Cập nhật:  GMT+7
8c0fxe881xd015xc7e0x118a1xa853x1049bx97b9xfc31xX7x11a7cx1075ax9709x10999xd61exbd9cxX5xdb8exXax12c4axc4b5xfa69xcde1x12d8fxX3xXcxX1xe731xXbxX3xX5xaf7axXbxX3x10220x119abxX3xX5xbb04xX4xX3xXexX1x8f32xX3xX16xXdx964dxXdxX3x904cxX2exXdxX3xebf2xdec5xX36xX3xf5e5x1086axX15xX3xa833xX15xX3xXex11d80xX3xX7xX10xX15xX0x96c7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbc3cx126bex12557xc392xXaxX12xX0xXdxX39xX16xX3xX7xa88cxX4xX9xXaxX47xX47xX4x12aefxdf00xX6xX57xXbxX1xfa2dxXexX1xX57xX69xX31xX15xX47xX58xX10xX7xX21xXexX57xXbxX47xX15xX10x8facxX7xX47xX35xX35xX35xX36xX47xX2xX2xX2xX58xX36xX36x126a1xX35xa10bxX36xX36xXexX2xX91xe47dxX97xX36xX8fxX5xX2xX69x10e02xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXcxX1xX1axXbxX3xX5xX1exXbxX3xX21xX22xX3xX5xX25xX4xX3xXexX1xX2axX3xX16xXdxX2exXdxX3xX31xX2exXdxX3xX35xX36xX36xX3xX39xX3axX15xX3xX3dxX15xX3xXexX41xX3xX7xX10xX15xXaxX3xX47xX12xcefexdf26xXdxX3xXexX6xXdxX3xX1xX10xX57xX3xX15xX16xX3axX3xX7xX10xX15xX69xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf7c1xX10xX6xX58xXaxX12xX35xX36xX36xX3xX39xX3axX15xX3xX3dxX15xX3xXexX41xX3xX4xcb00xc23fxX3xX15xX16xX3axX118xX3xX1xec0exXexX118xX3xX5xX1axX118xX3xXexXdxX39xX3xX7xX10xX15xX69xX69xX69xX3xe826xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXcxX1xX1axXbxX3xadbax10addx92baxX4xX3xfe14xX1axX4xX3xX5xX1exXbxX3xX21xX22xX3xX5xX25xX4xX3xXexX1xX2axX3xX16xXdxX2exXdxX3xX4xX1xXdxf443xX6fxX3xX35xX2xX47xcc72xX69xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX57xX58xX59xXaxX12xXcxf871xX3xX4xX1xdac5xX4xX3x124f7xX22xX3xX5xX25xX4xX3xe913xXdxd5f5xXexX3xe3f8xX6xX39xX3xf542xX18bxXdxX10xXexX184xXdxX15xX16xX7x9669xX3xX13fxd21bxX3xXexX62xX6xX57xX3xX6axb0ccxX15xX16xX3xX144xX1axX4xX3xX5xX1exXbxX3xX21xX22xX3xX5xX25xX4xX3xX18bxXdxX18dxXexX3xX190xX6xX39xX118xX3xX13fxX14xX15xX16xX3xXexX1x1100exXdxX118xX3xXexX1xX41xX6xX3xX117xX59xX3x97afxX6fxX59xX15fxX15xX3xX4xX117xX6xX3xX102xed89xXdxX3xX13fxX14xX15xX16xX3xcc15xXdx10790xX15xX3xX39xXdxX15xX1xX3xX184xX22xX3xX5xX25xX4xX3xXcxX1xX2axX3xX16xXdxX2exXdxX3xX194x118ddxX57xX62xX5xX58xX184xXdxX15xX16xX7xX19exX3xXexX62xX6xX57xX3xX6axX1a9xX15xX16xX3xX21xX22xX3xX5xX25xX4xX3xXexX1xX2axX3xX16xXdxX2exXdxX3xX4xX1xX57xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXcxX1xX1axXbxX3xee67xX3xX15x94e0xXdxX3xXexX17dxX3xX4xX1xX181xX4xX3xX7xfd15xX3xX21xXdxX18dxX15xX3xX4xX1xX2axX3xX6axXdxX2axX15xX3xX31x11f78xX3xX4xa7ccxX15xX16xX3xX58xXdx106e9xX15xX3xX4xX1axX4xX3xX39xX3axX15xX3xX3dxX15xX3xX5xX25bxX39xX3xXexX41xX3xX7xX10xX15xX3xX15xX1xXdxX15fxX6fxX3xX15xX1x8f4dxXexX3xX18bxXdxX18dxXexX3xX190xX6xX39xX3xX31xX25bxX3xXexX1xX2axX3xX16xXdxX2exXdxX3xX31xX2exXdxX3xX35xX36xX36xX3xX39xX3axX15xX69xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX57xX58xX59xXaxX12xf857xX184xX22xX3xX5xX25xX4xX3xXexX1xX2axX3xX16xXdxX2exXdxX3xX5xd9d8xX15xX3xX15xX25bxX59xX3xX4xX117xX6xX3xXexec22xX15xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXcxX1xX1axXbxX3xX16xX3axXbxX3xXbxX1xX2d0xX15xX3xX39xXdxX15xX1xX3xX4xX1xX181xX15xX16xX3xX4xX1xX57xX3xX7xX181xX4xX3xX1xX285xXbxX3xX58xcc74xX15xX3xX4xX117xX6xX3x9de4xX39xX3xXexX1xX24axX4xX3xX18bxXdxX18dxXexX3xX190xX6xX39xX118xX3xX31xX41xX6xX3xXbxX1xX57xX15xX16xX3xXbxX1xfe27xX118xX3xX58x9a70xX15xX3xX58xX1a1xX118xX3xX39xX1e4xX4xX3xX39xX120xX4xX3xX15xX1xX140xX15xX16xX3xX4xe4ccxX15xX16xX3xX1xXdxX18dxX15xX3xX13fxX120xXdxX118xX3xX7xX1axX15xX16xX3xXexX120xX57xb403xX118xX3xX13fxX120xXdxX3xX58xXdxX18dxX15xX3xX18bxXdxX10xXexX184xXdxX15xX16xX7xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xf38exX69xX3xX190xX1xbd23xX15xX16xX3xX21xX22xX3xX5xX25xX4xX3xX15xX25bxX59xX3xX16xX3axXbxX3xXbxX1xX2d0xX15xX3xX16xXdxX2exXdxX3xXexX1xXdxX18dxX6fxX118xX3xX1d9xX6fxc22bxX15xX16xX3xX6axX1axX3xX4xX1axX4xX3xX16xXdxX1axX3xXexX62x9f7axX3xXexXdxX15xX1xX3xX1xX57xX6xX3xXexX62xX57xX15xX16xX3xX5xb395xX15xX1xX3xX31xX24axX4xX3xX312xX39xX3xXexX1xX24axX4xX3xX31xX2exXdxX3xX7xX24axX3xX13fxX6xX3xX58xX120xX15xX16xX3xX31xX15fxX3xX15xX16xX6fxX59xX1eexX15xX3xX5xXdxX18dxX6fxX3xX31xX25bxX3xX4xX1axX4xX1xX3xXexX1xX181xX4xX3xX4xX1xX2axX3xX6axXdxX2axX15xX69xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX57xX58xX59xXaxX12xX1ecxX264xX3xX1xX1e4xXdxX3x12cd0xX10xX15xX3xX5xX2d0xX15xX3xXexX1xX181xX3xX15xX1xX285xXexX3xX13fxX6xX15xX16xX3xX58xXdxX264xX15xX3xX62xX6xX3xXexX120xXdxX3xX13xX14xX15xX16xX3xXcxX1xX1axXbxX69xX3xX165xX36xX3xX13fxX2d0xX6fxX3xX6axX2axXbxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX5xX25bxX39xX3xX2xX36xX3xX13fxX1e4xXdxX3xX4x11103xX15xX16xX3xXexX1xX6xX39xX3xX16xXdxX6xX3xX4xX1xX2axX3xX6axXdxX2axX15xX118xX3xX4xX25exX15xX16xX3xX58xXdxX264xX15xX3xX4xX1axX4xX3xX39xX3axX15xX3xX3dxX15xX3xX13fxX6xX3xX58xX120xX15xX16xX3xX31xX2exXdxX3xXexX1xX25bxX15xX1xX3xXbxX1xX2d0xX15xX3xXexX41xX3xX7xX10xX15xX69xX3x9cc1xX3axX3xXexX1x11553xX3xX21xX4c3xX3xX13fxX2axX15xX3x10bdfxX2xX3xX39xX3axX15xX3xX16xX14xX39xX3xX4xX23exX39xX118xX3xX4xX1xX1axX57xX118xX3xX7xX330xXbxX118xX3xX4xX6xX15xX1xX3xXexX41xX3xX7xX10xX15x1043exX3xX35xX8fxX3xX39xX3axX15xX3xX16xXe0xXdxX118xX3xXexX62xX1e4xX15xX4f2xX3xX2xX91xX3xX39xX3axX15xX3xX15xX285xX6fxX118xX3xX1xX2d0xX39xX118xX3xXexXdxX15fxX39xX118xX3xX6fxX39xX118xX3xX21xX1xX57xX4f2xX3xX2xX91xX3xX39xX3axX15xX3xX6axX1axX15xX1xX4f2xX3xX35xX35xX3xX39xX3axX15xX3xX144xX25bxX57xX4f2xX3xX35xX8fxX3xX39xX3axX15xX3xX144xX25exXdxX118xX3xX4xX1x11be5xX118xX3xX39xX181xXexX118xX3xX21xf725xX57xX69xX69xX69xX3xX4xX473xX15xX16xX3xX1xX25bxX15xX16xX3xX4xX1xX25xX4xX3xX39xX3axX15xX3xX1xX285xXbxX118xX3xX15xX140xX2exX15xX16xX118xX3xX4xX1xXdxX1eexX15xX118xX3xX5xX312xX6fxX118xX3xX58xX140xX6xX3xX4xX1xX6fxX6xX118xX3xX39xX3axX15xX3xX4xX1xX6xX59xX69xX69xX69xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX57xX58xX59xXaxX12xXcxX1xX10xX57xX3xX18bxXdxX10xXexX184xXdxX15xX16xX7xX118xX3xX35xX36xX36xX3xX39xX3axX15xX3xX3dxX15xX3xXexX41xX3xX7xX10xX15xX3xX4xX3axX3xX7xX24axX3xXexX1xX6xX39xX3xX31xX285xX15xX3xb84cxX3xX21xXdxX2axX15xX3xXexX41xX3xX102xX1e4xXdxX3xX13fxX14xX15xX16xX3xX4xX1axX4xX3xX4xX1xX6fxX59xX1eexX15xX3xX16xXdxX6xX3xX23bxX3xX15xX16xX1xX18dxX3xX15xX1xX334xX15xX3xX31xX15fxX3xX31xX3dxX15xX3xX1xX3axX6xX3xX312xX39xX3xXexX1xX24axX4xX3xX13fxX2axX15xX3xXexX41xX3xXcxX62xX6fxX15xX16xX3xXexX334xX39xX3xX190xX16xX1xXdxX1eexX15xX3xX4xX181xX6fxX3xX56xX3a7xX57xX3xXexX14xX15xX3xX31xX25bxX3x11434xX1xX1axXexX3xXexX62xXdxX4c3xX15xX3xa625xX39xX3xXexX1xX24axX4xX3xX18bxXdxX18dxXexX3xX190xX6xX39xX118xX3xX4bexX1xXdxX3xX1xX1e4xXdxX3xX13xX2d0xX6fxX3xX6axX2axXbxX3xX4bexX1xX6fxX59xX1eexX15xX3xX15xX16xX1xXdxX18dxXbxX3xX42axX25bxXdxX3xXdfxfdd2xX15xX3xX15xX1xX1a9xX39xX3xX13fxX3a7xX57xX3xX6axX3a7xX57xX3xX4xX1xX285xXexX3xX5xX140xX141xX15xX16xX3xX4xX34axX15xX16xX3xX15xX1xX140xX3xX4xX1axX4xX1xX3xXexX62xfb4bxX15xX1xX3xX6axX25bxX59xX3xX4xX1axX4xX3xX39xX3axX15xX3xX3dxX15xX69xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX57xX58xX59xXaxX12xXcxX62xX140xX2exX4xX3xX13fxX3axX118xX3xX18bxXdxX18dxXexX3xX190xX6xX39xX3xX13fxX1a1xX3xX13fxX120xXexX3xX165xX3xX21xX22xX3xX5xX25xX4xX3xXexX1xX2axX3xX16xXdxX2exXdxX3xX31xX15fxX3xX312xX39xX3xXexX1xX24axX4xX3xX31xX25bxX3xX13fxd928xX4xX3xX7xX3a7xX15xX118xX3xX13fxX140xX141xX4xX3xX1ecxXdxX1eexX15xX3xX39xXdxX15xX1xX3xX184xX22xX3xX5xX25xX4xX3xXcxX1xX2axX3xX16xXdxX2exXdxX3xX194xX207xX57xX62xX5xX58xX184xXdxX15xX16xX7xX19exX3xX31xX25bxX3xX102xXdxX18dxXbxX3xX1xX1e4xXdxX3xX184xX22xX3xX5xX25xX4xX3xXcxX1xX2axX3xX16xXdxX2exXdxX3xX194xX207x109dbx9f66xX19exX3xX144xX1axX4xX3xX15xX1xX1exX15xX118xX3xX16xX14xX39x11958xX3xX13xX285xXexX3xX15xX140xX2exX4xX3xX7xX133xX3xX1xX381xX6fxX3xX15xX1xXdxX15fxX6fxX3xX39xX3axX15xX3xX3dxX15xX3xX7xX141xXdxX3xX31xX25bxX3xX15xX140xX2exX4xX3xX1xX285xXbxX3xX58xX30bxX15xX3xX15xX1xX285xXexX3xXexX1xX2axX3xX16xXdxX2exXdxX4f2xX3xX13xX285xXexX3xX15xX140xX2exX4xX3xX4xX3axX3xX15xX1xXdxX15fxX6fxX3xX39xX3axX15xX3xX39x122c5xX39xX3xX31xX25bxX3xX4xX1axX4xX3xX39xX3axX15xX3xX3dxX15xX3xX4xX1xX2axX3xX6axXdxX2axX15xX3xXexX41xX3xX39xX7d4xX39xX3xX31xX2exXdxX3xX1xX140xX23exX15xX16xX3xX31xX3b8xX3xX13fxX718xX4xX3xXexX62xX140xX15xX16xX3xX15xX1xX285xXexX3xXexX1xX2axX3xX16xXdxX2exXdxX4f2xX3xX13xX285xXexX3xX15xX140xX2exX4xX3xX4xX3axX3xX15xX1xXdxX15fxX6fxX3xX39xX3axX15xX3xX6axX1axX15xX1xX3xX5xX25bxX39xX3xXexX41xX3xX6axX1e4xXexX3xX16xX120xX57xX3xX1xX285xXbxX3xX58xX30bxX15xX3xX15xX1xX285xXexX3xXexX1xX2axX3xX16xXdxX2exXdxX4f2xX3xX13xX285xXexX3xX15xX140xX2exX4xX3xX7xX133xX3xX1xX381xX6fxX3xX15xX1xXdxX15fxX6fxX3xX39xX3axX15xX3xX4xX6fxf3e6xX15xX3xX15xX1xX285xXexX3xXexX1xX2axX3xX16xXdxX2exXdxX4f2xX3xX13xX285xXexX3xX15xX140xX2exX4xX3xX7xX133xX3xX1xX381xX6fxX3xX15xX1xXdxX15fxX6fxX3xX39xX3axX15xX3xX3dxX15xX3xX5xX25bxX39xX3xXexX41xX3xX1xX57xX6xX3xX15xX1xX285xXexX3xXexX1xX2axX3xX16xXdxX2exXdxX69xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42axX57xX6fxX62xX4xX10xXaxX12xX190xX16xX6fxX14xX15xX3xX18bxX15xX10xX144xXbxX62xX10xX7xX7xX0xX47xXbxX12

Nguồn Vnexpress

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sản xuất rượu vodka từ khí thải CO2

Sản xuất rượu vodka từ khí thải CO2
2022-05-20 09:46:00

Công ty Mỹ Air Company sản xuất rượu vodka từ khí CO2, góp phần mang đến một tương lai "xanh" hơn, CNBC hôm 16/5 đưa tin. Đây là một trong số rất nhiều sản phẩm mới được thiết...

Loạt điểm đến sắp ra mắt tại Phú Quốc

Loạt điểm đến sắp ra mắt tại Phú Quốc
2022-05-17 09:42:00

Phú Quốc gần đây được nhiều du khách đánh giá là thành phố có nhiều ý tưởng sáng tạo với những công trình kiến trúc, nghỉ dưỡng, bất động sản, giải trí đẳng cấp quốc tế. Ngoài...

Con mắt giả cổ nhất thế giới

Con mắt giả cổ nhất thế giới
2022-05-17 09:19:00

Phát hiện về con mắt hé lộ lịch sử của những bộ phận giả bao gồm mắt, chân và tay. Cách chế tác con mắt cũng cũng phản ánh quan niệm sơ khai về ánh sáng, thị lực và mục đích sử...

Thiết kế tàu ngầm chở khách 14 cửa sổ

Thiết kế tàu ngầm chở khách 14 cửa sổ
2022-05-16 15:52:00

U-Boat Worx, công ty sản xuất tàu ngầm tư nhân của Hà Lan, thiết kế mẫu tàu ngầm chở khách mới mới mang tên UWEP, Interesting Engineering hôm 15/5 đưa tin. Con tàu dài 35 m,...

Chùa Tam Chúc miễn phí thuyền tham quan

Chùa Tam Chúc miễn phí thuyền tham quan
2022-05-09 15:32:00

Tam Chúc, ngôi chùa lớn nhất Việt Nam, sẽ miễn phí toàn bộ thuyền và phương tiện vận chuyển tham quan từ 14h đến 23h ngày 15/5 (rằm tháng tư) để mừng lễ Phật đản. Khu du lịch...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long