Cập nhật:  GMT+7
7e37xe1d6xf515xf1dbx13810x15c77xee12xa9c3x1749fxX7xe2d8x14923xa4cdx9ca9xdf00x14d79xX5x13653xXaxd4cbx8687x1137axX4xX3xX7xXdx9cc3xX1xX3xXcx1517bx10c73x12aa1xX19x13b5axX3xXcxX13xc4cdxXcxX3xa9a5xX1x1012exd809x14defxX19xX3xX13x15c0cxX19xX21xX3x11a28xX1exf44cxX19xX21xX3xX5xX14xXexX3x8ab9xc961xb4dcxX3xf4bdx16bdexXdxX3xXexX2axX2bx97f5xX19xX3xc5cdxX5xX2bx17196xXbxXdxX4xX3xX34xa4ecxXexX3xX5x9e53xX3xX4xX1xf08axX2axX3xae28xX2axX0xc9b1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfdf8xX40x14b67xX2bxXaxX12xX0xXdxX4fxX21xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX63xX63xX4xac93xadc8xX6xX40xXbxX1xX2axXexX1xX40xX85xX3exX19xX63xX74xX10xX7x9bbfxXexX40xXbxX63xX19xX10x13564xX7xX63xefdaxX2xX2x12d1cxX63x14a36x14b3cxX74x16351xXa0x13119xXaaxbba9xXaaxXa8xXexX2xXa3xXa8xXa3x15540xXaaxX5xX2xX85xb9dcxXbxX21xXaxX3xX63xX12xX0xXbxX12xX25xXcxc890xXcxX3xf3d9xX3x17275xa633xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX14xX19xX3xX42xX43xXdxX3xXexX2axX2bxX49xX19xX3x84aexX2ax10c77xX4xX3xX21xXdxX6xX3xX74x162edxX3xXexX1xXdxX3xX4cxX5xX2bxX4fxXbxXdxX4xX3xX34xX55xXexX3xX5xX59xX3xX4xX1xX5dxX2axX3xX60xX2axX3x12101xacaaxX2axX25xX1xX40x9e80xX3xX19x9f5axX4fxX3xXa0xXaaxXa0xX2xd6bbxX3xX10xX4fxX3xXcxX1dx11c5dxX19xX3xfbf8xX1exX36xX19xX21xX3xX28xX1xf297xX19xX1xX117xX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX5xa91exXbxX3xX2xXa0xX3xX4xX1xX2axX2bxX2cxX19xX3x8f94xX59xX117xX3xXcxX1dxX1exX1fxX19xX21xX3xXcxX13xX25xXcxX3xX28xX1xX2axX2bxX2cxX19xX3xX13xX30xX19xX21xX3xX34xX1exX36xX19xX21xX3xX42x17610xX3xX5xX14xXexX3xX3exX3fxX40xX3xXexXe2xXbxX3xXacxX3xX10xX4fxX3xX4xX1xX129xX19xX1xX3xXexX1xe265xX4xX3xX74xXeaxX3xXexX1xXdxX3xX108xX2axX25xX1xX40xX3xX19xX110xX4fxX3xXa0xXaaxXa0xX2xX85xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX40xX74xX2bxXaxX12xX34xX138xXdxX3xXexc332xX19xX21xX3xX42xXdxX49xX4fxX3xXa0xXa8xX117xXacxX3xXcxX1dxX11exX19xX3xX121xX1exX36xX19xX21xX3xX28xX1xX129xX19xX1xX3xX42xX183xX19xX21xX3xXexX1xX183xX3xX19xX1x11f5exXexX3xXexX1dxX40xX19xX21xX3xXacxX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX85xX3xXc5xX5dxX2bxX3xX5xX3fxX3xX4fxX43xXexX3xXexX1xX3fxX19xX1xX3xXexX129xX4xX1xX3xX42xe17axX19xX21xX3xXexXeaxX3xX1xX3fxX40xX3xX4x13fc0xX6xX3xXcxX1dxX1exX1fxX19xX21xX3xXcxX13xX25xXcxX3xX28xX1xX2axX2bxX2cxX19xX3xX13xX30xX19xX21xX3xX34xX1exX36xX19xX21xX3xXexX1dxX40xX19xX21xX3xX19xX110xX4fxX3xX1xX14xX4xX3xX19xX3fxX2bxX3xX3exX3fxX3xX1xX183xX6xX3xX1xbb0exX19xX3xX4fxX43xXexX3xX4fxX30xX6xX3xXexX1xXdxX3xX19xX1xXdxbf1axX2axX3xXexX1xX3fxX19xX1xX3xXexX129xX4xX1xX3xX4fxX138xXdxX85xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX40xX74xX2bxXaxX12xX4cxX5xX2bxX4fxXbxXdxX4xX3xX34xX55xXexX3xX5xX59xX3xX4xX1xX5dxX2axX3xX60xX2axX3xX5xX3fxX3xX96xXcbxX3xXexX1xXdxX3xX34xX55xXexX3xX5xX59xX3xXexX1xX1exX1fxX19xX21xX3xX19xXdxX2cxX19xX3xX4xX1e0xXbxX3xX28xX1xX5dxX2axX3xX5xe261xX4xX3xX74xX3fxX19xX1xX3xX4xX1xX40xX3xX4xX20cxX4xX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX1dxX2axX19xX21xX3xX1xX14xX4xX3xXbxX1xX1b6xX3xXexX1x131ddxX19xX21xX3xXexX40xX3fxX19xX3xX4xX1xX5dxX2axX3xX60xX2axX3xX3exX3fxX3xX4fxX43xXexX3xX7xXe2xX3xX19xX1exX138xX4xX3xX96xX1xX20cxX4xX1xX3xX4fxX1fxXdxX3xX19xX21xX40xX3fxXdxX3xX4xX1xX5dxX2axX3xX60xX2axX85xX3xX28xX30xX19xX21xX3xX3exX138xXdxX3xX4cxX5xX2bxX4fxXbxXdxX4xX3xX34xX55xXexX3xX5xX59xX3xX4xX1xX5dxX2axX3x11d96xX117xX3xX4cxX5xX2bxX4fxXbxXdxX4xX3xX34xX55xXexX3xX5xX59xX3xX4xX1xX5dxX2axX3xX60xX2axX3xX5xX3fxX3xX4fxX43xXexX3xXexX1dxX40xX19xX21xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX2axX43xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1e0xXbxX3xX4xX6xX40xX3xX19xX1xX1e0xXexX3xX3exX265xX3xX34xX55xXexX3xX5xX59xX85xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX40xX74xX2bxXaxX12xXcxX1dxX1exX138xX4xX3xX42x15b05xX117xX3xXcxX1dxX11exX19xX3xX121xX1exX36xX19xX21xX3xX28xX1xX129xX19xX1xX117xX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX5xX138xXbxX3xX2xXa0xX3xX4xX1xX2axX2bxX2cxX19xX3xX145xX59xX117xX3xXcxX1dxX1exX1fxX19xX21xX3xXcxX13xX25xXcxX3xX28xX1xX2axX2bxX2cxX19xX3xX13xX30xX19xX21xX3xX34xX1exX36xX19xX21xX3xX42x1003bxXexX3xX21xXdxf330xXdxX3x11f25xX1x10cb0xX3xdfe9xX2axXe2xX4xX3xX21xXdxX6xX3xX4fxX2f3xX19xX3xX34xX55xXexX3xX5xX59xX85xX3xXcxX1xX10xX40xX3xX96xcd26xX3xX1xX40xX3ffxX4xX1xX117xX3xXcaxXcbxX3xXexX1xXdxX3xX4cxX5xX2bxX4fxXbxXdxX4xX3xX34xX55xXexX3xX5xX59xX3xX28xX1xX5dxX2axX3xX60xX2axX3xX7xf44bxX3xX42xX1exdb58xX4xX3xXexX1b6xX3xX4xX1xX183xX4xX3xX3exX3fxX40xX3xXexX1xX20cxX19xX21xX3xXa8xX3xXexX1xX10xX40xX3xX1xX409xX19xX1xX3xXexX1xX183xX4xX3xX40xX19xX5xXdxX19xX10xX85xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX40xX74xX2bxXaxX12xX407xX21xX40xX3fxXdxX3xX1dxX6xX117xX3xX19xX110xX4fxX3xX1xX14xX4xX3xX19xX3fxX2bxX3xXcxX1dxX1exX1fxX19xX21xX3xXcxX13xX25xXcxX3xX28xX1xX2axX2bxX2cxX19xX3xX13xX30xX19xX21xX3xX34xX1exX36xX19xX21xX3xX4xX3b0xX3xXb4xX3xX1xX14xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xXexX1xX6xX4fxX3xX74xXeaxX3xX96xXcbxX3xXexX1xXdxX3xX4cxX5xX2bxX4fxXbxXdxX4xX3xX40bxX2axXe2xX4xX3xXexX426xX3xX3exX3fxX3xX96xX1xX2axX3xX3exXeaxX4xX85xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx103fdxX2axXexX1xX40xX1dxXaxX12xX13xX6xf2cbxX19xX1xX3xXcxX1xX2ax17228xX2bxX0xX63xXbxX12

Hạnh Thúy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nuôi dưỡng văn hóa đọc trong học đường

Nuôi dưỡng văn hóa đọc trong học đường
2021-04-27 07:44:28

PTĐT - Phát triển văn hóa đọc trong nhà trường được coi là yếu tố quan trọng thúc đẩy quá trình học tập, nghiên cứu, khám phá tri thức của học sinh.

Hội thi Vẻ đẹp đội viên năm học 2020-2021

Hội thi Vẻ đẹp đội viên năm học 2020-2021
2021-04-23 10:35:05

PTĐT - Sáng 23/4, tại Trung tâm văn hóa huyện Thanh Ba, Huyện đoàn thanh niên phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Ba tổ chức hội thi Vẻ đẹp hội viên năm học 2020-2021.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long