Cập nhật:  GMT+7
9a70xc42bxb008xbce5x9f52xc085xdf7cxe7dcxe920xX7xe232x11d31xd722xe671xc69bxdf93xX5xa595xXaxca18xdb24x9d47xX4xX3xX7xXdx11313xX1xX3xX4xX1xXdxX19xX1xX3xXbxX1xdcaaxX4xX3xba6fx9feexa918xX3xbb34xeeafx1020axXcxf88bxX0xc579xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx105b3x10f3ex12409xaccexXaxX12xX0xXdxdb1fx118d0xX3xX7xbab6xX4xX9xXaxX31xX31xX4xX28xc360xX6xX41xXbxX1xdae4xXexX1xX41xX28xd3a0xX19xX31xX42xX10xX7xa4e8xXexX41xXbxX31xX19xX10xd202xX7xX31x1147fxX2xX2xX27xX31x9ec2xaf74xX42xX29xX2xX29xX2xX29xc777xX29xXexX2x1171cx11d89xX27xX7fxX73xX5xX2xX28xe317xXbxX49xXaxX3xX31xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX41xX42xX43xXaxX12xa10dxX1xdb74xX19xX49xX3xX4xX1x1046cxX3xX2bxX2cxX2dxXcxX2fxX3xX4xbeb8xX6xX3xX10xX48xX3xXcxX4cx9d94xX3xfd0axXdxX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX41xX42xX43xXaxX12xbf5fxXcxb36exXcxX3xf448xX3xX2bxX2cxX2dxXcxX2fxX3xX5exXdxa578xXexX3xXex1124axXexX3xX4xXb4xX6xX3xX2bxX19xXexX10xX4cxX19xX6xXexXdxX41xX19xX6xX5xX3xX2cxX19xX49xX5xXdxX7xX1xX3xX2dxX6xX49xX59xX6xX49xX10xX3xXcxX10xX7xXexXdxX19xX49xX3xX2fxX43xX7xXexX10xX48x1134cxX3xXexd079xX48xX3xX42xec2exX4xX1xX3xX5xXbcxX3xX13xe265xX3xXexX1xb741xX19xX49xX3xX64xXdxa364xX48xX3xXexX4cxX6xX3xe85dxX19xX1xX3xX19xX49x11076xX3x11726xX59xX12exX4xX3xXexXe4xX3xX5ex100cexXdxX3xX73xX3xX64xdcd0xX3xX19x11c02xX19xX49xd56cxX3xdfe9xX49xX1xX10xX11bxX3xX19xb920xXdxX11bxX3xfa5bxX14xX4xX11bxX3xX5exXdxXe4xXexX28xX3xX2bxX2cxX2dxXcxX2fxX3xX5xXbcxX3xX4xX59x11262xX4xX3xXexX1xXdxX3xX64xXdxX134xX48xX3xXexX4cxX6xX3xXexX4cxc5cdxX19xX1xX3xX165xX17bxX3xXexX1xb618xX19xX49xX3xXexX1xX11exX41xX3xX13bxX19xX1xX3xX19xX49xX141xX3xc0fdxX59xX6xX19xX3xXexX4cxX14xX19xX49xX3xX5exXbcxX3xXbxX1xb2ebxX3xX54xXdxXe4xX19xX3xX19xX1xdde4xXexX3xXexX1xXe4xX3xX49xXdxX14cxXdxX3xX4xX1xX41xX3xX48xX24xX4xX3xX165xe645xX4xX1xX3xX1xX14xX4xX3xXex1198fxXbxX11bxX3xX5xXbcxX48xX3xX5exXdxX12axX4xX3xX5exXbcxX3xX165xX122xX19xX1xX3xX4xc621xX28xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX41xX42xX43xXaxX12xX2cxX48xX3x10dcdxd73dxX3xX15axX49xX59xX43x10fc5xX19xX3xXcxX4cxXbcxX3xXbexXdxX3xeff7xf98ax1132dxX3xX40xX18dxX19xX1xX3xXd5xX1xc443xX11bxX3xX1xX59xX43xX12axX19xX3xXd5xX1xdc87xX3xX15axXdxX19xX1x113d6xX3xX5xXbcxX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX5xX14cxXbxX3xX2xX6exX3xX4xX1xX59xX43xb3abxX19xX3xX13bxX19xX1xX11bxX3xXcxX4cxX1f4xf864xX19xX49xX3xXcxX13xXd5xXcxX3xXa3xX1xX59xX43xX254xX19xX3xX13xX235xX19xX49xX3xX20exX1f4x11174xX19xX49xX3xX165xX221xX3xX165xX11exXexX3xX2bxX10xX5xXexX7xX3xX27xX28xX29xX3xXexX1xXdxX3xXexX11exXdxX3xXcxX4cxX59xX19xX49xX3xXexe6d9xX48xX3xXdxX42xXbxX3xX13xXbcxX3xX15axX17bxXdxX28xX3xXcxX4cxXbcxX3xXbexXdxX3xX19xX1xXdxcdcexX59xX3xX19xX155xX48xX3xX5xXdxX2b3xX19xX3xX5xXbcxX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX49xXdx11ceaxXdxX11bxX3xXexX4cxX59xX19xX49xX3xX54xX18dxX19xX1xX3xX48xX196xX19xX3xX4x11620xX4xX3xX19xX155xX48xX3xX5xXbcxX3xX74xX28xX29xX3xX21fxX13xX14xX4xX3xX64xd1ccxX3xX2bxX3xX5xX14cxXbxX3xX2xX6exX3xX4xX161xX3xX165xXdxX134xX48xX3xXexX4cxX59xX19xX49xX3xX54xX18dxX19xX1xX3xX48xX196xX19xX3xX5xXbcxX3xX74xX11bxX6execf1xX3xX165xXdxX134xX48xX3xXexXdxXe4xX19xX49xX3xX13bxX19xX1xX3xX165xX11exXexX3xX74xX11bxX74xX28xX3xdc75xXdxff8fxXdxX3xX15axX1xX1c0xXexX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX49xXdxX2cdxXdxX3xXexXabxX19xX1xX3xX48xX196xX19xX3xXexXdxXe4xX19xX49xX3xX13bxX19xX1xX23bxX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX41xX42xX43xXaxX12xX0xXdxX48xX49xX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX31xX31xX4xX28xX54xX6xX41xXbxX1xX59xXexX1xX41xX28xX5exX19xX31xX42xX10xX7xX64xXexX41xXbxX31xX19xX10xX6bxX7xX31xX6exX2xX2xX27xX31xX73xX74xX42xX29xX2xX29xX2xX29xX7bxX29xXexX2xX7fxX80xX27xX7fxX73xX5xX6exX28xX87xXbxX49xXaxX3xX31xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX41xX42xX43xXaxX12xX15axX141xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXcxX4cxXbcxX3xXbexXdxX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX41xX42xX43xXaxX12xX2cxX48xX3xX5xXbcxX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX42xX59xX43xX3xX19xX1xX1c0xXexX3xX64xX1xX161xX6xX3xX1xX14xX4xX3xX6exX29xX6exX29xXdaxX6exX29xX6exX2xX3xX21fxX165xXe4xX19xX3xXexX1xX25fxXdxX3xX165xXdxX134xX48xX3xX1xXdxX12axX19xX3xXexX11exXdxX23bxX3xX165xX11exXexX3xX27xX28xX29xX28xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX40xX41xX42xX43xXaxX12xXcxX41xXbcxX19xX3xX64xX1xX12exXdxX3xX2xX6exX3xX4xXb4xX6xX3xXcxX4cxX1f4xX25fxX19xX49xX3xXcxX13xXd5xXcxX3xXa3xX1xX59xX43xX254xX19xX3xX13xX235xX19xX49xX3xX20exX1f4xX276xX19xX49xX3xX4xX161xX3xd308xX74xX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX165xX221xX3xXexX1xXdxX3xX5exXbcxX3xX165xX11exXexX3xX64xXe4xXexX3xX1a7xX59xX339xX3xXex125e9xX3xX80xX28xX7bxXdaxX3xX27xX28xX29xX28xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX59xXexX1xX41xX4cxXaxX12xX13xX6xc6f8xX19xX1xX3xXcxX1xX59x9d51xX43xX0xX31xXbxX12

Hạnh Thúy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đẩy nhanh tiến độ kiểm tra học kỳ 2

Đẩy nhanh tiến độ kiểm tra học kỳ 2
2021-05-06 12:34:08

PTĐT - Do tình hình, diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, để đảm bảo hoàn thành chương trình theo đúng khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021...

Nuôi dưỡng văn hóa đọc trong học đường

Nuôi dưỡng văn hóa đọc trong học đường
2021-04-27 07:44:28

PTĐT - Phát triển văn hóa đọc trong nhà trường được coi là yếu tố quan trọng thúc đẩy quá trình học tập, nghiên cứu, khám phá tri thức của học sinh.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long