Cập nhật:  GMT+7
cabexd910x15c15x13c6cx14bb9x11ebfxf9e3x18c4dxf631xX7x116dcx14835x107e1x18901x16560x1621dxX5x10c37xXax14e6cx14522x111d8xX4xX3xX7x15f66xX4xX3xX5x17a23xX3x15865x17955x11214xX4xX3x16f94xXdx116bex14bbfxX3xd83bx14093xX3xX13xX29x19fa8xX3x13710x11c5exX2dx1697cxX0x18ae5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx101f1x1966bx18452x183abxXaxX12xX0xXdxe378xX32xX3xX7xX1exX4xX9xXaxX34xX34xX4x15930x17cb6xX6xX44xXbxX1xX26xXexX1xX44xX56xX28xX2dxX34xX45xX10xX7xX23xXexX44xXbxX34xX2dxX10x17918xX7xX34xX2x14858xX2x12dd4xX34xX74xda05xX45xde07x12271xX72xX74xX72xX7ax16940xXexX2xX7fxX74xX7axX79xX2xX5xX2xX56x16f4cxXbxX32xXaxX3xX34xX12xX0xXbxX12x17847xXcxX13xXcxX3x1698exX3x18645x169d0xX2dxX32xX3xX2xe80fxX99xX74xX3x10f68xXex12037xX4xX3xX2dxX32xdd0axX46xX3xX77xX99x13dc5xX3x13488xX4bxX3xX5x14539xX4xX1x122eax141a7xX3xXex10725xXdxX3x161d7xX1xX26xX3xX45xXdxX3xXex117e6xX4xX1xX3xX5xXb7xX4xX1xX3xX7x10d1bxX3xX13xX29xX2dxX3xX2fxX30xX2dxX32xX3x1076bx1317bxX3xX45xXdxX1cxX2dxX3xX1exX6xX3xX5xX1cxX3xX1exX1fxX20xX4xX3xX23xXdxX25xX26xX3xX28xX29xX3xX13xX29xX2dxX3xX2fxX30xX2dxX32xX3xX4x16af1xX6xX3xX4xX9cxX4xX3x1376dxXdfxXbbxX3xXbxX1xX1fxdc3exX2dxX32xXbbxX3xXexX1xXb7xX3xXexX1ex114a2xX2dxX3xX28xX30xX2dxX32xX3xX28xX10xX2dxX3xX23xX1xX26xX3xX45xXdxX3xXexXc9xX4xX1xX56xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX44xX45xX46xXaxX12xX0xXdxX4bxX32xX3xX7xX1exX4xX9xXaxX34xX34xX4xX56xX57xX6xX44xXbxX1xX26xXexX1xX44xX56xX28xX2dxX34xX45xX10xX7xX23xXexX44xXbxX34xX2dxX10xX6exX7xX34xX2xX72xX2xX74xX34xX74xX77xX45xX79xX7axX72xX74xX72xX7axX7fxXexX2xX7fxX74xX7axX79xX2xX5xXa1xX56xX8axXbxX32xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX44xX45xX46xXaxX12x15329x1441fxX4bxX3xX2dxX6xX46xX3xX4x17b6dxX3x18567xX3xX10axXdfxXbbxX3xXexX1xXb7xX3xXexX1exX11cxX2dxX3xX28xX30xX2dxX32xX3xX28xX10xX2dxX3xXc1xX1xX26xX3xX45xXdxX3xXexXc9xX4xX1xX3xX1exX1fxX20xX4xX3xX23xXdxX25xX26xXbbxX3xX45x19e22xX2dxX32xX3xX5xX1cxX3xX28xe3b9xXexX3xX4xX26xX2dxX32xX3xXexXdx11f8fxX2dxX3xX4xX9cxX4xX3x12017xX26xX6xX3xX2fxX30xX2dxX32xXbbxX3xX32x1270fxX4bx18f48xX3x16206xX1xX26xX3xX2fxX1afxX6xXbbxX3xX2fxX30xX2dxX32xX3x1956ax10f99xXbbxX3xXc1xXdxX4bxX3xX13xXa7xX4xXbbxX3xX1faxX1e1xX2dxX3xX94xX1x10591xXbbxX3xX2fxX46xX3xX209xX1fx15760xX2dxX32xX3xXa5xXexX1xXacxX2dxX1xX3xXbxX1x14a49xX3xX1faxXdxX25xXexX3xXcxX1exe680xXbaxXbbxX3xXcxXdx16e57xX2dxX3xXc1xXdxX24exX2dxXbbxX3xX2fxX30xX2dxX32xX3xX9bxX232xX2dxX3xXa5xX1xX26xX46xX25xX2dxX3xX217xX1e1xX4bxX3xXcxX1xX6xX44xXbaxX56xX3xX1a6xX32xX6xX46xX3xXex13fd6xX3xX7xX9cxX2dxX32xX3xX7xX20xX4bxXbbxX3xX4xX9cxX4xX3xXdexX44xXacxX2dxX3xXdexXdfxX3xXdexX205xX2dxX32xX3xX5xX44xXbexXexX3xX1exX1fxX20xX4xX3xX23xXdxX25xX26xX3xXexX278xX3xXdexX248xX2dxX1xXbbxX3xXdexX29xX2dxX3x15128xX3xX4xX9cxX4xX3xX10axXdfxXbbxX3xXexX1xXb7xX3xXexX1exX11cxX2dxX3xX28xX29xX3xX13xX29xX2dxX3xX2fxX30xX2dxX32xX56xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX44xX45xX46xXaxX12xX0xXdxX4bxX32xX3xX7xX1exX4xX9xXaxX34xX34xX4xX56xX57xX6xX44xXbxX1xX26xXexX1xX44xX56xX28xX2dxX34xX45xX10xX7xX23xXexX44xXbxX34xX2dxX10xX6exX7xX34xX2xX72xX2xX74xX34xX74xX77xX45xX79xX7axX72xX74xX72xX7axX7fxXexX2xX7fxX74xX7axX79xX2xX5xXb1xX56xX8axXbxX32xXaxX3xX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX44xX45xX46xXaxX12xX0xXdxX4bxX32xX3xX7xX1exX4xX9xXaxX34xX34xX4xX56xX57xX6xX44xXbxX1xX26xXexX1xX44xX56xX28xX2dxX34xX45xX10xX7xX23xXexX44xXbxX34xX2dxX10xX6exX7xX34xX2xX72xX2xX74xX34xX74xX77xX45xX79xX7axX72xX74xX72xX7axX7fxXexX2xX7fxX74xX7axX79xX2xX5xX74xX56xX8axXbxX32xXaxX3xX34xX12xX0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX44xX45xX46xXaxX12xX0xXdxX4bxX32xX3xX7xX1exX4xX9xXaxX34xX34xX4xX56xX57xX6xX44xXbxX1xX26xXexX1xX44xX56xX28xX2dxX34xX45xX10xX7xX23xXexX44xXbxX34xX2dxX10xX6exX7xX34xX2xX72xX2xX74xX34xX74xX77xX45xX79xX7axX72xX74xX72xX7axX7fxXexX2xX7fxX74xX7axX79xX2xX5xX79xX56xX8axXbxX32xXaxX3xX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX44xX45xX46xXaxX12xX0xXdxX4bxX32xX3xX7xX1exX4xX9xXaxX34xX34xX4xX56xX57xX6xX44xXbxX1xX26xXexX1xX44xX56xX28xX2dxX34xX45xX10xX7xX23xXexX44xXbxX34xX2dxX10xX6exX7xX34xX2xX72xX2xX74xX34xX74xX77xX45xX79xX7axX72xX74xX72xX7axX7fxXexX2xX7fxX74xX7axX79xX2xX5xX7fxX56xX8axXbxX32xXaxX3xX34xX12xX0xXbxX12xX13x11894xXdxX3xX1xX248xX2dxX1xX3xX1exX1fxX20xX4xX3xX23xXdxX25xX26xX3xXdexXdxX3xXdexe09bxX26xX3xX5xXacxX3xXdexX43fxXdxX3xX4bxX22axX6xX3xX7xX1fxX3xXexXd3xXbbxX3xXexXdxX1f3xXbxX3xXdexX1afxX3xX5xXacxX3xXdexX44xXacxX2dxX3xX1exX1fxX20xX4xX3xf77exX26xX23fxX4xX3xX23x183d6xX3xX28xXacxX3xX4xX111xX3xX1xX43fxXdxXbbxX3xXdexX44xXacxX2dxX3xX2dxX32xX1fxX111xXdxX3xXdexX9cxX2dxX1xX3xX4xX1xXdxX24exX2dxX32xXbbxX3xXexX1exX23fxX2dxX32xXbbxX3xX1exX1fxX20xX4xX3xXexXacxX2dxXbbxX3xX5x14f56xX2dxX32xXbbxX3xXdexX43fxXdxX3xX23xXdxX25xX26xXbbxX3xX4xX1xX103xX3xXexX1f3xX3xX28xXacxX3x10918xX26xX6xX2dxX3xX28xXdxX24exX2dxXbbxX3xX4xX9cxX4xX3xX4x11665xX3xX4xX6xX44xX3xXexX26xe68bxXdxX3xX28xXacxX3xXdexX218xX2dxX32xX3xXdex19cdcxX44xX3xX2dxX1xX1e1xX2dxX3xX45xX1e1xX2dxX3xXdexXb7xX6xX3xXbxX1xX1fxX232xX2dxX32xX56xX3xX217xX1cxX3xX28xX1e9xXexX3xX32xX205xX4bxX3xX4xX1afxX3xX1xX1fxX232xX2dxX32xX3xX1xX44xX6xXbbxX3xX57xX9cxX2dxX1xX3xX4xX1xX1fxX2dxX32xXbbxX3xX57xX9cxX2dxX1xX3xX32xXdxX455xX46xX3xX28xXacxX3xX4xX9cxX4xX3xX7xX4f9xX2dxX3xX28xX1e9xXexX3xXdexXb7xX6xX3xXbxX1xX1fxX232xX2dxX32xX56xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX44xX45xX46xXaxX12xX0xXdxX4bxX32xX3xX7xX1exX4xX9xXaxX34xX34xX4xX56xX57xX6xX44xXbxX1xX26xXexX1xX44xX56xX28xX2dxX34xX45xX10xX7xX23xXexX44xXbxX34xX2dxX10xX6exX7xX34xX2xX72xX2xX74xX34xX74xX77xX45xX79xX7axX72xX74xX72xX7axX7fxXexX2xX7fxX74xX7axX79xX2xX5xX1b1xX56xX8axXbxX32xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX44xX45xX46xXaxX12xX1a6xX32xX1xXdxX3xX5xX1cxX3xX1exX1fxX20xX4xX3xX23xXdxX25xX26xX3xX28xX29xX3xX13xX29xX2dxX3xX2fxX30xX2dxX32xX3xXexX1exX44xX2dxX32xX3xX45xXb7xXbxX3xd17cxXdx10318xX3xXcxX4edxX3xX2fxX30xX2dxX32xX3xX1faxX1fxX232xX2dxX32xX3xX99xX3xX217xX1cxX3xX1xX43fxXdxX3xX13xX29xX2dxX3xX2fxX30xX2dxX32xX3xX5xXacxX3xX2dxX32xX1xXdxX3xX5xX1cxX3xXexX1exX26xX46xX29xX2dxX3xXexX1xX23fxX2dxX32xX3xXdexX1fx17c31xX4xX3xX4xX9cxX4xX3xX10axXdfxX3xX28xX30xX2dxX32xX3xX28xX10xX2dxX3xX45xXdxX3xXexXc9xX4xX1xX3xX45xX26xX46xX3xXexX1exX248xXbbxX3xX57xX4f9xX44xX3xXexX205xX2dxX3xX1xXacxX2dxX32xX3xX2dxX32xXacxX2dxX3xX2dxX1a7xX4bxX3xX2dxX6xX46xXbbxX3xXexX1x13ac4xX3xX1xXdxX25xX2dxX3xXexXc9xX2dxX1xX3xX4xX43fxX2dxX32xX3xXdexX205xX2dxX32xXbbxX3xX2dx19af2xXexX3xX28xX1a7xX2dxX3xX1xX1afxX6xX3xXexXdxX24exX26xX3xX57xXdxX673xX26xXbbxX3xXdexX14xX4xX3xX7xX18xX4xX3xX4xX103xX6xX3xX45xX1e1xX2dxX3xXexX43fxX4xXbbxX3xXexX1exXdxX3xX1e1xX2dxX3xX4xX218xX2dxX32xX3xXdexXa7xX4xX3xXexX4edxX3xXexXdxX24exX2dxXbbxX3xX1xX1fxX20xX2dxX32xX3xX28xX29xX3xX2dxX32xX26xX205xX2dxX3xX4xX43fxXdxX56xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX44xX45xX46xXaxX12xX0xXdxX4bxX32xX3xX7xX1exX4xX9xXaxX34xX34xX4xX56xX57xX6xX44xXbxX1xX26xXexX1xX44xX56xX28xX2dxX34xX45xX10xX7xX23xXexX44xXbxX34xX2dxX10xX6exX7xX34xX2xX72xX2xX74xX34xX74xX77xX45xX79xX7axX72xX74xX72xX7axX7fxXexX2xX7fxX74xX7axX79xX2xX5xX77xX56xX8axXbxX32xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15f39xX26xXexX1xX44xX1exXaxX12xX2fxX44xXacxX2dxX32xX3xX47fxX26x122bdxX0xX34xXbxX12

Hoàng Quý

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đặc sắc lễ rước kiệu về Đền Hùng

Đặc sắc lễ rước kiệu về Đền Hùng
2019-04-12 06:44:19

PTĐT - Rước kiệu là một nghi lễ văn hóa truyền thống trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, được duy trì và bảo tồn, có ý nghĩa giao lưu văn hóa, gắn kết cộng đồng, được nhân dân nhiệt...

Nơi hội tụ tinh hoa văn hóa

Nơi hội tụ tinh hoa văn hóa
2019-04-12 05:41:34

PTĐT - Trong tâm thức của những người con đất Việt, từ bao đời nay, các Vua Hùng là Thủy tổ dựng nước, là tổ tiên của cộng đồng người Việt.

Đảm bảo an toàn mùa lễ hội

Đảm bảo an toàn mùa lễ hội
2019-04-10 14:24:16

PTĐT - Thành phố Việt Trì là địa bàn trung tâm, nơi diễn ra các chương trình của Giỗ Tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng. Vì vậy công tác đảm bảo an ninh trật tự luôn được đặt lên...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long