Cập nhật:  GMT+7
ab5dxdef1x109b8x11729x12d53xbbb7xe25axbc70x10ac7xX7x12b72xe919x11e6dx132b8xfe6cx106edxX5xfa90xXaxc71dxc89cxXcxX3x13a8fxXdx13bffxXexX3x1099fxX6x10ca5xX3xXexe94axXexX3x1135axX3x1361dxb894xX4xX3xXexd407xcd8axd1c1xX3xX25xdea5xX2cxe22dxX3xf9a7xf856xXbxX3xX1x114dexX2cxX31xX3xba01x10b4exX3cxe4a9xX3xXexX1xe768xX2cxX31xX3xX2xX2xX0xec0exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb0bcxX10xX6xcfe9xXaxX12xXcxX1xX10x125a9xX3xX25xX2fxX2cxX31xX3xX33xX34xXbxX3xX1xX38xX2cxX31xX3xX3cxX3dxX3cxX3fxX3xXexX1xX43xX2cxX31xX3xX2xX2x10fa5xX3xX13xXcxX3xX16xXdxX18xXexX3xX1bxX6xX1dxX3x128c0x129a2xX3xXexX20xXexX3xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX33xc27axfbd8xX2cxX31xX3xX8dxaf75xX2cxX31xX3xX1xX38xX2cxX31xX3xX2xe618xb1e7xX3xXexX1xX34xX3xX31xXdxd353xXdx107cexX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb962xX62xX5cx10d07xXaxX12xX13xXcxX3xX16xXdxX18xXexX3xX1bxX6xX1dxX3xXexX20xXexX3xX23xX3xX25xX26xX4xX3xXexX2axX2bxX2cxX3xXc6xb78dxX59xX3xX3cxX3dxX3cxX3fxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX62xX5cxXc9xXaxX12xXcxX1xX10xX62xX3xX25xX2fxX2cxX31xX3xX33xX34xXbxX3xX1xX38xX2cxX31xX3xX3cxX3dxX3cxX3fxX3xX1dxXb4xXdxX3xX8dxf206x11056xX4xX3xX4x11c57xX2cxX31xX3xX25xX9cxX7fxX3xX13xXcxX3xX16xXdxX18xXexX3xX1bxX6xX1dxX3xX8dxX8exX3xXexX20xXexX3xX23xX3xX25xX26xX4xX3xX33xX9bxX9cxX2cxX31xX3xX8dxXa1xX2cxX31xX3xX1xX38xX2cxX31xX3xX2xXabxXacxX3xXexX1xX34xX3xX31xXdxXb4xXdxX3xX5cxad92xX3xc694x1321bxX6xX3xX4xe955xX3xXexX2axX26xX2cxX3xX1x13a1exX6xX3xd9e2x1029axX177xX3xX167xXb4xXdxX3xX13xXcxX3xX3fx1181exX31xX1xX6xX2cxXdxX7xXexX6xX2cxX3xc4f2xX3xX16xX174xX2cxX31xX3xX5xX62xX38xXdxX3xX3fxX7xXdxX6xX2cxX3x12440xX9bxXbxX3xXabxX177xX2x102baxXb6xX3x10ea5xf1e4xX9bxX3xX167xX26xXc9xX7fxX3xX13xXcxX3xX16xXdxX18xXexX3xX1bxX6xX1dxX3xX167xX1abxX2cxX3xX8dxXa1xX2cxX31xX3xXexX1xXa1xX3xXabxX3xX18exX3xe06dxX1xX9bxX3xX167x11a6bxX4xX3xX13xX1bxc07dxX3xX7xX6xX9bxX3xX13xXcxX3x123f4xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX2cxX10xX7xX3xd784xX1xX38xX2cxX31xX3xX2xX2xd51dxce97xX3xX167x13c24xX3xX1x12f2cxX2cxX3xX13xXcxX3xXcxX1xX43xXdxX3xe101xX6xX2cxX3x137f1xX3xX25xX26xX4xXb6xX0xX4axXbxX12xX0xXexX6xX25xX5xX10xX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxX1dxX6xX2axX31xXdxX2cx114b8xXabxXbxX33xX3xX6xX9bxXexX62xXaxX12xX0xXexX2axX12xX0xXexX5cxX12xX0xXdxX1dxX31xX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX10xX3xXexX1xX6xX62xX3xXabxX23xX1xX3xX5cxXexX3xX167xXdxX10xXexX3xX2cxX6xX1dxX3xXexX9bxXexX3xX23xX3xX25xX6xX4xX3xXexX2axX10xX2cxX3xX25xX6xX2cxX31xX3xX33xX10xXbxX3xX1xX6xX2cxX31xX3xX183xXdxX183xX6xX3xXexX1xX6xX2cxX31xX3xX2xX2xX3xX1xXdxX2cxX1xX3xX2xXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX22bxX4axX4axXdxX1dxX6xX31xX10xX7xXb6xX167xX62xX167xXb6xX167xX2cxX4axe700xX23xX1a7xX177xX4axX9bxXbxX5xX62xX6xX5cxX10xX5cxX4axX183xX2axX183xX1f7xX25x10d15xX5x119c2xXdxXbxX2axX2aexX1xX5cxXexf9e4xX6xX6xX31xX4axXabxX177xX2xX20dx1371dxX2xX2xX2d4xXabxX23xX4axX5cxXexX2d4xX167xXdxX10xXexX2d4xX2cxX6xX1dxX2d4xX9bxX25xX1dxX2axXb6x1170dxXbxX31xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXexX1xb27axX3xXexX1xX6xX62xX3xXabxX23xX1xX3xX8dxXexX3xX167xXdxX18xXexX3xX2cxX6xX1dxX3xXexX20xXexX3xX23xX3xX25xX26xX4xX3xXexX2axX2bxX2cxX3xX25xX2fxX2cxX31xX3xX33xX34xXbxX3xX1xX38xX2cxX31xX3xX183xXdxX183xX6xX3xXexX1xX43xX2cxX31xX3xX2xX2xX3xX1xc529xX2cxX1xX3xX2xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXexX5cxX12xX0xX4axXexX2axX12xX0xXexX2axX12xX0xXexX5cxX12xX13xXcxX3xX16xXdxX18xXexX3xX1bxX6xX1dxX3xXexX20xXexX3xX23xX3xX25xX26xX4xX3xXexX2axX2bxX2cxX3xXc6xXe8xX59xX3xX3cxX3dxX3cxX3fxXb6xX3xX1efx10b17xX2cxX1xX22bxX3xX16xXc9xX3xX16xf703xX1f8xX0xX4axXexX5cxX12xX0xX4axXexX2axX12xX0xX4axXexX6xX25xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX62xX5cxXc9xXaxX12x10434xX3xX2cxX1xX16cxX1dxX3xX5cxX1abxX2cxX3xX8dxcc03xX9bxX7fxX3xX13xXcxX3xX13xXa1xX4xX3xXexXdxX34xXbxX3xXexX20xX4xX3xX8dxXa1xX2cxX31xX3xX7xX9cxX3xX2xX3xXexX1xX34xX3xX31xXdxXb4xXdxX3xXexX2axX2bxX2cxX3xX25xX2fxX2cxX31xX3xX33xX34xXbxX3xX1xX38xX2cxX31xX3xX3cxX3dxX3cxX3fxX7fxX3xX33xX34xXbxX3xX7xX6xX9bxX3xX5xX3b8xX2cxX3xX5xX121xX122xXexX3xX5xX1fbxX3xX13xXcxX3xXc6xX2axX6xX2cbxXdxX5xX7fxX3xX13xXcxX3xXc6x131d7xX3xX13xX1fbxX62xX3xX1bxX1xX6xX7fxX3xX13xXcxX3xX3fxX2axX31xX10xX2cxXexXdxX2cxX6xX3xX167xX1fbxX3xX13xXcxX3xXc6xfdfexXb6xX3xX13xX43xX2cxX31xX3xX4xX1xf8d1xX3xc888xX7fxX3xX13xXcxX3xXcxX1xX20xXc9xX3x132edx12342xX3xX8dxX8exX3xXex11704xX2cxX31xX3xe681xX3xX25xX26xX4xX3xX8dxX2faxX3xX5xX62xX38xXdxX3xX13xXcxX3xX1e3xX10xX2axX9bxX3xX167xX1fbxX3xX4xX1xX10xX2cxX3xX4xX1xe7c3xX2cxX3xX167xX1fbxX62xX3xXexX62xXbxX3xX2xX177xX3xX13xXcxf587x13969xX3xX5cxX1abxX2cxX3xX8dxX3b8xX9bxX3xXexX2axX2bxX2cxX3xX25xX2fxX2cxX31xX3xX33xX34xXbxX3xX1xX38xX2cxX31xX3xX3cxX3dxX3cxX3fxXb6xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX62xX5cxXc9xXaxX12xX1a0xX3b8xX9bxX3xXexX1xbf5bxX3xX8dxX3b8xX9bxX3xXexXdxX2bxX2cxX3xX18exX3xX1e3xX2axX10xX1dxXdxX10xX2axX3xX209xX10xX6xX31xX9bxX10xX3xX25x1319cxX3xXbxX1xX38xXexX3xX2cxX31xX9bx107e8xXdxX3xX167xX33dxX3xXexX4f1xXdxX3xX458xX2cxX3xX167xX38xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX62xX5cxXc9xXaxX12xXcxXdx137bfxX2cxX3xX8dxX38xX62xX3x10f62xX9bxX1dxX6xX2axX3xX1bxXdxX6xX7xX7xX10xX3xX4xX4caxX6xX3xec71xX167xX10xX2axXexX62xX2cxX3xX8dxX8exX3xXexX2axX18exX3xXexX1xX1fbxX2cxX1xX3xX4xX3b8xX9bxX3xXexX1xX4caxX3xX8dxX3b8xX9bxX3xXexXdxX2bxX2cxX3xXexX2axX62xX2cxX31xX3xX5xX4e7xX4xX1xX3xX7x124a2xX3xX1e3xX2axX10xX1dxXdxX10xX2axX3xX209xX10xX6xX31xX9bxX10xX3xX2cxX1xX26xX2cxX3xX43xX2cxX3xXbxX1xX38xXexX3xX2cxX31xX9bxX4f1xXdxX3xX167xX33dxX3xX1xX1fbxX2cxX1xX3xX167xXdxX3xX458xX2cxX3xX167xX38xXb6xX3xX3cxX3fxX3xX2c3xX9bxXc9xX34xXexX3xX8dxX4e7xX2cxX1xX3xX7xe69dxX3xXexX2axX10xX62xX3xX31xXdxX174xX3xXabxX3xXexX2axX26xX2cxX3xX167xXb4xXdxX3xX51exX9bxX1dxX6xX2axX3xX1bxXdxX6xX7xX7xX10xX7fxX3xX7xX6xX9bxX3xX1d0xX1xXdxX3xXexXdxX517xX2cxX3xX8dxX38xX62xX3xX2cxX1fbxXc9xX3xX8dxX43xX2cxX1xX3xX5xX168xX6xX3xXexX2ax136d2xX2cxX31xX3xXexX1fbxXdxX3xX3fxX2cxXexX1xX62xX2cxXc9xX3xXcxX6xXc9xX5xX62xX2axX3xX167xX1fbxX3xX1d0xXdxX34xX1dxX3xX167xX517xX3xX4xX1xX62xX3xX52fxX167xX10xX2axXexX62xX2cxX3xX2xX3xX2c3xX9bxX2fxX3xXbxX1xX38xXexX3xX8dxX517xX2cxX3xX25x13b35xX2cxX31xX3xXbxX1xX6xX3xX2cxX31xX8exX3xX167xf6b6xX3xX18exX3xXexX2axX26xX2cxX3xX31xc171xXbxX3xX1a0xX2axXc9xX7xXexX6xX5xX3xX1e3xX6xX5xX6xX4xX10xX3xX167xX168xX6xX3xX2c3xX9bxX6xXb6xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX62xX5cxXc9xXaxX12xc367xX10xX6xX5xX3x10731xX6xX5cxX2axXdxX5cxX3xX2c3xX9bxXc9xX34xXexX3xX8dxX4e7xX2cxX1xX3xX25xX43xX2cxX3xX48dxX6xX2axX10xXexX1xX3xXc6xX6xX5xX10xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX62xX5cxXc9xXaxX12xXcxX1xX10xX62xX3xX31xXdxXb4xXdxX3xXexX2axX9bxXc9xX517xX2cxX3xXexX1xX126xX2cxX31xX3xXcxX47cxXc9xX3xXc6xX6xX2cxX3xX1bxX1xX6xX7fxX3xX1a0xX1xX4caxX3xXexX4e7xX4xX1xX3xX3cxX5xX62xX2axX10xX2cxXexXdxX2cxX62xX3xX1e3xX10xX2axX10xX2cbxX3xX8dxX8exX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xd2a1xX3xX446xX3xX8dxX4e7xX2cxX1xX3xX25xX43xX2cxX3xX48dxX6xX2axX10xXexX1xX3xXc6xX6xX5xX10xX3xXexX2axX62xX2cxX31xX3xX1d0xd64axX3xX4xX1xX9bxXc9xX2faxX2cxX3xX2cxX1xX121xX122xX2cxX31xX3xX59xeac1xX3xXabxX177xX2xX1f7xX3xX167xXb4xXdxX3xX59xX4f1xXdxX3xX8dxX41bxX2cxX31xX3xX2c3xX9bxX2fxX2cxX3xXexX2axX4e7xX3xX66exX10xX6xX5xX3xX673xX6xX5cxX2axXdxX5cxXb6xX3xX13xX121xX122xX4xX3xX25xXdxX34xXexX7fxX3xX8dxX4f1xXdxX3xX4xX1xX4caxX3xX7xX47cxX2cxX3xXc6xX10xX2axX2cxX6xX25xX10xX9bxX3xX8dxX8exX3xX1xX34xXexX3xX1d0xXdxX2bxX2cxX3xX2cxX1xX1abxX2cxX3xX167xXb4xXdxX3xXexX33dxX2cxX1xX3xX1xX33dxX2cxX1xX3xX4xX1x11c79xX2cxX3xXexX1xX121xX1fexX2cxX31xX3xX4xX4caxX6xX3xX4xX3b8xX9bxX3xXexX1xX4caxX3xX2cxX31xX121xX635xXdxX3xXe8xXa1xX3x13a26xX6xX5xX10xX7xX3xX167xX1fbxX3xX2c3xX9bxXc9xX34xXexX3xX8dxX4e7xX2cxX1xX3xX25xX43xX2cxX3xX6xX2cxX1xX3xX8dxX2faxX3xX8dxX3b8xX9bxX3xXexX121xX3xX4xX1xXdxX2bxX9bxX3xX1dxX4f1xX3xX2cxX1x11e7axX2cxX31xX3xX2cxX31xX126xXdxX3xX7xX6xX62xX3xX1dxXb4xXdxXb6xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX9bxXexX1xX62xX2axXaxX12xXcxX1xX10xX62xX3xX16xX51exX16xX0xX4axXbxX12

Theo VOV

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi

U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi
2024-04-19 10:02:00

Cú đúp của Vĩ Hào và pha lập công của Văn Tùng đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 3-1 ở trận ra quân tại bảng D, Vòng chung kết U23 châu Á 2024.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long