Cập nhật:  GMT+7
ef42x102cex1471bx14510x11c9dx14343x11690xf12dx15f86xX7xf68fxfc5ax10fa6x15748x1646fx1015axX5x10290xXax122ccx17495xXdxX4x163a6x1674fxX7xX17x13135xXexX3xfc97xXdx11b22x15700xX3x1124dxX1x142ecx13e06x16dc5xX3x11c0fxX1axX1axXdxX4xX10xX3xX13xX17xX1dxXdxX5xX10xX3xX4xX1xX17xX3xX25xX26x12306x13a40xXdxX3x13f6fx11475xX25xX26xX3xXdx1492bxX6xX40x162afxX3xX25x124fbxX25xX26xX3xX4x1439axXbxX3xX1dx159b7xX25xX3xXexX16x10320xX25xX3x11eb1xX25xX40xX16xX17xXdxX40xX0x139d0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16c21xX10xX6xX40xXaxX12xXcxX51xXexX3xX25xX1xXdxX5axX25xX49xX3x13b9dxef9fxXdxX3x14a46x1252cxXdxX3xX25xX26xX3cxX3dxXdxX3xX40xX41xX25xX26xX3xX7xf129xX3xX40x172a9xX25xX26xX3xf15bxXdxX25xX40xX17x13198xX7xX3x175aexX3xX25xX26xX20x13092xX25xX3xXexX1xX20xX3xX4xX1x133b4xX25xX1xX3xX4x14649xX6xX3xX1x14fe6xX25xX26xX3xX4xX1x1209cxX4xX3xX4xX1xXc5xX25xX3xX7xfab6xX3xX22xX1xX24xX25xX26xX3xX85xX3cxf27dxX4xX3x1232fxXbxX3xX40xX9cxX25xX26xX3xX4xX1xXb6xX25xX1xX3xX7xXdbxX4xX1xX3xX25x14046x16b35x15226xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1581cxX17xX40xXf0xXaxX12xXcxX1xX5ax12f2fxX3xX10ax12593xXexX3xXexXdxX25xX3xX89xX20xXdxX3xX40xXefxX25xX1xX3xX4xX1xX17xX3xX25xX26xX3cxX3dxXdxX3xX40xX41xX25xX26xX3xXf0xX5axX20xX3xX4xX24xX25xX26xX3xX25xX26xX1x1696dxX3xX4xX1xXb6xX25xX1xX3xX5xXefxX3xX89xXdxX138xX4xX3xXex1291exX3xX25xX6xXf0xX49xX3xX13xXdxX4xX16xX17xX7xX17xX1axXexX3xX7xXcexX3xX10axXdx13461xX25xX3xXbxX1xXb6xX3xX1xX17xXefxX25xX3xXexX17xXefxX25xX3xX1dxX55xX25xX3x15d85xX20xXf0x15648xX25xX3xX1dxX10dxX3x121e3xX25xX26xX3xX40xX9cxX25xX26xX3xX28xX1axX1axXdxX4xX10xX3xX13xX17xX1dxXdxX5xX10xX3xXexX16xX5axX25xX3xX10ax1642cxXdxX3xX25xX177xX25xX3xXexX55xX25xX26xX3xX10axXefxX3xX25xX1xXefxX3xXbxX1xXdbxXexX3xX1xXefxX25xX1xX3xX25xXefxXf0xX3xX85xX6xX25xX26xX3xX1xf892xX3xXexX16xXd8xXf1xX3x153dfx146e9xX4xX3xX1dxXdxX138xXexX49xX3xX85xX86xXdxX3xXexX3cxXd8xX25xX26xX3xX85xX3cxXd8xX4xX3xX1xX3cx12825xX25xX26xX3xX5xXd8xXdxX3xX25xX1xXdxX177xX20xX3xX25xX1xX51xXexX3xX4x11aaaxX3xX5xXcexX3xX5xXefxX3xX25xX26xX3cxX3dxXdxX3xX40xX41xX25xX26xX3xXdxX46xX6xX40xX3xX1dxX1e3xXdxX3xXexX149xX3xX25xX6xXf0xX49xX3xX1xX19axX3xX7xXcexX3xX4xX1x11f23xX25xX26xX3xX4x1765dxX25xX3xX85x1361dxX25xX26xX3xX25xX1x175ffxXbxX3xXexXefxXdxX3xX22xX1xX17xX55xX25xX3xX28xX1axX1axXdxX4xX10xX3x1341ex15446x14bb7xX3xX85x15771xX3xX4xX1xf6cexX25xX1xX3xX7xX99xX6xX3xXexX232xXbxX3xXexXdxX25xX3xX25xfdbbxX6xXf1xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX17xX40xXf0xXaxX12xX0xXdxX10axX26xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXax1067axef6cx118abxXaxX3xXdxX40xX9xXaxXdxX10axX26x14a9dxX247xX286xX286xX2xX287xXaxX3xX16xX10xX5xX9xXaxX1xXexXexXbx14b44xX65xX65xX26xX10xX25xX22xX25xX10xXa5xX7xXf1xX89xX4xX10axX10xX40xXdxX6xXf1xX89xX25xX65xX285x1233exX2x10ca8xX65xX2xXa8xX10axXdxX4xX16xX17xX7xX17xX1axXexX2xXa8xX10axX6xX7xXexX10xX16xX247x12583xX248xXa8xX2xX2bcxX2xX248xX246xX248xX248xX246xX2bcxX287xX286xX2xX285xXf1x16921xXbxX26xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2a2xX65xX65xX26xX10xX25xX22xX25xX10xXa5xX7xXf1xX89xX4xX10axX10xX40xXdxX6xXf1xX89xX25xX65xX22xX2a2xXexX1xX20xX10axX1dxX291xXa5xX65xX247xX2bcxX2baxX65xX285xX2baxX2xX2bcxX65xX2xXa8xX10axXdxX4xX16xX17xX7xX17xX1axXexX2xXa8xX10axX6xX7xXexX10xX16xX247xX2d2xX248xXa8xX2xX2bcxX2xX248xX246xX248xX248xX246xX2bcxX287xX286xX2xX285xX65xX10axXdxX4xX16xX17xX7xX17xX1axXexXa8xX1dxXdxX10xX20xXa8xX22xX1xX17xX25xX26xXa8xX17xX1axX1axXdxX4xX10xXa8xX10axX17xX1dxXdxX5xX10xXa8xX4xX1xX17xXa8xX25xX26xX20xX17xXdxXa8xX40xX20xX25xX26xXa8xXdxXbxX6xX40xXa8xX25xX6xX25xX26xXa8xX4xX6xXbxXa8xX1dxX6xX25xXa8xXexX16xX10xX25xXa8xX6xX25xX40xX16xX17xXdxX40xXf1xX2e3xXbxX26xXaxX3xX7xXexXf0xX5xX10xX9xXaxX4xX20xX16xX7xX17xX16xX2a2xX3xX25xX17xX25xX10xfa75xXaxX3xXexXf0xXbxX10xX9xXaxXbxX1xX17xXexX17xXaxX3xXa5xXdxX40xXexX1xX9xXaxX248xX2baxX2baxXaxX12xX0xXbxX12x13ac1x1735axX25xX3xX85xX86xXdxX3xX89xX8axXdxX3xX4xXdbxX4xX3xXbxX1xXdxX5axX25xX3xX1dxX55xX25xX3xX40xXefxX25xX1xX3xX4xX1xX17xX3xX85xXdxX138xX25xX3xXexX1xX17x15816xXdxX3xX5dxX25xX40xX16xX17xXdxX40xX49xX3xXdxX46xX1xX17xX25xX10xX49xX3xX26xXbfxX3xX22xX1x11741xX25xX26xX3xX5xXadxX3xXbxX1xX228xX25xX3xX10axX177xX10axX3xX13x102eaxX3xX85xXbfxX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1x13416xXbxX3xX25xX26xX3cxX3dxXdxX3xX40xX41xX25xX26xX3xX7xX99xX3xX40xX9cxX25xX26xX3xX10axXdxX15fxX25xX3xXbxX1xXb6xX3xX25xX26xX6xXf0xX3xXexX3f3xXdxX3xXexX1xX3dxXdxX3xX85xXdxX24bxX10axX3xXbxX1xXdxX5axX25xX3xX1dxX55xX25xX3xX28xX1axX1axXdxX4xX10xX3xX13xX17xX1dxXdxX5xX10xX3xX4xX1xX17xX3xXdxX46xX6xX40xX3xX85xX3cxXd8xX4xX3xXexX20xX25xX26xX3xX16xX6xXf1xX3xXcxX1xX5axX10axX3xX89xXefxX17xX3xX85xX1f7xX49xX3xX13xXdxX4xX16xX17xX7xX17xX1axXexX3xX4x13ba7xX25xX26xX3xXexXdxX1fxX25xX3xX1xXefxX25xX1xX3xXbxX1xXdbxXexX3xXexX16xXdxX24bxX25xX3xX7xX17xX25xX26xX3xX7xX17xX25xX26xX3xX10axX10dxXexX3xX1dxX10dxX3xX17dxX25xX26xX3xX40xX9cxX25xX26xX3xX10axX8axXdxX3xX40xXefxX25xX1xX3xX4xX1xX17xX3xX4xXdbxX4xX3xXexX1xXdxX1fxXexX3xX1dxfbfbxX3xX4xX1xX3f3xXf0xX3xX25xX177xX25xX3xXexX55xX25xX26xX3xX5dxX25xX40xX16xX17xXdxX40xX3xX1dxX1e3xXdxX3xX17dxX25xX26xX3xX40xX9cxX25xX26xX3xXexX16xX3cxX8axX4xX3xX85xX1f7xX3xX4xX1xX24fxX3xX40xX149xX25xX26xX3xX5xX3f3xXdxX3xX1e3xX3xX4xXdbxX4xX3xXexXb6xX25xX1xX3xX25xX22cxX25xX26xX3xX4x1143bxX3xX1dxX55xX25xX3xX89xXefxX3xX22xX1xX24xX25xX26xX3xX25xX1xXdxX177xX20xX3xX25xX1xX3cxX3xXexX16xX5axX25xX3xXdxX46xX6xX40xXf1xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX17xX40xXf0xXaxX12xXcxX51xXexX3xX25xX1xXdxX5axX25xX49xX3xX85xX86xXdxX3xX89xX8axXdxX3xX25xX26xX3cxX3dxXdxX3xX40xX41xX25xX26xX3xX7xX99xX3xX40xX9cxX25xX26xX3xXa0xXdxX25xX40xX17xXa5xX7xX3xXa8xX3xX25xX26xX20xXadxX25xX3xXexX1xX20xX3xX4xX1xXb6xX25xX1xX3xX4xXbbxX6xX3xX1xXbfxX25xX26xX3xX4xX1xXc5xX4xX3xX4xX1xXc5xX25xX3xX7xXcexX3xX22xX1xX24xX25xX26xX3xX85xX3cxXd8xX4xX3xXdbxXbxX3xX40xX9cxX25xX26xX3xX4xX1xXb6xX25xX1xX3xX7xXdbxX4xX1xX3xX25xXefxXf0xXf1xX3x104b1xX26xX17xXefxXdxX3xX16xX6xX49xX3xX10axX10dxXexX3xXexXdxX25xX3xX89xX20xXdxX3xX25xX260xX6xX3xX4xX4a1xX25xX26xX3xX22xX1xX24xX25xX26xX3xXexX1xX24bxX3xX1dxf2a4xX3xX174xX20xX6xX3xX4xX1xXb6xX25xX1xX3xX5xXefxX3xX89xXdxX138xX4xX3xX4xX24xX25xX26xX3xX4xX9cxX3xX28xX1axX1axXdxX4xX10xX3xX13xX17xX1dxXdxX5xX10xX3xX7xXcexX3xX1dxXdxX1fxX20xX3xX22xX1xX24xX25xX26xX3xX25xX26xX3cxX3dxXdxX3xX40xX41xX25xX26xX3xX40xX20xX25xX26xX3xX5xX3cxXd8xX25xX26xX3xX5xX3cxX20xX3xXexX16xX260xX3xX28xX25xX10x159c4xX16xXdxX89xX10xX3xX89xXefxX3xX85xX1c9xX4xX3xX1dxXdxX138xXexX3xX5xXefxX3xX22xX1xX24xX25xX26xX3xX4xX1f7xX3xX26xXdxX8axXdxX3xX1xX3f3xX25xXf1xX3xXcxX16xX17xX25xX26xX3xX22xX1xXdxX3xXexX16xX3cxX8axX4xX3xX85xX1f7xX3xX13xXdxX4xX16xX17xX7xX17xX1axXexX3xX4xX4a1xX25xX26xX3xX85xXbfxX3xX25xX4cxX25xX26xX3xX4xX51xXbxX3xX5xX5axX25xX3xX40xX20xX25xX26xX3xX5xX3cxXd8xX25xX26xX3xX10axXdxX15fxX25xX3xXbxX1xXb6xX3xX4xX1xX17xX3xX1dxX10dxX3xX4xX24xX25xX26xX3xX4xX9cxX3xXexX16xX5axX25xX3xX5xXefxX3xX2xX3xXexX10xX16xX6xX1dxXf0xXexX10xXf1xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX17xX40xXf0xXaxX12xX0xXdxX10axX26xX3xX6xX5xXexX9xXaxf9b4x10ee6x13f38xX13x1665fx17246xXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX246xX285xX248xXaxX3xXdxX40xX9xXaxXdxX10axX26xX291xX247xX286xX286xX2xX286xXaxX3xX16xX10xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX2a2xX65xX65xX26xX10xX25xX22xX25xX10xXa5xX7xXf1xX89xX4xX10axX10xX40xXdxX6xXf1xX89xX25xX65xX285xX2baxX2xX2bcxX65xX2xXa8xX285xX2bcxX2bcxX287xX2d2xX2bcxX286xXa8xX4xX6xX10axXa8xX25xX1xX6xX25xXa8xX17xX1axX1axXdxX4xX10xXa8xXdxXbxX6xX40xXa8xX2xX2bcxX2xX248xX246xX248xX248xX246xX248xX286xX2d2xX248xX2baxXf1xX2e3xXbxX26xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2a2xX65xX65xX26xX10xX25xX22xX25xX10xXa5xX7xXf1xX89xX4xX10axX10xX40xXdxX6xXf1xX89xX25xX65xX22xX2a2xXexX1xX20xX10axX1dxX291xXa5xX65xX247xX2bcxX2baxX65xX285xX2baxX2xX2bcxX65xX2xXa8xX285xX2bcxX2bcxX287xX2d2xX2bcxX286xXa8xX4xX6xX10axXa8xX25xX1xX6xX25xXa8xX17xX1axX1axXdxX4xX10xXa8xXdxXbxX6xX40xXa8xX2xX2bcxX2xX248xX246xX248xX248xX246xX248xX286xX2d2xX248xX2baxX65xX10axXdxX4xX16xX17xX7xX17xX1axXexXa8xX1dxXdxX10xX20xXa8xX22xX1xX17xX25xX26xXa8xX17xX1axX1axXdxX4xX10xXa8xX10axX17xX1dxXdxX5xX10xXa8xX4xX1xX17xXa8xX25xX26xX20xX17xXdxXa8xX40xX20xX25xX26xXa8xXdxXbxX6xX40xXa8xX25xX6xX25xX26xXa8xX4xX6xXbxXa8xX1dxX6xX25xXa8xXexX16xX10xX25xXa8xX6xX25xX40xX16xX17xXdxX40xXf1xX2e3xXbxX26xXaxX3xX7xXexXf0xX5xX10xX9xXaxX4xX20xX16xX7xX17xX16xX2a2xX3xX25xX17xX25xX10xX3a9xXaxX3xXexXf0xXbxX10xX9xXaxXbxX1xX17xXexX17xXaxX3xXa5xXdxX40xXexX1xX9xXaxX248xX2baxX2baxXaxX12xX0xXbxX12xX1c8xX3cxXd8xX4xX3xX1dxXdxX1fxXexX49xX3xX5x16163xX3xX40xX17xX3xX22xX1xXdxX1fxX25xX3xX26xXbfxX3xX22xX1xX40cxX25xX26xX3xX5xXadxX3xXbxX1xX228xX25xX3xX10axX177xX10axX3xX13xX41dxX3xXexX613xX3xX16xX6xX3xX10axX3f3xX25xX1xX3xXexX6xXf0xX3xX25xX1xX3cxX3xX89xX232xXf0xX3xX5xXefxX3xX1dxX1e3xXdxX3xXdbxXbxX3xX5x15bf2xX4xX3xX10axX3f3xX25xX1xX3xX10axXcexX3xXexX149xX3xX25xX1xX260xX25xX26xX3xX85xX86xXdxX3xXexX1xXbbxX3xX25xX1xX3cxX3xX71fxX17xX17xX26xX5xX10xX3xX1xX6xXf0xX3xX5dxXbxXbxX5xX10xXf1xX3xX13xXdxX25xX1xX3xX4xX1xX17dxX25xX26xX3xX5xXefxX3xX1xXdxX138xX25xX3xX85xXbfxX3xX4xX1f7xX3xX2d2xX3xXexX16xXdxX138xX20xX3xX5xX3cxXd8xXexX3xX25xX26xX3cxX3dxXdxX3xX40xX41xX25xX26xX3xX85xXbfxX3xX85xX22cxX25xX26xX3xX22xX88axX3xX28xX1axX1axXdxX4xX10xX3xX246xX247xX248xX49xX3xX4xX3c9xX25xX3xX17dxX25xX26xX3xX40xX9cxX25xX26xX3xX28xX1axX1axXdxX4xX10xX3xX4xX1xX17xX3xXdxX46xX6xX40xX3xXexX1xX20xX3xX1x14892xXexX3xX1xX538xX25xX3xX2bcxX2baxX3xXexX16xXdxX138xX20xX3xX5xX3cxXd8xXexX3xXexX55xXdxX3xX89xX177xXf1xX3x15ebdxXefxX3xXexXb6xX25xX1xX3xX4xX1xX17xX3xX85xX1fxX25xX3xX4xX20xX86xXdxX3xXexX1xXdbxX25xX26xX3xX286xX3xX25xX22cxX10axX3xX25xX6xXf0xX49xX3xX40xX17xX6xX25xX1xX3xX7xX86xX3xX4xXbbxX6xX3xX13xXdxX4xX16xX17xX7xX17xX1axXexX3xX85xXbfxX3xXexX22cxX25xX26xX3xX22xX1xX17xX55xX25xX26xX3xX2d2x142fbxX49xX3xX22xX1xX24xX25xX26xX3xX25xX1xX260xX25xX26xX3xXexX1xX1fxX3xX4xX3c9xX25xX3xXexX3f3xX17xX3xX16xX6xX3xX2xX65xX246xX3xX40xX17xX6xX25xX1xX3xXexX1xX20xX3xX4xX1xX17xX3xX13xXdxX4xX16xX17xX7xX17xX1axXexX3xXexX16xX17xX25xX26xX3xX25xX22cxX10axX3xXexXefxXdxX3xX4xX1xXb6xX25xX1xX3xX89xX149xX6xX3xX174xX20xX6xXf1xX0xX65xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX17xX40xXf0xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX26xX10xX25xX22xX0xX65xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hàng triệu tài khoản Gmail sẽ bị xóa từ 1/12

Hàng triệu tài khoản Gmail sẽ bị xóa từ 1/12
2023-12-01 07:43:00

Bắt đầu từ ngày 1/12, Google sẽ xóa các tài khoản không sử dụng trong ít nhất hai năm. Các dữ liệu khác gồm Gmail, Lịch, Drive, tài liệu trong Workspace và ảnh sao lưu trên...

Nâng cao hiệu quả đấu giá tài sản

Nâng cao hiệu quả đấu giá tài sản
2023-11-24 11:23:00

baophutho.vn Đấu giá tài sản là một trong những cách thức linh hoạt nhằm chuyển quyền sở hữu tài sản từ chủ thể này sang chủ thể khác, góp phần thúc đẩy...

Top 5 sản phẩm công nghệ nổi bật tuần qua

Top 5 sản phẩm công nghệ nổi bật tuần qua
2014-11-10 08:45:00

Vòng tay cảm biến theo dõi luyện tập thể dục của Jawbone đứng đầu danh sách 5 sản phẩm công nghệ nổi trội nhất tuần qua. Trong danh sách này chúng ta còn thấy máy tính bảng "2...

Vệ tinh Nga sắp rơi xuống Trái Đất

Vệ tinh Nga sắp rơi xuống Trái Đất
2014-11-10 07:28:00

Một vệ tinh do thám cũ sẽ bốc cháy khi tiếp cận bầu khí quyển Trái Đất vào ngày hôm nay dự kiến các mảnh vỡ sẽ rơi xuống Thái Bình Dương.

Tàu trong suốt trên đường ray treo

Tàu trong suốt trên đường ray treo
2014-11-08 09:23:00

Tàu trong suốt chạy trên hệ thống đường ray trên cao có thể sẽ được sử dụng tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, và trở thành loại hình phương tiện giao thông mới.

Tìm ra cách mới chữa HIV

Tìm ra cách mới chữa HIV
2014-11-07 07:55:00

Các nhà khoa học Pháp vừa công bố tìm ra cơ chế gene giúp một số người miễn dịch với tác động của virus HIV, mở ra một hướng mới trong việc tìm kiếm thuốc chữa trị.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long