Cập nhật:  GMT+7
4buf4bq6w7l14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5Lhur3hurzGoEfDgnThu6E7eUnhurp14bq44bq8duG6tnXhurDhu7XGoHXhurRM4bq8dcagUcOVSeG6uHXGoOG7lE5IdeG6tuG7teG7knXhu6bDgnVIdsWo4bufL+G6usO54buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSOsON4bqyxah04buh4buf4bq8SOG6uHXhu69H4bq84bq4SeG7jXRHw4LDicagdHXhu5bhu5Thurbhu4104bq6xqDGoOG7kuG7mS8v4bqw4buvw43hu5Lhurrhu5rGoOG6usONxqHDmUkvw41H4bqy4bqy4buvxqDhu68v4bukw4LhurDhu5bhurzGoMOCL+G7r0ktSeG6vEnhurot4buY4buaw43hurYt4buS4bq6w41J4bq4L+G7pcO6w7rhu60v4burL8O54bul4bulxrDhu6Usw7kwIeG7seG7qS/DueG7pcWp4bup4but4bunw7rDusO6xanDusO6w7pfw7rDusOhw43hurjDjXVl4bq94bqjxqHhu4Thu5Lhurh04buhLXXDucaw4bq64bunw7p1xqDhurpSdeG6sHnFqHXhu53FqS3hu6st4bulw7rDuuG7reG7o3Xhurbhurrhu4B14bq94buU4buASeG6unXhur3hurrhu4B1YeG6vEh14bq94bq6UeG7l3Xhu5bhurxJ4bq6dUnhu7NIdcO54but4burxrB1w5R14buS4bq6UeG7jknhurh14bq94bq64buvSeG6unXDoOG6vELhu5p14bud4buL4bq8RMagdeG6veG7lOG6vuG7o3XhurRCSXXGoOG6uuG7s0h14bq24bq64buAdeG6uHbhurx1R3d14bq94buU4buASeG6unXhur3hurrhu4B1YeG6unZJ4bq6dTLhu4rhu6/hu5d14bq6TnVG4bq6xILhu5p1xqDhurpR4buOSeG6uHXGoOG7lOG7nHXDlHXGoE914but4buvdeG7kuG6ukx14bq7S0nhurh14bq94bq64buvw4114buS4bq6UeG7jknhurh14bq94bq64buIdeG6u8OSSXXhu53hu4vhurxExqB14bq94buU4bq+4bujxqF1YeG6uuG6vHXDmXfDjXVJ4bq6d3Xhurbhurrhu4B1MuG7iuG7r+G7l3Xhurbhurrhu4B14bq94bq6UXXhurJUSeG6uHXhurbhurrhurxC4bq2deG7psOCdUh2xah1SeG6usO9SXXhurrhurxE4buadeG7ruG6vOG7lOG6sEfhu6/hurLDgnVId+G7mnXhurTDgkl1xqDhu5Thu7VJ4bq4dTph4bq7dcO54butw6Hhu6kt4bulxrDhu6vGsOG7l3XGoOG7lOG7gHXhurjhurx2deG7p8awdcag4buU4bq8ROG7mnXhurRNSeG6uHXGoOG7lFHhu4zhurZ14bq2VeG7r8ah4buf4buS4buh4bufxqDhu6/hurBHw4J14buWxqDFqEfDguG7jXRI4buv4buU4bq44bq8SeG7meG7peG7kuG7pnXhu6/hu5rGoMONdOG7oeG7n8ag4buU4buh4bufxqDhurLhu6Hhu5/hurxI4bq4deG7luG7lOG6tuG7jXThurrGoMag4buS4buZLy/hurDhu6/DjeG7kuG6uuG7msag4bq6w43GocOZSS/DjUfhurLhurLhu6/GoOG7ry/hu6TDguG6sOG7luG6vMagw4Iv4buvSS1J4bq8SeG6ui3hu5jhu5rDjeG6ti3hu5LhurrDjUnhurgv4bulw7rDuuG7rS/hu6svw7nhu6Xhu6XGsOG7pSzDuTAh4bux4bupL8O54bulxanhu6nhu63hu6fDusO64but4butxrDFqeG7qV/DuuG7pcah4buE4buS4bq4dOG7oeG7ny/hu5Lhu6Hhu5/hu5J14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5I6w43hurLFqHThu6Hhu58vxqDhurLhu6Hhu58vxqDhu5Thu6Hhu5/GoOG7lOG7oeG7n8ag4bqy4buhw6FU4bq2dUdRw5VJ4bq4dTvhu651xqDhurpU4bq2dUnhurjhurrhurxESHXhurThurxD4buadcag4buU4buvdUd44bq8dcOZ4buedcag4buUTkh14bq24bug4buvdeG7pXXhurRM4bq8dcagUcOVSeG6uHXhuqHhurjhu5rFqEVJdcSp4buaw4BJdeG7i1B1w5l3deG6oeG6uOG7msWoRUl14buL4buzSXU74bq64bq8SeG6usah4bufL+G7kuG7oeG7n+G7kuG7oVlJ4bq6dcOp4buaTOG6tnUyTuG6vOG7n+G7kuG7oeG7ny/GoOG6suG7oeG7ny/GoOG7lOG7oeG7ny/GoOG7r+G6sEfDguG7oeG6veG7lMONSeG6uHVG4bq64bq8deG6tOG7r0nhurh1xqDhurrhu7NIdeG6usSo4bq8deG6tuG6uuG7gHUy4buK4buv4buXdeG6tuG6uuG7gHXhur3hurpRdeG7kuG6unbGoHXhurrhurxESXXhurbDjHXhu6V1xqDhurrhu69J4bq6dUnhurzhuqpJdeG6tOG7r0nhurh14buS4bq6dnVG4bq6w4zhu6914bumw4J1SHbFqHXhurbhu6Dhu691SOG6vknhurp1SeG6qkl14bq6S3XGoMONdeKAnMag4buUTkjigJ3hu5d14oCcRuG6rHXGoOG7lE5I4oCdxqF14bqh4bq44bq6w4J1xqDhurxCSeG6uHXhurpL4buXdUnhurrDgEl14bqyw4BJdcagT3Xhu63hu691SeG6uFHhu47hurx14bq24bqiSHXhurbDgMWo4buXdUnhurhR4buO4bq8deG6tuG6okh14bq4w4PFqHXGoMSo4buvdeG7lOG7r3XhurRR4buOSeG6uHXGoOG6usOCw4114buS4bq6UcOSSeG6uHV2SXXigJzDmcOAxah14bqw4bu1xqB1RuG6rHXhurjhurzhu69J4oCddeG6tMO9deG6suG6vEVJdcagw4Phu5J1xqDhu5RR4buM4bq2deG6tMOAxajigKZ1O+G6unjFqHXhurRRw5XhurZ1RuG6usONeUnhurh1w7nDusO6SHXhurrhu6/hurx14bq0TOG6vHXGoFHDlUnhurh14bq0w7114bqw4buAdeG7mOG7muG6okl14bq24bq64bucSeG6uHVJ4bq6w4BJdeG6ssOASXXDmXd1R1ThurZ1R1HDlUnhurh14bq2S0nhurh14buvSXXhurDhu7XGoHXhurjhurzDmnXhurbhu6JJ4bq4deG7kuG6ulHDkknhurh1xqDhurxESXXhurjDgMWodXZJdUnhurpR4buZdcSpw4J1SHbFqOG7l3XhurBOdcOZ4buvSHXhu5Lhurp2dUbhurrDjOG7r3XGoFN14bqyw4114bq24bq64bucSeG6uHXGoFR14bq24bq6QuKApuG7n+G7kuG7oeG6vXjhurx14bq2w5J14buY4bua4buvSXXhurZLSeG6uHXhu69J4buXdeG6tuG6uuG7nEnhurh1RuG6uuG7r+G6vHXGoOG6qkl1R3d14bqh4bq44buaxahFSXXhu4vhu7NJdTvhurrhurxJ4bq64buXdeG7luG6vEnhurp1SeG7s0h1w7nhu63hu6vhu7F1w5l3deG6oeG6uOG7msWoRUl1xKnhu5rDgEl14buLUOG7l3Xhu5bhurxJ4bq6dUnhu7NIdcO54but4buxxal14bq0Q+G7mnXhurbDjHXhurpOdUbhurrEguG7mnXGoOG6ulHhu45J4bq4dcag4buU4bucdcOUdcag4bq6S0l1O091LOG6vOG6qkl1LXXhur3hurzhuqpJdSxRw5JJ4bq4dS11LktJ4bq4deG7rknhurp1LXUyd3XhuqFO4bq8xqHhu5/hu5Lhu6Hhu4vhu4zhurx1xqDhurrhu6B14bq0w414SXXhurLhu6JJ4bq4dcOZ4buvSHXhu5Lhurp2dUbhurrDjOG7r3XGoFN14bumw4J1SHbFqOG7l3Xhurrhu6/hurx1xqDhuqpJdeG7i1B1w5l3dTvhurrhurxJ4bq6deG6usWodcOZ4buISeG6uHXhurbhurrhu4Z1xqDhu5TDjUnhurh1xqDhurrhu47hurx14bq44bq84buvSXVJ4bq44bu1SXXGoFN1Mnd14bqhTuG6vHVH4bqqSXXhu4vhurxExqB14bq94buU4bq+dcag4buUTkh14bq24bu14buSdeG7psOCdUh2xah14bq2w4x14bq44bq8dnXGoOG7lOG7gHVH4buMSXXhurRR4buvdcOZQ3Uyd3XhuqFO4bq8dcag4bq84bqq4buadcag4bq64bue4buXdUnhurpRSeG6uHXhurbhurrhu5xJ4bq4dUbhurpLSeG6uHVJ4bq44buOdUnhurrDgEl14bqyw4BJdUbhurrhu5p14but4buvdeG7kuG6ukx14bq7S0nhurh14bq94bq64buvw4114buS4bq6UeG7jknhurh14bq94bq64buIdeG6u8OSSXXhu53hu4vhurxExqB14bq94buU4bq+4bujdcOZd3VHVOG6tnVHUcOVSeG6uHU7S0nhurh14buvSXXhu5LhurpR4buOSeG6uHXhur3hurrhu4h14bq7w5JJdeG6sOG7tcagdeG6uOG6vMOadUnhurrhu69J4bq6dUnhurpRdcOZw4PFqMah4buf4buS4buhO0tJ4bq4deG7r0l1xqDhurp3SeG6unXhu5LhurpMdeG6tOG7r0nhurh1xqB4SHXhurjhurzDmnXhurrhur5J4bq6deG7llR1O+G6uuG6vEnhurp1w5l3deG7i1B14bq0xJB14bq04bq8Q+G7mnXGoOG7lOG7r3VIw5R14buUTknhurh1w5nhu551dkl1w5l3dUbhu4Dhu5J1xqDhurrhu47hurx1RuG6usOCSXXGoOG6ulHDlEnhurh1xqBPdeG6ssOASXXhu5LhurpMdeG7reG7r8ahdcSp4buaw4BJdTt5SeG6ug==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2024

Sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2024
2024-07-12 16:25:00

baophutho.vn Sáng12/7, Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Đại tá...

Trường Sa! - Một lần tôi được đến

Trường Sa! - Một lần tôi được đến
2024-07-12 16:11:00

Nghề báo giúp tôi được đi, được kết nối và trải nghiệm vô vàn điều mới mẻ. Không biết có phải do cái chất phù sa sông biển của quê hương Cà Mau đã ngấm sâu vào máu hay không,...

Thanh Thủy: Xét xử lưu động 2 vụ án ma túy

Thanh Thủy: Xét xử lưu động 2 vụ án ma túy
2009-07-07 08:00:00

Vừa qua, tại UBND xã Tu Vũ, Tòa án nhân dân huyện Thanh Thủy đã tổ chức phiên tòa lưu động công khai xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Long và bị cáo Nguyễn Tuấn Anh với tội danh tàng...

Vụ Rỉa tiền tỷ người nghèo:

Vụ Rỉa tiền tỷ người nghèo:
2009-07-06 14:41:00

Sắp bị truy nã vẫn hành sựTrong khi nhiều lao động đau khổ vì gửi nhầm niềm tin, vì mất tiền, một số lao động lại cực kỳ hồn nhiên. Họ chưa biết gì hết, vẫn giữ niềm tin được...

Rình cướp trước cửa ngân hàng

Rình cướp trước cửa ngân hàng
2009-07-06 12:45:00

uyền tại cơ quan điều tra. Ảnh: CANDHằng ngày, Tuyền "lượn" trước cửa kho bạc, chi nhánh ngân hàng... phát hiện "con mồi" là khách vừa giao dịch, hắn bám theo cướp.Sáng 30/6,...

Bắt nhóm chuyên ăn cắp xe SH liên tỉnh

Bắt nhóm chuyên ăn cắp xe SH liên tỉnh
2009-07-06 08:34:00

Bằng thủ đoạn mang xe vào bãi gửi, sau đó lấy vé sửa lại, một nhóm thanh niên đã lừa đảo lấy đi 6 xe SH, PS tại các thành phố Hà Nội và Hải Phòng.Ảnh minh họa.Ngày 15/6, phát...

Chơi ma túy “khủng” trong quán karaoke

Chơi ma túy “khủng” trong quán karaoke
2009-07-06 07:26:00

Trong tiếng nhạc xập xình của quán karaoke, 8 thanh niên nam nữ đang hít “hàng đá” - một loại ma túy tổng hợp sành điệu đang được dân chơi ưa chuộng, thì bị cảnh sát ập vào bắt...

Chiến công mới ở Trung Sơn

Chiến công mới ở Trung Sơn
2009-07-04 21:55:00

Trong vòng chưa đầy nửa tháng từ 25-5 đến 6-6-2009, công an xã Trung Sơn (Yên Lập) đã thu hồi được 32 khẩu súng và 7 nòng súng kíp tự chế của người dân chuyên dùng đi săn thú...

Trông nhà cho con, bị người giúp việc sát hại

Trông nhà cho con, bị người giúp việc sát hại
2009-07-03 16:12:00

ợi dụng chủ nhà đi vắng, người giúp việc lục lọi lấy hơn một trăm triệu đồng cùng nhiều dây chuyền vàng, nhưng do bị phát hiện, đã dùng dao đâm chết mẹ chủ nhà, sau đó, điện...

Bắt 16 “quý bà” đánh bạc

Bắt 16 “quý bà” đánh bạc
2009-07-03 13:40:00

áng 2/7, trong lúc các con bạc đang sát phạt nhau tại địa chỉ 237/115 Trần Văn Đang, phường 11, quận 3, TP Hồ Chí Minh, công an ập vào bắt quả tang 23 đối tượng, trong đó, có...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long