Cập nhật:  GMT+7
662bxc65fx8d3cx8dcexe8e4x676bxbf20x9b7bxd590xX7xf39exae7fxdbedx8881xb188xdd4fxX5x8848xXax8ca4x66c0x82ebxX3xXbxX1xede4xX3xX7x6793xX6xX3xc76exd9afxX3xdc9exXdxeacaxXexX3xXexd0fax863dxbe84xd95bxX3xXexX28xXbxX3xX29xX2axX28xX29xX3xX29xX1x8a9axXexX3xXexX1xd43fxX3xX2axXdx6d0bxXdxX0xab7fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb93axX10xX6x8056xXaxX12xX13xccb3xX29xX2axX3xe941xX40xXdxX3xX27xXdxX7xXexX27xX10xXexXexX28xX3xX4xea7exX6xX3xcbe8xXexX6xX5xe916x7729xX3xX4xX14xX3xXbxX1xX18xX3xX7xX1bxX6xX3xX1exX1fxX3xX21xXdxX23xXexX3xX1exe03axX29xX2axX3xXexX1xX8axX3xX1exa954xe034xX3x92dcxbe55xX29xX2axX3x7842xX3cxXbxX3xX1xf019xX29xX2axX74xX3xX5dxX40xXdxX3xa827xX74x6dfaxX3xXexX27xX18xX29xX3xed4fxX3xX7xX6xX28xX3xXexa8bdxX3xX1exX1fxX29xX1xX3xX2axXdxX1fxX3xX4xX6cxX6xX3xXcxX6xX7xXexX10xX3x9d71xXexX5xX6xX7x86dbxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa377xX28xX55xX73xXaxX12xX0xXdx6bbbxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6xa67dxX73xX3xX5xX6xXf7xXdxX10xX55xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX43xX43xX4xXd3xX96xX6xX28xXbxX1xX94xXexX1xX28xXd3xX5dxX29xX43xX55xX10xX7x831dxXexX28xXbxX43xX29xX10x68eaxX7xX43xd9b9x8750xc5b5x6e2cxX43xX2xX2xe13dxX55xX126xX127xX128xXa9xX2xX127xXabxXexX128xX128xX125xXa9xX5xX2xXd3x9dd6xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXbxX1xX18xX3xX7xX1bxX6xX3xX1exX1fxX3xX21xXdxX23xXexX3xXexX27xX28xX29xX2axX3xXexX28xXbxX3xX29xX2axX28xX29xX3xX29xX1xX37xXexX3xXexX1xX3cxX3xX2axXdxX40xXdxXaxX3xX55xX6xXexX6xdc0axX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x7209xX43xX43xXdxX2xX17cxX55xX94xX5xXdxX4xX1xXd3xX5dxX29xX10xX4xX55xX29xXd3xX29xX10xXexX43xX125xX127xX125xX126xX43xX127xX125xX43xX125xXabxX43xX2xX17cxXa9xX2xXa9xXa9xX17cxX2xXabxX12cxX12cxX126xXa9xXa9xX12cxX2xX128xXd3xX13dxXbxX2axd113xX122xX9xXabxce4cxX127xf0dbxX1xX9xX127xX1c5x8984xX9xX2xX127xX127xX1c5xX55xXbxX27xX9xX2xX1c5x95d3xXdxXexX9xX4xX27xX28xXbxX1c5xX7xX9xf197xX125xX21xXexX5dxX1e1xXebxc9b0xe277xX1c3xX55xf2c5xX1c3xcf19xX1e1xXb2xX2x951bxXe3xX29xX1f2xX122xXaxX3xX55xX6xXexX6xX17cxX5xX5xX17cxX7xXexX6xXexX94xX7xX9xXaxX5xX28xX6xX55xX10xX55xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX28xX55xX73xXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxXexX10xX9bxXexX17cxX6xX5xXdxX2axX29xX187xX3xX13dxX94xX7xXexXdxX1d6xX73x6a66xXaxX12xXcxX6xX7xXexX10xX3xXcexXexX5xX6xX7xX74xX3xX122xX10xX96xX7xXdxXexX10xX3xX1exe855xaabbxX4xX3xXebxX23xX29xX1xX3xX55xX6xX29xX1xX3xe585xX96xX97xX29xX3xX1ex6d1exX3xd37fxXebxX3xXexX1x801axX4xX3xXexX1xX3cxX3xX2axXdxX40xXdxad95xX74xX3xX4xd852xX29xX2axX3xX96xa6fexX3xX55xX6xX29xX1xX3xX7xX1fxX4xX1xX3xX4xX1fxX4xX3xX5xX28xXa0xXdxX3xX4xX14xX3xXbxX1xX18xX3xX29xX2axX28xX29xX3xX29xX1xX37xXexX3xX1xX14xX29xX1xX3xXexXdxX29xX1xXd3xX3x7030x9868xX73xX3xX5xX14xX3xX2axX25cxXdxX3x9d10xX3xX55xX14xX29xX1xX3xX4xX1xX28xX3xXexX1xX276xX4xX3xX11bxX1xX1fxX4xX1xX3xXebxX94xX28axX29xX3xXexX1xX25bxb159xX29xX2axX3xXexX1xX8axX4xX3xX4xX14xX3xXbxX1xX18xX3xX29xX2axX28xX29xX3xX11bxX1xXdxX3xX1exXdxX3xX55xX94xX3xX5xad41xX4xX1xXd3xX3xXe3xX97xX29xX3xX1exX1fxX29xX1xX3xX2axXdxX1fxX3xX1exX25bxX25cxX4xX3xX4x899axXbxX3xX29xX1xX31cxXexX3xXexX1xX1fxX29xX2axX3xX125xXd3xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe3xX28xX55xX73xXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxXexX10xX9bxXexX17cxX6xX5xXdxX2axX29xX187xX3xX13dxX94xX7xXexXdxX1d6xX73xX242xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX27xX10xX1d6xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX187xX43xX43xX5dxX29xX10xX9bxXbxX27xX10xX7xX7xXd3xX29xX10xXexX43xX4xX6xX17cxXbxX1xX10xX17cxX7xX94xX6xX17cxX55xX6xX17cxX5dxX6xX28xX17cxXexX28xXbxX17cxX29xX2axX28xX29xX17cxX29xX1xX6xXexX17cxXexX1xX10xX17cxX2axXdxX28xXdxX17cxXa9xXa9xXabxX2xX2xX126xXa9xXd3xX1xXexXebxX5xXaxX3xX27xX10xX5xX9xXaxX55xX28xX1d6xX28xX5xX5xX28xX122xXaxX3xX55xX6xXexX6xX17cxXdxXexXebxX17cxX7xX28xX94xX27xX4xX10xX9xXax8decxX5dxX29xd3d1xX7xX28xX94xX27xX4xX10xX9xee4bxX10xXexX6xXdxX5xX17cxX3dfxX94xe271xXdxX4xX1xX3d7xXcexXebxXcxX1xX94xX4xX3d7xX21xXdxX10xXex6e89xX6xXebxX17cxXa9xXb2xX12cxXa9xX1c3xXabxXabxX1c5xX5dxX29xX3d7xX4xX6xXebxXbxX6xXdxX2axX29xX9xXe3xX28xX9bxX17cxX6fxX29xXexX10xX27xX29xX6xX5xX3e8xXdxX29xX11bxX1c5xX5dxX29xX3d7xXebxX10xX55xXdxX94xXebxX9xX3e8xXdxX29xX11bxX17cxX13xX6xb224xX1xX10xX3dfxX6xX21xXdxX10xXexX3f8xX6xXebxX1c5xX5dxX29xX3d7xXexX10xX27xXebxX9xX3dfxX10xX7xX11bxXexX28xXbxX1c5xX5dxX29xX3d7xXexX1xX94xXebxX96xX9xX127xXaxX3xX55xX6xXexX6xX17cxXdxXexXebxX17cxX6xX55xX55xX10xX55xX9xXaxX2xXaxX12xX13xX14xX3xXbxX1xX18xX3xX1exX1fxX3xX21xXdxX23xXexX3xX3f8xX6xXebxX0xX43xX6xX12xX3xX1exX25bxX25cxX4xX3xX4xX1fxX4xX3xX4xX1xX94xX73xX18xX29xX3xX2axXdxX6xX3xX271xXebxX3xXexX1xX276xX4xX3xX4xX1xX37xXebxX3xXa9xX74xXabxX3xXexX27xX18xX29xX3xXb2xX3xX7xX6xX28xXd3xX3xX2bbxXdxb7b4xXebxX3xX7xX28axX3xX55xX276xX6xX3xXexX27xX18xX29xX3xX5xX25bxX25cxXexX3xX96xb8cexX29xX1xX3xX4xX1xc70cxX29xX3xX4xX6cxX6xX3xX7xX28axX3xX29xX2axX25bxe80axXdxX3xX1exd59exX3xX94xX28axX29xX2axX74xX3xXebxX94xX28axX29xX3xXexX1x6812xX74xX3xX7xaf78xX3xXexX1xX18xXebxX3xX5dxX14xX28xX3xX55xX6xX29xX1xX3xX7xX1fxX4xX1xX3xXexX1xX25bxX2e4xX29xX2axX3xXexX1xX8axX4xX3xX11bxX1xXdxX3xX4xae52xX3xX55xX304xXbxXd3xX3xXaxX2bbxX2bcxX73xX3xX5xX14xX3xXexX1xX8axX4xX3xX94xX28axX29xX2axX3xX11bxX3cxXexX3xX1xX25cxXbxX3xX2axXdxX1bxX6xX3xX4xX14xX3xXbxX1xX18xX3xX1exX10xX29xX3xX1exX25bxX25cxX4xX3xXbxX1xX6xX3xX96x9e92xX29xX2axX3xXbxX1xXdxX29xX74xX3xX7xX1bxX6xX3xX1exb1a0xX4xX3xX5dxX14xX3xX1exX1fxXd3xX3xX3f8xX51dxX3xX4x8d0exX29xX3xX4xX51dxX3xXebx8f6bxXexX3xXbxX1xXdxX18xX29xX3xX96xX97xX29xX3xX11bxX1xX1fxX4xX74xX3xX4xX1xa11cxX3xX2axX26fxXebxX3xX4xX14xX3xXbxX1xX18xX3xX5dxX14xX3xX1exX1fxX3x8d37xX4xX14xX3xXbxX1xX18xX3xX1exX1fx6f12xXaxX74xX3xXcxX6xX7xXexX10xX3xXcexXexX5xX6xX7xX3xX5dxXdxX3cxXexXd3xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8f5axX28xX94xX27xX4xX10xXaxX12xX0xX7xXexX27xX28xX29xX2axX12xXcxX1xX10xX28xX3xX21xX29xX10xX9bxXbxX27xX10xX7xX7xX0xX43xX7xXexX27xX28xX29xX2axX12xX0xX43xXbxX12

Theo Vnexpress

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

“Chợ ma” xứ chiếu

“Chợ ma” xứ chiếu
2023-09-22 14:35:00

Mẹ con tôi về quê ngoại ở tỉnh Đồng Tháp ngay dịp xã Định Yên (huyện Lấp Vò) tổ chức thực cảnh tái hiện “Chợ ma”...

Mùa hoa bưởi gọi tháng Ba về

Mùa hoa bưởi gọi tháng Ba về
2023-03-01 08:23:00

baophutho.vn Như một lời hẹn ước của mùa Xuân, mỗi độ cuối tháng Hai, đầu tháng Ba những chùm hoa bưởi với sắc trắng tinh khôi lại tỏa hương thơm ngát khắp...

Khách Việt có thể xin e-visa đến Mông Cổ

Khách Việt có thể xin e-visa đến Mông Cổ
2023-02-24 10:51:00

Mông Cổ thêm Việt Nam vào danh sách 98 nước có thể xin visa điện tử (e-visa). Theo danh sách được cập nhật đến ngày 15/2 trên trang web của Bộ Ngoại giao Mông Cổ, Việt Nam là...

Hương sắc hoa ban

Hương sắc hoa ban
2023-02-20 15:51:00

baophutho.vn Bắt đầu từ khoảng giữa tháng hai, trong khuôn viên của Trường Đại học Hùng Vương, thành phố Việt Trì, nhiều cây hoa ban đã bắt đầu bung nở. Với...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long