Cập nhật:  GMT+7
xKgk4buMw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYeG6oiXhuqMh4buuT0ptIik9w5PhuqNkw5NtQcOTbOG7njzDkyQl4bu4KMOTw7k9w5opw5Mk4bucKT3Dk8O5Iik9w5MpPSQl4bu2YcOT4buK4bq9bOG7o23hu4hHxKgvJOG7jErEqGFKbSQlw5PhuqPDoOG7nsOT4bqjJeG7tCnDk+G7qOG7njzDk8agKcOT4bqjKinDk+G7sOG6sSk9w5Phuqvhu5zDkyQzw5PhuqPDoDfDk+G6oyXhu7Qpw5MoxqAlw5PhuqPhu5opPcOTYSQqw5Phu6okPMOT4bqjJMOaKcOTKSTDminDky4k4bua4buqJMOTJOG7nCk9w5M9U2HDk8Og4bq3JcOTw6A8xKhhSsSoJSg9w5PGoCElPSnhur5PIeG7riPhuqNPw5PhuqHDoOG7quG6vk8k4bqj4bqjYUcvL+G7qMagPGEkw6PhuqMkPMON4bqrKS88IeG7sOG7sMag4bqjxqAvYuG7ruG7qOG6oSXhuqPhu64vLiUpJC3huqPhu64v4buMw5LDkm3GoWxs4bq9beG7jm0v4buOw5Lhu4zDki/hu4zDki/hu4zhu47hu5Js4buQ4buUbsah4buYbsOUL+G7jOG7juG7kuG7kOG7mOG7kuG7ksOVw5Thu5LDleG7mOG7kF/DksOSw5IhPD08w40sYT1PSi3Dk8O5PeG7nGTDk+G7li3hu45Jw5PhuqPhu6Ilw5M9Jcagw5Phu6wmKSTDky4k4bua4buqJMOTJOG7nCk9w5NBJOG7oijDk+G6qlApw5NsJikkScOTOMOTLiTDo8OT4buQScOTY+G7oMOT4bqi4bu0w5N1QMOT4buK4bqixqAow5PDuSIpPeG7iEnDk+G7rOG7oiXDk+G7sCXhu7Ypw5NtIik9w5PhuqNkw5NtQcOTbOG7njzDkyQl4bu4KMOTw7k9w5opw5Mk4bucKT3Dk8O5Iik9w5MpPSQl4bu2YcOT4buK4bq9bOG7o23hu4jDk+G6q+G7nMOTw7k9w5opw5Mk4bucKT3Dk8O5POG7hEHhuqLDueG6osOT4bqjOikkScOTQSR7KT3Dkz0lxqA8w5Phu7A/4buqJMOTbTLDk+G6oiXhu7LhuqPDk+G7rOG7oMOT4bqjw6DGoDzDk+G6oSDDk+G6oyXhu7Qpw5Phu4zhu4zDk+G6o8OgJeG7tsOjw5Phu6wwKT3Dk+G7iuG7qOG7njzDkyQl4bu4KMOTbOG7njzDk8agKcOT4bqjKinDk+G7sOG6sSk9w5Phuqvhu5zDkyQzw5PhuqPDoDfDkyjGoCXDk+G6o+G7mik94buIw5Phu6okPMOT4buqJD/Dk+G7nTzhu5wpPcOT4bqiJD/Dk+G7pcagKSTDk+G7iuG6qzfDk8agKSTDk2wmKSThu4jDjcOTw7k94bucZMOT4buOw5Utw5Phu4zhu4wtw5Phu47DksOS4buWw5PGoCkkw5NBJOG7oijDk+G6qlApw5NsJikkw5PhuqvGoGTDk+G7jMOSw5PhuqPDoCXhu7bDo8OT4busMCk9w5Phu4rhuqMkNiXDkyThu6Ipw5Phu47DkylQKOG7iMOT4buq4bq3xqDDk0Ekeyk9w5M9JcagPMOT4buwP+G7qiTDk20yw5PhuqIl4buy4bqjLcOTbSQlw5MpJOG7mikkw5PDuT3DminDkyThu5wpPcOTw7k84buEQeG6osO54bqiw5Mkw6Nk4bu2KcOT4bqixqAow5PDuSIpPcOT4bus4bu4w5Mow6PGoMOT4bqjw6DDmsOjw5Phu6rhu5xkw5MuVjzDk+G6q+G7nMOT4bqjJMagKMOTPSXGoMOT4buwP+G7qiTDk+G6q+G6scOT4buo4buePMOTJCXhu7gow5Ns4buePMOTxqApw5PhuqMqKcOT4buw4bqxKT3Dk+G6qzUlw5PhuqEgw5PhuqMl4bu0KcOT4buMw5LDlMON4buQw5LDksOT4busMCk9L+G7jilQKMONw5PDuT3hu5xkw5PDlC3Dk+G7jEnDk8agKSTDk2wmKSTDk+G7qD/Dk+G6o8agJcOTKeG7oinDkyHGoDzDk+G7rDEpPcOT4buwxq8pw5Phu6zhu7Ipw5PhuqPhuq3Dk+G6qzwpPcONw5PDuT3GoGTDk+G6ocagw6PDky4kJcOTKSThu6Ypw5Phu6zhurU34buqw5PhuqMkIik9w5PhuqMlKcOTLiThu5rhu6okw5Mk4bucKT3Dkz1TYcOTw6Dhurclw5PDoDxJw5Phu6zhu6Ilw5Phu7Al4bu2KcOTbSIpPcOT4bqjZMOTbUHDk2zhu548w5MkJeG7uCjDk8O5PcOaKcOTJOG7nCk9w5PDuSIpPcOTKT0kJeG7tmHDk+G6q+G7nMOTw7k9w5opw5Mk4bucKT3Dk8O5POG7hEHhuqLDueG6osOT4bqjOikkw5Phu6zhu6DDkykkxqApJMOT4buqJD4pPcOTY+G7muG7qsOTKCUpJEnDkyQ84bucKcOT4bqjJCXhu7Ypw5MkMMOT4bqhNMOT4bqjJOG6t8OT4bqj4bqx4buqScOT4bqjJMagZMOTKFPhuqPDky4k4bua4buqJMOTJOG7nCk9w5PhuqPDoOG7nsOT4bqjJeG7tCnDk+G7qiQ8w5NBJHspPcOTPSXGoDzDk+G7sD/hu6okw5NtMsOT4bqiJeG7suG6o8OT4bqrNSXDk+G6oSDDk+G6oyXhu7Qpw5PhuqPhurU0KT3Dk8OiKT3Dk27hurXDkyk3w5MuJDzhu54pw5PhuqvGoGTDkyHhu5zDk+G7jMOSw5PhuqPDoCXhu7bDo8OT4busMCk9ScOT4busMCk9w5PhuqMkNiXDk+G7qiTDo2Thu7gpw5Phu4zDk+G6o8OgJeG7tsOjw5Phu6wwKT3DkyQzw5PhuqPDoDfDkyjGoCXDk+G6o+G7mik9w5Phu6zhu7Ipw5PhuqPhu6Ypw5PhuqPGoGTDk+G6oyTDminDkykkw5opw5MuJOG7muG7qiTDkyThu5wpPeKApsOT4bqiw6DhurU14buqw5Phu6w+ScOT4buMw5MuJOG7muG7qiTDkyThu5wpPcOT4buoP8OTw6Dhurclw5PDoDzDk+G7sDzDk+G6o8agJcOTKeG7oinDk+G6o+G7oiXDkyTDo2Thu7Ypw5NEw50pw5N14bumYcOT4buq4bqzKT3Dk+G7rOG7oMOT4bus4bq1N+G7qsOT4bq9bOG7o23DkyQ84bucKcOT4bqjw6Dhu57Dk8OUw5PhuqPDoCXhu7bDo8OT4busMCk9w5PhuqMl4bu0KcOT4buo4buePMOTJCXhu7gow5Ns4buePMOTxqApw5PhuqMqKcOT4buw4bqxKT3Dk+G7qiQ8w5PDuT3DminDkyThu5wpPcOTw7k84buEQeG6osO54bqiw5Mkw6Nk4bu2KcONw5PDuT194buqw5N1xqAo


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Không ngừng sáng tạo, đổi mới để phát triển

Không ngừng sáng tạo, đổi mới để phát triển
2024-06-21 08:42:00

Với nỗ lực không ngừng, miệt mài đổi mới, sáng tạo, Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao bước sang năm thứ 62 xây dựng, phát triển (24/6/1962 - 24/6/2024) bằng...

Thanh Thủy phát triển sản phẩm OCOP

Thanh Thủy phát triển sản phẩm OCOP
2024-06-21 07:06:00

baophutho.vn Thời gian qua, huyện Thanh Thủy đã phát triển được nhiều sản phẩm OCOP chất lượng cao, có chỗ đứng trên thị trường trong nước và xuất khẩu, góp...

Kiểm điểm tiến độ giải phóng mặt

Kiểm điểm tiến độ giải phóng mặt
2010-02-10 07:39:00

bằng Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai km78-km88+750 thuộc địa phận huyện Cẩm Khê- Mới đây đồng chí Đặng Đình Vượng-TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị kiểm...

Hạ Hòa khắc phục khó khăn làm vụ chiêm xuân

Hạ Hòa khắc phục khó khăn làm vụ chiêm xuân
2010-02-09 16:22:00

Đã vào thời điểm gieo cấy vụ chiêm xuân, bà con nông dân Hạ Hòa đang khẩn trương xuống đồng tập trung làm đất, gieo mạ cho kịp khung thời vụ. Tuy nhiên, vụ chiêm xuân năm nay...

Tăng cường quản lý thị trường trong dịp Tết

Tăng cường quản lý thị trường trong dịp Tết
2010-02-09 08:48:00

Dạo qua thị trường ở một số địa bàn cho thấy thị trường phục vụ tết năm nay khá phong phú và đa dạng. Những ngày gần tết, thị trường càng trở nên sôi động. Tại hầu hết các quầy...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long