Cập nhật:  GMT+7
5362x9d83xba90xed43xb307xa763x75c8xbbb8x76fdxX7xa758xe766xc868x8570x8ee9xac01xX5xd2a0xXax76fax9fe8xXdx619dxXexX3x877bxX6xabd7xX3xX5xbe7cxXexX3xXex63caxXbxX3xX2xc689xX3xa98dxXdxb6a9xX1axX3xX27x87d8x5f4dxX3xX1xcba6xX2exced4xX3xX27xdcf1xcd86xX3xX4xafeexX6xX3xa603xX37xX3x7ab8xX1xaae1xX4xX1xX3xcc69xX37xX7xXexda2cxX6xX5xXdxX6xX0x5458xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc982xX10xX6xX3dxXaxX12x81b9xX21xX3x5616xa09axXdxX3xXexX1xX42xX2exX33xX3xc7bbx6f1cxX3xX7xc04cxX3xX5xa0e8xa5baxXexX3xX40xX1xX42xX4xX1xX3xX46xX37xX7xXexX4axX6xX5xXdxX6xX3xX40xX1xX6xXdxX3x939exX42xX21xX3xX27xX2dxX2exX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexX4axX21xX2exX33xX3xXexX1xX42xX2exX33xX3xbf9bxX3xX2exX1xXdxa009xX37xX3xX1x59b1xX2exX3xX40xX1xX21x9f2dxX2exX33xX3x59d6x569axde83xX25xX25xX3xX5xX79xX7axXexX73xX3xX2exX1xX79xX2exX33xX3xX4xX21xX2exX3xX7xX76xX3xX2exX31x86f7xX3xX68x9502xX2exX3xXexX1x7af5xXbxX3xX1xXb8xX2exX3xX33xX36xX2exX3xX2xX25xXc3xX25xX25xX25xX3xX5xX79xX7axXexX3xX2exX33xX79x8f0bxXdxX3xX7xX21xX3xX68xX69xXdxX3xXexX1xX42xX2exX33xX3xXafxX50xXc4xX25xX2x9efbxXc3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd613xX6xXbxXexXdxX21xX2exXaxX12xX0xXdxX1axX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX125xX10xX2exXexX10xX4axXaxX3xX7xXexXddxX5xX10xX9xXaxc9d9xXdxX3dxXexX1xa149xX3xXc2xXc4xX25xXbx8c1ax9be9xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX14fxX3xaa52xce00xXc2xXbxX155xX156xXaxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX50xX50xX4xXc3xX92xX6xX21xXbxX1xX37xXexX1xX21xXc3xX68xX2exX50xX3dxX10xX7xX40xXexX21xXbxX50xX2exX10xX14axX7xX50xXc4xXc4x6a3fxXafxX50xX2xXc4xXc4xX3dxX161xX2xX160xX160xXc2xX161xXafxXexX72xXc2xXc4xXc4xX5xX2xX25xdba5xX3dxX37xX1a3xX40xX1xX6xX4xX1xX1a3xce86xX37xX21xX4xX1a3xXexX10xX1a3xX2xX160xX25xXc3x5d06xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX5xX1dxXexX3xXexX21xXbxX3xX2xX25xX3xX27xXdxX29xX1axX3xX27xX2dxX2exX3xX1xX31xX2exX33xX3xX27xX36xX37xX3xX4xX3axX6xX3xX3dxX37xX3xX40xX1xX42xX4xX1xX3xX46xX37xX7xXexX4axX6xX5xXdxX6xXaxX3xX14axXdxX3dxXexX1xX9xXaxXc2xXc4xX25xXaxX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX9xXaxX160xX161xXc2xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX6xXbxXexXdxX21xX2exXaxX12xce90xX2exX1xX3xX1axXdxX2exX1xX3xX1xX1dxX6xXc3xX3x5b42xX234xX2exX1xX14fxX3xXcxX1xX6xX2exX1xX3xX13xd179xX2exX50xXcxXcx967axX13xX18xe46cxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa7ffxX21xX3dxXddxXaxX12xXcxX1xX10xX21xX3xXbxX1xc551xX2exX33xX3xX68xXdxda8cxX2exX3xXcxXcxX254xX13xX18xX3xXex7164xXdxX3xX65xXddxX3dxX2exX10xXddxX73xX3xX7xX76xX3xX5xXdxX15xX37xX3xX3dxX21xX3xX125xXb8xX3xX1adxX37xX6xX2exX3xXcxX1xX76xX2exX33xX3xX40xX27axX3xX46xX37xX7xXexX4axX6xX5xXdxX6xX3xX242xX46xX267xX65xX257xX3xX68xbdb1xX6xX3xX4xc16bxX2exX33xX3xX92xX76xX3xX4xX1xX21xX3xXexX1xXe5xXddxX3xXexX4axX21xX2exX33xX3xXexX1xX42xX2exX33xX3xXafxX3xX2exbf09xX1axX3xX2exX6xXddxX73xX3xX1xXb8xX2exX3xX2xXc2xXc3xX160xX25xX25xX3xX2exX33xX79xXffxXdxX3xX46xX37xX7xXexX4axX6xX5xXdxX6xX3xX27x8e00xX3xX27xX2dxX2exX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX73xX3xXexX1xX10xX21xX3xX27xX274xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX68xX31xX21xX3xXexX21xXbxX3xX2xX25xX3xX27xXdxX29xX1axX3xX27xX2dxX2exX3xXbxX1xc76dxX3xX92xXdxX2dxX2exX3xX2exX1xXe5xXexX3xX27xX76xXdxX3xX68xX69xXdxX3xX3dxX37xX3xX40xX1xX42xX4xX1xX3xX46xX37xX7xXexX4axX6xX5xXdxX6xX73xX3xX7xX6xX37xX3xX1ax7afbxXexX3xX7xX76xX3xX27xXdxX29xX1axX3xX27xX2dxX2exX3xXexX1xX79xXffxX2exX33xX3xX155xX37xXddxX27axX2exX3xX5xX31xX3xX18xX10xX14axX3xa92exX10xX6xX5xX6xX2exX3dxX73xX3xdf72xX2exX3dxX21xX2exX10xX7xXdxX6xX73xX3xX46xX2exX1xX73xX3x7f2bxa1eaxXc3xXc3xXc3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX267xX21xX3dxXddxXaxX12xX125xe892xX3xXexX1xX29xX73xX3xXexX4axX21xX2exX33xX3xXexX1xX42xX2exX33xX3xXafxX3xX4xX274xX3xX114xX72xXc2xXc3xX161xX114xX25xX3xX5xX79xX7axXexX3xX2exX33xX79xXffxXdxX3xX46xX37xX7xXexX4axX6xX5xXdxX6xX3xX4axX6xX3xX2exX79xX69xX4xX3xX2exX33xX21xX31xXdxX73xX3xX4xX6xX21xX3xX1xXb8xX2exX3xX33xX36xX2exX3xX114xX25xXc3xX25xX25xX25xX3xX5xX79xX7axXexX3xX7xX21xX3xX68xX69xXdxX3xXexX1xX42xX2exX33xX3xXexX4axX79xX69xX4xX3xX27xX274xXc3xX3x8829xX24fxXddxX3xX5xX31xX3xX1axX367xXexX3xX40xX2dxXexX3xX1adxX37xXbexX3xXexa37bxX4xX1xX3xX4x5696xX4xX73xX3xX2exX1xX79xX2exX33xX3xX68xXe0xX2exX3xXexX1xXe5xXbxX3xX1xXb8xX2exX3xX160xXc2xX73xXc2xb8e4xX3xX7xX21xX3xX68xX69xXdxX3xXexX1xX42xX2exX33xX3xXafxX50xXc4xX25xX2xX114xX73xX3xXexX4axX79xX69xX4xX3xX40xX1xXdxX3xX27xX284xXdxX3xX3dxb55axX4xX1xX3xX125xd4d1xX13xX393xc369xX1a3xX2xX114xX3xX92xc367xX2exX33xX3xXbxX1xX42xXexXc3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX267xX21xX3dxXddxXaxX12xXcxX4axX21xX2exX33xX3xX7xX76xX3xX4xX42xX4xX3xX1adxX37xX76xX4xX3xX33xXdxX6xX3xX27xXdxX29xX1axX3xX27xX2dxX2exX3xX27xX79xX7axX4xX3xXexX1xX76xX2exX33xX3xX40xX27axX73xX3xX18xX10xX14axX3xX38axX10xX6xX5xX6xX2exX3dxX3xX5xX31xX3xX5xX44axX6xX3xX4xX1xX1dxX2exX3xX1xX31xX2exX33xX3xX27xX36xX37xX3xX68xX31xX3xXbxX1xX33axX3xX92xXdxX2dxX2exX3xX2exX1xXe5xXexX3xX27xX76xXdxX3xX68xX69xXdxX3xX2exX33xX79xXffxXdxX3xX3dxX24fxX2exX3xdaa0xX155xb49fxX3xX4xX1xX37xX367xXexX3xXexd0e1xXdxX73x7858xX3xX68xX69xXdxX3xX114xX72xXc3xX2xXc2xX25xX3xX5xX79xX7axXexX3xX27xX2dxX2exXc3xX3xXcxXdxX2dxXbxX3xXexX1xX10xX21xX3xX5xX31xX3xX393xX2exX3dxX21xX2exX10xX7xXdxX6xX3xX68xX31xX3xX46xX2exX1xX73xX3xX68xX69xXdxX3xX5xX36xX2exX3xX5xX79xX7axXexX3xXc2xX72xXc3xX2xX72xX25xX3xX68xX31xX3xX72xX72xXc3xX161xXc2xX25xX3xX5xX79xX7axXexXc3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX267xX21xX3dxXddxXaxX12xX18xX33xX21xX31xXdxX3xX4axX6xX73xX3xXexX4axX21xX2exX33xX3xXexX21xXbxX3xX2xX25xX3xX27xXdxX29xX1axX3xX27xX2dxX2exX3xXbxX1xX33axX3xX92xXdxX2dxX2exX3xX2exX1xXe5xXexX3xX27xX76xXdxX3xX68xX69xXdxX3xX2exX33xX79xXffxXdxX3xX46xX37xX7xXexX4axX6xX5xXdxX6xX3xXexX4axX21xX2exX33xX3xXexX1xX42xX2exX33xX3xXafxX3xX68xX2bcxX6xX3xX1adxX37xX6xX3xX4xd469xX2exX3xX4xX274xX3xX3a3xX3a4xX73xX3xa999xXdxX1b9xXdxX73xX3x71d7xX2exX3xX431xX367xX73xX3xX65xXdxX2exX33xX6xXbxX21xX4axX10xX73xX3xXcxX1xX42xXdxX3xa47axX6xX2exX73xX3xX393xXexX6xX5xXddxXc3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX267xX21xX3dxXddxXaxX12xX65xX21xX3xX68xX69xXdxX3xX4xX42xX4xX3xXexX1xX42xX2exX33xX3xXexX4axX79xX69xX4xX3xX4xX3axX6xX3xX2exX2dfxX1axX3xX2exX6xXddxX73xX3xX7xX6xX37xX3xX40xX1xXdxX3xX46xX37xX7xXexX4axX6xX5xXdxX6xX3xX68xX31xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX27xXb4xX37xX3xX27xX303xX3xX1axe495xX3xX4xe916xX6xX3xX92xXdxX27axX2exX3xX33xXdxX69xXdxX3xX1adxX37xX76xX4xX3xXexX2dxX73xX3xX7xX76xX3xX5xX79xX7axX2exX33xX3xX2exX33xX79xXffxXdxX3xX46xX37xX7xXexX4axX6xX5xXdxX6xX3xX27xX2dxX2exX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX27xX303xX3xXexX2dfxX2exX33xX3xX27xX42xX2exX33xX3xX40xX29xXc3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX267xX21xX3dxXddxXaxX12xX65xX21xX3xX68xX69xXdxX3xXexX1xX42xX2exX33xX3xX72xX73xX3xX7xX76xX3xX5xX79xX7axXexX3xX40xX1xX42xX4xX1xX3xX46xX37xX7xXexX4axX6xX5xXdxX6xX3xX40xX1xX6xXdxX3xX92xX42xX21xX3xX27xX2dxX2exX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexX4axX21xX2exX33xX3xXexX1xX42xX2exX33xX3xXafxX3xX2exX1xXdxXb4xX37xX3xX1xXb8xX2exX3xX40xX1xX21xXbexX2exX33xX3xXc2xXc3xXc4xX25xX25xX3xX5xX79xX7axXexXc3xX3xXcxX37xXddxX3xX2exX1xXdxX27axX2exX73xX3xX4xX21xX2exX3xX7xX76xX3xX2exX31xXddxX3xX68xXe0xX2exX3xXexX1xXe5xXbxX3xX1xXb8xX2exX3xX33xX36xX2exX3xX2xX25xXc3xX25xX25xX25xX3xX5xX79xX7axXexX3xX2exX33xX79xXffxXdxX3xX7xX21xX3xX68xX69xXdxX3xXexX1xX42xX2exX33xX3xXafxX50xXc4xX25xX2xX114xXc3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX267xX21xX3dxXddxXaxX12xXcxX1xX76xX2exX33xX3xX40xX27axX3xX4xX3axX6xX3xX46xX267xX65xX3xX4xX1xX21xX3xXexX1xXe5xXddxX3xX2exX33xX79xXffxXdxX3xX46xX37xX7xXexX4axX6xX5xXdxX6xX3xX3dxX31xX2exX1xX3xXexX4axX37xX2exX33xX3xX92x76fcxX2exX1xX3xX2xX114xX3xX2exX33xX31xXddxX3xX4xX1xX21xX3xX1axd931xXdxX3xX4xX1xX37xXddxX2dxX2exX3xX27xXdxX3xX4axX6xX3xX2exX79xX69xX4xX3xX2exX33xX21xX31xXdxXc3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX267xX21xX3dxXddxXaxX12xX3a3xX3bexX4xX3xX27xX445xX4xX1xX3xXbxX1xX33axX3xX92xXdxX2dxX2exX3xX2exX1xXe5xXexX3xX4xX3axX6xX3xX4xX42xX4xX3xX4xX1xX37xXddxX2dxX2exX3xX27xXdxX3xX5xX31xX3xX3dxX37xX3xX5xX48bxX4xX1xX73xX3xX4xX1xXdxX2dxX1axX3xX33xX36xX2exX3xX1axX367xXexX3xX2exX696xX6xX3xX7xX76xX3xX4xX1xX37xXddxX2dxX2exX3xX27xXdxX73xX3xX92xX6xX21xX3xX33xc836xX1axX3xX4xXbexX3xX5xa28exX3xX3dxX21xX3xXexX1xX2dfxX1axX3xX92xX284xX2exX3xX92xcc9fxX3xX68xX31xX50xX1xX21xa44axX4xX3xX2exX33xX79xXffxXdxX3xXexX1xX24fxX2exXc3xX50xXc3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX65xX21xX37xX4axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX21xX3xXcxXcxX254xX13xX18xX0xX50xXbxX12

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thái Bình - điểm đến trải nghiệm ấn tượng

Thái Bình - điểm đến trải nghiệm ấn tượng
2024-02-29 08:09:00

“Em ơi hãy đến thăm/Quê hương anh Thái Bình/Về tắm biển Đồng Châu/Khi chiều về sóng vỗ...” những lời ca của bài hát “Anh hãy về quê em” đã trở thành lời mời gọi, đưa biết bao...

Indonesia không chỉ có Bali

Indonesia không chỉ có Bali
2022-09-12 08:32:00

Với Uyên Di, tận mắt chứng kiến lửa xanh trong lòng hồ axit Ijen, ngắm bình minh từ núi lửa Bromo, dự lễ hội của dân đảo Java là những trải nghiệm thực sự ở Indonesia.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long