Cập nhật:  GMT+7
f94fxfde7x146cbx18023x127f2x16c13x11b5bx18c21x177a2xX7x1266cx152d0x136f8x133f2x14a20x17940xX5x10d56xXax170fex10ccax10b97xXdxX3x1498cxXdx11c88x13ad3xX3x13237xX1ax178cdxX4xX3xX1x16fbcxXdxX3xXexXdx172b5xXbxX3x1700fx127d3xX4xX3xX4x125b2xX3xXex13fb2xXdxX3xXexX14xXdxX3xX1xX1ax1234ex141dbxfcf5xX3x17883x10e18xX3dxX3x15b1fx1686axXbxX0x1035axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12160x15d41x11a4dxX3bxXaxX12xX0xXdx14edfx1852fxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX47xX47xX4x13a40xX17xX6xX57xXbxX1xX1axXexX1xX57xX69x12618xX3dxX47xX58xX10xX7x125b7xXexX57xXbxX47xX3dxX10x10c77xX7xX47xX2x1353cx162a8x142dfxX47xX87xX85xX58x1808exX2xX86xX87x11836xX87x152f4xXexX2xX92x113daxX86xX96xX8cxX5xX2xX69x16448xXbxX5fxXaxX3xX47xX12xX0xXbxX12x1346axXcxX13xXcxX3x188eexX3x1166dxX5fx16fa9xX3bxX3xX2xX85xXacxX92x17feaxX3x17da4xX57xXb0xX3dxX3xX13xX14xXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1axX1exX4xX3xX1xX22xXdxX3x165e3xX13xX56xX1cx12013x14944xX3xXex1002exX3dxX1xX3xX7axX1xX57x118f9xX3x1084fx1829dx11d8fxX3xX5fx11f5axX5exX3xX4xXdfxX4xX3x17fd2xX3dxX5fxXb7xX3xX17xXb0xfd69xX3xXaexX5fxX1axX3bx17583xX3dxX3xXcxX1xX2bxX3bxX3x17f88xX3dxX1xXacxX3x18c7fx16be3xX3xX74xXdxX40xX3dxX3xX56xX6xX3dxX3xX4xX1x181aexXbxX3xX1xXb0xX3dxX1xX3xXcxX32xX1axX3dxX5fxX3x16ca0x115b9xX3dxX5fxX3xX13x128a9xX3dxX5fxXb7xX3xX1axX108xX3xX74xXdxX40xX3dxX3x1032exX3bxX3xX17xX6xX3dxX3xXexX1xX123x1903axX3dxX5fxX3xX74x1387cxX3xX1cxX1axX1exX4xX3xX1xX22xXdxX3xX7axX1xX57xXdfxX3xXe1xXe2xXe3xXb7x18d1bxX1x104e4xX3xX3dxX1xXdxX3cxX5exX3xX15bxX3bxX3xX17xX6xX3dxX3xX74x17061xX3xX4xXdfxX4xX3xX74xX115xX3dxX3xXb9xX16bxX3xX2ax14d8cxX3xX1xX22xXdxX3xX4xX15bxX6xX3xX1cxX1axX1exX4xX3xX1xX22xXdx13b6exX3xX159xX6xX57xX3xX13x14c29xX3dxX1xX3xXcxX1xX123x18815xX3dxX5fxXacxX3xXcxX107xXe3xXb7xX3xXa7xX1x17042xX3xXexX32xX123xX199xX3dxX5fxX3xXb9xX57xXb0xX3dxX3xX13xX14xXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1axX1exX4xX3xX1xX22xXdxX3xXexXd8xX3dxX1xX18bxX3xX13xXdxX3dxX1xX3xXcxX1x17579xX3xX56xX192xX3dxX1xXacxX3xX136xX3bxX3xX74xXdxX40xX3dxX3xXd4xX22xXdxX3xXb9xXe6xX3dxX5fxX3xX58x14121xX3dxX3xXexX22xX4xX3xX1cxX1axX1exX4xX3xX1xX22xXdxX3xX7axX1xX1a5xX6xX3xXe1xXe2xXe3xX3xXb9xX179xX3xX4xX1a5xX3xX17xX1ax16912xXdxX3xXexXdxX27xXbxX3xX2axX2bxX4xX3xX4xX2fxX3xXexX32xXdxX3xX7xX6xX1axX3xX7ax11b0cxX3xX1x104adxXbxX3xXexX1x1878bxX3xX90xXb7xX3xX1cxX1axX1exX4xX3xX1xX22xXdxX3xX7axX1xX1a5xX6xX3xXe1xXe2xXe3xX3xXexX14xXdxX3xX1xX1axX3bxX3cxX3dxX3xX3fxX40xX3dxX3xX43xX44xXbxX69xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX57xX58xX3bxXaxX12x13c75xXcxX14xXdxX3xX17xX1axX20dxXdxX3xXexXdxX27xXbxX3xX2axX2bxX4xXb7xX3xXedxX3dxX5fxX3xX159xX6xX57xX3xX13xX192xX3dxX1xX3xXcxX1xX123xX199xX3dxX5fxXacxX3xXcxX107xXe3xXb7xX3xXa7xX1xX1a5xX3xXexX32xX123xX199xX3dxX5fxX3xXb9xX57xXb0xX3dxX3xX13xX14xXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3xX1cxX1axX1exX4xX3xX1xX22xXdxX3xXexXd8xX3dxX1xX3xXb9xX179xX3xXexX1xXedxX3dxX5fxX3xX17xXdfxX57xX3xXb9xX27xX3dxX3xX4xXdfxX4xX3xX4xX2fxX3xXexX32xXdxX3xX3dxX1x157aaxX3dxX5fxX3xX3dxX22xXdxX3xX58xX1axX3dxX5fxX3xX4xX1x13256xX3dxX1xX3xX58xXdxXfaxX3dxX3xX32xX6xX3xXexX32xX57xX3dxX5fxX3xX7axX225xX3xX1xX228xXbxX3xXexX1xX22dxX3xX90xXb7xX3xX1cxX1axX1exX4xX3xX1xX22xXdxX3xX7axX1xX1a5xX6xX3xXe1xXe2xXe3xX69xX3xXcxX14xXdxX3xX7axX225xX3xX1xX228xXbxX3xXb9xX179xX3xX2axX10xX5exX3xX2ax18716xXexXb7xX3x1751dxX1axX3bxX27xXexX3xXb9xX1d2xX3dxX1xX3xX4xXdfxX4xX3xX74xX115xX3dxX3xXb9xX16bxX3xX74xX16bxX3xX7axXdxX3dxX1xX3xXexX27xXacxX3xX2axX179xX3xX1xX22xXdxXb7xX3xX3dxX5fxX1ecxX3dxX3xX7xXdfxX4xX1xX3xXaexX1xXb0xX3xX3dxX123x14721xX4xXb7xX3xX4xXedxX3dxX5fxX3xXexXdfxX4xX3xX3dxX1xX1ecxX3dxX3xX7x141c9xX18bxX3xX2axX10xX5exX3xX2axX333xXexXb7xX3xXexX1xXedxX3dxX5fxX3xX337xX1axX6xX3xX90xX3xX5xX1axX44xXexXb7xX3xX2x101afxX3xX3dxX5fxX1xX1d2xX3xX337xX1axX3bxX27xXexXb7xX3xX4xX1xX57xX3x19259xX3xX7axXdxX27xX3dxX3xX74xX16bxX3xX85xX3xX58xX384xX3xXdfxX3dxX3xX5xX1axX44xXexX3xX74xXb0xX3xX3dxX1xXdxX16bxX1axX3xX3dxX22xXdxX3xX58xX1axX3dxX5fxX3xX337xX1axX6xX3dxX3xXexX32xX228xX3dxX5fxX3xX7axX1xXdfxX4xX69xX69xX69xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX57xX58xX3bxXaxX12xX26bxXe3xX371xXdxX3xXexXdxX3dxX1xX3xXexX1x10384xX3dxX3xX58xX1ecxX3dxX3xX4xX1xX15bxXb7xX3xX4xX199xXdxX3xX5exX199xX3xX74xXb0xX3xXexX1x16841xX3dxX5fxX3xXexX1x14047xX3dxXb7xX3xX4xX2fxX3xXexX32xXdxX3xX4xX15bxX6xX3xXexX1xX1d2xX3xXexX32xX115xX3dxX3xX3fxX40xX3dxX3xX43xX44xXbxX3xX74xXb0xX3xX4xXdfxX4xX3xX2axX179xX3xX13xXe6xX3dxX5fxX3xXcxX1xX1d2xX3dxX1xXb7xX3xXcxX1xX123x119a8xX3dxX5fxX3xX43xX57xX3dxX5fxXb7xX3xXd4xX123xX3dxX5fxX3xX43xX57xX3dxX5fxXb7xX3xXaexX5fxX6xX3xXd4xX57xXb0xX3dxX5fxX3xX7axXdxX27xX3dxX3xX3dxX5fxX1xX1d2xXf4xX3xXe3xX115xX3dxX3xXb9xX16bxX3xXb9xX16bxX3dxX3xX17x10f6fxX3xX5fxXdxX129xXdxX3xXbxX1xX1a5xX3dxX5fxX3xX5ex14461xXexX3xX17x18825xX3dxX5fxX3xX7axX1xX1axX3xX3dxX5fxX1x1026cxX6xX3xXexX32xX6xX3dxX5fxXb7xX3xXexX1xX1axX3xX1xXe6xXdxX3xXb9xX115xXexX3xX5xX2bxX6xX3xXexX14xXdxX3xX2axX179xX3xX13xXe6xX3dxX5fxX3xXcxX1xX1d2xX3dxX1xX3xX4x119faxX3dxX3xX3dxX1xXdxX16bxX1axX3xX17xX115xXexX3xX4xX44xXbxX18bxX3xX4xX411xX3dxX3xX3dxX5fxX1xXdxX40xX3dxX3xX4xX22dxX1axX3xX4xX1xX2edxX3dxX1xX3xX7xXdfxX4xX1xX3xX1x16300xX3xXexX32xX468xX3xX4xX1xX57xX3xX3dxX5fxX123xX140xXdxX3xX58xX1ecxX3dxX3xX17xX1d2xX3xXexX1xX1axX3xX1xXe6xXdxX3xXb9xX115xXexX3xX7xX129xX3dxX3xX2axX1axX115xXexX18bxX3xXexX192xX3dxX1xX3xX1xX192xX3dxX1xX3xX58xX1d2xX4xX1xX3xX17xX3cxX3dxX1xX3xXexX129xX3xX5xX468xX3dxX3xX159xX1xX1ecxX1axX3xXa7xX1xXdxXb7xX3xX74xXdxX3cxX4xX3xXexXdxX40xX1axX3xX1xX1axX108xX3xX5xX468xX3dxX3xX17xX1d2xX3xX58xX1d2xX4xX1xX3xX17xX3cxX3dxX1xX3xXexX32xX40xX3dxX3xXb9xX1d2xX6xX3xX17xXb0xX3dxX3xX2axX179xX3xX13xXe6xX3dxX5fxX3xXcxX1xX1d2xX3dxX1xX3xX4xX15bxX6xX3xX5exX22xXexX3xX7xX1exX3xX1xX22xX3xX58xX1ecxX3dxX3xX4xX1xX123xX6xX3xXb9xX129xX5exX3xX17xX129xX57xX3xX337xX1axX3bxX3xXexX32xX192xX3dxX1xX18bxX3xX5exX22dxX4xX3xXexX1xX123xX199xX3dxX5fxX3xX4xX1xX57xX3xX3dxX5fxX123xX140xXdxX3xXbxX1xXdfxXexX3xX1xXdxX3cxX3dxX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xX14xX5exX3xX4xX15bxX6xX3xX4xXdfxX3dxX3xX17xX22xX3xXexX32xX57xX3dxX5fxX3xXexX1xX384xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xXedxX3dxX5fxX3xX74xX145xX18bxX3xX4xX1xX27xX3xXb9xX22xX3xX4xX1xX2edxX3dxX1xX3xX7xXdfxX4xX1xX3xX4xX1xX57xX3xX4xXdfxX3dxX3xX17xX22xX3xX5xXb0xX5exX3xX3bxX3xXexX27xXb7xX3xX58xX1ecxX3dxX3xX7xX1exX3xX199xX3xX4xXdfxX4xX3xXexX1xXedxX3dxXb7xX3xX17xX129xX3dxX18bxX3xX7xX371xX5exX3xX4xX1a5xX3xX4xXdfxX4xX3xX5fxXdxX129xXdxX3xXbxX1xXdfxXbxX3xX3dxX1xX4b0xX5exX3xX7xX2fxX6xX3xX4xX1xX2dexX6xX3xX4xX411xX1axX3x10ed2xXdfxX3dxX5fxX3xXd0xX7axX1xX1axX3xX13xX192xX3dxX1xXb7xX3xXexX1xX1d2xX3xXexX32xX115xX3dxX3xX3fxX40xX3dxX3xX43xX44xXbxXd5xX3xX3dxX1xX4b0xX5exX3xXb9xX129xX5exX3xX17xX129xX57xX3xX74xXdxX3cxX4xX3xXexX123xX371xXdxX3xXexXdxX40xX1axX3xXexX32xX57xX3dxX5fxX3xX7xX129xX3dxX3xX2axX1axX115xXexX3xX3dxXedxX3dxX5fxX3xX3dxX5fxX1xXdxX3cxXbxX3xX4xX15bxX6xX3xX3dxX5fxX123xX140xXdxX3xX58xX1ecxX3dxX3xXexX32xX40xX3dxX3xXb9xX1d2xX6xX3xX17xXb0xX3dxX18bxX3xX7xX371xX5exX3xX7xX2fxX6xX3xX4xX1xX2dexX6xXb7xX3xX3dxX1ecxX3dxX5fxX3xX4xX115xXbxX3xXb9xX129xX5exX3xX17xX129xX57xX3xX6xX3dxX3xXexX57xXb0xX3dxX3xX4xXedxX3dxX5fxX3xXexX32xX192xX3dxX1xX3xXd4xXe6xX3xX43xX3bxXb7xX3xX2axX179xX3xXcxX1xX123xX468xX3dxX5fxX3xX43xX57xX3dxX5fxX69xX69xX69xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX57xX58xX3bxXaxX12xXaexX1xX2dexX3dxX5fxX3xX3b5xX3xX7axXdxX27xX3dxXb7xX3xXb9xX16bxX3xX2axX1axX115xXexX3xX4xX15bxX6xX3xX4xX2fxX3xXexX32xXdxX3xX7x11b9exX3xXb9xX123xX468xX4xX3xXb9xX57xXb0xX3dxX3xXb9xX14xXdxX3xX17xXdxX19xX1axX3xXexX20dxX3dxX5fxX3xX1xX468xXbxX3xXb9xX19xX3xX4xX1xX1axX3bxX19xX3dxX3xXb9xX27xX3dxX3xX1cxX1axX1exX4xX3xX1xX22xXdxX3xX74xXb0xX3xX4xX124xX3xX337xX1axX6xX3dxX3xX4xX1xX22dxX4xX3xX3dx11b88xX3dxX5fxX3xXexXdxX27xXbxX3xXexX145xX4xX3xX2axX10xX5exX3xX2axX333xXexXb7xX3xX5fxXdxX129xXdxX3xX337xX1axX3bxX27xXexX69xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX1axXexX1xX57xX32xXaxX12x10ea5xX3dxX1xX3x18b8exX123xX124xX3dxX5fxX0xX47xXbxX12

Ánh Dương

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tránh phô trương, hình thức

Tránh phô trương, hình thức
2019-06-13 07:40:40

PTĐT - Cầm bản kế hoạch tổ chức Ngày Chủ nhật xanh hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa năm 2019 do Bí thư Đoàn thanh niên trình lên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc cơ quan xem...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long