Cập nhật:  GMT+7
e7fcxfab0x17e15x14d6dx1419dx1180fx16fd7xf547xf4b3xX7x158d4x14ed1x12096xfac8x10294x13ee3xX5x1138bxXax17fc9xXcx16d22x170eex13dd8xX3x14f00xfba2xX3xXexX1x10fd6xX3x14a65xX16x1145dx1031dxf5aaxX15xX3x1751axX1x13afdxX3xXcx10c25x13b8fxX15xX16xX3x164adx14b9fxXexX3x113d0x10c4cxX21xX3xXexX1x14780x10901xX3xX4xX1xX19xX15xX1xX3xXexX1xffabxX4xX3xfbecx10760xX15xX16xX3xX1x17c7exX6xX3x13484xX15x12769x11d99xX15xX10xX7xXdxX6xX0x13a9bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15be2xX10xX6xX53xXaxX12x11398xX28xX15xX16xX3xX2x12cefxX1xX2x16a1exXaxX3xX15xX16x15d0bxX22xX3xX76xX76xX5bx1703dx1381dxX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xX1fxX16xX21xX22xX23xX15xX3xX26xX1xX28xX3xXcxX2bxX2cxX15xX16xX3x11a4axX7exX3xX70xX54xX7exX15xX3xX34x16d50xXdxX3xX30xXdxfdebxX21xX3xX4x163b8xXbxX3xX4xX6xX54xX3x16c4fxXdx13525xXexX3xX1fxX6xX3bxX3xX34x13b81xX3xX34x17213xX15xX3x11aa7xfa10xX15xX3xX30xX6xX22xX3x14197xX21x144bdxX4xX3xXexXcaxX3xXcdxX54xX10x15584xX6xX2bxX15xX54x1381exX6axX6xXexXexX6xX3x16623xf49cxX21xXe5xX4x174dexX4xXe5xX15x11f0axX3xX6axXf1xXexXe5xXexX6x14940xX85xX3xXexX1x1662exX3xX34xXf5xX3x17cd8xX6xXe0xX6xX2bxXexX6xX85xX3xX30xX31xXexX3xX34xX35xX21xX3xX4xX1xX21xX22xXcaxX15xX3xXexX1xX3axX3bxX3xX4xX1xX19xX15xX1xX3xXexX1xX45xX4xX3xX48xX49xX15xX16xX3xX1xX4exX6xX3xX51xX15xX53xX54xX15xX10xX7xXdxX6xX3xXexX1xX10xX54xX3xX5xf3a7xXdxX3xX3bxX148xXdxX3xX4xX102xX6xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xXd7xX15xX16xX3xX107xX54xXe0xX54xX3x128c3xXdxX53xX54xX53xX54xX3xXecx15b97xXdxXf5xXe5xX4xXf5xX3x18014xX22xXe5xX34xXf5xXe5xX34xXf5xXfdx12d9fxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX54xX53xX22xXaxX12xX0xXdxX3bxX16xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX5bxX5bxX4xX17bxX30xX6xX54xXbxX1xX21xXexX1xX54xX17bxXa4xX15xX5bxX53xX10xX7xXe0xXexX54xXbxX5bxX15xX10x124e9xX7xX5bxX2x114e9x1140ax14782xX5bxX1bcxX84xX53xX76xX2xef4axX1bbxX84xX1c3x151f1xXexX2xX1c3xX2xX1bcxX1bbxX76xX5xX2xX17bx1692bxXbxX16xXaxX3xX5bxX12xX0xXbxX12x18561xX23xX3xX34xea3fxX15xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xX1fxX16xX21xX22xX23xX15xX3xX26xX1xX28xX3xXcxX2bxX2cxX15xX16xX3xXexXadxXdxX3xX7xXcexX15xX3xX30xX6xX22xX3x118d1xX21xXd7xX4xX3xXexXcaxX3xXcdxX54xX10xXe0xX6xX2bxX15xX54xXe5xX3xX6axX6xXexXexX6xX17bxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX54xX53xX22xXaxX12xX70xX1e0xX15xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xX1fxX16xX21xX22xX23xX15xX3xX26xX1xX28xX3xXcxX2bxX2cxX15xX16xX3xXa4xX7exX3xX70xX54xX7exX15xX3xX34xXadxXdxX3xX30xXdxXb2xX21xX3xX4xXb6xXbxX3xX4xX6xX54xX3xXbdxXdxXbfxXexX3xX1fxX6xX3bxX3xXexXadxXdxX3xXcdxXcexX15xX3xX30xX6xX22xX3xXd5xX21xXd7xX4xX3xXexXcaxX3xXcdxX54xX10xXe0xX6xX2bxX15xX54xXe5xX6axX6xXexXexX6xX3xX4xX1e0xX3xX18xX49xX3xXexX2bxX1dx16417xX15xX16xX3xXcxX1xX1dxeca2xX15xX16xX3xX3bxXadxXdxX3xebebxX15xX16xX6xXexXdxX6xXexX54xX3xX1dcxX21xXe0xXdxXexX6xX3xXecxX2b7xX15xXe5xX16xX6xXe5xXexXdxXe5xX6xXe5xX15xXf5xX3xX1dcxX21xXe5xXe0xXdxXe5xXexX6xXfdxX85xX3xX34x11947xX15xX16xX3xX48xX1xX102xX3xXex117c2xX4xX1xX3x1366dxX22xX3xX30xX6xX15xX3xX1x17e41xX15xX3xX1x175b6xXbxX3xX1xX2fcxXbxX3xXexXf1xX4xX3xXe0xXdxX15xX1xX3xXexXcaxX85xX3xXe0xX1xX54xX6xX3xX1xX2cxX4xX85xX3xXe0x14c0exX3xXexX1xX21x11904xXexX3xX51xX15xX53xX54xX15xX10xX7xXdxX6xX3x1599exX3xXbdxXdxXbfxXexX3xX1fxX6xX3bxX3xXa4xX7exX3xX15xX1xXdx12843xX21xX3xXd5xX21xX6xX15xX3xX4xX1xX45xX4xX3xX51xX15xX53xX54xX15xX10xX7xXdxX6xX17bxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX54xX53xX22xXaxX12xX70xXadxXdxX3xX7xX45xX3xXbdxXdxXbfxXexX3xX1fxX6xX3bxX3xXexXadxXdxX3xX51xX15xX53xX54xX15xX10xX7xXdxX6xX3xX6axX54xX7exX15xX16xX3x1853fxX15xX1xX3xXcxX21xXb6xX15xf896xX3xX70xXadxXdxX3xX7xX45xX85xX3xXcxX2bxX1dxX2a8xX15xX16xX3xX26xX1xXf1xXdxX3xX34xX54xX7exX15xX3xX70xXadxXdxX3xX53xXdxXbfxX15xX3xXcxX1xX1dxX148xX15xX16xX3xXexX2bx11536xX4xX3xXbdxXdxXbfxXexX3xX1fxX6xX3bxX3xXexXadxXdxX3xX38exXcdxX2b7xX38exX1fxX3xX1fxX16xX21xX22xX23xX15xX3xX6axX54xX7exX15xX1xX3xX1fxX3axX3bxX85xX3xX4x15f99xX15xX16xX3xX34xXf5xX15xX16xX3xX34x12709xX54xX3xX4xXf1xX15xX3xX30xX49xX85xX3xX15xX1xXcexX15xX3xXa4xXdx1223axX15xX3xX70xXadxXdxX3xX7xX45xX3xXd5xX21xXf1xX15xX85xX3xX34xXadxXdxX3xX53xXdxXbfxX15xX3xX4xX49xX15xX16xX3xX34xX2e3xX15xX16xX3xXa4xX7exX3xX53xX54xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxXbfxXbxX3xXbdxXdxXbfxXexX3xX1fxX6xX3bxX3xXexXadxXdxX3xX51xX15xX53xX54xX15xX10xX7xXdxX6xX3xX4x1518fxX15xX16xX3xX4xX1e0xX3xX3bx13d23xXexX3xXexXadxXdxX3xX7xXcexX15xX3xX30xX6xX22xX3xX34xXb2xX3xX34xX1e0xX15xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX17bxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX54xX53xX22xXaxX12xX0xXdxX3bxX16xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX5bxX5bxX4xX17bxX30xX6xX54xXbxX1xX21xXexX1xX54xX17bxXa4xX15xX5bxX53xX10xX7xXe0xXexX54xXbxX5bxX15xX10xX1b6xX7xX5bxX2xX1baxX1bbxX1bcxX5bxX1bcxX84xX53xX76xX2xX1c3xX1bbxX84xX1c3xX1c7xXexX2xX1c3xX2xX1bcxX1bbxX76xX5xX76xX17bxX1d2xXbxX16xXaxX3xX5bxX12xX0xXbxX12xX48xXf1xX15xX3xX30xX49xX85xX3xX15xX1xXcexX15xX3xXa4xXdxX408xX15xX3xX70xXadxXdxX3xX7xX45xX3xXd5xX21xXf1xX15xX3xXa4xX7exX3xX26xX1xXf1xXdxX3xX34xX54xX7exX15xX3xXbdxXdxXbfxXexX3xX1fxX6xX3bxX3xXexXadxXdxX3xX38exXcdxX2b7xX38exX1fxX85xX3xX34xXadxXdxX3xX53xXdxXbfxX15xX3xX4xX49xX15xX16xX3xX34xX2e3xX15xX16xX3xXa4xX7exX3xX53xX54xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxXbfxXbxX3xXbdxXdxXbfxXexX3xX1fxX6xX3bxX3xX34xX1e0xX15xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xX1fxX16xX21xX22xX23xX15xX3xX26xX1xX28xX3xXcxX2bxX2cxX15xX16xX17bxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX54xX53xX22xXaxX12xX70xXcexX22xX3xX5xX7exX3xX4xX1xX21xX22xXcaxX15xX3xXexX1xX3axX3bxX3xX34xX35xX21xX3xXexXdxX408xX15xX3xX4xX102xX6xX3xXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xX70xX3f6xX15xX16xX3xX48xX49xX15xX16xX3xX7xX3f6xX15xX3xXbdxXdxXbfxXexX3xX1fxX6xX3bxX3xXexff21xXdxX3xX51xX15xX53xX54xX15xX10xX7xXdxX6xX3xXecxXe0xXb2xX3xXex170aaxX3xX4xX1xX21xX22xXcaxX15xX3xXexX1xX3axX3bxX3xX51xX15xX53xX54xX15xX10xX7xXdxX6xX3xX4xX102xX6xX3xX18xXf1xX4xX3xX6axX2e3xX3xX15xX3axX3bxX3xX2xfd8dxX1c3xX5fcxX3xXexX2bxX408xX15xX3xX4xX1dxX2afxX15xX16xX3xXa4xX2ecxX3xX48xX1xX102xX3xXexX2ecxX4xX1xX3xX15xX1dxX5c2xX4xXfdxX3xXa4xX7exX3xX5xX7exX3xX4xX1xX21xX22xXcaxX15xX3xXexX1xX3axX3bxX3xX34xX35xX21xX3xXexXdxX408xX15xX3xX4xX102xX6xX3xX1dcxXc7xX15xX1xX3xX34xXadxX54xX3xX4xXb6xXbxX3xX4xX6xX54xX3xXbdxXdxXbfxXexX3xX1fxX6xX3bxX3xX34xXcaxX15xX3xX51xX15xX53xX54xX15xX10xX7xXdxX6xX3xXe0xXb2xX3xXexX5d4xX3xXe0xX1xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX15xX1dxX5c2xX4xX3xXexX1xXdxXcaxXexX3xX5xX320xXbxX3xXe0xX1xX21xXf5xX15xX3xXe0xX1xX14xX3xXd5xX21xX6xX15xX3xX1xXbfxX3xX34xXd7xXdxX3xXexXf1xX4xX3xX4xX1xXdxXcaxX15xX3xX5xX1dxX2fcxX4xX3xXecxXexX1xXf1xX15xX16xX3xX1c7xX5bxX76xX79xX2xX1bbxXfdxX17bxX3x15968xXdxX23xX15xX3xX2bxX6xX3xXexX2bxX54xX15xX16xX3xX30xXd7xXdxX3xX4xX3f6xX15xX1xX3xX38exXcdxX2b7xX38exX1fxX3xX34xX6xX15xX16xX3xXe0x162dfxX3xX15xXdxXbfxX3bxX3xX1c3xX79xX3xX15xX3axX3bxX3xX15xX16xX7exX22xX3xXexX1xX7exX15xX1xX3xX5xX320xXbxX3xXa4xX7exX3xXbdxXdxXbfxXexX3xX1fxX6xX3bxX3xXe0xX6d9xX3xX15xXdxXbfxX3bxX3xX76xX76xX3xX15xX3axX3bxX3xX15xX16xX7exX22xX3xX16xXdxX6xX3xX15xX1xX320xXbxX3xX38exXcdxX2b7xX38exX1fxX85xX3xX4xX1xX21xX22xXcaxX15xX3xXexX1xX3axX3bxX3xX15xX1x14330xX3bxX3xXe0xX1x120c5xX15xX16xX3xX34xX2ecxX15xX1xX3xX34xX1dxX148xX15xX16xX3xX5xXd7xXdxX3xX34xXd7xXdxX3xX15xX16xX54xXadxXdxX3xX34xX49xX4xX3xX5xX320xXbxX85xX3xXexX3c3xX3xX4xX1xX102xX85xX3xX1xX4exX6xX3xX30xf7f4xX15xX1xX85xX3xX1xX2fcxXbxX3xXexXf1xX4xX3xXa4xX7exX3xXbxX1xXf1xXexX3xXexX2bxXdxXb2xX15xX396xX3xX4xX1xX19xX15xX1xX3xX7xXf1xX4xX1xX3xX34xXd7xXdxX3xX15xX16xX54xXadxXdxX3xX2bxX49xX15xX16xX3xX3bxX2a8xX85xX3xX4xX54xXdxX3xXexX2bxX2cxX15xX16xX3xXbxX1xXf1xXexX3xXexX2bxXdxXb2xX15xX3xXd5xX21xX6xX15xX3xX1xXbfxX3xXa4xX5c2xXdxX3xX4xXf1xX4xX3xX15xX1dxX5c2xX4xX3xX5xXf1xX15xX16xX3xX16xXdxX33exX15xX16xX85xX3xXe0xX1xX21xX3xXa4xX3c3xX4xX85xX3xX4xXf1xX4xX3xX34xXd7xXdxX3xXexXf1xX4xX3xXd5xX21xX6xX15xX3xXexX2bxX2cxX15xX16xX3xX4xX102xX6xX3xXbdxXdxXbfxXexX3xX1fxX6xX3bxX3xXexX2bxX54xX15xX16xX3xX38exXcdxX2b7xX38exX1fxX17bxX5bxX17bxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38exX21xXexX1xX54xX2bxXaxX12xXcxX1xX10xX54xX3xXcxXcxXedxXbdxX1fxX0xX5bxXbxX12

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Nhớ lời Bác dạy thi đua ái quốc

Nhớ lời Bác dạy thi đua ái quốc
2023-06-09 08:12:00

baophutho.vn Ngày 11/6/1948, Hồ Chủ tịch ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, động viên sức mạnh của toàn thể dân tộc Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ cấp bách của...

Tuyên bố chung Việt Nam - Thái Lan

Tuyên bố chung Việt Nam - Thái Lan
2017-08-19 17:58:53

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Prayut Chan-ocha (Pray-út Chan-ô-cha), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm chính thức...

Tháng Tám trên quê hương thị xã Anh hùng

Tháng Tám trên quê hương thị xã Anh hùng
2017-08-18 07:49:20

PTĐT- Từng là tỉnh lỵ thời chính quyền thực dân, thị xã Phú Thọ vốn có vị trí rất quan trọng kết nối các tỉnh vùng Tây Bắc với các tỉnh miền xuôi.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long