Cập nhật:  GMT+7
7e1exc293xb6a4x840fxf759xfc79xbe6bx9598xc3ecxX7xbec2xc117xdd64xfc29xd257xbc94xX5xbb46xXaxf793x9461xXdxe794xc61fxX3xbc10x892dxd979xd173xdd29xX3x8017xb6e4xX3xX1axX1xXdxca12xe662xX3xbdb2xX27xX3xX4xd584xX1axX3xX1exX19xX1cxX3xX4xX1xXdxf629xX1axX3xX7x9fdfxX3xf1c4x1008exX1axX1bxX3xX6xX1axX3xX4xX1xee6axX1axX1xX3xa044xX16xd5e3xX3xX18x7ec3xX25xX3xX1axX1xXdxX24xX25xX3xX4xX2bxX4xX3xX4xX1xeb8fxX4xX3x8db6xX6xX1axX1xX3xX3bxX3cxX1axX1bxX3xX6xX1axX3x8690xdf49xX0xc9dexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf7d0xc8b0xX60xX4bxXaxX12xX0xXdxX25xX1bxX3xX7xac9axX4xX9xXaxX70xX70xX4x92f8xX1exX6xX80xXbxX1xX16xXexX1xX80xX92xfe9bxX1axX70xX60xX10xX7xde40xXexX80xXbxX70xX1axX10xbe69xX7xX70xX2xaf11x8f86xbaf5xX70xe904xXaexX60xXafxX2xXaexX2xXb0xXafxXafxXexX2xc227xX27xXbexX2xXb2xX5xX2xX92xe9cexXbxX1bxXaxX3xX70xX12xX0xX70xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9871xX10xX6xX60xXaxX12xcfb6xXcxX13xXcxX3xa2b8xX3xd4cfxX1bxc465xX4bxX3xXaexXe7xXb0xX1cxX3xX3bxX3cxX1axX1bxX3xX6xX1axX3xXexe10bxX1axX1xX3xXexX1fxX3xX4xX1xX5dxX4xX3xX5xf2e6xX3xX8bxX6xX3xX49xX16x9007xX1axX3xX3bxX3cxX1axX1bxX3xX6xX1axX3xX4xX1xX45xX1axX1xX3xX49xX16xX4bxX3xX18xX4exX25xX3xX1axX1xXdxX24xX25xX3xX4xX2bxX4xX3xX4xX1xX5dxX4xX3xX60xX6xX1axX1xX3xX3bxX3cxX1axX1bxX3xX6xX1axX3xX6dxX6exX3xXexX8bxbc3bxX1axX3xX18xXdxccd9xX3xX1exXebxX1axX3xXexXfcxX1axX1xX92xX0xX70xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX80xX60xX4bxXaxX12xXcxX1xfbb9xX4xX3xX1xXdxX24xX1axX3xX4xX1xXfcxX3xX18xX14fxX80xX3xX4xc9fcxX6xX3xX7fxX19xX3xX3bxX3cxX1axX1bxX3xX6xX1axX1cxX3xc4f6xX7fxXe9xde7dxX3xXexXfcxX1axX1xX1cxX3xX3bxX3cxX1axX1bxX3xX6xX1axX3xXexXfcxX1axX1xX3xX18xX6exX3xXbxX1x974exXdxX3xX1xda5cxXbxX3xX9dx100e0xXdxX3xX4xX2bxX4xX3xX7xbfdcxX1cxX3xX1exX6xX1axX1cxX3xX1axX1bxXebxX1axX1xX3xX9dxXebxX3xX4xX2bxX4xX3xX18x911fxX6xX3xXbxX1xe972xeaa5xX1axX1bxX3xX6dxX110xX4bxX3xX60xX171xX1axX1bxX3xX13xX15xX3xX2bxX1axX3xX1exX1aexX3xXexX8bxX45xX3xX3bxX3cxX1axX1bxX3xX6xX1axX3xX4xX1xX45xX1axX1xX3xX49xX16xX4bxX3xX18xX4exX25xX3xX1axX1xXdxX24xX25xX3xX4xX2bxX4xX3xX4xX1xX5dxX4xX3xX60xX6xX1axX1xX3xX3bxX3cxX1axX1bxX3xX6xX1axX3xX6dxX6exX92xX3xXcxX1xX10xX80xX3xX13xX15xX3xX2bxX1axX1cxX3xXexX8bxX14axX1axX3xX4xX1daxX3xX7xX1bexX3xXafxXb0xXb0xX3xX6dxX6exX1cxX3xXbxX1xX1d9xa024xX1axX1bxX1cxX3xXexX1xX1d4xX3xXexX8bx9ad5xX1axX3xX1xXdxX24xX1axX3xX4x101eexX1cxX3xX4xX260xX3xfd5bxXbexX3xX6dxX6exX1cxX3xXexX1xX1d4xX3xXexX8bxX257xX1axX3xX18xX1d9xX1b2xX4xX3xX7fxX19xX3xX3bxX3cxX1axX1bxX3xX6xX1axX3xX6dxX2bxX4xX3xX18xX1d4xX1axX1xX3xX4xX3cxX1axX1bxX3xX1axX1xc176xX1axX3xX5xXebxX3xX18xX1d4xX6xX3xX1exXebxX1axX3xXexX8bxb404xX1axX1bxX3xX18xXdxc954xX25xX1cxX3xXbxX1xX5dxX4xX3xXexX14fxXbxX3xX9dxX15xX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3xXexX8bxX296xXexX3xXexX171xX3xd9ffxf6dbxXe9xXcxXcxf77cxX92xX3xX13xX1aexXdxX3xX9dxX1b6xXdxX3xX4xX2bxX4xX3xX6dxX6exX3xXexX8bxX2a6xX1axX1bxX3xX18xXdxX2acxX25xX1cxX3xXbxX1xX5dxX4xX3xXexX14fxXbxX3xX9dxX15xX3xX2cdxXe9xXcxXcxX1cxX3xX7xfc4dxX3xX1exX1aexX3xXexX8bxX45xX3xX27xX3xX1exXdxX14axX1axX3xX4xX1xX35xX3xX1bx91efxX25xa51fxX3xXcxX8bxX1d9xX1bexX1axX1bxX3xX3bxX3cxX1axX1bxX3xX6xX1axX3xX6dxX6exX1cxX3xX2xX3xXbxX1xX260xX3xXexX8bxX1d9xX1bexX1axX1bxX3xX3bxX3cxX1axX1bxX3xX6xX1axX3xX6dxX6exX3xX9dxXebxX3xX266xX3xX4xX2bxX1axX3xX1exX19xc78fxX3xX4xX2bxX4xX3xX6dxX6exX3xX4x8ba9xX1axX3xX5xX14fxXdxX3xX1exX1aexX3xXexX8bxX45xX3xX266xX3xX1exXdxX14axX1axX3xX4xX1xX35xX3xX1bxX317xX25xX3xXcxX8bxX1d9xX1bexX1axX1bxX3xX3bxX3cxX1axX1bxX3xX6xX1axX3xX6dxX6exX3xX1xX80xe76dxX4xX3xX2xX3xXbxX1xX260xX3xXexX8bxX1d9xX1bexX1axX1bxX3xX3bxX3cxX1axX1bxX3xX6xX1axX3xX6dxX6exX3xX9dxXebxX3xXafxX3xX4xX2bxX1axX3xX1exX19xX92xX3xXcxX1fxX1axX1bxX3xX7xX1aexX3xX5xX1d9xX1b2xX1axX1bxX3xX4xX2bxX1axX3xX1exX19xX3xX1exX1aexX3xXexX8bxX45xX3xX4xX1xX80xX3xXafxX3xX1bxXdxX6xXdxX3xX18xX80xX14fxX1axX1cxX3xXexfaf7xX3xX1axX6xX4bxX3xX18xX35xX1axX3xX1ax8101xX25xX3xXafx9f40xXafxX27xX3xX5xXebxX3xXbexXaexX266xX3xX4xX2bxX1axX3xX1exX19xX1cxX3xX4xX1xXdxX35xX1axX3xX7xX39xX92xX0xX70xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX80xX60xX4bxXaxX12xXcxX8bxX80xX1axX1bxX3xX18xX1b2xXexX3xX18xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX3xX1axX1xXdxX24xX25xX3xX18xd7cexX16xX3xXexXdxX14axX1axX3xX1axX3edxX25xX3xXafxX3f1xX2xXaexX3xX4xX182xX6xX3xX13xX15xX3xX2bxX1axX3xX4xX260xX3xX27xX27xX3xX4xX2bxX1axX3xX1exX19xX1cxX3xX4xX1xXdxX35xX1axX3xX7xX39xX3xXexX1xX16xX19xX4xX3xX2xX2xX3xX18xX1daxX1axX3xX9dxX1d4xX3xXexX8bxX80xX1axX1bxX3xX5xX171xX4xX3xX5xX1d9xX1b2xX1axX1bxX3xX3bxX3cxX1axX1bxX3xX6xX1axX3xXexXfcxX1axX1xX92xX3xX13xX110xX4bxX3xX5xXebxX3xX1axX1xb707xX1axX1bxX3xX4xX2bxX1axX3xX1exX19xX3xX3bxX3cxX1axX1bxX3xX6xX1axX3xX18xX1d9xX1b2xX4xX3xX5xX171xX6xX3xX4xX1xX2a6xX1axX3xXa3xX39xX3xX4xXebxX1axX1bxX1cxX3xX4xX260xX3xX1exX4exX1axX3xX5xX39xX1axX1xX3xX4xX1xX45xX1axX1xX3xXexX8bxX1d4xX1cxX3xXbxX1xd1f9xX25xX3xX4xX1xX257xXexX3xX18xX14fxX80xX3xX18xX5dxX4xX3xXexX1aexXexX1cxX3xX18xX1d9xX1b2xX4xX3xX18xXebxX80xX3xXexX14fxX80xX3xX4xX1daxX3xX1exX4exX1axX1cxX3xX4xX260xX3xX1axX3edxX1axX1bxX3xX5xX171xX4xX3xXexX1xX171xX4xX3xXexXdxX109xX1axX3xX1axX1fxXdxX3xXexX8bxX19xXdxX1cxX3xX4xX260xX3xXa3xXdxX1axX1xX3xX1axX1bxX1xXdxX24xX25xX3xX4xX3cxX1axX1bxX3xXexX2bxX4xX3xX60xX110xX1axX3xX9dxX296xX1axX3xX9dxXebxX3xX18xX6exX3xX18xX1d9xX1b2xX4xX3xXexX296xXbxX3xX1xX16xX257xX1axX3xX4xX1xX16xX4bxX14axX1axX3xX7xX110xX16xX351xX3xX25xf761xXdxX3xX18xX317xX1axX1bxX3xX4xX1xX45xX3xX18xX6exX3xX1axX1xX296xX1axX3xXexX1xX5dxX4xX1cxX3xX6dxX2bxX4xX3xX18xX1d4xX1axX1xX3xX8bxd260xX3xXexX8bxX2bxX4xX1xX3xX1axX1xXdxX24xX25xX3xX4xX182xX6xX3xX25xbc95xX1axX1xX3xX9dxXebxX3xX1axX1xX4aaxX1axX1bxX3xXa3xX1xX260xX3xXa3xX1xX3edxX1axX1cxX3xX9dxX257xXexX3xX9dxX4exX3xXa3xX1xXdxX3xX6dxX16xX1aexX1axX1bxX3xX18xX1d4xX6xX3xX1exXebxX1axX3xX4xX1daxX3xX7xX1bexX1cxX3xX7xbf1dxX1axX3xX7xXebxX1axX1bxX3xX1axX1xX296xX1axX3xX9dxXebxX3xX1xX80xXebxX1axX3xXexX1xXebxX1axX1xX3xX6dxX16xX257xXexX3xX7xcd5fxX4xX3xX25xX2a6xXdxX3xX1axX1xXdxX24xX25xX3xX9dxde62xX3xX18xX1d9xX1b2xX4xX3xX1bxXdxX6xX80xX92xX0xX70xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX80xX60xX4bxXaxX12xXcxX14fxXdxX3xX5xX109xX3xX8bxX6xX3xX49xX16xX110xX1axX1cxX3xX3bxX3cxX1axX1bxX3xX6xX1axX3xXexXfcxX1axX1xX3xX18xX6exX3xX4xX3cxX1axX1bxX3xX1exX1aexX3xX49xX16xX4bxX35xXexX3xX18xX1d4xX1axX1xX3xX18xXdxX15xX16xX3xX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1fxX3xX1axX1xXdxX24xX25xX3xX27xX27xX3xX4xX2bxX1axX3xX1exX19xX1cxX3xX4xX1xXdxX35xX1axX3xX7xX39xX3xX9dxX15xX3xX18xX4exX25xX3xX1axX1xXdxX24xX25xX3xX4xX1xX5dxX4xX3xX60xX6xX1axX1xX3xX3bxX3cxX1axX1bxX3xX6xX1axX3xX6dxX6exX1cxX3xXexX1xX1d4xX3xXexX8bxX257xX1axX3xXexX14fxXdxX3xX4xX2bxX4xX3xX18xX1d4xX6xX3xX1exXebxX1axX3xXexX8bxX2a6xX1axX1bxX3xX18xXdxX2acxX25xX1cxX3xXbxX1xX5dxX4xX3xXexX14fxXbxX3xX9dxX15xX3xX2cdxXe9xXcxXcxX92xX0xX70xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX80xX60xX4bxXaxX12xXe2xX1xX2bxXexX3xX1exXdxX2acxX16xX3xX1bxXdxX6xX80xX3xX1axX1xXdxX24xX25xX3xX9dxX616xX1cxX3xX13xX14fxXdxX3xXexX2bxX3xXe2xX1xX14fxX25xX3xXcxX8bxX1d9xX24cxX1axX1bxX3xda1cxXdxX6xX1axX1bxX3xXe7xX3xX72cxXdxX2bxX25xX3xX18xX1aexX4xX3xX3bxX3cxX1axX1bxX3xX6xX1axX3xXexXfcxX1axX1xX3xX4bxX14axX16xX3xX4xX441xX16xX3xX4xX2bxX4xX3xX4xX2bxX1axX3xX1exX19xX1cxX3xX4xX1xXdxX35xX1axX3xX7xX39xX3xX1axX1xX296xX1axX3xX1axX1xXdxX24xX25xX3xX9dxX616xX3xXbxX1xX4exXdxX3xX1axX1xX6xX1axX1xX3xX4xX1xX260xX1axX1bxX3xXexXdxX35xXbxX3xX4xX296xX1axX3xX4xX3cxX1axX1bxX3xX9dxXdxX24xX4xX1cxX3xX5xX39xX1axX1xX3xX9dxX171xX4xX1cxX3xX18xX1d4xX6xX3xX1exXebxX1axX3xXbxX1xX616xX3xXexX8bxX2bxX4xX1xX3xX18xX2acxX3xXexX1xX6xX25xX3xX25xX1d9xX16xX3xX4xX1xX80xX3xX5xX6exX1axX1xX3xX18xX14fxX80xX3xX3bxX3cxX1axX1bxX3xX6xX1axX3xX1xX16xX4bxX24xX1axX1cxX3xX4xX257xXbxX3xX182xX4bxX1cxX3xX4xX1xX45xX1axX1xX3xX49xX16xX4bxX15xX1axX3xX18xX1d4xX6xX3xXbxX1xX1d9xX1daxX1axX1bxX3xXexX1xX171xX4xX3xX1xXdxX24xX1axX3xX4xX260xX3xX1xXdxX24xX16xX3xX49xX16xX4exX3xX4xX3cxX1axX1bxX3xXexX2bxX4xX3xX18xX4exX25xX3xX1exX4exX80xX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3xXexX8bxX296xXexX3xXexX171xX1cxX3xX1axX1xX257xXexX3xX5xXebxX3xX1axX1xX4aaxX1axX1bxX3xX9dxX257xX1axX3xX18xX15xX3xX1axX1fxXdxX3xX4xX19xX25xX3xXexX8bxX14axX1axX3xX18xX1d4xX6xX3xX1exXebxX1axX92xX3xX3bxX2bxX4xX3xX18xX317xX1axX1bxX3xX4xX1xX45xX3xX5xXebxX3xXcxX8bxX1d9xX1bexX1axX1bxX3xX3bxX3cxX1axX1bxX3xX6xX1axX3xX4xX257xXbxX3xX1xX16xX4bxX24xX1axX3xXexX3edxX1axX1bxX3xX4xX1d9xX24cxX1axX1bxX3xX4xX1xXfcxX3xX18xX14fxX80xX3xX4xX2bxX4xX3xX18xX19xXdxX3xX1axX1bxX1xXdxX24xXbxX3xX9dxX616xX3xX1xX1d9xX1b6xX1axX1bxX3xX60xb3c4xX1axX1cxX3xXbxX1xX1aexXdxX3xX1xX1b2xXbxX3xX9dxX1b6xXdxX3xX5xX171xX4xX3xX5xX1d9xX1b2xX1axX1bxX3xX3bxX3cxX1axX1bxX3xX6xX1axX3xX6dxX6exX3xXexX8bxXdxX2acxX1axX3xXa3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX171xX4xX3xX1xXdxX24xX1axX3xX1axX1xXdxX24xX25xX3xX9dxX616xX3xX18xX1d9xX1b2xX4xX3xX1bxXdxX6xX80xX3xX9dxXebxX3xX1bxXdxX4exXdxX3xX49xX16xX4bxX35xXexX3xXexX1aexXexX3xX4xX2bxX4xX3xX9dxX257xX1axX3xX18xX15xX3xX5xXdxX14axX1axX3xX49xX16xX6xX1axX3xX18xX35xX1axX3xX2cdxXe9xXcxXcxX3xX1axX1bxX6xX4bxX3xXexX3e2xX3xX4xX1daxX3xX7xX1bexX1cxX3xXa3xX1xX3cxX1axX1bxX3xX18xX2acxX3xXbxX1xX2bxXexX3xX7xXdxX1axX1xX3xXbxX1xX5dxX4xX3xXexX14fxXbxX1cxX3xX1xX5afxX1axX1xX3xXexX1xXebxX1axX1xX3x8b41xX18xXdxX2acxX25xX3xX1axX260xX1axX1bxc625xX92xX3xXcxX3e2xX3xX18xX260xX3xX1bxX260xXbxX3xXbxX1xX441xX1axX3xXexX14fxX80xX3xX16xX4bxX3xXexX45xX1axX1cxX3xX1xX5afxX1axX1xX3xX4exX1axX1xX3xX4xX182xX6xX3xX1axX1bxX1d9xX24cxXdxX3xX4xX2bxX1axX3xX1exX19xX3xX4xX1xXdxX35xX1axX3xX7xee9exX3xX3bxX3cxX1axX1bxX3xX6xX1axX3xX9dxX1b6xXdxX3xX1axX1xX110xX1axX3xX60xX110xX1axX3xX1axX1bxX6xX4bxX3xXexX3e2xX3xXexX1xX24cxXdxX3xX1bxXdxX6xX1axX3xX18xX441xX16xX3xX18xX4exX25xX3xX1axX1xXdxX24xX25xX3xX4xX2bxX4xX3xX4xX1xX5dxX4xX3xX60xX6xX1axX1xX3xX3bxX3cxX1axX1bxX3xX6xX1axX3xX6dxX6exX92xX0xX70xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cdxX16xXexX1xX80xX8bxXaxX12xXdcxX16xX4bxX3xXcxX1xX608xX1axX1bxX0xX70xXbxX12

Huy Thắng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long