Cập nhật:  GMT+7
34b6x4bdbx8b39x96b4x9847x3f2ex4285x48bax5e33xX7x665bx6c90xb099xa584x4905x9a14xX5x9c6cxXax6317x9fdfxX1xa4dexX3xXex7267xX4xX1xX3x8aa4x7dd4x503fxX4xX3xX1xaeabxXdxX3xX7x557dxX3xXexX1x5eacx7894xX3x9571xX6x72f2xb8d0xX4x7e85xX3x4f2dxX1x5b2fxXbxX32xX3xX5x7612xX2bxX3x56caxXdx41f6xX4xX3xX3ex7339xXdxX3x5b51xX34xX3xX3exX3bxX3x8b43xb56axX3x62a6xX34x43f9xX3xX2x9bb8x3817xX0x8af9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx68f8xX30xX4dx7be7xXaxX12xX0xXdxX2bx473fxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX58xX58xX4x3adfx5d6axX6xX30xXbxX1xX1dxXexX1xX30xX7axX3exa4a3xX58xX4dxX10xX7x8635xXexX30xXbxX58xX86xX10x668bxX7xX58xX2xa787xX2x91c2xX58xX55xa21dxX4dxX2xX56x9e46x4122xXa0xXa0xX56xXexX2xX9fx9bf9xX9fxX9bx7ab2xX5xX2xX7axab2fxXbxX70xXaxX3xX58xX12xX0xXbxX12xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX4xX3xX1xX22xXdxX3xaa80xX70xX1dxX6ax85fbxX86xX3xXcxX1xX18xX3x4b5exXdxX2bxX3xXcaxX70x77f9xX86xX3xX7xX26xX3xXexX1xX2axX2bxX3xX4xX1x55bfxX86xX1xX3xXexX1xb93fxX4xX3xX2dxX6xX2fxX30xX4xX32xX3xX34xX1xX36xXbxX32xX3xXexX1xX2axX2bxX32xX3xX5xX3bxX2bxX3xX3exXdxX40xX4xX3xX3exX44xXdxX3xXcaxX70xX1xX18xX3xX3exXdxX40xX86xX3xX4xX1xXdbxX1dxX3x8211xX1dxX32xX3xXexX1xX6xX2bxX3xX4dxX4exX3xX50xX34xX52xX3xX2xX55xX56xX3xXex645exXdxX3xX1cxX6xXexX6xX2fxX3xXex6c09xX3xX86xX70xX3bxX6axX3xX98xX9bxX58xXa7xX3x9c87x82aaxX86xX3xX9bxX58xX55xX7axX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX30xX4dxX6axXaxX12xXcxX1x9ed3xX86xX70xX3xX4xX36xX30xX3xX4xX15xX6xX3x5209xX6axX3xX7bxX6xX86xX3x7d19xX1exXdxX3xX86xX70xX30xX135xXdxX3xX1cxX1dxX1exX4xX3xX1xX22xXdxX3xX8bxX1xb55axX6xX3x6919xX50x580exX3xX4xX1xX30xX3xX7bxXdxX14cxXexX3xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX4xX3xX1xX22xXdxX3xXcaxX70xX1dxX6axXcexX86xX3xXcxX1xX18xX3xXd5xXdxX2bxX3xXcaxX70xXdbxX86xX3xX7xX26xX3xX4dx689cxX86xX3xX14bx8d3fxX1dxX3xX17dxX30xX3bxX86xX3xX17dxX135xXdxX3xX7bxXdxae8axX1dxX3xX4x9b09xXbxX3xX4xX6xX30xX3xX1cxX1dxX1exX4xX3xX1xX22xXdxX3xX197xXdxX40xXexX3xXcaxX6xX2bxX3xXexX1xX2axX2bxX3xX4xX1xXe8xX86xX1xX3xXexX1xXeexX4xX3xX197x5522xa3eexX86xX70xX3x5e79xX1dxX1exX4xX3xX2dxX6xX2fxX30xX4xX32xX3xXexX1xX2axX2bxX3xX4xX1xXe8xX86xX1xX3xXexX1xXeexX4xX3xX13xX22xX86xX70xX3xX1xaaf4xX6xX3xX34xX1xX36xXbxX32xX3xXexX1xX2axX2bxX32xX3xX5xX3bxX2bxX3xX3exXdxX40xX4xX3xX3exX44xXdxX3xXcaxX70xX1xX18xX3xX3exXdxX40xX86xX3xX4xX1xXdbxX1dxX3xX120xX1dxX3xX3exX3bxX3xXexX1xX6xX2bxX3xX4dxX4exX3xX17dxX135xXdxX3xX1xX22xXdxX3xX14bx63edxX86xX70xX3xX5xX1d0xX86xX3xXexX1xXeexX3xX2xX55xX56xX3x6a5axXdx3688xX86xX3xX2bxXdxX86xX1xX3xXcaxX70xX1xX18xX3xX3exXdxX40xX86xX3xXcxX1xX14cxX3xX70xXdxX44xXdxX3xX3exX3bxX3xX4xX36xX4xX3xX1xX22xXdxX3xX86xX70xX1xX18xX3xX5xXdxX287xX86xX3xX211xX1dxX6xX86xX3xXexX135xXdxX3x9026xX30xX1xX6xX32xX3xX1cxX6xXexX6xX2fxX3xXexX13fxX3xX86xX70xX3bxX6axX3xX98xX9bxX58xXa7xX3xX14bxX14cxX86xX3xX9bxX58xX55xX7axX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX30xX4dxX6axXaxX12xX13xX1xX1dxX6axX14cxX86xX3xXexX1xX2axX2bxX32xX3xX5xX3bxX2bxX3xX3exXdxX40xX4xX3xX14bxX20cx746dxX4xX3xXexX1xX4exX4xX3xX1xXdxX40xX86xX3xXexX1xX10xX30xX3xX5x92b0xXdxX3xX2bxX321xXdxX3xX4xX15xX6xX3xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3x6b1bxX135xX3xX3exXdxX40xX86xX3xX2dxX6xX2fxX30xX4xX3xX335xX6xX7bxXdxX7bxX3xX47xX5xX3xX2dxX6xX5xX8bxXdxX32xX3xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX335xX135xX3xX3exXdxX40xX86xX3xX34xX1xX36xXbxX3x6252xXdxX4xX1xX6xX2fxX4dxX3x92c5xX10xX2fxX2fxX6xX86xX4dxX32xX3xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xXcaxX70xX1xX18xX3xX3exXdxX40xX86xX3xX4xX1xXdbxX1dxX3xX120xX1dxX3x9ab6xX47xX34x6c87xX3x8f58xX86xXexX30xX86xXdxX30xX3xXcxX6xXaexX6xX86xXdxX32xX3xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX285xXdxX287xX86xX3xX2bxXdxX86xX1xX3xXcaxX70xX1xX18xX3xX3exXdxX40xX86xX3xXcxX1xX14cxX3xX70xXdxX44xXdxX3xX395xX50xX34xX52xX398xX3x7d25xX6xX7bxX2fxXdxX10xX5xX6xX3xX13xX1dxX10xX3exX6xX7xX3xX67xX6xX2fxX2fxX30xX86xX3xX3exX3bxX3xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xXcaxX70xX1xX18xX3xX3exXdxX40xX86xX3xX1cxX6xXexX6xX2fxX3xX39axX1xX2bxX6xX4dxX3xX67xXdxX86xX3xX39axX7bxX4dxX1dxX5xX5xX6xX1xX3xX39axX5xX3xX2dxX6xX1xX2bxX30xX1dxX4dxX7axX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX4xX3xX1xX22xXdxX3xXcaxX70xX1dxX6axXcexX86xX3xXcxX1xX18xX3xXd5xXdxX2bxX3xXcaxX70xXdbxX86xX3xX7xX26xX3xXexX1xX2axX2bxX3xX4xX1xXe8xX86xX1xX3xXexX1xXeexX4xX3xX2dxX6xX2fxX30xX4xX32xX3xX34xX1xX36xXbxX32xX3xXexX1xX2axX2bxX32xX3xX5xX3bxX2bxX3xX3exXdxX40xX4xX3xX3exX44xXdxX3xXcaxX70xX1xX18xX3xX3exXdxX40xX86xX3xX4xX1xXdbxX1dxX3xX120xX1dxX32xX3xXexX1xX6xX2bxX3xX4dxX4exX3xX50xX34xX52xX3xX2xX55xX56xX3xXexX135xXdxX3xX1cxX6xXexX6xX2fxX3xXexX13fxX3xX86xX70xX3bxX6axX3xX98xX9bxX58xXa7xX3xX14bxX14cxX86xX3xX9bxX58xX55xX7axX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39axX1dxXexX1xX30xX2fxXaxX12xXcxX1xX10xX30xX3xXcxXcxX195xX197xXcaxX0xX58xXbxX12

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Học Bác để phục vụ nhân dân tốt hơn

Học Bác để phục vụ nhân dân tốt hơn
2024-04-17 15:15:00

baophutho.vn Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Cán bộ ngân hàng phải luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long