Cập nhật:  GMT+7
4bqi4buU4bqk4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhu5fhu5ZAUUzhurLDgyDhu7Lhu7JRTOG6tOG7iOG7gEDhurRLSSPhurThu7jhurxT4bq0PCNIQOG6tOG7luG7keG7lFRTTOG6tOG6quG7leG7ueG6tOG7tkXhurRS4buAQOG6tEDhu7ZUU+G7mOG6tFIkReG6tOG7lMOo4bqiL+G7lOG6pMOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7LhurlMRUrhurLDg+G7l+G7lExU4bq0QOG7lMWoU+G7mOG6tEDhu5ZT4bq0QDvhurThu5fhu5RX4buW4bq04buIw4lU4bq04buR4buUxq/hurTDuUVRUeG7ueG6tCDhu7Lhu7JRTOG6tEvDiuG6tOG7iOG7gEDhurRLSSPhurThu7jhurxT4bq0PCNIQOG6tFLhu6pA4bq0QOG7lOG7jOG6tOG7lMOV4bq0S+G7lsOVU+G6tEDhu5RU4bq64buW4bq0Ulbhu5bhurTEqFXhurRA4buU4buW4buMQOG6tFDhu4zhurRAP+G7rlPhu5jhurRALOG6tFPhu5Q/4bq04buW4buR4buUVFNM4bq04bqq4bu54bq0KOG6uOG6tOG7uMOT4bq04buIw4lT4bq04bu2ReG6tEDhu5Thu5zhurRA4bu2P1dT4buY4bq0QOG7tlRT4buY4bq0UiRF4bq04buUw6jhurRAVuG7luG7ueG6tEA6xKjhurRQ4buUVOG6vFPhu5jhurRA4buUw4lT4buY4bq0Q0HhuqIv4buyw4PhuqJAReG7iFFM4bq04bu4QD5RTHbhurJSReG7tuG7mOG7llPhu7Xhuqbhu7I84bq0RSNAVOG6ssOD4bqiQOG7tsOD4bqiQErDg+G6ouG7llLhu5jhurRFUeG7luG7mFN24bqyUuG7lkpKUUzhurLhurRFUUB24bqy4buW4buR4buUVFNM4bq04bqq4buV4bq04bu4w5PhurRLP1jEqOG6tOG7iMOJU+G6tOG7tkXhurRA4buU4buc4bq0QOG7tj9XU+G7mOG6tEA74bq0UiRF4bq04buUw6jhurRAVuG7lkHhurLhurThu7jhu7bEqHbhurLhu5RAQOG7suG7tS8vUkxK4buWRUHhu4hFVOG7suG7lCNA4buUVEEoUy9KRUBF4buWUkXhu5hM4bu4L+G6psOC4bqk4bqsw4LhuqgvVOG7tuG7luG7mOG7llNFUS/hu5ZSReG7mEzhu7hEQuG6quG6psOCQl/huqRB4bug4buy4buY4bqy4bq04bu4QD5RTHbhurIp4buWSkDhu5Thu7XhurThuqjhuqrDguG7sjzhu7fhurThu5RM4buW4buY4buUQOG7teG6tOG6puG6quG6rOG7sjzhu7fhurLDg+G6oi9ASsOD4bqiL0Dhu7bDg+G6okDhu7bDg+G6okBKw4Phu5bhu5Hhu5RUU0zhurThuqrhu5XhurThu7jDk+G6tEs/WMSo4bq04buIw4lT4bq04bu2ReG6tEDhu5Thu5zhurRA4bu2P1dT4buY4bq0QDvhurRSJEXhurThu5TDqOG6tEBW4buWQeG6oi9ASsOD4bqiL0Dhu7bDg+G6oi9AReG7iFFMw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssODaOG7mCPhu6hT4bq0QOG7llPhurRA4buUR1PhurTEqMONU+G6tChW4buW4bq0KEhT4bq0S+G7juG6tMSo4buUVOG6tOG7iOG7luG7jEDhurRS4buKI+G6tEvhu5bDlVPhurRA4buUVOG6uuG7luG6tEs/WMSo4bq0xKjhu5RU4bq0UeG6uOG6tOG7uMOT4bq0xKhV4bq0QMOSU+G6tOG7mMOZ4buW4bq04oCc4buW4buR4buUVFNM4bq04bqq4buV4oCd4bq0xKjhu5Thu6LhurRR4bq44bq04buI4bq8U+G6tFNHU+G7mOG6tMSoSOG7suG6tFPhu5Thu6ThurRAO+G6tEDhu5Thu4zhurThu5TDleG6tOG7luG7keG7lFRTTOG6tOG6qkHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssODaOG7mCPhu6hT4bq0QOG7llPhurRA4bu2w5JT4bq0xKjhu5RU4bq04buURT7hurThu5bhu5Hhu5RUU0zhurThuqrhu5XhurThu7jDk+G6tEs/WMSo4bq04bu2ReG6tFLhu4BA4bq0QOG7tlRT4buY4bq0UiRF4bq04buUw6jhurRAVuG7luG6tC3hurRLPVPhu5jhurQo4bq4VOG6tEDhu5RX4buW4bq0S+G7lsOUUuG6tFLhurjhurQg4buy4buyUUzhurRLw4rhurRA4bu24buaU+G7lOG6tFHhurhT4buY4bq0UuG7iiPhurRL4buWw5VT4bq0QOG7lFThurrhu5bhurThu5bhu5Hhu5RUU0zhurRLSSPhurRA4buWw5JT4bq0U+G6vlLhurThuqbDgsOCQ0HhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssODZ+G7gsSo4bq0SiThurQg4buy4buyUUzhurTEqOG7lD9F4bq0UcOSU+G6tEDhu5bhu4xT4buY4bq0PMOJxKjhurRT4buUw41T4bq0KOG7juG6tFLhu4oj4bq0S+G7lsOVU+G6tEDhu5RU4bq64buW4bq0Ulbhu5bhurRT4buUP1Phu5jhurRA4bu2w5JT4bq04bq7U0BM4bu2U0xA4bq0S8OK4bq0PCNIQOG6tOG7lOG7lsOVU+G6tFLhu6pA4bq04bu4xq/hurThu5Thu5pT4buU4bq04bq8U+G7lOG6tEs/WMSo4bq0xKjhu5RU4bq0UeG6uOG6tOG7luG7keG7lFRTTOG6tOG6quG7leG6tEA74bq0U+G7lOG7luG7jiPhurRA4buUw4lT4buY4bq0QOG7lD9WxKhB4bq04buX4buUTFThurRLVeG7ueG6tFLhu4oj4bq0S+G7lsOVU+G6tEDhu5RU4bq64buW4bq0U+G6uD7hurTEqFXhurRQ4buWw5Qj4bq0SsOJU+G7mOG6tOG7mOG7lsavU+G7mOG6tChW4buW4bq04buW4buR4buUVFNM4bq04bqq4bu54bq0KOG6uOG6tEs/WMSo4bq0U0dT4buY4bq0xKhI4buy4bq0UOG7lOG6vOG6tFPhur5T4buY4bq04buY4buW4bq8UuG6tEDhu5bhu4xT4buY4bq04buoU+G6tFDhu5Thu5bhurRT4buUw41T4bq0xKjDicSo4bq0QOG7lMWoU+G7mOG6tOG7iMOJVOG6tEA74bq0TC1SReG7llHhu7nhurRA4buWU+G6tFPhu5Thu4BT4oCm4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg+G7l+G7lExU4bq0w7nhu5Xhu4Phu7nhurQg4buy4buyUUzhurTEqCZT4buY4bq04buI4buAQOG6tEtJI+G6tOG7uOG6vFPhurQ8I0hA4bq0UuG7qkDhurRS4buKI+G6tEvhu5bDlVPhurRA4buUVOG6uuG7luG6tOG7luG7keG7lFRTTOG6tOG7mOG7lsOJ4bq04bu2T+G7ueG6tEs/WMSo4bq0UeG6uFLhurRAO+G6tMSo4buUSEDhurRR4buWw5Uj4bq0UOG7lMOJxKjhurThu7hU4bq0KFbhu5bhurThu5bhu5Hhu5RUU0zhurThu5Thu5bDlVPhurRA4bq64buWQeG6tOG7luG7keG7lFRTTOG6tOG7mOG7lsOJ4bq04bu2T+G6tOG7uMOT4bq0PCNIQOG6tOG7lOG7lsOVU+G6tChW4buW4bq0U+G7lOG7luG7jiPhurRS4bq4I+G6tOG7uOG7gMSoQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4No4buYI+G7qFPhurRA4buWU+G6tMSow5pT4bq0xKjhu5RU4bq04buI4buW4buMQOG6tOG7luG7keG7lFRTTOG6tOG7mOG7lsOJ4bq04bu2T+G6tMSoVeG6tEDhu5TDlOG6tOG7uMOT4bq0Sz9YxKjhurRAI1Phu5jhurThu7ZF4bq0QOG7lOG7nOG6tEDhu7Y/V1Phu5jhurQo4bq4VOG6tOG7mOG7liFF4bq0xKgjxq/hu5bhurRT4bq+UuG6tFNFPuG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4PhurHhurVp4bq04buX4buWUuG6tOG6sVRUUOG6tEvDiuG6tFHhu5bDklPhurRAJcSo4bq04buy4buUKuG6tFPhu5TDjVPhurRA4buWU+G6tEvhu6hT4bq04buUw4pT4buY4bq0S0VT4buY4bq0UcOSU+G6tFDhu4zhurThu5RU4bq6xKjhu5ThurThu7jhurxT4bq0PCNIQOG6tEvhu5bDlVPhurRA4buUVOG6uuG7luG6tOG7luG7keG7lFRTTOG6tOG7mOG7lsOJ4bq04bu2T0HhurRqU+G7mOG6tMSoJFPhu5jhurTEqMOJxKjhurRT4buU4bq44bq0UcOKU+G7lOG6tEvhurpU4bq0UOG7lMOJxKjhurRLw4rhurRA4buaUuG6tFLDmeG7luG6tMSow4nEqOG7lOG6tEvDlOG6tOG7iOG6vFThurQow5XhurThu5Thu5pT4buU4bq04bq8U+G7lOG6tMSoKkXhurRT4buUIVPhu5jhurThu7jhurxT4bq04buy4buUw4xS4bq0xKhFVOG6tMSoSOG7suG6tFLhurjhurThu5TDilPhu5jhurRLw4rhurThu7Lhu5TDiUDhurRA4bu24buWw5RTQeG6tOG7l+G6uuG7luG6tFLhu6pA4bq04buU4buq4buW4bq0QOG7lOG6vFThurTEqMOJxKjhurRT4buU4bq44bq0S0kj4bq0QD/hurRK4buW4buQU+G6tOG7tkXhurThu5Thu6jhu5bhurRA4buUw4lT4buY4bq04bqm4bu54bq04buX4buWUuG6tOG6sVRUUOG6tMSo4buUVOG6tOG7iOG7luG7jEDhurQg4buy4buyUUzhurTigJzhu7jDk+G6tFDhu5TFqFPhu5jhurThu7jhurxT4bq0PCNIQOG6tOG7iEhA4bq0UH3hurRS4buqQOG6tOG7uOG6vFPhurThu7Lhu5TDjFLhurRASVLhurRA4buUP1dT4buY4bq0U+G6uFTigJ1B4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg+G7lyM+4bq0U+G7lOG7lsOSU+G7ueG6tEA74bq0U+G7lOG7luG7jiPhurRT4bq+UuG6tFNFPuG7ueG6tOG7mOG7llbhu5bhurTEqMWoU+G7mOG6tFPhu5jhu5TDleG6tEvDiuG6tEDhu5ZT4bq04bu24buGU+G7mOG6tCDhu7Lhu7JRTOG6tOG7uMOT4bq04bu4VlLhurRLP0XhurThu7ZF4bq0QOG7lOG7nOG6tEDhu7Y/V1Phu5jhurThu7Lhu5Thu5bDklPhurThu4jhurxT4bq04buW4buR4buUVFNM4bq04buY4buWw4nhurThu7ZPQeG6tOG6s+G7luG7jiPhurRT4bq4PuG6tEs/WMSo4bq0xKjhu5RU4bq0UeG6uOG6tOG7uMOT4bq04buY4buWPeG7suG6tOKAnOG7kyPhurzhurRAw4lU4oCd4bq04buY4buWIeG6tCghU+G7mOG6tCjhu5zhurRA4bu2xqDhurRA4bu2w5JT4bq0QOG7lOG7nOG6tEDhu7Y/V1Phu5jhurRQ4buU4buW4bq0UuG6uOG6tFPhu5jhurg+4bq0xKjhurhT4buY4bq0U+G7lOG7luG7jiPhurRS4buKI+G6tEvhu5bDlVPhurRA4buUVOG6uuG7luG6tCBTSuG7tlThu5ZK4bq0QOG7lOG6uFPhu5ThurTEqMWoU+G7mOG6tChW4buW4bq0S0k+4bq0SyrhurThu7Lhu5RHU+G6tFDhu5Q9xKjhurRAO+G6tMSoRVThurTEqEjhu7LhurRAVuG7luG6tOG7mOG7lsOJ4bq04bu2T0HhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssODZ+G7gsSo4bq0SiThurTEqMOJxKjhurRT4buU4bq44bq0S0kj4bq0QD/hurQo4buKU+G6tOG7mOG7liHhurRT4buW4buOUuG6tEDhu5ZT4bq0UOG7lOG7luG6tCDhu7Lhu7JRTOG6tEDhu6ThurThu7ZF4bq0QCzhurRA4buWU+G6tEDhu7bDklPhurRA4buU4buc4bq0QOG7tj9XU+G7mOG6tOG7uFJF4bu2QOG7suG7lFRTTOG7ueG6tCjhurjhurTEqOG7sOG6tOG7suG7lOG7luG7jCPhurTEqCpF4bq0IOG7suG7slFM4bq0S8OK4bq0QOG6vlPhu5jhurTDguG7ueG6pnjhu7nhurRL4bq6QOG6tOG6qOG6psSQ4bu5Q8SQ4bq0xqHhu5Xhurfhu7nhurRT4buUP1Phu5jhurRLRz7hurQo4buKU+G6tFHhurjhurTEqFRT4bq04bu4xq/hurThu7Qjw4nhurRA4buUSOG7suG6tOG7uFThurQoVuG7luG6tFI6xKjhurRL4buiU+G7lOG6tEvhu5bDlFLhurRDw4Lhuqbhu7nhuqTDguG6tMah4buV4bq34bq0UuG6uOG6tOG7lMOKU+G7mOG6tFPhurg+4bq0S+G6ukDhurRLP1jEqOG6tOG7uEUj4bq0UOG7lOG7luG6tOG7tkXhurRS4buAQOG6tOG7luG7keG7lFRTTOG6tOG6quG6tOG7lOG7qOG7luG6tEDhu5TDiVPhu5jhurTEkEHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4buX4bu2VFPhu5jhurRQ4buU4buW4bq0IOG7suG7slFM4bq0xKjhu5RU4bq04bu24buGU+G7mOG6tFPhu5QhU+G7mOG6tOG7uOG6vFPhurThu7Lhu5TDjFLhurThu7jDiVPhu5jhurRA4bq6VOG6tOG7uMOT4bq0QOG7luG7jOG7suG6tEAlxKjhurRR4bq44bq0UiXEqOG6tEDhu5bDkiPhurRS4bq44bq04buUw4pT4buY4bq04buUP1ZT4buY4bq0S+G7jFPhurRA4buU4bua4bq0U+G7lOG7luG7jiPhurRT4buU4bq44bq04buy4buUR1PhurRAxqDEqOG7lOG6tMSo4buUVOG6tOG7tuG7hlPhu5jhurTEqMOJxKjhurThu4g/VsSo4bq04buy4buUw4lA4bq0QOG7tuG7lsOUU+G6tEDhu5bhu4zhu7LhurRA4buUTFThurTEqCpF4bq04bu4UkXhu7ZA4buy4buUVFNM4bq04bu4w5PhurRA4buULMSo4bq04bu4LOG6tFHhurhS4bq04buI4buW4buMU+G6tEvhu7Dhu5bhurRA4buU4buc4bq0QOG7tj9XU+G7mEHhurRo4buUIVPhu5jhurTEqOG7lOG7luG7jMSo4bq0S+G7lsOVU+G6tEDhu5RU4bq64buW4bq0UuG6uFPhurThu5Thu5pT4buU4bq0xKhV4bq0QOG7lMOU4bq04buIT+G6tMSoVFPhu5jhu7nhurQo4bq44bq0xKhV4bq0QOG7lMOU4bq04oCcUuG7gsSo4oCd4bq0KOG6uFThurRT4buYP1fhu5bhurThu7jDk+G6tFDhu5TFqFPhu5jhurTEqMOaU+G6tDxF4bq0UeG6uuG6tFMhRUHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4buX4buUTFThurRKRVNA4bu24buW4bqiL+G7ssOD


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long