Cập nhật:  GMT+7
23cbx4a2dxcddcxc199x2ff7x353fx7a8dx7e86x9cb6xX7xb599x5821x4057x332ex8d9dx3c57xX5x434fxXaxc0a5x241bxX1x26afx576cxX3xX4x8910xX3x6380x354bxXdxX3xX5x981ex8da1xX3xX4xX1x86bcxX21xX3xX5x9ac4xXdxX3xX7xd049xX3x6896xX21xX3xX5xb646xX16xX3xXexX1cxX20xX16xX3xX4x3161x7995xXcxX1xX10xX1cxX3xXbxX1xX19xXexX3xX1xXdxb807xX16xX3xX21xab0exXdxX3xX16xX1xX2fxXexX3xX4xb120xX6xX3xX4xX19xX4xX3xX4xX1xX3dx6d8dxX33xX16xX3x717fxXdxX6xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1bxX25xXexX3xX1x99efxX4xX3xX1x77a3xXdxX3x7b86xc91exa6edxX16xX65xX3xXexX1xX3dx5ec0xX4xX3xbba5x52c0xX4xX3xa59axX6xX21xX3xX86xX2dxX4xX3xX4xX57xX6xX3x7b63xX3dxX7xXex8ca5xX6xX5xXdxX6x6e41xX3xXbxX1xX15xX16xX3xX4xX19xX3xX1bxX1cxXdxX3xX4x851exX3xXexX1x3b87xX3xX5xX20xX21xX3xX4xX1xX25xX21xX3xX5xX29xXdxX3xX7xX2dxX3xX2fxX21xX3xX5xX33xX16xX3xXexX1cxX20xX16xX3xX4xX3cxX3dxba8fxX0x6339xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb2a1xX10xX6xX7axXaxX12xX13xX1xX15xX16xX3xX4xX19xX3xX1bxX1cxXdxX3xX5xX20xX21xX3xX4xX1xX25xX21xX3xX5xX29xXdxX3xX7xX2dxX3xX2fxX21xX3xX5xX33xX16xX3xXexX1cxX20xX16xX3xX4xX3cxX3dxX0xXd5xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4d36xX1cxX7axX61xXaxX12xXcxX1xX10xX1cxX3xXbxX1xX19xXexX3xX1xXdxX4axX16xX3xX21xX4exXdxX3xX16xX1xX2fxXexX3xX4xX57xX6xX3xX4xX19xX4xX3xX4xX1xX3dxX61xX33xX16xX3xX65xXdxX6xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1bxX25xXexX3xX1xX73xX4xX3xX1xX77xXdxX3xX7axX7bxX7cxX16xX65xX3xXexX1xX3dxX83xX4xX3xX86xX87xX4xX3xX8axX6xX21xX3xX86xX2dxX4xX3xX4xX57xX6xX3xX96xX3dxX7xXexX9axX6xX5xXdxX6xX9fxX3xXbxX1xX15xX16xX3xX4xX19xX3xX1bxX1cxXdxX3xX4xXaexX3xXexX1xXb2xX3xX5xX20xX21xX3xX4xX1xX25xX21xX3xX5xX29xXdxX3xX7xX2dxX3xX2fxX21xX3xX5xX33xX16xX3xXexX1cxX20xX16xX3xX4xX3cxX3dxXd3xX0xXd5xXbxX12xX0xXexX6x3b44xX5xX10xX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXaxX21xX6xX9axX65xXdxX16x593axcaa3xXbxcfeexX3xX6xX3dxXexX1cxXaxX12xX0xXexX9axX12xX0xXexX7axX12xX0xXdxX21xX65xX3xX7xX9axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1d8xXd5xXd5xX1c7xX6xX1cxXbxX1xX3dxXexX1xX1cxXd3xX1bxX16xXd5xX1cxX5xX7axX7axX6xXexX6xXd5xc6e4xX10xX1c7xX7xXdxXexX10xXd5xa8baxX1xX1cxX6x9c70xX1xX1cxX4xX21dxX4xX1cxX16xX65xX21dxX16xX65xX1xX10xXd5xX1d9xc9a0xX2xX1d9xXd5x8863xXd5xX2xX1d9x7c5bxX231xX1d9x2602x9270x2f0cxX239xX86x2814xXd5xX2xX1d9xX239xX1d9xX231xX1d9x9771xX245xX22dxX235xX23axX231xX22dx5056xX4xX6xX1bxX1cxXdxXd3x3a4bxXbxX65xXaxX12xX0xXd5xXexX7axX12xX0xXd5xXexX9axX12xX0xXexX9axX12xX0xXexX7axX12xX86xX19xX3xX1bxX1cxXdxXd3xX3x905fxX8axX65xX3dx58b4xX16xX1d8xX3x7a6axX16xXexX10xX9axX16xX10xXex4111xX0xXd5xXexX7axX12xX0xXd5xXexX9axX12xX0xXd5xXexX6xX1c7xX5xX10xX12xX0xXbxX12xX86xX19xX4xX3xX4xX1xX3dxX61xX33xX16xX3xX65xXdxX6xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1bxX25xXexX3xX1xX73xX4xX3xX4xX1xa2f4xX3xX9axX6xX9fxX3xX4xX19xX3xX1bxX1cxXdxX3xX9axX2fxXexX3xXexX1x68fcxX4xX1xX3xc871xX16xX3xX5xX1cxX29xXdxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1bxX25xXexX3xX1xX77xXdxX3xX7axX7bxX7cxX16xX65xX3xX16xX1xX3dxX61x307exX16xX3xXexX1xXb2xX3xX272xX10xX3dxXbxX1xX6xX3dxX7xXdxX6xX282xXd3xX3x2b25xX6xX3dxX3xX219xX1xXdxX3xX2cdxX16xX3xX5xX1cxX20xXdxX3xX16xX1xX3dxX61xX2ecxX16xX3xXexX1xXb2xX3xX16xX20xX61xX9fxX3xX4xX1xX2fxXexX3xX1c7xX20xXdxX3xXexXdx3880xXexX3xX4xX57xX6xX3xX4xX19xX3xX1bxX1cxXdxX3xX7x5197xX3xX1c7xXdxX32bxX16xX3xXexX1xX20xX16xX1xX3xX21xX83xXexX3xX5xX1cxX29xXdxX3xX16xX65xX3dxX61xX33xX16xX3xXex3e98xX3xX4xX1x77e9xX6xX3xX1xX20xX21xX3xX5xX7bx7ce8xX16xX65xX3xX7xa2daxXexX3xX4xX6xX1cxX3xX1bxX20xX3xXexX9ax81e9xX3xXexX1xX20xX16xX1xX3x34d8xXbxX1xX15xX16xX3xX1c7xXaexX16x3ce1xX3xabc3xX3dxX6xX16xX3xXexX9axX1cxX16xX65xX3xXexX9axX1cxX16xX65xX3xX1xX77xXdxX3xX7axX7bxX7cxX16xX65xXd3xX0xXbxX12xX8axX1xX20xX3xX219xX1xX1cxX6xX3xX1xX73xX4xX3xX300xXexX10xX1bxX10xX3xX8axXdxX4xX1cxX3xXexX1xX3dxX83xX4xX3xX86xX87xX4xX3xX8axX6xX21xX3xX86xX2dxX4xX3xX4xX1xX1cxX3xX1c7xXdxX32bxXexX1d8xX3xX37exX8axX1xX3dxX61xX2ecxX16xX3xXexX1xXb2xX3xX4xXaexX3xX4xX1xX35cxX6xX3xX1xX20xX21xX3xX5xX7bxX365xX16xX65xX3xX7xX36axXexX3xX4xX6xX1cxX9fxX3xX7xX6xX3dxX3xX219xX1xXdxX3xX2cdxX16xX3xX5xX1cxX20xXdxX3xX16xX1xX3dxX61xX2ecxX16xX3xXexX1xXb2xX3xX16xX20xX61xX9fxX3xX4xX19xX3xX1bxX1cxXdxX3xX7xX33axX3xX1c7xX20xXdxX3xXexXdxX32bxXexX3xXexX9axX77xX3xX5xX29xXdxX3x7c33xX29xXdxX3xX7axX7bxX7cxX16xX65xX3xX16xX65xX3dxX61xX33xX16xX3xXexX358xX3xX7xX36axXexX9fxX3xX65xXdx7212xXbxX3xXexX19xXdxX3xXexX29xX1cxX3xX7xX2dxX3xXbxX1x9f31xX3xX16xX1xXdxX33xX3dxX3xX4xX57xX6xX3xX1c7xXdxXb2xX16xX3xX4xX77xX3xX1bxX20xX3xXexX19xXdxX3xXexX3dxX3cxX16xX3xX1xX1cxX20xX16xX3xXexX1cxX20xX16xX3xX1c7xX83xX3xX4xX1xX3dx75d5xXdxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1bxX25xXexX387xX3xXd3xX0xXbxX12xXcxX1xX10xX1cxX3xX4xX19xX4xX3xX16xX1xX20xX3xX219xX1xX1cxX6xX3xX1xX73xX4xX9fxX3xX16xX32bxX3dxX3xX7xX358xX3xX5xX7bxX365xX16xX65xX3xX4xX19xX3xX1bxX1cxXdxX3xX43dxX29xXexX3xXexX4exXdxX3xX389xX3dxX61xX3xX21xa640xX3xX16xX1xX2fxXexX3xX43dx59adxX16xX1xX9fxX3xX1xXdxX4axX3dxX3xX389xX3dxX77xX3xX7axX1cxX3xX1c7xX20xXdxX3xXexXdxX32bxXexX3xX21xX6xX16xX65xX3xX5xX29xXdxX3xX7xX33axX3xX9axX2fxXexX3xX16x98f6xXdxX3xX1c7xX25xXexX9fxX3xX65xXdxX458xXbxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1bxX25xXexX3xX1c7xXdxXb2xX16xX3xX43dx86b8xX61xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xXexX358xX4xX3xX43dxX83xX3xXexX3dxX3cxX16xX3xX1xX1cxX20xX16xX3xX1bxX20xX3xX5xX20xX21xX3xX4xX1xX1cxX3xX1xX77xXdxX3xX7axX7bxX7cxX16xX65xX3xX65xXdxX6xX3xXexX2cdxX16xX65xX3xX219xX1xX77xX3xX16xX2cdxX16xX65xX3xX1xX2fxXbxX3xXexX1xX87xX3xX219xX1xX2c9xX3xX86x5c52xX3xX1d9xX3xX9fxX3xX389xX3dxX6xX3xX43dxXaexX3xX65xXdxX458xXbxX3xX5xX20xX21xX3xX4xX1xX25xX21xX3xX5xX29xXdxX3xX7xX2dxX3xX2fxX21xX3xX5xX33xX16xX3xX4xX57xX6xX3xX219xX1xX2c9xX3xX1xX25xX3dxX3xXexX1cxX20xX16xX3xX4xX3cxX3dxXd3xX3xXcxX1xX10xX1cxX3xXcxXdxX16xX3xXexX35cxX4


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tăng tốc chuyển đổi số

Tăng tốc chuyển đổi số
2024-03-05 07:13:00

Việc chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua ngày càng tăng tốc, ở cả chiều rộng lẫn chiều sâu trên cả ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, qua đó,...

Công ty cổ phần nhôm Sông Hồng:

Công ty cổ phần nhôm Sông Hồng:
2010-04-27 18:58:00

ng dụng công nghệ mới vào sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả- Năng lượng mặt trời được coi là một trong những nguồn năng lượng tự nhiên quý giá có thể thay thế được. So...

Tạo nhiên liệu sinh học chỉ trong vài chục phút

Tạo nhiên liệu sinh học chỉ trong vài chục phút
2010-04-27 08:41:00

hát hiện thú vị của các nhà nghiên cứu Trường đại học Michigan, Mỹ cho thấy, đun nóng vi tảo trong thiết bị đun cao áp có thể đẩy nhanh quá trình tạo dầu thô từ hàng triệu năm...

Indonesia muốn tận dụng núi lửa để làm điện

Indonesia muốn tận dụng núi lửa để làm điện
2010-04-27 07:25:00

hính phủ Indonesia vừa công bố một kế hoạch đầy tham vọng nhằm tận dụng nguồn nhiệt năng khổng lồ trong các núi lửa trên khắp đất nước để sản xuất điện.Núi lửa Merapi tại...

Đột biến gene vì hút thuốc

Đột biến gene vì hút thuốc
2010-04-26 14:16:00

nh: abc.net.au.Ba nghiên cứu riêng rẽ chứng minh thói quen hút thuốc lá thực sự khiến gene người biến đổi.Trong ba bài viết trên tạp chí Nature Genetics, các nhà khoa học cho...

Khủng long chết vì rét

Khủng long chết vì rét
2010-04-26 07:43:00

ột robot khủng long trong công viên ở Mỹ. Ảnh: AP.Các nhà nghiên cứu Anh khẳng định rằng sự giảm nhiệt độ đột ngột của môi trường sống khiến loài khủng long đi vào con đường...

Phát hiện 123 loài sinh vật mới ở đảo Borneo

Phát hiện 123 loài sinh vật mới ở đảo Borneo
2010-04-24 07:39:00

gày 22/4, các nhà nghiên cứu động thực vật hoang dã cho biết trong ba năm qua, họ đã phát hiện 123 loài sinh vật mới trên đảo Borneo, trong đó có loài ếch không phổi, loài côn...

Anh “bắn tốc độ” từ vũ trụ

Anh “bắn tốc độ” từ vũ trụ
2010-04-23 10:11:00

ột loại camera có khả năng kết nối với vệ tinh nhân tạo để đo tốc độ phương tiện giao thông ở khoảng cách cực xa đang được thử nghiệm tại Anh.Vệ tinh sẽ giúp các camera giám...

Phát hiện sinh vật kì lạ trên dãy Andes

Phát hiện sinh vật kì lạ trên dãy Andes
2010-04-22 07:32:00

rong quá trình nghiên cứu miệng núi lửa Cerro Galan trên dãy núi Andes tại Argentina, các nhà khoa học đã phát hiện sự sống kỳ diệu tại đây. Tại một trong...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long