Cập nhật:  GMT+7
53a1x8ae4x6a25x7f9fx87f4xb137xc5d9xa4d1x6413xX7xda1cxcf5axe8bfx7c10x7de4xa016xX5x6ec6xXaxb7f3x6f29xa885xaa1cxX14xX3xXexa60cx8f9ex8d7dxX1xX3xd575xXdxb124xX1bxX3xdf57x9b19xX3xX1xX1axX1bxX1xX3x7b07xX1xf8c4xX3xX1bxX1x8c41xX3xX2bxX2dxX1bxX1xX3xc119xd948xe928xX0x8868xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb65exX10xX6xX1exXaxX12xdd4fxf359xXexX3xe5acx9ca4xdcb0xX1bxX3x6d50xXdxX1exX10xX56xX3xX23xe5e1xXdxX3xX4xa80bxX6xX3xX38x8150xX3xaebax7a0axX6xX1bxX3xX4bxX31xX1bxdf35xX3xX2bxX1xX24xX1bxX73xX3xX5ax6767xX3xXexX19xa1e5xX3xX51xd887xX3xcc8fxX13xX14xX15xX14xc194xX3xX55x5e08xX3xX23xX24xX3xXexb2c3xX3xX6bxX6cxc725xX3xXexX19xX1axX1bxX1xX3xX2bxX1xX2dxX3xX73xc3b7x68caxX3xX1xXdxd682xX6cxX3xb9a7xX1bxX73xX3xX1bxX1xX31xX3xX2bxX2dxX1bxX1xX3xX38xX39xX3xX3axX3xX5xX6xX1bxX3xX19xX52xX1bxX73xX3xX2bxX1xc571xXbxX3xXexX19xX97xXdxX3xX55x8284xXexX3xXexX19xX56xX1bxX73xX3xX4xX1xX6cxX3xX2bx540dxX3xX23xX52xXexX3xX1bxcec0xX23x8bd6xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe3aexX56xX1exXa5xXaxX12x8464xXdxX1exX10xX56xX3xXexX19xcc8bxX1bxX3xX55xa6c1xd6e9xX4xX3xXexX57xX56xX3xX19xX6xX3xbaafxea98xXdxX0xXbxX12xX23xX24xX3xX1xX1axX1bxX1xX3xa7e6xe315xX39xX15x787dxd3cdxX0xX3cxXbxX12xX4xX1xX57xXa5xX3xXexX19xX107xX1bxX3xX23xX52xXexX3xX7xXdxX107xX6cxX3xX23xX97xXa5xX3xXexX2dxX1bxX1xX3xXexX19xX56xX1bxX73xX3xXexX1x75aexXdxX3xX73xXdxX6xX1bxX3xX1xX69xX1bxX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX97xX1bxX73xdf72xX3xX23xX24xX3xX1xX1axX1bxX1xX3xXexX97xXdxX3xXexX57xX56xX3xX5xX57xXdxX3xX6bxX6cxX97xX3xXexX19xX1axX1bxX1xX3xXexX10bxX69xX1bxX73xX3xXexX97xX4xX3xX1xba26xX1bxX3xX5xX56xX57xX1bxX3xX73xXdx799fxX6xX3xX4xX97xX4xX3xX5xX6cxb1b0xX1bxX73xX3xX73xXdx9312xX3xXexX19xX56xX1bxX73xX3xX2bxX1xX2dxX3xX6bxX6cxXa5x71c5xX1bxX167xX3xX1exXdxX20xX1bxX3xX116xXdxee22xX1bxX3xXexX1xX152xXdxX3xXexXdxX1c5xXexX3xX5axX31xX3xX55xf1d3xX6xX3xX5xbdebxX167xX3x64c2xXdxX5axX10xX7xX4xXdxX10xX1bxX4xX10xX3xX4xX1xX56xX3xX1xX6xXa5xXe9xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX56xX1exXa5xXaxX12xX13xX1xX1abxX23xX3xX1bxX73xX1xXdxX107xX1bxX3xX4xXacxX6cxX3xXexX57xXdxX3xX13xX14xX15xX14xX3xX1bxX1xb16dxXbxX3xX1exX19cxX3xX5xXdxXa9xX6cxX3xXexX1xX152xXdxX3xXexXdxX1c5xXexX3xX5axX31xX3xX2bxX1xX2dxX3xX4xX6xX19xX116xX56xX1bxX3xX1exXdxX56xf118xXdxX1exX10xX3xX85xX38xX39xX3xX3axX3xX8axX3xXexX19xX56xX1bxX73xX3xX1bxX1xXdx5838xX6cxX3xXexX1xX221xXbxX3xX2bx9156xX3xX5axX31xX56xX3xX23xX52xXexX3xX23xX24xX3xX1xX1axX1bxX1xX3xX23xX97xXa5xX3xXexX2dxX1bxX1xX3xX4xX80xX3xXexX1xX1baxX3xX73xb561xXdxX3xX5xX31xX3xXaxX13xX6xXexX6cxX19xX10xX3x81b2xX6cxX1bxXaxX0xX3cxXbxX12xXe9xX3xX38xX97xX4xX3xX23xX24xX3xXbxX1xafddxX1bxX73xX3xX116xX6xX56xX3xX73xX1a5xX23xX3xX5xX10bxX10cxX1bxX73xX3xX2bxX1xX2dxX3xX38xX39xX3xX3axX3xX55xX10bxX10cxX4xX3xXexX57xX56xX3xX19xX6xX3xXex76d7xX3xX1xX6xXdxX3xX1bxX73xX6cxX1a5xX1bxX3xXex86d3xX3xX1bxX1xXdxX107xX1bxX3xX1bxX1xX10bxX3xX1bxd95exXdxX3xX5xe0e8xX6xX167xX3xX5axX31xX3xX1exX56xX3xX4xX56xX1bxX3xX1bxX73xX10bxX152xXdxX3xXexX57xX56xX3xX19xX6xX167xX3xX4xX1xeb2bxX1bxX73xX3xX1xX57xX1bxX3xX1bxX1xX10bxX3xXexX19xX56xX1bxX73xX3xX6bxX6cxX97xX3xXexX19xX1axX1bxX1xX3xX55xf980xXexX3xX1bxX1xXdxX107xX1bxX3xX5xXdxXa9xX6cxX3xX1xX1abxX6xX3xXexX1xX57xX4xX1xXe9xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX56xX1exXa5xXaxX12xX0xXdxX23xX73xX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX14xX3xXexX19xX1axX1bxX1xX3xX1exXdxX20xX1bxX3xX23xX24xX3xX1xX1axX1bxX1xX3xX2bxX1xX2dxX3xX1bxX1xX31xX3xX2bxX2dxX1bxX1xX3xX38xX39xX3axXaxX3xX1xX10xXdxX73xX1xXexX9xXaxX3axf114xX2xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxafa3xX3cxX3cxe7d9xX3a5xX3a5xXe9xX2bxX1xX56xX6xX1xX56xX4xXe9xX4xX56xX23xXe9xX5axX1bxX3cxXbxX1xX56xXexX56xX7xX3cxXdxX23xX6xX73xX10xX3cxX3axd445xX2xX395xX3cxX2xX2xX3cxX3axX3c6xX3cxX23xX56xX128xX1xXdxX1bxX1xX128xX2bxX1xXdxX128xX1bxX1xX6xX128xX2bxXdxX1bxX1xXe9xad45xXbxX73xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax63a2xX6cxX97xX3xXexX19xX1axX1bxX1xX3xX73xXa4xXa5xX3xX1xXdxXa9xX6cxX3xXacxX1bxX73xX3xX1bxX1xX31xX3xX2bxX2dxX1bxX1xXe9xX3xXaxX3xX3a5xXdxX1exXexX1xX9xXaxX395x66f5xX2xXaxX12xX0xXbxX12xX3f1xX6cxX97xX3xXexX19xX1axX1bxX1xX3xX73xXa4xXa5xX3xX1xXdxXa9xX6cxX3xXacxX1bxX73xX3xX1bxX1xX31xX3xX2bxX2dxX1bxX1xXe9xX3xX85x7692xX1bxX1xX3xX4xX1xX80xXbxX3xXexX2d2xX3xX5axXdxX1exX10xX56xX8axX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX56xX1exXa5xXaxX12x7befxX19cxX3xX5xXdxXa9xX6cxX3xXexX221xXbxX3xXexX19xX6cxX1bxX73xX3xX5axX31xX56xX3xX23xX52xXexX3xX2bxX1xX56xX93xX1bxX73xX3xXexX1xX152xXdxX3xX73xXdxX6xX1bxX3xX73xXdxX19cxX6xX3xXexX1xX97xX1bxX73xX3xX129xX3cxX3axX3c6xX3c6xX129xX3xX5axX31xX3xXexX1xX97xX1bxX73xX3x8d17xX3cxX3axX3c6xX3c6x8745xXe9xX3xXcxX57xXdxX3xXexX1xX152xXdxX3xX55xXdxX1baxX23xX3xX55xX1abxX167xX3xX1bxX1a5xX1bxX73xX3xX55xX52xX3xX38xX39xX3xX3axX3xXexX19xX56xX1bxX73xX3xX2bxX1xX2dxX3xX6bxX6cxXa5xX1baxX1bxX3xX1exX6xX56xX3xX55xX52xX1bxX73xX3xXexX2d2xX3xef99xX4b7xX129xX3xX55xX1c5xX1bxX3xX4f5xX41cxX129xX3xXbxXbxX23xXe9xX3x728ex8a98xX6cxX3xX1bxXe7xX23xX3xX1bxX6xXa5xX167xX3xX1bxX1a5xX1bxX73xX3xX55xX52xX3xX38xX39xX3xX3axX3xX55xX57xXexX3xX1xX69xX1bxX3xX395xX3c6xX3c6xX3xXbxXbxX23xX3xXexX19xX56xX1bxX73xX3xX116xX6xX3xXexX1xX97xX1bxX73xX3xX5xXdxX107xX1bxX3xXexXdxX1c5xXbxX3xX85xX1bxX73xX1x6d1bxX6xX3xX5xX31xX3xX4xX1abxX3xX395xX3c6xX3c6xX3xXbxX1xXa4xX1bxX3xXexX2f0xX3xX38xX39xX3xX3axX3xXexX19xX56xX1bxX73xX3xX23xX52xXexX3xXexX19xXdxXa9xX6cxX3xXbxX1xXa4xX1bxX3xXexX2f0xX3xX2bxX1xX24xX1bxX73xX3xX2bxX1xX2dxX8axXe9xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX56xX1exXa5xXaxX12xXcxX1xX10xX56xX3xX1xX1axX1bxX1xX3xX93xX1bxX1xX3xX23xX24xX3xXbxX1xX2aaxX1bxX73xX167xX3xX116xX6xX3xX1bxX10bxX61xX4xX3xX73xXa4xXa5xX3xX24xX3xX1bxX1xXdxX20xX23xX3xX5xX61xX1bxX3xX1bxX1xXd2xXexX3xX1xX31xX1bxX1xX3xXexXdxX1bxX1xX3xX5xX31xX3xX51xX83xX167xX3xXcxX19xX6cxX1bxX73xX3xX3f1xX6cxX32bxX4xX3xX5axX31xX3xX2bxX1xX6cxX3xX5axX2dfxX4xX3xX4xX1xXa4xX6cxX3xc1c6xX6cxXe9xX3xXcxX6cxXa5xX3xX1bxX1xXdxX107xX1bxX167xX3xX23xX24xX3xX1xX1axX1bxX1xX3xX1bxX31xXa5xX3xX4xX7cxX1bxX73xX3xX1bxX1xXd2xX1bxX3xX23xX57xX1bxX1xX3xX93xX1bxX1xX3xX1xX10bxX117xX1bxX73xX3xX4xX65xX6xX3xX4xX1xX6cxX3xX2bxXe0xX3xXexX1xX10xX56xX3xX23xf802xX6xX3xX5axX31xX3xXexX2d2xX1bxX73xX3xX6bxX6cxX32bxX4xX3xX73xXdxX6xX3xX55xX1c5xX1bxX3xX1xX31xX23xX3xX5xX10bxX10cxX1bxX73xX3xX2bxX1xX2dxX3xX38xX39xX3xX3axX3xXexX19xX56xX1bxX73xX3xX2bxX1xX2dxX3xX6bxX6cxXa5xX1baxX1bxXe9xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX56xX1exXa5xXaxX12xX13xX1a5xX1bxX73xX3xX55xX52xX3xX38xX39xX3xX3axX3xXexX19xX6cxX1bxX73xX3xX116xX1axX1bxX1xX3xXexX19xX107xX1bxX3xXexX19xX97xXdxX3xX55xXd2xXexX3xX4xX6xX56xX3xX1bxX1xXd2xXexX3xX5axX31xX56xX3xX23xX645xX6xX3xX247xX6cxXa4xX1bxX167xX3xX7xX6xX6cxX3xX55xX1abxX3xX73xXdxX93xX23xX3xX1exX507xX1bxX3xX4xX1xX56xX3xXexX61xXdxX3xX23xX645xX6xX3xX1xecdaxX167xX3xX1exX56xX3xXexX1xX2dfxX4xX3xX5axX221xXexX3xX117xX3xXf9xXc9xX4xX3xX116xX97xX1bxX3xX4xX507xX6cxX3xXexXe7xX1bxX73xX3xXexX19xX10bxX117xX1bxX73xX3xX5axX31xX3xX1xXd2xXbxX3xXexX1xX80xX3xX2bxX1xX2dxX3xX38xX39xX3xX3axX3xXe9xX3xX13xX1a5xX1bxX73xX3xX55xX52xX3xX38xX39xX3xX3axX3xX3axX3xXexXe7xX1bxX73xX3xX1exX507xX1bxX3xXexX19xX117xX3xX5xX57xXdxX3xXexX19xX56xX1bxX73xX3xX23xX645xX6xX3xXexX1xX6cxX3xX5axX31xX3xX23xX645xX6xX3xX55xX24xX1bxX73xXe9xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX56xX1exXa5xXaxX12xXaxXcxX1xX221xXexX3xX1xXd2xXbxX3xX1ex71b4xX1bxX3xX55xX1baxX3xX247xX10xX23xX3xX247xdb88xXexX3xX5xX10bxX10cxX1bxX73xX3xXbxX1xX97xXexX3xXexX1xX93xXdxX3xX4xX65xX6xX3xXexX2d2xX1bxX73xX3xX1bxX10bxX61xX4xX3xX5axX31xX3xX1xXa9xX3xXexX1xX32bxX1bxX73xX3xXexX1xX152xXdxX3xXexXdxX1c5xXexX3xXexX19xX107xX1bxX3xXexX56xX31xX1bxX3xX2bxX1xX6cxX3xX5axX2dfxX4xXe9xX3xXf9x7562xX1bxX73xX3xX4xX97xX4xX1xX3xX2bxX1c5xXexX3xX1xX10cxXbxX3xX1bxX1xX19cxX1bxX73xX3xX23xX24xX3xXbxX1xX2aaxX1bxX73xX3xX23xX97xXa5xX3xXexX2dxX1bxX1xX3xX5axX31xX3xX1exX19cxX3xX5xXdxXa9xX6cxX3xX6bxX6cxX6xX1bxX3xX7xX97xXexX3xXexX19xX2dfxX4xX3xXexXdxX1c5xXbxX167xX3xX7x59dbxX3xX73xXdxX2ecxXbxX3xX4xX93xXdxX3xXexX1xXdxXa9xX1bxX3xX1xXdxX1baxX6cxX3xX116xXdxX1c5xXexX3xX4xX65xX6xX3xX4xX56xX1bxX3xX1bxX73xX10bxX152xXdxX3xX5axX25dxX3xX2bxX1xX2dxX3xXexX1xX93xXdxX3xX38xX39xX3xX3axX3xX4xX7cxX1bxX73xX3xX1bxX1xX10bxX3xX4xX97xX4xX3xX5xX6cxX1a5xX1bxX73xX3xX2bxX1xX2dxX3xX38xX39xX3xX3axX3xXexX2dfxX3xX1bxX1xXdxX107xX1bxX3xXexX19xX107xX1bxX3xXexX56xX31xX1bxX3xX4xX507xX6cxXaxX3xX167xX3xXf9xXdxX5xX5xX3x8c70xX6cxXexX23xX6xX1bxX167xX3xX1bxX1xX31xX3xX2bxX1xX56xX6xX3xX1xX289xX4xX3xX1exX788xX1bxX3xX55xX507xX6cxX3xX1exX2dfxX3xX97xX1bxX3xXexX57xXdxX3xXcxX19xX6cxX1bxX73xX3xXexXa4xX23xX3xX2bxX1xX24xX1bxX73xX3xX73xXdxX6xX1bxX3xX124xX56xX1exX1exX6xX19xX1exX3xX4xX65xX6xX3xX13xX14xX15xX14xX167xX3xX1bxX1abxXdxXe9xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf9xX56xX1exXa5xXaxX12xXcxX1xX10xX56xX3xXffxX13xX125xX0xX3cxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thúc đẩy kinh tế số phát triển

Thúc đẩy kinh tế số phát triển
2024-02-23 09:17:00

baophutho.vn “Kinh tế số đã làm thay đổi hoàn toàn nhận thức và cách làm của chúng tôi. Từ tiêu thụ truyền thống, bán hàng trực tiếp hoặc qua hệ thống đại...

Bắc Kinh làm sạch không khí cho APEC như thế nào?

Bắc Kinh làm sạch không khí cho APEC như thế nào?
2014-11-19 08:05:00

Hơn 400.000 quan chức ở nhiều tỉnh thành đã tham gia vào sứ mệnh quy mô nhằm cắt giảm khói bụi, đảm bảo cho Bắc Kinh có bầu không khí trong sạch cho Hội nghị thưởng đỉnh APEC.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long