầu đảm bảo quốc phòng an ninh
2022-09-09 07:32:00

Là xã nằm ở phía Tây Bắc huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, tiếp giáp với Lào (21km với 8 mốc biên giới) và Trung Quốc (40,861km với 15 mốc biên giới), Sín Thầu có 6/7 bản có...

Lính biển diệt “giặc trời”

Lính biển diệt “giặc trời”
2022-09-06 08:51:00

Dành cả thời tuổi trẻ của mình cho những năm tháng ác liệt nhất của cuộc chiến đấu, đánh đuổi tàu Maddox và máy bay Mỹ xâm phạm lãnh hải, vùng trời Việt Nam, đó là Anh...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long