Cập nhật:  GMT+7
4buOKOG7muG7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5ThurPhuqYp4bqnIEDhu5TDleG7kSJUw6rhu5bhu7jEkeG6r+G7tOG7luG7sj4xKOG7luG7tCg1MeG7luG6sihXMeG7ljA/MOG7luG7tik64bqn4buWw6opw6Lhuq3huqXhu5bhuqc54bqn4buWMShW4bqn4buOLyjhu5rDleG7juG6s+G7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5ThurPDukBU4bu24buUw5XhuqbDojIxIeG7liIo4bqtODHhu5YiKMOg4buWdiHDmuG7h+G7lmkx4buW4bqnMsOaMeG7luG6pyg4MSHhu5bhuqcpMeG7luG7nMag4bua4buiTuG7lsO6KTrhurPhu5Yow6Ep4buWaTHhu5bhuqcyw5ox4buW4bqnKDgxIeG7luG6pykx4buWw4opOuG6p+G7lnZUMOG7li3hu5bDinbDueG6pGnhu5bhu7jhu6bhu5bhu7Q4MSHhu5bhu7I54buWIibhuqfhu5bhurXhuq3hu6Thu5bhu7I+MSjhu5bhu7QoNTHhu5bhu5ThuqThu6Qx4buW4bqzKFkw4buWaTHhu5bhuqcyw5ox4buW4bqnKDgxIeG7luG6pykx4buW4bu4xJHhuq/hu7Thu5YxIcSRxIMp4buW4bu24bqrMSHhu5bEkVThu5bhu7Qo4bqtw6ExIeG7ljEoVuG6p+G7luG7lE/hu5bhuqYoQDLhu5bhu7gzTuG7luG6syhXMeG7ljA/MOG7luG7tik64bqn4buWw6opw6Lhuq3huqXhu5bhu5EiVMOq4buW4bqnKSbhurPhu5bhuqdi4bu04buWw6rEkeG6r+G6p+G7luG6teG6rVThu5bhu7RV4bu04buW4bql4bukMeG7luG6syhZMOG7luG7tGNU4buWMcSRw6Phu7Thu5YxITLDmilO4buWISnhur3hu5bDqnvhu5bhuqfDojzhu5bhurXhuq1VMeG7luG6teG6reG7rjHhu5Yxxagw4buW4bqnKGXhu5bhu6Dhu5YgKSox4buW4bqnKSbhurNP4buOL+G6s8OV4buO4bqz4buW4bu0IFThuqXhuqXDjOG7lOG6s+G7kTLhu7bhu4fhu5TDleG7juG6p1Thu7IgQOG7luG6peG6p+G7hyBAw4zhu5QwVMOiISkxTOG7nOG6s+G7geG7llThuq3huqcy4buUw5Xhu47huqfDosOV4buO4bqn4bu2w5Xhu44pMCHhu5bhuqXDouG7tMOM4buULy/hu7RP4buyVDLhurMo4bqt4bqnKDJPw6oxL+G7tkDhuqUi4bqnMuG6sy8xQOG6v+G6pS/hu5rhu6Lhu55SL+G7nlLhu7bhu6LGoFHhu57hu57GoMag4bqn4bucU+G7olFTIOG7mk9d4bqzIeG7lOG7li/DleG7ji/huqfhu7bDleG7ji/huqfDosOV4buOL+G6p1Thu7IgQMOV4buOL+G6s8OV4buO4bqz4buW4bu0IFThuqXhuqXDjOG7lOG6s+G7kTLhu7bhu4fhu5TDleG7k+G6rTkp4buW4bqnKFUxIeG7luG7muG7muG7lsOqw6lU4buW4bq14bqtVE7hu5bhu5EiVMOq4buW4bu44bum4buWw6JU4buWMMav4bqn4buW4bqzKCkqMeG7luG7suG7pDHhu5bhu5zGoOG7muG7nuG7lsOqw6Mp4buW4bu0ODEh4buWMSEoOuG7lmkx4bqnKeG7luG7rUBUIuG7luG7tDPhu5YiKOG7pOG7ljHFqDEh4buW4bu0KDkxIeG7liDDoeG7liA14bqn4buW4bqnKDgxIeG7luG6pykx4buW4buy4bqxKeG7luG7tFXhu7Thu5bhurMoVzHhu5YwPzDhu5YhKVUx4buW4bu4KTrhurNP4buW4bqyKDPhu5bhu7QoY+G7luG6p3vhu7Qo4buW4bqzKGLhu5bhuqfDolXhu7Qo4buWdiEoKSox4buW4bu0ZeG6reG7luG6sihV4bqn4buW4bqnw6IpOzHhu5bhu7RjVOG7luG7kSJUw6pO4buWODEh4buWw4pk4buWdiE14bu04buW4bqk4bqjMeG7luG7tCgy4buW4buyKSbhuqfhu5bhu5EiVMOq4buWIMOa4buW4bqzKFcx4buWMD8w4buW4bu2KTrhuqfhu5bDqinDouG6reG6peG7luG7tuG6reG7h+G7ljEoVuG6p+G7luG6p8OiKjHhu5bhuqcoJuG7liEpw6Mp4buW4bu0M+G7liIo4buk4buWMcWoMSHhu5bhurMoVeG6p+G7ligpOjHhu5bhuqfhurnhu5bhu7jDoTEh4buWMSjhur0xIeG7luG6syhXMeG7ljA/MOG7liEpVTHhu5bhu7gpOuG6s+G7luG6syjDoOG7luG7sikmMeG7ligpOjHhu5YxVOG7h0/hu44v4bqzw5Xhu47hurPhu5bhu7QgVOG6peG6pcOM4buU4bqz4buRMuG7tuG7h+G7lMOV4buTZDEh4buW4bqnw6IyMSHhu5YiKOG6rTgx4buWIijDoOG7lnYhw5rhu4fhu5ZpMeG7luG6pzLDmjHhu5bhuqcoODEh4buW4bqnKTHhu5bDiik64bqn4buWdlQw4buW4bucxqDhu5rhu6JO4buW4buRIlTDquG7lsOqKTEo4buW4bu24bq54buWMShYMeG7luG7uMSR4bqv4bu04buWxqDhu57hu5YhKeG7pCnhu5Z2KFbhuqfhu5YiKFXhu7Thu5bhu7Yy4buWMSHEkcSDKeG7luG7tuG6qzEh4buW4buyPjEo4buW4bu0KDUxTuG7luG7slQy4buWIWEw4buWdSnhu6Qp4buW4bqzKFXhurPhu5YgNynhu5bhu7QoMuG7luG7tCjhur3hu5YiaOG7luG6pTnhu5bDkuG7kzLDokDhu5bhu5Np4buMTuG7luG6pigpJuG6p+G7luG7snvhu5bhurMoVeG6p+G7ligpOjHhu5bhuqdWMeG7luG7tDgxIeG7ljDDmTEhTuG7luG7mXvhu7Qo4buWw6pi4buW4bu4VTEo4buWISlV4buWVDHhu5YxKTEo4buWMMOZMSHhu5bDqsOa4buW4bqk4bukMeG7luG6syhZMOG7luG6teG6rSPhuqfhu5Yg4bqh4buWKMOgMSHhu5bhur9A4buy4bqlKeG6p0BP4buOL+G6s8OV4buO4bqzw5Xhu5Phuq3DoeG7tOG7luG7sj4xKOG7luG7tCg1MeG7luKAnOG6pOG7pDHhu5bhurMoWTDhu5ZpMeG7luG6pzLDmjHhu5bhuqcoODEh4buW4bqnKTHhu5bhu7jEkeG6r+G7tOG7ljEhxJHEgynhu5bhu7bhuqsxIeG7lsSRVOG7luG7tCjhuq3DoTEh4buWMShW4bqn4oCd4buW4bu0M+G7ljBi4bu04buW4bu4POG7tCjhu5bhuqfEkeG7lsOqVjHhu5bhu7QoMuG7ljEhxJHEgynhu5bhu7bhuqsxIeG7liDhurlU4buW4bu0KDUx4buW4bql4bukMeG7luG6syhZMOG7ligpOuG6reG7luG6teG6reG7pE7hu5bhurMo4bqr4buWKOG6r+G6s0/hu5bhu5U5KeG7luG6p8SR4bqvMSHhu5bhu7I+MSjhu5bhu7QoNTHhu5Ygw5rhu5bhuqXhu6Qx4buW4bqzKFkwTuG7luG7tDgxIeG7luG7tGJO4buWISnhu6Qp4buW4bqzKFXhurNO4buW4bu2e+G7tCjhu5bDqmLhu5ZUMeG7luG6pzLDmjHhu5bhuqcoODEh4buW4bqnKTHhu5bhuqco4bqtw6Hhu7Thu5bhu5pT4buWKMOZMSHhu5YwYuG7tE/hu5bhuqYoQDLhu5bDunbhu68=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Công nghệ nhận diện sắp được ứng dụng rộng rãi

Công nghệ nhận diện sắp được ứng dụng rộng rãi
2013-12-03 14:20:00

Nhận dạng khuôn mặt là hệ thống phần mềm trên máy tính có thể tự động xác định một người nào đó dựa trên hình ảnh, đoạn video được đối chiếu với thông tin lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.

Samsung sắp phát hành siêu phẩm Galaxy S5

Samsung sắp phát hành siêu phẩm Galaxy S5
2013-12-03 09:55:00

Theo tờ ETNews - Hàn Quốc, Samsung đã chuẩn bị sản xuất siêu phẩm mới nhất của dòng Galaxy - S5. Smartphone này nổi bật với màn hình cong và cấu hình cực mạnh.

Những ưu đãi viễn thông không nên bỏ lỡ tháng 12

Những ưu đãi viễn thông không nên bỏ lỡ tháng 12
2013-12-02 11:31:00

Khách hàng đang sử dụng dịch vụ di động hay Internet đều không nên bỏ lỡ những chương trình khuyến mại dưới đây. Nó sẽ giúp bạn tiết giảm được đáng kể chi phí trong dịp cuối năm này…

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long