Cập nhật:  GMT+7
cc4dx17b6bx153d6x1604cx1ab68x1439ax1b0d5x188f5x12ea8xX7x14876xf768xf6cfx184aexe38dx1349cxX5xec70xXax127c8x10377x13e45x13658xfb45xX3xd943xX6xXdx157cdxX3x1a9fdxf189xe039xX1bxX3x19267xXdx18427xXexX3x151c7xX6xX18xX3x115b9x10b40xX15xX3xX15xX1x1ae47xXexX3xXexX1x13c56xX4xX3xX18x1124bxXexX3xXbxX1xdc48xX15xX0x15491xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx166b4xX10xX6x1997dxXaxX12xXcxX1x1b581xXdxX3xXexXdx12aecxXexX3x1083axX1xcd81xX15xX16xX3xX18x10150xX6xX3x18e32x134e1x10cc0xX3xX7xX14xX15xX16xX3xX1dxX42xX1fxX3xX7x10c74xX3xXex18f07xX6dxX3xX2bxXdx16f3cx14285xX3xX61xXdxX24xX15xX3xX4xX1xX6dxX3xX15xX16xX68xX59xXdxX3xX22xXdxX24xXexX3xX27xX6xX18xX3xX4xX1xXdx1236cxX18xX3xX15xX16xX68xd21cxX15xX16xX3xX1xXdxX24xX15xX3xXexX68xfd4fxX15xX16xX3xX15xX1xX31xXexX3xXexX1xX36xX4xX3xX18xX3axXexX3xXbxX1xX3fxX15x13a64xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16491xX6dxX54x14098xXaxX12x125d0xX14xX4xX3xX15xX1xX6cxX3xXexX1xXdxX9fxX15xX3xX6bxe78exX15xX3xX4xX1xX6dxX3xf7f2xXdxX5exXexX1bxX3xX4xX1xf4c5xX3xX18xX3axXexX3xX54xcd94xXdxX3xX15xX1x1641cxX3xX4xX2cxX3xXexX1xfaa2xX3x19eb4xX82xX6xX15xX3xX7xX14xXexX3xX2bxX68xXb0xX4xX3xX15xX1xX31xXexX3xXexX1xX36xX4xX3xXexX6dxX6cxX15xX3xXbxX1xX3fxX15xX1bxX3xX16xdc24xX18xX3xX18xX3axXexX3xX6bxX6cxXdxX3xX61xX1xX82xX3xX6bxX36xX4xX3xX2bxf8c7xXexX3xX5xXdxX81xX15xX3x19527xX15xX54xX6dxX15xX10xX7xXdxX6xX3xX6bxX6cxX3xX4xX14xX4xX3xX6bx13d4dxX15xX16xX3xXf2xXdxX10dxX15xX3xXexX1xX82xX3axX4xX3xXcxX1xX14xXdxX3xXd6xe132xX15xX1xX3x1ad15xX68x1ad41xX15xX16xXc6xX3xXdcx192f1xX15xX3xX22xXdxX24xXexX3xX27xX6xX18xX3xX6bxX6cxX3xXbxX1xX3fxX15xX3xX5x19705xX15xX3xX4xX14xX4xX3xX15xX68xX197xX4xX3xX4xX1x135cdxX82xX3x15133xX3xX1exX3xXcxX1xX14xXdxX3xXd6xX176xX15xX1xX3xX17axX68xX17cxX15xX16xX3xX4xX1xXfaxX3xX10fxX82xX6xX15xX3xX7xX14xXexX3xX2bxX68xXb0xX4xX3xX15xX1xX31xXexX3xXexX1xX36xX4xX3xX18xX3axXexX3xXbxX1xX3fxX15xXc6xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX6dxX54xXd9xXaxX12xX0xXexX6xXf2xX5xX10xX3xX7xXexXd9xX5xX10xX9xXaxX18xX6x1717cxX16xXdxX15xfccax1b398xXbx1af9fxX3xX6xX82xXexX6dxXaxX12xX0xXexX206xX12xX0xXexX54xX12xX0xXdxX18xX16xX3xX7xX206xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX20axX42xX42xX1xX6xX15xX6dxXdxX18xX6dxXdxXc6xX4xX6dxX18xXc6xX6bxX15xX42x195daxXbxX5xX6dxX6xX54xX7xX42xXexX82xX6xX15xXbxX1xX6dxX15xX16xX42xX20bx104a0xX2x171acxX42xX1fxX42x1a29dxX42xX15xX1xX6xXexX1exXexX1xX82xX4xXc6x1001axXbxX16xXaxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX206xX12xX0xXexX206xX12xX0xXexX54xX12xXd6x1aa0fxX4xX3xX101xX15xX1xX3xX18xXdxX15xX1xX3xX1x12aa8xX6xX3xX54xX101xXdxX3xXexX6dxX6cxX15xX3xXbxX1xX3fxX15xX3x10533xXbxX6xXexX1xX3xX6dx110dbxX3xXexX6dxXexX6xX5xXdxXexXd9xdde1xX3xX18xX6cxX82xX3xX2bxX106xX1bxX3xX6bxX161xX15xX16xX3xXex13a32xXdxX3xX299xX82xX18xXf2xX206xX6xX2aaxX3xX5xX6cxX3xX6bxX182xX15xX16xX3xXexX206xX182xX15xX3xX18xX6cxX82xX3xX2bxX10xX15xX1bxX3xX6bxX161xX15xX16xX3xX15x1243cxX6xX3xXexX2baxXdxX3xX299xXbxX10xX15xX82xX18xXf2xX206xX6xX2aaxX3xX5xX6cxX3xX4xX14xX4xX3xX6bxX182xX15xX16xX3xXexX206xX182xX15xX3xX2bxX133xX15xX16xX3xXexX1a5xX18xX3xX18xX6cxX82xX3xXexX2baxXdxXc6xX3xXdcxX14xX4xX3xXexX1xX6cxX15xX1xX3xXbxX1xX2baxX42xX61xX1xX82xX3xX6bxX36xX4xX3xX15xX1xX68xX3x15880xX6xX5xX10xX18xXf2xX6xX15xX16xX3x18e86xX3xXbxX1x1148exX6xX3xX27xX6xX18xX3xX2bxX101xX6dxX3xX13xX82xX18xX6xXexX206xX6xX1bxX3xXcxX6xX15xX263xX82xX15xX16xX3xX330xX6xX15xX54xX6xX15xX3xX299xX13xX82xX18xX6xXexX206xX6xX2aaxd228xX3xX330xX6xX5xX6xX15xX16xX61xX6xX206xX6xXd9xX6xX1bxX3xXd6xX6xX5xXdxX61xXbxX6xXbxX6xX15xX3xX299x189a3xX6xX5xXdxX18xX6xX15xXexX6xX15xX2aaxX36axX3xX330xX6xX5xX82xX3xX299xXdcxX10xX15xXexX206xX6xX5xX3xX13xX82xX5xX6x16806xX10xX7xXdxX2aaxX36axX3xXcxX10xX206xX15xX6xXexX10xX3xX299xX27xX6dxX206xXexX1xX3x12b12xX6xX5xX82xX61xX82xX2aaxX3xX6bxX6cxX3xX13xX6dxX2a0xXdxX2a0xXdxX3xX299xX330xX6xXbxX82xX6xX2aaxX3xX15x12733xX18xX3xXexX206xX9fxX15xX3xX54xX101xXdxX3xX18xX6cxX82xX3xX2bxX106xX3xX15xX9fxX15xX3xX10fxX82xX6xX15xX3xX7xX14xXexX3xX2bxX68xXb0xX4xX3xX15xX1xX31xXexX3xXexX1xX36xX4xX3xXexX6dxX6cxX15xX3xXbxX1xX3fxX15xXc6xX3xX22xXdxX24xXexX3xX27xX6xX18xX3xX15xX3d6xX18xX3xXexX206xX6dxX15xX16xX3xX6bxX161xX15xX16xX3xX15xX2e1xX6xX3xXexX2baxXdxX3xX15xX9fxX15xX3xX10fxX82xX6xX15xX3xX7xX14xXexX3xX2bxX68xXb0xX4xX3xX15xX1xX31xXexX3xXexX1xX36xX4xX3xX18xX3axXexX3xXbxX1xX3fxX15xXc6xX3x19ebexX15xX1xX20axX3xX27x197b0xX13xX45cxX42xX13xX4xXdxX10xX15xXexXdxX2a0xXdxX4xX3xX22xXdxX7xX82xX6xX5xXdx10738xX6xXexXdxX6dxX15xX3xX13xXexX82xX54xXdxX6dxXc6xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX206xX12xX0xX42xXexX6xXf2xX5xX10xX12xX0xXbxX12xXcxX1xX10xX6dxX3x11e7exe748xX15xX16xX3xXcxX82xX147xX15xX3xX17axX82xXd9xX1bxX3xXdcxX1a5xX82xX3xX5xX7cxX4xX3xXf2xX3axX3xXexX1xXdxX9fxX15xX3xX6bxXebxX15xX3xX15xX16xX1xXdxX24xXbxX3xX54xX68xX3xXcxX330xX3xX51xXdcxX3bbxX3xX299xX51xX45cxX45cxXdcxX2aaxX1bxX3xX20dxX10xX18xX3xX15xX1xX31xXexX3xXexX1xX36xX4xX3xXexX6dxX6cxX15xX3xXbxX1xX3fxX15xX3xXexX2baxXexX3xX15xX1xX147xXexX3xX5xX6cxX3xX33axX3xX4xX14xX4xX3xXexXfaxX15xX1xX3xXbxX1xX33exX6xX3xX27xX6xX18xX1bxX3xX4xX6cxX15xX16xX3xXexXdxX5exX15xX3xX6bxX81xX3xXbxX1xX33exX6xX3xXd6xe470xX4xX3xX2bxX3axX3xX4xX1xX10xX3xXbxX1x15ec6xX3xX4xX36xX4xX3xX2bxX7cxXdxX3xX16xXdxX101xX18xX3xX54xX3fxX15xXc6xX3xXcxX1xX59xXdxX3xX2bxXdxX10dxX18xX3xX15xX1xX31xXexX3xXexX1xX36xX4xX3xX2bxX7cxXexX3xX4xX36xX4xX3xX2bxX7cxXdxX3xX54xXdx18485xX15xX3xX206xX6xX3xX6bxX6cxX6dxX3xXf2xX82x10a6bxXdxX3xX7xX14xX15xX16xX3xX7xX197xX18xX3xX5x1983cxX4xX3x17069xX1xX3xX61xX1xXdxX3xX3bbxX49bxXexX3xXexX206xX59xXdxX3xX18xX288xX4xX3xX4xX1xX68xX6xX3xX4xX6xX6dxXc6xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX6dxX54xXd9xXaxX12xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1dxX42xX1fxX3xXexX206xX59xXdxX3xX61xX1xX63xX15xX16xX3xX18xX68xX6xX1bxX3xX1xX2e1xX15xX16xX3xX15xX523xX15xX16xX3xXexX7cxX6dxX3xXexX1xX82xX31xX15xX3xX5xXb0xXdxX3xX2bxX10dxX3xX10fxX82xX6xX15xX3xX7xX14xXexX3xX15xX1xX31xXexX3xXexX1xX36xX4xX3xX18xX3axXexX3xXbxX1xX3fxX15xXaxX1bxX3xX4xX1xX82xXd9xX9fxX15xX3xX16xXdxX6xX3xXcxX206xX82xX15xX16xX3xXexX1a5xX18xX3xX54xX36xX3xXf2xX14xX6dxX3xX61xX1xX33exX3xXexX68xXb0xX15xX16xX3xXexX1xX52fxXd9xX3xX6bxXebxX15xX3xX6bxX6cxX3xXexX206xX82xX15xX16xX3xX68xX17cxX15xX16xX3xX4xX1xX6dxX3xXf2xXdxX5exXexXc6xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd6xX6dxX54xXd9xXaxX12xX27xX1xX31xXexX3xXexX1xX36xX4xX3xX20dxX101xXd9xX3xX206xX6xX3xX61xX1xXdxX3xX18xX49bxXexX3xXexX206xXebxX15xX16xX3xX2bxXdxX3xX10fxX82xX6xX3xX16xXdxdf54xX6xX3xXexX206xX14xXdxX3xX2bxX147xXexX3xX6bxX6cxX3xX18xX49bxXexX3xXexX206xX59xXdxX1bxX3xX5xX57exX4xX3xX15xX6cxXd9xX3xX61xX1xXdxX3xX15xX1xX176xX15xX3xXex12fbfxX3xXexX206xX14xXdxX3xX2bxX147xXexX1bxX3xX54xX68xX59xX15xX16xX3xX15xX1xX68xX3xX18xX49bxXexX3xXexX206xXebxX15xX16xX3xX4xX1xX10xX3xX61xX1xX82xX147xXexX3xX18xX3axXexX3xXbxX1xX3fxX15xX3xX1xX6xXd9xX3xXexX6dxX6cxX15xX3xXf2xX3axX3xX18xX49bxXexX3xXexX206xX59xXdxXc6xX3xX27xX1xX31xXexX3xXexX1xX36xX4xX3xX1xX176xX15xX1xX3xX61xX1xX82xXd9xX9fxX15xX3xX20dxX101xXd9xX3xX206xX6xX3xX1xX6cxX15xX16xX3xX15xXebxX18xX3xX61xX1xXdxX3xXexX206xX14xXdxX3xX2bxX147xXexX3xX33axX3xX6bx12186xX3xXexX206xX33exX3xX16xX3fxX15xX3xX15xX1xX147xXexX3xX7xX6dxX3xX6bxX197xXdxX3xX18xX49bxXexX3xXexX206xX59xXdxX3xX6bxX6cxX3xX18xX49bxXexX3xXexX206xXebxX15xX16xX3xX33axX3xX6bxX733xX3xXexX206xX33exX3xX20dxX6xX3xX15xX1xX147xXexX3xX7xX6dxX3xX6bxX197xXdxX3xX2bxX733xX6xX3xX4xX3fxX82xXc6xX3xX17axX6dxX3xX2bxX2cxX3xX18xX49bxXexX3xXexX206xXebxX15xX16xX3xX61xX1xX63xX15xX16xX3xX2bxX52fxX3xX5xX197xX15xX3xX2bxX10dxX3xX4xX1xX10xX3xX61xX1xX82xX147xXexX3xXexX6dxX6cxX15xX3xXf2xX3axX3xX18xX49bxXexX3xXexX206xX59xXdxX3xX6bxX6cxX3xX1xX6xXdxX3xX6bxX161xX15xX16xX3xX15xX2e1xX6xX3xXexX2baxXdxX3xXexX7cxX6dxX3xX206xX6xX3xXf2xX33axXdxX3xX18xX49bxXexX3xXexX206xXebxX15xX16xX3xX7xX79xX3xX18xX33axX3xX206xX3axX15xX16xX3xX1xX17cxX15xX3xX7xX6dxX3xX6bxX197xXdxX3xX61xX1xXdxX3xX15xX1xX31xXexX3xXexX1xX36xX4xX3xXexX6dxX6cxX15xX3xXbxX1xX3fxX15xX1bxX3xX2bxX133xX15xX16xX3xXexX1xX59xXdxX3xX20dxX10xX15xX3xXbxX1xX52fxX3xX15xX1xX6xX82xX3xXexX7cxX6dxX3xXexX1xX6cxX15xX1xX3xX18xX3axXexX3xX6bxX161xX15xX16xX3xX16xX288xXdxX3xX5xX6cxX3xX6bxX161xX15xX16xX3xXf2xX2cxX15xX16xX3xXexX2baxXdxX3xX16xXdxX101xXc6xX3xXdcxX68xX3xX54xX1a5xX15xX3xX15xX1xX689xX15xX16xX3xX6bxX161xX15xX16xX3xXexX206xX9fxX15xX3xXexX206xX14xXdxX3xX2bxX147xXexX3xXf2xX733xX3xX6bxX161xX15xX16xX3xXf2xX2cxX15xX16xX3xXexX2baxXdxX3xX16xXdxX101xX3xX15xX6cxXd9xX3xX10fxX82x15102xXexX3xX10fxX82xX6xX3xX7xX79xX3xX10fxX82xX6xX15xX3xX7xX14xXexX3xX2bxX68xXb0xX4xX3xX15xX1xX31xXexX3xXexX1xX36xX4xX3xX1xX176xX15xX1xX3xX61xX1xX82xXd9xX9fxX15xX1bxX3xX4xX182xX15xX3xXexX206xX6dxX15xX16xX3xX6bxX161xX15xX16xX3xX15xX2e1xX6xX3xXexX2baxXdxX3xX7xX79xX3xX10fxX82xX6xX15xX3xX7xX14xXexX3xX2bxX68xXb0xX4xX3xX15xX1xX31xXexX3xXexX1xX36xX4xX3xX18xX3axXexX3xXbxX1xX3fxX15xXc6xX0xX42xXbxX12xXcxX1xX10xX6dxX3xX51xX27xX3bbxX0xX42xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hàng triệu tài khoản Gmail sẽ bị xóa từ 1/12

Hàng triệu tài khoản Gmail sẽ bị xóa từ 1/12
2023-12-01 07:43:00

Bắt đầu từ ngày 1/12, Google sẽ xóa các tài khoản không sử dụng trong ít nhất hai năm. Các dữ liệu khác gồm Gmail, Lịch, Drive, tài liệu trong Workspace và ảnh sao lưu trên...

Nâng cao hiệu quả đấu giá tài sản

Nâng cao hiệu quả đấu giá tài sản
2023-11-24 11:23:00

baophutho.vn Đấu giá tài sản là một trong những cách thức linh hoạt nhằm chuyển quyền sở hữu tài sản từ chủ thể này sang chủ thể khác, góp phần thúc đẩy...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long