Cập nhật:  GMT+7
bd31xc10fx14b0cx16e76xe631xf8cex14293x117f6x14f6exX7x13082xe708xd400xd276x105f1x13297xX5x132eexXaxbd56x12114xX1x11541x10401x165d6xd7b1xX3xf980xXdxX6xeeafxX3x14c49xbebcxX3xc214xX18xX3x12111x155b8xX15xX3xXexe9fdxX3xc237x12c68xX16xX3xcb2axX20xX18xX1axX3x100b4x1103exXdxX3xX1xbffexX4xX3xca95xX15xfc46xX4xX3xX1axXdxX6xX3x13bcex13805xX3x143dex1244axXdxX3xXexX36xXdxX3xX46xe414xX6xX3x16a3fxX36xX4xX0x1326exX1xX2xX12xX0xXexX6x13769xX5xX10xX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXax12372xX6x12c5bxX1axXdxX18xf9d7x137b7xXbxX2cxX3xX6xX15xXexX1dxXaxX12xX0xXexX6dxX12xX0xXexX30xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1228fxX1dxX30xX16xXaxX12xX0xXdxX6bxX1axX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xX6dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX71xX59xX59x14379xXb1xXb1xdb44xX18xX1xX6xX18xX30xX6xX18xXb4xX4xX1dxX6bxXb4x15ec4xX18xX59xX4xX30xX18xX59xXc1xX18xX59xX6bxX10xX30xXdxX6xX59xd6a7xX72xX59xXdxXexX10xX6bxX7xX59xX7xX6dxX4xX59xc355x170c2xc065xd58dxX59xfde6xde13xXe3xXe0xX2xX30xX72xX60xcc2axXe0xX4xXdfxXdfx13b3fxX72xX30xXdfxXebxX60xXebxX72xX6x115a4xXdfxXebxX2xX2xXe4xXe1xXf0xXe3xX72xXb4x10727xXbxX1axXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX1dxX30xX16xXaxX12xXcxX1xfd92xX3xXexX2axcf64xX18xX1axX3xX13xX1x10dd5xX18xX1xX3xXbxX1xX122xX3xX49xX1axX15xX16xc0fbxX18xX3x15c87xX15xX2dxX18xX3x14703xX1x16863xX4xX3xXexX1xf37fxX6bxX3xXc1xX47xX3xX5xX47xX6bxX3xXc1xXdxf0cdxX4xX3xXexX36xXdxX3xX35xX46xX3dxd47cxX46xX49xX3xeeb1x14de4xX18xX1xX71xX3xX93xe775xec0dxX3xXcx14a92xdf02xX49x1068exX0xX59xXexX30xX12xX0xX59xXexX6dxX12xX0xXexX6dxX12xX0xXexX30xX12xX0xXbxX12xXcxX1xX122xX3xXexX2axX126xX18xX1axX3xX13xX1xX12cxX18xX1xX3xXbxX1xX122xX3xXc1x14d4axX6xX3xXd1x16396xX3xddedxX15xX16xfd1axXexX3xX25xffecxX18xX1xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX6xX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX18xX3xX25xX26xX15xX3xXexX2axX3xX2cxX2dxX16xX3xX30xX20xX18xX1axX3xX35xX36xXdxX3xX1xX3axX4xX3xX3dxX15xX3fxX4xX3xX1axXdxX6xX3xX46xX47xX3xX49xX4axXdxX3xX161xX35xX46xX3dxX15dxX46xX49xX16fxX3xXexX36xXdxX3xX46xX52xX6xX3xX55xX36xX4xX3xXexX19axX3xX93xX4axX3xX13bxX2dxX16xX3xX30xX20xX18xX1axX3xX7xX6xX18xX1axX3xX35xX46xX3dxX15dxX46xX49xXb4xX0xX59xXbxX12xX0xX59xXexX30xX12xX0xX59xXexX6dxX12xX0xXexX6dxX12xX0xXexX30xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX1dxX30xX16xXaxX12xX49xX1axX47xX16xX3xX72xX2x10861xX2xX72xc816xX3xXcxX1xX122xX3xXexX2axX126xX18xX1axX3xX13xX1xX12cxX18xX1xX3xXbxX1xX122xX3xX49xX1axX15xX16xX138xX18xX3xX13bxX15xX2dxX18xX3xX140xX1xX142xX4xX3xX25x12e62xX3xXd1xX19exX3xX3dxX15xX16xX1a3xXexX3xX25xX1a7xX18xX1xX3xX7xX3fxX3xX72xXe0xXe1xXf9xX59xX3dxX35xX243xXcxXcxX1axX3xXc1x142b4xX3xXc1xXdxX153xX4xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX6xX1dxX3xX4xX1xX122xX3xX1fxX20xX3xX22xX18xX3xX25xX26xX15xX3xXexX2axX3xX2cxX2dxX16xX3xX30xX20xX18xX1axX3xX35xX46xX3dxX15dxX46xX49xX3xXexX36xXdxX3xX46xX52xX6xX3xX55xX36xX4xX3xXexX19axX3xX93xX4axX3xX13bxX2dxX16xX3xX30xX20xX18xX1axX3xX7xX6xX18xX1axX3xX35xX46xX3dxX15dxX46xX49xXb4xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX1dxX30xX16xXaxX12xXcxX1xX10xX1dxX3xX3dxX15xX16xX1a3xXexX3xX25xX1a7xX18xX1xX246xX3xX93xX4axX3xX13bxX2dxX16xX3xX30xX20xX18xX1axX3xX4xX1xX122xX3xXexX6dx11192xX246xX3xXbxX1xX3fxXdxX3xX1x1696axXbxX3xX35xX46xX3dxX15dxX46xX49xX3xXex16003xX3xX4xX1x103dbxX4xX3xXexX1xX20xX4xX3xX1xXdxX153xX18xX3xXc1xXdxX153xX4xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX6xX1dxX3xX18xX1axX15xX16xf842xX18xX3xXexX6dxX36xX18xX1axX3xX1fxX20xX3xX22xX18xX3xXexX6dxX1dxX18xX1axX3xXexX1x10accxXdxX3xX1xX36xX18xX3xXd1xX1x161dexX18xX1axX3xX1a0xX15xX22xX3xXe1xXe0xX3xX18xX1axX47xX16xXb4xX3xX35xX46xX3dxX15dxX46xX49xX3xX5xX47xX3xX4xc031xX3xX1a0xX15xX6xX18xX3xX1a0xX15xX16xX1a3xXexX3xX25xX1a7xX18xX1xX3xX25xX26xX15xX3xXexX2axX3xX4xX22xX4xX3xX30xX20xX3xX22xX18xX3xXexX1xX47xX18xX1xX3xXbxX1xX26xX18xX3xXexX1xX15xX4axX4xX3xX1fxX20xX3xX22xX18xX3xX13bxX2dxX16xX3xX30xX20xX18xX1axX3xX35xX46xX3dxX15dxX46xX49xX3xXexX36xXdxX3xX46xX52xX6xX3xX55xX36xX4xX246xX3xX4xX1xX1a7xX15xX3xXexX6dxX22xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX153xX6bxX3xXexX6dxXdxX17xX18xX3xXd1xX1xX6xXdxX3xXexX1xX20xX4xX3xX1xXdxX153xX18xX3xX1fxX20xX3xX22xX18xXb4xX3xX93xX4axX3xXcxX47xXdxX3xX4xX1xX12cxX18xX1xX246xX3xX93xX4axX3x13f62xX1a3xX3xX1xX1dxX36xX4xX1xX3xXc1xX47xX3xX35xX26xX15xX3xXexX2axX246xX3xX16cxX93xX49xX1fxX3xXcxX1xX47xX18xX1xX3xXbxX1xX3fxX3xX46xX47xX3xX49xX4axXdxX3xXc1xX47xX3xX4xX22xX4xX3xX4xX397xX3xX1a0xX15xX6xX18xX3xX5xXdxX35bxX18xX3xX1a0xX15xX6xX18xX3xX4xf926xX3xXexX6dxX22xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX153xX6bxX3xXbxX1xX3fxXdxX3xX1xX32axXbxX3xX93xX4axX3xX13bxX2dxX16xX3xX30xX20xX18xX1axX246xX3xX35xX46xX3dxX15dxX46xX49xX3xX25xX17xX3xX2cxeaa6xX3xX5xX19exX246xX3xX1axXdxe038xXdxX3xX1a0xX15xX16xX1a3xXexX3xX4xX22xX4xX3xXc1xd113xX18xX3xX25xX28exX3xX5xXdxX35bxX18xX3xX1a0xX15xX6xX18xX3xX25xX1a3xX18xX3xX4xX37bxX18xX1axX3xXexX22xX4xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX6xX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX18xXb4xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX1dxX30xX16xXaxX12xXcxX6dxX2axX126xX4xX3xX25xX470xX246xX3xX18xX1axX47xX16xX3xX2xX72xX243xXebxX246xX3xXcxX1xX122xX3xXexX2axX126xX18xX1axX3xX13xX1xX12cxX18xX1xX3xXbxX1xX122xX3xX49xX1axX15xX16xX138xX18xX3xX13bxX15xX2dxX18xX3xX140xX1xX142xX4xX3xX25xX26exX3xX4xX470xX3xX60xX15xX335xXdxX3xX5xX47xX6bxX3xXc1xXdxX153xX4xX3xXc1xX126xXdxX3xX35xX46xX3dxX15dxX46xX49xXb4xX3xXcxX1xX122xX3xXexX2axX126xX18xX1axX3xXc1xX47xX3xX35xX1dxX47xX18xX3xX4xX37bxX18xX1axX3xXexX22xX4xX3xX25xX26exX3xXexX1xX1a7xX3xX7xX22xXexX3xXexX1xX20xX4xX3xX25xX1a7xX6xX3xXc1xX47xX3xX18xX1axX1xX10xX3xX60xX22xX1dxX3xX4xX22xX1dxX3xXc1xX28exX3xXexX321xX18xX1xX3xX1xX321xX18xX1xX3xXexX6dxXdxX17xX18xX3xXd1xX1xX6xXdxX3xX30xX20xX3xX22xX18xX3xX2cxX2dxX16xX3xX30xX20xX18xX1axX3x1007fxX46xX3dxX15dxX46xX49xX3xXexX36xXdxX3xX46xX52xX6xX3xX55xX36xX4xXb4xX3x1595cxX6xX15xX3xXd1xX1xXdxX3xX5xd00exX18xX1axX3xX18xX1axX1xX10xX3xXd1xXdxX1a3xX18xX3xX18xX1axX1xX1a7xX3xX4xX122xX6xX3xX15dxXdxX22xX6bxX3xX25xX3fxX4xX3xX35xX46xX3dxX15dxX46xX49xX3xX49xX1axX15xX16xX138xX18xX3xX42cxXdxX6bxX3xX5cdxX397xX18xX3xX25xX3fxXdxX3xXc1xX126xXdxX3xX18xX1xcd68xX18xX1axX3xXc1xX4b5xX18xX3xX25xX28exX3xX5xXdxX35bxX18xX3xX1a0xX15xX6xX18xX3xXc1xXdxX153xX4xX3xX2cxX2dxX16xX3xX30xX20xX18xX1axX3xX5b9xX46xX3dxX15dxX46xX49xX3xXexX36xXdxX3xX46xX52xX6xX3xX55xX36xX4xX246xX3xXcxX1xX122xX3xXexX2axX126xX18xX1axX3xX49xX1axX15xX16xX138xX18xX3xX13bxX15xX2dxX18xX3xX140xX1xX142xX4xX3xX25x1725cxX18xX1axX3xX19exX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX6xX1dxX3xX30xX20xX3xX22xX18xX3xXc1xX47xX3xX122xX16xX3xX1a0xX15xX16xX28exX18xX3xX1a0xX15xX16xX1a3xXexX3xX25xX1a7xX18xX1xX3xX25xX26xX15xX3xXexX2axX3xX2cxX2dxX16xX3xX30xX20xX18xX1axX3xXc1xX28exX3xX4xX1xX1dxX3xX5b9xX46xX3dxX15dxX46xX49x15abcxX3xX25xX669xX18xX1axX3xX19exX3xX4xX470xX3xX4xX397xX3xX4xX1xX1a3xX3xX6dxXdxX35bxX18xX1axX3xX4xX1xX1dxX3xXc1xXdxX153xX4xX3xXexX22xXdxX3xX25xX1a7xX18xX1xX3xX4xX2axX3xX30xX20xX3xX22xX18xXb4xX3xXcxX1xX122xX3xXexX2axX126xX18xX1axX3xX49xX1axX15xX16xX138xX18xX3xX13bxX15xX2dxX18xX3xX140xX1xX142xX4xX3xX4x15c57xX18xX1axX3xX25xX669xX18xX1axX3xX19exX3xX4xX1xX1dxX3xXbxX1x10660xXbxX3xX5b9xX46xX3dxX15dxX46xX49xX3xX25xX2axX32axX4xX3xX25xXdxX28exX15xX3xX4xX1x136daxX18xX1xX3xX4xX22xX4xX3xX1a0xX15xX16xX3xX1xX1dxX36xX4xX1xX3xXc1xX47xX3xX30xX20xX3xX22xX18xX3xXexX1xX47xX18xX1xX3xXbxX1xX26xX18xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX1a3xXexX3xX2xX59xXdfxXe0xXe0xX3xXbxX1x100e1xX3xX1xX32axXbxX3xXc1xX126xXdxX3xX16xX35bxX15xX3xX4xX26xX15xX3xX18xX1xXdxX153xX6bxX3xXc1x1486fxX3xX6bxX126xXdx1292bxX0xX59xXbxX12xX0xX59xXexX30xX12xX0xX59xXexX6dxX12xX0xX59xXexX6xX60xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxffcaxX15xXexX1xX1dxX6dxXaxX12xXcxX1xX10xX1dxX3xX49xX1xX6xX18xX30xX6xX18xX0xX59xXbxX12

Theo Nhandan

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học

Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học
2017-12-19 08:08:22

PTĐT-Thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh đã...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long