Cập nhật:  GMT+7
5233xd91ex10bbdxee0axf389xf0b8xdc87x74ecx11c7cxX7x112fex8a0dxabc5x100c6xfa8fxa009xX5xa552xXaxe787x8747xbb04x87cbx53c7xX3x5dd1x8d5fxXexX3xX18xb6e1xX3xXexX1xb75cxX3x758exX3x91b1xc803xX3xcbb7xa55fx7a93xd1e5x1118bxX3xX2xX2x7a4dxc88axX0xcfaexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx86a2xX10xX6xe685xXaxX12xe06axb94dxX3xX29xe884xX2cxX1xX3xXcxX1xda11x942fxX2cxX3x11ab8xe33bxX3x1038dxX2axX3xX2cxX14xX1xX57xX3xc32bxX21xX4xX3xX2bxX2cxX3xe3aexab66xX3x11fb0xX3xX2cxc99exX61xX3xXex75bexX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxadadxfe80xX45xX16xXaxX12xd9c3xX2bxX2cxX14xX3xX2cxX6xX16xX3xX2xX6bxX69xX2xce03xX3xX7xX6xX2cxX14xX3xX2cxX14xX15xX16xX3xX18xX19xXexX3xX18xX1dxX3xXexX1xX21xX3xXex96e6xX3xX25xX26xX3xX2bxX2cxX3xX28xX29xX2axX3xX2bxX2cxX3xX2xX2xX30xX31xX95xX3xX2cxX14xX52xX16xd280xX2cxX3xXcx6e1exXadx5f09xX2cxX14xX3xX56xX6xX2cxX3xX59xX2axX3xX2bxX2cxX3xX2xX2xX30xX3xX48xX49xX3xX29xX4cxX2cxX1xX3xXcxX1xX52xX53xX2cxX3xX59x10f38xX3xX56xX57xX3xX4x1031cxX3xafedxX52xX6xX2cxX3xX4xb769xX2cxX14xX3xXexe55axX3xX59xX2axX3xX2cxX14xX1xX57xX3xX61xX21xX4xX3xX2bxX2cxX3xXex9259xX3xX68xX69xX6bxX3xX2cxX6exX61xX3xXexX72x7ca3xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX83xX45xX16xXaxX12xX0xXexX6xX56xX5xX10xX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX61xX6xXcaxX14xXdxX2cxbf7axX30xXbxX18xX3xX6xX52xXexX83xXaxX12xX0xXexXcaxX12xX0xXexX45xX12xX0xXdxX61xX14xX3xX7xXcaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX148xX33xX33xX56xX6xX83xXbxX1xX52xXexX1xX83xX11exX25xX2cxX33xX83xX5xX45xX45xX6xXexX6xX33xc9a5xX10xX56xX7xXdxXexX10xX33xX6xX2cxX69xX2cxXdxX2cxX1xX69xXf5xX52xX83xX4xX69xXbxX1xX83xX2cxX14xX33xX30xa20exX2xX2xX33xecc9xX33xX2xX30xX1a1xX23xX19dxX2xX2xX1a1xf468x107e6x9a10xX33xX2xX30xX1a1xX1acxX68xbf22x723bxX30xX2xX1a1xX2xX6bxX68x6c37xX30xX1acxX1b4xX1a1xX6bxX1acxX11ex1018axXbxX14xXaxX12xX0xX33xXexX45xX12xX0xX33xXexXcaxX12xX0xXexXcaxX12xX0xXexX45xX12xX0xXbxX12xX1adxX2bxX4xX3xX56xX57xX3xX4xX2bxX83xX3xX59xX21xX2cxX14xX3xX2cxX14xX1xX10xX3xX48xXdxe8b7xX2cxX3xc7f9xXdx6de7xX61xX3xX7xX2bxXexX3xX5xX52xdde5xX2cxX3xXexe6a1xXdxX11exX3x8ab5xX2cxX1xX3xX148xX3x62dcxX48xX0xX33xXbxX12xX0xX33xXexX45xX12xX0xX33xXexXcaxX12xX0xX33xXexX6xX56xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX83xX45xX16xXaxX12xXcxX1xX52xX207xX4xX3xX4x105fbxXbxX3xX14xX53xX2cxX3xX14xX49xXdxX3xX25xc5a8xXdxX3xXfbxX2cxX14xX3xXcxX1xX52xX53xX2cxX3xe4cdxX3xX56xX57xX3xX4xX2bxX83xX3x6d5exXadxXf3xX2cxX14xX3xX1adxX6xX83xX3xX88xXf3xX2cxX3xX4xX49xX2cxX14xX3xX56xX57xX3xX59xX2axX3xX18xX52xX241xXexX3xX61xX21xX4xX3xX2bxX2cxX3xXexXadxXf3xX2cxX14xX3xXex10001xX11exX3xX1adxX2bxX4xX3xX56xX57xX3xX4xX2bxX83xX3xX4xf58bxX2cxX3xX5xbfa0xXdxX3xX2cxX1xX203xX2cxX3xX61xX21xX4xX3xX59xX2axX3xX2bxX2cxX3xX59xX2axX3xX18xX52xX241xXexX3xXexX112xX3xX2xX1b5xX3xXexX1xX2bxX2cxX14xX3xX59xc955xX2cxX3xX1a1xX3xX2cxX6exX61xX3xXexX72xX11exX0xXbxX12xXcxXcaxX83xX2cxX14xX3xXbxX1xX53xX2cxX3xX2cxX1xX203xX2cxX3xX59xX57xX2cxX1xX3xX25xX26xX3xX2bxX2cxX95xX3xX25xX57xX3xX1f8xXdxX1faxX61xX3xX7xX2bxXexX3xX25xXdxXc6xX2cxX3xX14xXdx5394xX3xXf5xX52xX16xX2axX2cxX3xX4xXfbxX2cxX14xX3xXexX100xX3xXexX2a2xXdxX3xXexX83xX15xX3xX4xX1xX83xX3xXcax120cbxX2cxX14xX95xX3xXexXcaxX83xX2cxX14xX3xX25xX26xX3xX2bxX2cxX95xX3xX4xX2bxX4xX3xX56xX57xX3xX4xX2bxX83xX3xX59xXedxX3xX14x9c53xX16xX3xX2cxX14xX52xX16xX3xX1xX2a2xXdxX3xX59xcd44xX4xX3xX56xXdxX1f5xXexX3xX4xX1xX83xX3xX18xXedxX3xX1xX207xXdxX95xX3xX25xX24dxXdxX3xXbxX1xX53xX2cxX3xX5xX24dxX2cxX3xX5xX15xX3xX59x5861xX2cxX14xX3xX25xXdxXc6xX2cxX95xX3xX4xX2bxX2cxX3xX56xX207xX95xX3xX4xX1xX21xX4xX3xX25xX57xX3xX4xX6xX83xX11exX3xX1adxX2bxX4xX3xX56xX57xX3xX4xX2bxX83xX3xX59xX2axX52xX3xX56xXdxX2c9xXexX3xXcax81cfxX95xX3xX29xX2axX3xX2bxX2cxX3xX2xX2xX30xX3xX4x104d8xX3xXexX53xX61xX3xXf5xX52xX6xX2cxX3xXexXcax6ce7xX2cxX14xX3xX5xX24dxX2cxX95xX3xX4xX3b9xX3xc4abxX3xX2cxX14xX1x10dbfxX6xX3xXcaxX241xXexX3xX5xX24dxX2cxX3xX25xX24dxXdxX3xX59xb60fxXdxX3xX7xX100xX2cxX14xX3xX18xXedxX3xX1xX207xXdxX95xX3xX2cxX1xXadxX2cxX14xX3xX25xX4cxX3xX1xX2bxX61xX3xX5xd882xXdxX3xX59xXedxX3xX56xX241xXexX3xX4xX1xX241xXbxX3xXexX241xXexX3xX4xX377xX11exX0xXbxX12xX0xXexX6xX56xX5xX10xX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX61xX6xXcaxX14xXdxX2cxX148xX30xXbxX18xX3xX6xX52xXexX83xXaxX12xX0xXexXcaxX12xX0xXexX45xX12xX0xXdxX61xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5x9a9cxX61xX6xX14xX10xXaxX3xX83xX2cxX4xX5xXdxX4xX1f8xX9xXaxXcaxX10xXexX52xXcaxX2cxX3xX7xX1xX83xX181xX452xX61xX6xX14xX10x10c85xXexX1xXdxX7xX11exX7xXcaxX4xba0fxXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX1acxX19dxX19dxXaxX3xX1xX7xXbxX6xX4xX10xX9xXaxX19dxXaxX3xX7xXcaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX148xX33xX33xX181xX181xX181xX11exXexXdxX10xX2cxXbxX1xX83xX2cxX14xX11exX25xX2cxX33xXcxXdxX6xX2cxX16xX83xX2cxX33xX452xX61xX6xX14xX10xX48xXdxX10xX181xX11exX6xX7xXbxX18x98dbxXcxX1xX52xX61xX56xX2cxX6xXdxX5xX452xa6c6xX9xX30xX1acxX1b4xX1a1xX6bxX23xXaxX3xX181xXdxX45xXexX1xX9xXaxX23xX19dxX19dxXaxX3xX56xX83xXcaxX45xX10xXcaxX9xXaxX2xXaxX3xX1xX16xXbxX10xXcaxX5xXdxX2cxX1f8xX9xXaxXaxX12xX0xX33xXexX45xX12xX0xX33xXexXcaxX12xX0xXexXcaxX12xX0xXexX45xX12xX0xXbxX12xX29xX2a2xXdxX3xX45xXdxX1f5xX2cxX3xX48xXdxX1f5xX2cxX3xX1f8xXdxX1faxX61xX3xX7xX2bxXexX3xX5xX52xX203xX2cxX3xXexX207xXdxX11exX3xX20bxX2cxX1xX3xX148xX3xX211xX48xX0xX33xXbxX12xX0xX33xXexX45xX12xX0xX33xXexXcaxX12xX0xX33xXexX6xX56xX5xX10xX12xX0xXbxX12xX13xX1xX203xX2cxX3xX59xX57xX2cxX1xX3xX25xX2axX3xXex7728xX2cxX1xX3xX4xX1xX241xXexX3xX25xX26xX3xX2bxX2cxX95xX3xX4xXf3xX3xXf5xX52xX6xX2cxX3xX48xXdxX1f5xX2cxX3xX1f8xXdxX1faxX61xX3xX7xX2bxXexX3xX4xX29exX2cxX3xX4xX1xX83xX3xXcaxX324xX2cxX14xX95xX3xX25xXdxX1f5xX4xX3xX5xX15xX61xX3xX4xd20bxX6xX3xX30xX1acxX3xX56xX57xX3xX4xX2bxX83xX3xX59xXedxX3xX5xX15xX61xX3xX14xXdxX377xX61xX3xX5xX29exX2cxX14xX3xXexXdxX2cxX3xX4xX5a5xX6xX3xX2cxX1xX345xX2cxX3xX45xX345xX2cxX3xX25xX24dxXdxX3xX4xXf3xX3xXf5xX52xX6xX2cxX3xX2cxX1xX15xX3xX2cxXadxX24dxX4xX11exX3xX13xX2c9xX52xX3xX1f8xX1xXfbxX2cxX14xX3xX4xX3b9xX3xX7xX28fxX3xX2cxX14xX6exX2cxX3xX4xX1xX352xX2cxX3xX1f8xX57xXbxX3xXexX1xX3e7xXdxX95xX3xX1xX203xX52xX3xXf5xX52xX377xX3xX7xbd7exX3xX1f8xX1xXfbxX2cxX3xX5xXadxX3e7xX2cxX14xX11exX3xXcxXcaxX83xX2cxX14xX3xX7xX52xX100xXexX3xXf5xX52xX2bxX3xXexXcaxX4cxX2cxX1xX3xX59xXdxX2axX52xX3xXexXcaxX6xX95xX3xXexXcaxX52xX16xX3xXexX100xX95xX3xX18xX19xXexX3xX18xX1dxX95xX3xX61xX207xXexX3xX7xX100xX3xX56xX57xX3xX4xX2bxX83xX3xXexX1xXdxX2c9xX52xX3xXexX1xX15xX2cxX1xX3xX1f8xX1xeb68xX2cxX95xX3xX59x10308xX3xX5x8f74xXdxX3xX4xX1xX83xX3xX2cxX1xX6xX52xX11exX11exX11exX95xX3xX45xX83xX3xX25xX203xX16xX95xX3xX4xX53xX2cxX3xX4xX3b9xX3xX61xX207xXexX3xX56xX377xX2cxX3xX2bxX2cxX3xX2cxX14xX1xXdxXc6xX61xX3xX61xXdxX2cxX1xX11exX0xXbxX12xX82xX52xX676xXdxX3xX4xX1xXdxX2axX52xX95xX3xX42xX29x8a82xX6c0xX3xXexXdxX2c9xXbxX3xXexX26xX4xX3xX5xX15xX61xX3xX25xXdxX1f5xX4xX3xX25xX24dxXdxX3xXbxX1xX53xX2cxX3xXexXcaxX6xX2cxX1xX3xXexX26xX2cxX14xX3xX4xX5a5xX6xX3xX4xX2bxX4xX3xX5xX52xX203xXexX3xX7xXadxX3xX25xX15xX3xX48xXdxX1f5xX2cxX3xX1f8xXdxX1faxX61xX3xX7xX2bxXexX11exX3xXcxX1xX10xX83xX3xXcxX211x8241


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Đường dây chuyên tiêu thụ xe gian

Đường dây chuyên tiêu thụ xe gian
2010-01-18 09:25:00

am thanh niên 29 tuổi nhiều lần tiêu thụ xe gian ở Hà Nội đang bị cảnh sát bắt. Mỗi chiếc xe, người này chỉ mua với giá hơn một triệu đồng.Ngày 16/1, công an quận Hai Bà Trưng...

Đường dây mại dâm cao cấp của má mì 9X

Đường dây mại dâm cao cấp của má mì 9X
2010-01-18 07:50:00

hách hát có nhu cầu "vui vẻ", Huyền dùng điện thoại điều các thiếu nữ trẻ đẹp đến phục vụ. Đường dây mại dâm tiền triệu của má mì 9X bị triệt phá sau khi hai gái bán dâm bị bắt...

Đường dây bán thân của sinh viên

Đường dây bán thân của sinh viên
2010-01-15 15:24:00

Đỗ Thị Thủy. Ảnh: P.VSau mỗi lần "vui vẻ" với khách mua dâm, các cô gái lại trở về cuộc sống sinh viên: Ngày lên giảng đường, chiều quay về khu nhà trọ.Ngày 14/1, Công an huyện...

Sát nhân bịt mặt khống chế gia đình cô giáo

Sát nhân bịt mặt khống chế gia đình cô giáo
2010-01-15 13:38:00

Bành Kiến Dương đột nhập vào nhà hàng xóm, khống chế cô giáo tiểu học, buộc người chồng đưa tiền rồi đâm chết nạn nhân.Mới là học sinh lớp 10 nhưng Dương đã tỏ ra một dân chơi...

Nữ nhân viên trộm xe sau ít phút thử việc

Nữ nhân viên trộm xe sau ít phút thử việc
2010-01-15 07:49:00

Lợi dụng lúc chủ hiệu thời trang đi vắng, nữ nhân viên vừa đến thử việc được ít phút đã nhanh tay lấy cắp chiếc xe máy bỏ đi.Sau vài tiếng truy tìm, cảnh sát đã bắt được thủ...

Phục kích bắt 30 tấn hàng lậu cận Tết

Phục kích bắt 30 tấn hàng lậu cận Tết
2010-01-14 15:47:00

ạng 13/1, lô hàng lậu tiền tỷ vận chuyển trên 2 xe tải và 2 xe khách đã bị cảnh sát kinh tế và các lực lượng tại Hà Nội bắt quả tang.Số bếp ga thời điểm bị bắt không chứng minh...

Giả thiếu tá quân đội đi chở gỗ lậu

Giả thiếu tá quân đội đi chở gỗ lậu
2010-01-14 13:05:00

Tài xế chiếc xe Ford nhanh chóng thay đổi biển số quân đội và khoác lên mình bộ quân phục mang hàm thiếu tá khi phát hiện cảnh sát truy đuổi. Công an Quảng Bình cho biết, sáng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long