Cập nhật:  GMT+7
3436x7512x6694x9cf3x569ex846ex6a78x8efbx87cfxX7xae1fx6e89xaf93x35b3x4836x8f3cxX5xad3fxXax5a45x391fxX1xa69cxa614x72fexX3xX4x43a9xX3xXexX1x4709xX3xX7xXdxX16xX1xX3x89f5xXdxX3xXbxX1x859dx8855xX3x9bd4x7e43x8836xX3xX4xX1x6b0exX3xXexX1xXdxX0x95abxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4236x8852x391exX2fxXaxX12xX0xXdxX2bxX17xX3xX7x456axX4xX9xXaxX39xX39xX4x9785x9d1fxX6xX49xXbxX1xX2exXexX1xX49xX5bxX25xX16xX39xX4axX10xX7x7e4dxXexX49xXbxX39xX16xX10xb3e6xX7xX39x7ba2x997fxX76x802dxX39x8ecaxX79xX4axX2xX2xX2x55e4xX79x3da6xX81xXexX2x9fc7xX2xX79xX79x9d58xX5xX2xX5bx8d02xXbxX17xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX49xX4axX2fxXaxX12xad57x7392xX4xX3xX5x4b94x3ac4xX16xX17xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdx4ca9xX16xX3xXex6f0axX16xX1xX3xX16xX17xX2exX2fxac3bxX16xX3xXexX2axXdxX3x3d6cxXdx8ce8xX2bxX3xXexX1xXdxX3xXcx8724x974bxXcxX3x8032xX1xX2exX2fxXbdxX16xX3xXdax8d54xX16xX17xX3x5674xXb0x5d20xX16xX17xX3xX17xXdx953axXbxX3xXd0x6ef7xX3xXbxX1x80d0xX3xX1xX2exX2fxX16xX1xX3xX25xb8eexX3xXexX1xX1exX3xX7xXdxX16xX1xX5bxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX49xX4axX2fxXaxX12xXdbxXcx9146xXcxX3x74afxX3x5a84x890cxX16xX17xX3xX16xX6xX2fxX3x3934xX76xX77xX128xX3xX87x4f6bx7308xX3xX2xX83xX5bxX77xX8bxX77xX3xXexX1xX1exX3xX7xXdxX16xX1xX3xX5cxXb0x5b04xX4xX3xX25xX103xX49xX3xXexX1xXdxX3xX2bxX15xX16xX3xXcxXdxX33xX16xX17xX3xa27exX16xX1xX3xX133xX6cxX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1xX2exX2fxXbdxX16xX139xX3xX4xXe6xX6xX3xX6cx3565xX3xXexX1xXdxX3xX25xX103xX49xX3xX5xX14exXbxX3xX2xX77xX13axX3xXcxXdaxXdbxXcxX3xX16x9706xX2bxX3xX1x99ebxX4xX3xX76xX77xX76xX77xX3xX128xX3xX76xX77xX76xX2xX5bxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX49xX4axX2fxXaxX12xXcx87e8xX16xX17xX3xX7x7fa8xX3xXexX1xX1exX3xX7xXdxX16xX1xX3xXd0xX193xX16xX17xX3xX6cx4c04xX3xX4axXacxX3xXexX1xXdxX3xX5xX103xX3xX2xX83xX5bxX77x9aacxX1e2xX13axX3xX4xX1axX3xX76xX8bxX3xXexX1xX1exX3xX7xXdxX16xX1xX3xX25x6ea3xX16xX17xX3xX2bx3b10xXexX5bxX3xXcxa881xX3xX5xXc9xX3xXexX1xX1exX3xX7xXdxX16xX1xX3xX4axXacxX3xXexX1xXdxX3xXd0xX2axXexX3xX79xX79xX13axX79xX1e2x8010xX13axX3xXd0xX1fbxX4xX3xX5cxXdxXc9xXexX3xX6cxX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axX3xXexX1xX1exX3xX7xXdxX16xX1xX3xX25xXdxX3xXbxX1xX2axX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xX4xX1xX33xX3xXexX1xXdxX5bxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX49xX4axX2fxXaxX12x8041xX1xXdxX3xX16xX1xa096xX16xX3xXexX2axXdxX3xXd0xXdxXd2xX2bxX3xXexX1xXdxX3xXexX54xXb0x6b90xX16xX17xX3xXcxXdaxXdbxXcxX3xXdexX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1xXdxXc9xXbxX3xXeaxXdxXc9xXexX3xXcxX54xXc1xX13axX3xXd0xX6xX3xXbxX1xbd14xX16xX3xXexX1xX1exX3xX7xXdxX16xX1xX3xX7xX6xX2exX3xX6cxX1xXdxX3xX6cxX33xXexX3xXexX1xXf2xX4xX3xX5cxX103xXdxX3xXexX1xXdxX3xXcxXdxX33xX16xX17xX3xX163xX16xX1xX3xX4xX1axX3xXex5c8bxX2bxX3xXexX54xX2axX16xX17xX3xXexX1xX49x6613xXdxX3xX2bxX12bxXdxX5bxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX49xX4axX2fxXaxX12xXdexX12bxX4xX3xXexX1xX1exX3xX7xXdxX16xX1xX3xX4xX1xX49xX3xX54x6b26xX16xX17xX3xXd0x89ebxX3xXexX1xXdxX3xX6cxX1xX15xX16xX17xX3xX6cxX1xX1axX5bxX3xac5cxX2bxX3xX48xXe6xXdxX3x8204xX17xX197xX4xX3xXdaxX2exX2fxX16xX1xX3xX133xXbxX1xXb0xX27exX16xX17xX3xXcxX2d5xX16xX3xaf86xX2d5xX16xX13axX3xXexX1xX103xX16xX1xX3xXbxX1xX1c1xX3xXeaxXdxXc9xXexX3xXcxX54xXc1xX139xX3xX4xX1xX49xX3xX5cxXdxX33xXexb2ccxX3xX125xX314xX3xXexX1xXdxX3xXcxXdxX33xX16xX17xX3xX163xX16xX1xX3xX6cxX1xX15xX16xX17xX3xX6cxX1xX1axX3xX25xXc1xX3xX5xXb0xXb1xX16xX17xX3xX6cxXdxX33xX16xX3xXexX1xa4e9xX4xX3xX4xXecxX3xX5cxX2e1xX16xX3xX4xX1xXdxX33xX2bxX3xX79xX77xX21exX3xXexX54xX49xX16xX17xX3xXd0xX314xX3xXexX1xXdxX5bxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX49xX4axX2fxXaxX12xX0xXdxX2bxX17xX3xX7xX54xX4xX9xXaxX39xX39xX4xX5bxX5cxX6xX49xXbxX1xX2exXexX1xX49xX5bxX25xX16xX39xX4axX10xX7xX6cxXexX49xXbxX39xX16xX10xX73xX7xX39xX76xX77xX76xX79xX39xX7bxX79xX4axX2xX2xX2xX81xX79xX83xX81xXexX2xX87xX2xX79xX79xX8bxX5xX76xX5bxX8fxXbxX17xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX49xX4axX2fxXaxX12xXcxX1xX1exX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX54xX6xX49xX3xXd0xX1bcxXdxX3xXd0xX12bxXbxX3xX12bxX16xX3xX7xX6xX2exX3xX6cxX1xXdxX3xXexX1xXdxX3x51f6xX49xX16xX17xX3xX2bxX15xX16xX3xXcxXdxX33xX16xX17xX3xX163xX16xX1xX3xXexX2axXdxX3xXd0xXdxXd2xX2bxX3xXexX1xXdxX3xXcxXdaxXdbxXcxX3xXdexX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1xXdxXc9xXbxX3xXeaxXdxXc9xXexX3xXcxX54xXc1xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX49xX4axX2fxXaxX12xX13xX33xXexX3xXexX1xXf2xX4xX3xX1xX6xXdxX3xX16xX17xX103xX2fxX3xXexX1xXdxX13axX3xXexX49xX103xX16xX3xXex7fb7xX16xX1xX3xX4xX1axX3xX83xX8bxX3xX1xb828xXdxX3xXd0xbc0cxX16xX17xX3xXexX1xXdxX3xX25xX14exXdxX3xX81xX8bxX1e2xX3xXbxX1x9325xX16xX17xX3xXexX1xXdxX3xX25xX103xX3xXexX54xXbdxX16xX3xX2xX83xX5bxX77xX77xX77xX3xXexX1xX1exX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX1xX6xX2bxX3xX17xXdxX6xX3xX4axXacxX3xXexX1xXdxX3x5eb8xX3xX5cxX6xX3xX2bxX15xX16xX3xX6cxX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1xX2exX2fxXbdxX16xX364xX3xX32cxX17x446dxX3xXeaxX193xX16xX13axX3xXcxX49xX12bxX16xX3xX25xX103xX3xXcxXdxX33xX16xX17xX3xX163xX16xX1xX5bxX3xX343xXb0xX14exXdxX3xX7xXacxX3xX4xX1xX4b4xX3xXd0xX2axX49xX3xX7xX12bxXexX3xX7xX6xX49xX3xX4xabd0xX6xX3xX12axX505xX3xX265xX343x8baexX125xXcxX13axX3xXexX49xX103xX16xX3xX5cxX4bfxX3xX5xXacxX4xX3xX5xXb0xXb1xX16xX17xX3xX5xX103xX2bxX3xXexX1xXdxX3xXd0x4425xX3xXbxX1xX12bxXexX3xX1xX2exX2fxX3xXexX1c1xXdxX3xXd0xX6xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX2a2xX16xX13axX3xXexX54xX12bxX4xX1xX3xX16xX1xXdxXc9xX2bxX3xXd0xXd2xX3xX1xX49xX103xX16xX3xXexX1xX103xX16xX1xX3xXexX1c1xXexX3xX16xX1xXdxXc9xX2bxX3xX25xXfaxX13axX3xX6cxX1xX15xX16xX17xX3xXd0xXd2xX3xX449xX2e1xX2fxX3xX54xX6xX3xX7xX6xXdxX3xX7xX1axXexX13axX3xX4xX12bxX4xX3xXexX1xX1exX3xX7xXdxX16xX1xX3xX16xX17xX1xXdxXbdxX2bxX3xXexXf2xX4xX3xX4xX1x7e7exXbxX3xX1xX103xX16xX1xX3xXd0xXf2xX16xX17xX3xX4xX12bxX4xX3xX2dxX2exX2fxX3xXd0x8d32xX16xX1xX3xX4xX551xX6xX3xXdaxX4bfxXdxX3xXd0xX4c3xX16xX17xX3xX4xX49xXdxX3xXexX1xXdxX5bxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX49xX4axX2fxXaxX12xX12axX12bxX16xX17xX3xX2bxX6xXdxX3xX133xX76xX2xX128xX87xX139xX13axXexX1xX10xX49xX3xX6cxX33xX3xX1xX49xX2axX4xX1xX3xX4xX12bxX4xX3xXexX1xX1exX3xX7xXdxX16xX1xX3xX4axXacxX3xXexX1xXdxX3xXcxXdaxXdbxXcxX3xXdexX1xX2exX2fxXbdxX16xX3xXdaxXe6xX16xX17xX3xXeaxXb0xXecxX16xX17xX3xX7x8d5fxX3xXexX1xX6xX2bxX3xX17xXdxX6xX3xXexX1xXdxX3xX2bxX15xX16xX3xX4xX1xX2exX2fxXbdxX16xX3xXd0xX579xX3xXd0xX193xX16xX17xX3xX6cxX1d2xX5bxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX163xX2exXexX1xX49xX54xXaxX12xXcxX1xX2exbc3dxX2fxX3xXcxX54xX6xX16xX17xX0xX39xXbxX12

Thùy Trang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nâng bước học sinh nghèo đến trường

Nâng bước học sinh nghèo đến trường
2023-09-19 07:55:00

baophutho.vn Sau 7 năm thực hiện Nghị định 116/2016/NĐ-CP (NĐ116) ngày 18/7/2016 về “Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc...

An toàn, nghiêm túc, đúng quy chế

An toàn, nghiêm túc, đúng quy chế
2020-07-19 16:46:18

PTĐT- Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2020 – 2021 được diễn ra từ ngày 19/7 đến ngày 21/7. Kết thúc ngày thi thứ nhất, các thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Ngữ Văn...

Hơn 13.000 thí sinh bước vào kỳ thi lớp 10 THPT

Hơn 13.000 thí sinh bước vào kỳ thi lớp 10 THPT
2020-07-19 10:03:30

PTĐT - Sáng ngày 19/7, 13.063 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021 đã có mặt tại các điểm thi để bước vào môn thi đầu tiên - môn Ngữ Văn (không chuyên) với thời...

Sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT

Sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT
2020-07-16 15:41:24

PTĐT - Chỉ còn ít ngày nữa học sinh khối lớp 9 các trường THCS trên địa bàn tỉnh sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT. Do được củng cố kiến thức cũng như hướng dẫn cách...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long