Cập nhật:  GMT+7
af0cxfa58xd1c2x10f4ex13a7bxc7d1xb461x109d1x136d5xX7xbfeexbd03x10493xc8acx133e7xf9c3xX5x13c4exXaxe375x11c55xX1x1157fx13ba9xX1xX3xXexX1xdef6xX16xX1xX3xX4xb37dxc785xX3x12f25xX6xXdxX3xe1f7xX16xX3xXcxXdxcd5exdcaexX3xXex13f13xXdxX3xX13xX1xX21xX3xe972xXdxX3xXexd6bfxX4xX1xX3xX5x1236exX4xX1xX3xX7xe29axX3x13bbbxb9bcxX16xX3x13d57xb167xX16x1215dxX0x128a4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx133c6xfd49xX37xc277xXaxX12xX0xXdxX2dxX4exX3xX7x10e88xX4xX9xXaxX50xX50xX4x1069dxd228xX6xX60xXbxX1xX21xXexX1xX60xX72xe817xX16xX50xX37xX10xX7x124d8xXexX60xXbxX50xX16xX10x1064axX7xX50x128b3xbaf6xX2xX8dxX50xffd7x10573xX37xX8exX2xX8exX92xX92xX8exX2xXexX2x10a7bxX93xX93xX93xX93xX5xX2xX72x11a1cxXbxX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX10xX6xX37xXaxX12x12317xXcxX47xXcxX3xd22axX3xe753xX4exX1bxX62xX3xX8dxX93xXc7xccb5xX3x10eb7xXex12302xX4xX3xX2dxX4cxX16xX4exX3xX9exX3xXexX1xX15xX16xX4exX3xXd1xX3x121bfxX2dxX3xX5xX40xX4xX1xd215xX3x13b8exX5fxXc9xb106xX3xXex10261xX16xX1xX3xXc2xX1xb4bcxX3xXcxX1x12d8bxX3xXexd1d1xX3xX4xX1xXd5xX4xX3xX5x13046xX3xX83xX1xX15xX16xX1xX3xXexX1xX1bxX16xX1xX3xX4xX20xX21xX3xX23xX6xXdxX3xX27xX16xX3xXcxXdxX2cxX2dxX3xXexX30xXdxX3xX13xX1xX21xX3xX37xXdxX3xXexX3bxX4xX1xX3xX5xX40xX4xX1xX3xX7xX45xX3xX47xX48xX16xX3xX4bxX4cxX16xX4exX72xX3xX47xXe7xX62xX3xX5xX1bxX3xX4xXe7xX62xX3xX4xX20xX21xX3xX37xX60xX3xXcx112f1xXbxX3x11ac3xX60xX1bxX16xX3xb563x1345dxX16xX4exX3xX4bx11f66xX16xX4exX3xXexX1xe954xX3xX161xX167xX3xXexX1bxXdxX3xXexX6bxdc17xX3x11bbbxXe7xX62xX3xX37xd988xX16xX4exX72xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX60xX37xX62xXaxX12xXf3xX184xX3xX5xX10bxX3xX83xX1xX15xX16xX1xX3xXexX1xX1bxX16xX1xX3xX4x1192cxX3xX4xX15xX4xX3xX161xX16cxX16xX4exX3xX4xX1xX3bx10dabxX3xX5fxX4cxXdxX3xX23xXdxX16xX1xX3x11e42xX1xXe7xX21xX3xXc7xX3x1031fxX62xX3xX7dxXdxX2cxX16xX3xX5fxX1c9xX4bxX3xXcxX6bxX21xX16xX4exX3x11d2dxe650xX16xX4exX3xX47xf32dxX16xX4ex12dccxX3xX5fxX3bxX3xXexX1xX1e2xX3xXcxXf6xX16xX1xX3xX172xX62xX1ebxX3xX1c9xX1xX172xX3xXexX40xX4xX1xX3xX4bxX47xXc9xXf3xX3xXexXf6xX16xX1xX1ebxX3xXcxX6bxX1e2xd5a4xX16xX4exX3xX47xX60xX1bxX16xX3xX47xX5fxb499xX4bxX3xXexXf6xX16xX1xb6c3xX3xX5fxX4cxXdxX3x100e9xb72fxX16xX3xX21fxX21xX6xX16xX4exX3x10491xX3xXc2xX1xX1b0xX3xX5fxX3bxX3xXexX1xX1e2xX3xXcxXf6xX16xX1xX3xX172xX62xX1ebxX3xX1c9xX1xX172xX3xXexX40xX4xX1xX3xXf0xX5fxXc9xXf3xX3xXexXf6xX16xX1xX226xX3xX4bxX60xX1bxX16xX4exX3xX1c9xX167xX16xX4exX3xXcxX1xX172xX62xX3xX236xX3xXc2xX1xX1b0xX3xX5fxX3bxX3xXexX1xX1e2xX3xXcxX1xX1e2xcb00xX16xX4exX3xXexX6bxX184xX4xX3xXcxXf6xX16xX1xX3xX172xX62xX3xX7dxX1bxX3xX167xX16xX4exX3xX4bxX60xX1bxX16xX4exX3xX22cxX22dxX16xX3xXc9xXdxX2cxX16xX3xXc7xX3xX1c9xX1xX172xX3xXexX40xX4xX1xX3xX4bxX47xX21fxXcxX3xXcxX15exXbxX3xX161xX60xX1bxX16xX3xX166xX167xX16xX4exX3xX4bxX16cxX16xX4exX3xXexX1xX172xX3xX161xX167xX72xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX60xX37xX62xXaxX12xX0xXdxX2dxX4exX3xX7xX6bxX4xX9xXaxX50xX50xX4xX72xX73xX6xX60xXbxX1xX21xXexX1xX60xX72xX7dxX16xX50xX37xX10xX7xX83xXexX60xXbxX50xX16xX10xX8axX7xX50xX8dxX8exX2xX8dxX50xX92xX93xX37xX8exX2xX8exX92xX92xX8exX2xXexX2xX9exX93xX93xX93xX93xX5xX8dxX72xXa6xXbxX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX60xX37xX62xXaxX12xX1c9xX20xX21xX3xX161xXdxX3xX73xe55dxX3xX23xX6xXdxX3xX27xX16xX3xXcxXdxX2cxX2dxX3xX5xX1bxX3xX2dxX34bxXexX3xXexX6bxX60xX16xX4exX3xX16xX1xbf43xX16xX4exX3xX161xXdxf621xX2dxX3xX16xX1xdb52xX16xX3xX7dxX48xX3xX4xX1e8xX16xX1xX3xcc4cxX21xX6xX16xX3xXexX6bxX60xX16xX4exX3xX37exX21xX20xX16xX3xXexX1xX36exX3xX13xX1xX21xX3xXf3xXdxX3xXexXdxX4xX1xX3xX5xX40xX4xX1xX3xX7xX45xX3xX47xX48xX16xX3xX4bxX4cxX16xX4exX72xX3xX1c9xX167xX16xX4exX3xXexX6bxba41xX16xX1xX3xX16xX1bxX62xX3xX16xd939xXdxX3xX5xXdxX48xX16xX3xX83xX1xX21xX3xX7dxX184xX4xX3xX16xX4exf90axX3xdf14xX3xX47xX48xX16xX3x11bb5xXdx11b62xX16xX4exX3xX7dx12fe0xXdxX3xX83xX1xX21xX3xX7dxX184xX4xX3xX4xX1e8xX16xX1xX3xX37exX21xX6xX16xX3xX37xX1e2xX3e1xXdxX3xX4xX1xXe7xX16xX3xX16xXfcxXdxX3xXc9xX1b0xX16xX3xX7dxX1bxX3xX83xX1xX21xX3xX37xX40xX4xX1xX3xX7dx12fd6xX3xX23xX6xXdxX3xX27xX16xX3xXcxXdxX2cxX2dxX72xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX60xX37xX62xXaxX12xX1c9xX167xX16xX4exX3xXexX6bxX3b7xX16xX1xX3xX161xX1e2xX17dxX4xX3xX83xX1xX214xXdxX3xX4xX167xX16xX4exX3xX17fxXe7xX62xX3xX37xX184xX16xX4exX3xXexX1xX15xX16xX4exX3xX2xX2xXc7xX8dxX8exX2xX93xX3xX7dxX3e1xXdxX3xXexX103xX16xX4exX3xX83xXdxX16xX1xX3xXbxX1xX3bxX3xX1xX1e3xX16xX3xX2xX8exX3xXexf11cxX3xX161xX16cxX16xX4exX1ebxX3xX161xX1e2xX17dxX4xX3xXexX1xXdxX3dcxXexX3xX83xX3dcxX3xX73x10dc7xX16xX4exX3xX73xX2cxX3xXexX167xX16xX4exX3xX4xX3c0xXexX3xXexX1xdef8xXbxX1ebxX3xX83xX3dcxXexX3xX4xX373xX21xX3xX37xX30xX16xX4exX3xX7dxb159xX2dxX3xX7dxX3e1xXdxX3xX4xX1xXdxX48xX21xX3xX37xX1bxXdxX3xX9exfe90xX1ebxXd1xX2dxX3xX4exX16cxX2dxX3xXd1xX3xX16xX1xX40xXbxX72xX3xX23xb155xXexX3xX4xX20xX21xX3xX5xX15xXexX3xX161xX15xX3xXexX184xX3xX16xX1xXdxX2cxX16xX3xX4xX1xX3c0xX16xX4exX3xXexX6bxX1e3xX16xX3xX83xX3dcxXexX3xX1xX17dxXbxX3xX1xX1bxXdxX3xX1xX4bexX6xX3xX7dxX3e1xXdxX3xX4xX1e8xX16xX1xX3xX37exX21xX6xX16xX3xX1xX6xXdxX3xX73xX2cxX16xX3xX7dxX1bxX3xX1x13aa3xX3xXexX1xX3c0xX16xX4exX3xX161xXdxX52exX16xX3xX4xX1xXdxX3dcxX21xX3xX7xX15xX16xX4exX72xX72xX72xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX60xX37xX62xXaxX12xX0xXdxX2dxX4exX3xX7xX6bxX4xX9xXaxX50xX50xX4xX72xX73xX6xX60xXbxX1xX21xXexX1xX60xX72xX7dxX16xX50xX37xX10xX7xX83xXexX60xXbxX50xX16xX10xX8axX7xX50xX8dxX8exX2xX8dxX50xX92xX93xX37xX8exX2xX8exX92xX92xX8exX2xXexX2xX9exX93xX93xX93xX93xX5xXd1xX72xXa6xXbxX4exXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX60xX37xX62xXaxX12xXcxX6bxX60xX16xX4exX3xX37exX21xX15xX3xXexX6bxX3b7xX16xX1xX3xXexX1xXdxX3xX4xX167xX16xX4exX1ebxX3xX2dxX4e2xX4xX3xX37xX4cxX3xXexX1xX280xXdxX3xXexXdxX3dcxXexX3xX83xX1xX167xX16xX4exX3xXexX1xX21xX15exX16xX3xX5xX17dxXdxX1ebxX3xXexX3b7xX16xX1xX3xX1xX3b7xX16xX1xX3xX37xX40xX4xX1xX3xX73xX52exX16xX1xX3xX37xXdxX10bxX16xX3xX73xXdxX3dcxX16xX3xXbxX1xXd5xX4xX3xXexX30xXbxX1ebxX3xX7xX60xX16xX4exX3xX161xX1e2xX17dxX4xX3xX7xX184xX3xX4xX1xXf6xX3xX161xX30xX60xX3xX7xX15xXexX3xX7xX6xX60xX3xX4xX172xX6xX3xX4xX15xX4xX3xX161xX16cxX16xX4exX3xX4xX1xX3bxX3xX5xX3d2xX16xX1xX3xX161xX30xX60xX3xXexXf6xX16xX1xX3xX7dxX1bxX3xXcxX15exXbxX3xX161xX60xX1bxX16xX3xX166xX167xX16xX4exX3xX4bxX16cxX16xX4exX3xXexX1xX172xX3xX161xX167xX1ebxX3xX4xX167xX16xX4exX3xXexX6bxX3b7xX16xX1xX3xX161xX3d2xX3xX1xX60xX1bxX16xX3xXexX1xX1bxX16xX1xX3xX161xXfcxX16xX4exX3xXexXdxX3dcxX16xX3xX161xX34bxX3xX161xX48xX3xX6bxX6xX1ebxX3xX161xX1e8xX2dxX3xX73xX1e8xX60xX3xXexX3bxX16xX1xX3xX83xe908xX3xXexX1xX21xX15exXexX3xX7dxX1bxX3xX2dxX6b3xX3xXexX1xX21xX15exXexX3xXbxX1xX415xX4xX3xX7dxX415xX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX6bxXdxX36exX16xX3xX83xXdxX16xX1xX3xXexX3dcxXc7xX17fxX3d2xX3xX1xX34bxXdxX3xX7dxX1bxX3xX37xX21xX3xX83xX1xX15xX4xX1xX3xX1xX1bxX16xX1xX3xX1xX1e2xX1e3xX16xX4exX3xX7dxX48xX3xX47xX48xX16xX3xX4bxX4cxX16xX4exX72xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX60xX37xX62xXaxX12xX22cxXdxX52exX4xX3xX1xX60xX1bxX16xX3xXexX1xX1bxX16xX1xX3xX7dxX1bxX3xX161xX1e2xX6xX3xX7dxX1bxX60xX3xX7xX45xX3xX37xX415xX16xX4exX3xX4xX167xX16xX4exX3xXexX6bxX3b7xX16xX1xX3xX161xXfcxX16xX4exX3xX37xX40xXbxX3xX3daxXdx1378axX3xXcxX103xX3xX4bxX4cxX16xX4exX3xX22cxX1e2xX1e3xX16xX4exX3xX16xX22dxX2dxX3xX1c9xX6xX16xX1xX3xXcxe96dxX3xX8dxX8exX8dxX8exX3xX7xeec4xX3xX161xX36exX3xX5xX30xXdxX3xX16xX1xX368xX16xX4exX3xX373xX16xX3xXexX1e2xX17dxX16xX4exX3xX161x13752xXbxX3xX161xX3c0xXdxX3xX7dxX3e1xXdxX3xX161xX16cxX16xX4exX3xX73xX1bxX60xX1ebxX3xX37xX21xX3xX83xX1xX15xX4xX1xX3xX83xX1xXdxX3xX7dxX48xX3xXexX6bxXdxX3xXe7xX16xX3xX4xX167xX16xX4exX3xX161xXd5xX4xX3xXexX103xX3xXexXdxX2cxX16xX3xX7dxX1bxX3xXexX1xX6xX2dxX3xX37exX21xX6xX16xX3xX13xX1xX21xX3xX37xXdxX3xXexX3bxX4xX1xX3xX5xX40xX4xX1xX3xX7xX45xX3xX47xX48xX16xX3xX4bxX4cxX16xX4exX72xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27xX21xXexX1xX60xX6bxXaxX12xX4bxX60xX1bxX16xX4exX3xX21fxX21xX774xX3xX236xX3xX21fxX21xX3c0xX4xX3xX47xX30xXdxX0xX50xXbxX12

Hoàng Quý – Quốc Đại

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Miền đất của những di tích

Miền đất của những di tích
2020-03-29 08:20:14

PTĐT - Nằm bên bờ sông Thao, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ xưa kia có tên là Kẻ Thiệc thuộc bộ Văn Lang thời Hùng Vương. Trên địa bàn hiện có hai cụm di tích lịch sử nổi tiếng...

Độc đáo văn hóa tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

Độc đáo văn hóa tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương
2020-03-28 06:52:29

PTĐT - Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên hay tín ngưỡng thờ cúng những ông vua có công khai lập ra một quốc gia, một triều đại của một thể chế nhà nước thuở sơ khai là những nét sinh...

Đất Tổ Hùng Vương - Linh thiêng nguồn cội

Đất Tổ Hùng Vương - Linh thiêng nguồn cội
2020-03-28 06:52:13

PTĐT - Trong sâu thẳm tâm thức của mỗi người con đất Việt, Đền Hùng và Giỗ Tổ Hùng Vương từ bao đời nay trở thành biểu tượng văn hóa tâm linh, được vun đắp qua nhiều thế hệ;...

Phù Ninh: Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Phù Ninh: Dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng
2020-03-25 14:25:36

PTĐT - Sáng 25/3 (tức mùng 2 tháng 3 năm Canh Tý), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ huyện...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long