Cập nhật:  GMT+7
3a28xde7dx80fbxc554xfdcfx806fxd71dx62c3xbed4xX7xfbeex3c15xde3ex7ce1xbb4cx95b8xX5xddadxXax678ex9c56xeb87x3ebax98e1xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xb1f2xX3x70f7xX3xf0a4x5274xX3xXexX1xXdxX3xXcx4b4bxe6b6xXcxX3xc015x1184execafxX4xX3xX14xXdxX6xX3xf0adx546exd935xX3xX20xb236xX2x7a8bx5ee1xX3xa747xe9dcxX3x769exX3xXexX1x1128axX3xX7xXdxX37xX1xX3x10cb8xXdxX3xXbxX1xee2dxX39xX3xX2exX2fxX16xX3xX4xX1xbfffxX3xXexX1xXdxX0x43f1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2axX10xX6x10f30xXaxX12xX2bxXcx3f12x7bd3xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX20xX7bx8be8x11fdcxX3xX4x7c15xX4xX3xXexX1xX48xX3xX7xXdxX37xX1xX3xX4x61c2xX6xX3xX2ax4e25xXdxX3xd9dcxeacbxX37xX14xX3xXexX1xXdxX3xXcx890fx48eex107e8xX37xX14xX3x5e44xX54xXdxX3xX1xb9d9xX4xX3xX2ax11411xX37xX14xX3xce41xXa7xea16xX37xX14xX3xX4fxX15xX3xX2axX99xXdxX3xX9cxX9dxX37xX14xX3xXexX1xXdxX3x7348x10825xX3xabc5x8acfxbdb3xXacxXcxX3xX2bxX1x78e7xX3xXcxX1xXb1xX3x408bxXa7xb37fxX4xX3xX4fxX15x875axX3xX37xX14xX15xX16xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX1exX3xX20xX3xX22xX23xX3xXexX1xXdxX3xXcxX2axX2bxXcxX3xX2exX2fxX30xX4xX3xX14xXdxX6xX3xX37xX38xX39xX3xX20xX3cxX2xX3exc0c2xX3xefd6xX2fx96abxXdxX3xX7xX88xX37xX14xX3xX4xX88xX4xX3xXexX1xX48xX3xX7xXdxX37xX1xX3xXexX1xXdxX3xX39xa540xX37xX3xX13xX14x1009cxX3xX4fxX38xX37xX85xX3xXexX1xXa8xXdxX3xX14xXdxX6xX37xX3xX5xX15xX39xX3xXe0xX15xXdxX3xX2x8639xX3cxX3xXbxX1xXdaxXex700exX3xXe0xX2fxX119xXdxX3xX4xX1xXdxb7d5xX2fxX3xXexX1xX48xX3xX7xXdxX37xX1xX3xXexX1xXdxX3xX39xX133xX37xX3xXb9xdf58xXexX3xX5x11d61xX85xX3xXexX1xXa8xXdxX3xX14xXdxX6xX37xX3xX5xX15xX39xX3xXe0xX15xXdxX3x10e0axX3cxX3xXbxX1xXdaxXexX115xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xXe7xX75xX16xXaxX12xXcxX1xX10xXe7xX3xXe0xX88xXe7xX3xX4xX88xXe7xX3xX37xX1xX6xX37xX1xX3xX4xX95xX6xX3xX2axX99xXdxX3xX9cxX9dxX37xX14xX3xXexX1xXdxX3xXcxXa6xXa7xXa8xX37xX14xX3xXacxX54xXdxX3xX1xXb1xX4xX3xX2axXb5xX37xX14xX3xXb9xXa7xXbbxX37xX14xX85xX3xX39xX133xX37xX3xX13xX14xX138xX3xX4fxX38xX37xX3xX4xX42xX3xX2x5a92xX115xX1fdxX152xX1fdxX3xXexX1xX48xX3xX7xXdxX37xX1xX3xX75xd264xX3xXexX1xXdxX63xX3xX2xX1fdxX115xX44xX44xX191xX3xXexX1xX48xX3xX7xXdxX37xX1xX3xX9cxX38xX37xX14xX3xX22xX17cxX3xX75xX20dxX3xXexX1xXdxX85xX3xX4fxd2bcxX37xX14xX3xX2xX152xX3exX3xX10xX39xX3xX9cxX54xXexX3xXexca91xX3xX5x8141xX3xX191xX152xX85xX84xX1fdx67c7xX85xX3xX9cx5275xX3xX4xX42xX3xX44xX3xXexX1xX48xX3xX7xXdxX37xX1xX3xX4fxXdxX3xXbxX1xX54xX39xX3xX2exX2fxX16xX3xX4xX1xX5dxX3xXexX1xXdxX159xX3xX39xX133xX37xX3xXb9xX178xXexX3xX5xX17cxX3xX4xX42xX3xX84xX115xX20xX84xX152xX3xXexX1xX48xX3xX7xXdxX37xX1xX3xX75xX20dxX3xXexX1xXdxX63xX3xX84xX115xX1fdxX1fdxX2xX3xXexX1xX48xX3xX7xXdxX37xX1xX3xX9cxX38xX37xX14xX3xX22xX17cxX3xX75xX20dxX3xXexX1xXdxX85xX3xX4fxX235xX37xX14xX3xX2xX44x93b1xX3xX10xX39xX85xX3xX9cxX54xXexX3xXexX245xX3xX5xX248xX3xX191xX84xX85xX152xX2xX24fxX115xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xXe7xX75xX16xXaxX12xX2axX99xXdxX3xX9cxX9dxX37xX14xX3xXexX1xXdxX3xXcfxXd0xX3xXd2xXd3xXd4xXacxXcxX3xX2bxX1xXdaxX3xXcxX1xXb1xX3xX4xX1xXe7xX3xXe0xXdxX5dxXexX3fxX3x74a6xX133xX37xX3xX13xX14xX138xX3xX4fxX38xX37xX3xX4xX42xX3xX44xX115xX3exX20xX3exX3xXexX1xX48xX3xX7xXdxX37xX1xX3xX75xX20dxX3xXexX1xXdxX63xX3xX44xX115xX3exX1fdxX1fdxX3xXexX1xX48xX3xX7xXdxX37xX1xX3xX9cxX38xX37xX14xX3xX22xX17cxX3xX75xX20dxX3xXexX1xXdxX85xX3xX4fxX235xX37xX14xX3xX2xX191xX3xX10xX39xX85xX3xX9cxX54xXexX3xXexX245xX3xX5xX248xX3xX191xX191xX85xX84xX2xX24fxX159xX3xX39xX133xX37xX3xXb9xX178xXexX3xX5xX17cxX3xX4xX88xX4xX3xXexX1xX48xX3xX7xXdxX37xX1xX3xX9cxX38xX37xX14xX3xX22xX17cxX3xX75xX20dxX3xXexX1xXdxX3xX9cxX163xX2fxX3xX4xX42xX3xX39xeb26xXexX3xX9cx4e0fxX16xX3xX9cxX95xX3xX4fxXe2xXdxX3xX2xX152xX2c3xX3xX10xX39xX85xX3xX9cxX54xXexX3xXexX245xX3xX5xX248xX3xX2xX3cxX3cxX24fxX115xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xXe7xX75xX16xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX1exX3xX20xX3xX22xX245xX3xX4xXa7xXbbxX37xX14xX3xXbxX1xb452xX37xX14xX3xXexX1xXdxX3xXexXdxX5dxXbxX3xXexc58axX4xX3xX9cxXa7x644dxX4xX3xX14xXdxX138xX3xX4fxX138xX37xX14xX115xX3xXd3xXe7xX3xXexX1xXa8xXdxX3xXexXdxX5dxXexX3xX37xX235xX37xX14xX3xX37xX42xX37xX14xX85xX3xX9cx7055xX3xX9cxf6b4xX39xX3xXe0xX439xXe7xX3xX4xX1xXe7xX3xX9cxX99xXdxX3xX37xX14xe7daxX3xX4xX88xX37xX3xXe0xX99xX3xX4xXe7xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4fxX15xX3xXexX1xX48xX3xX7xXdxX37xX1xX85xX3xX4xX88xX4xX3xX2axX99xXdxX3xX9cxX9dxX37xX14xX3xX4xXe7xXdxX3xXexX1xXdxX3xX9cxX163xX2fxX3xXexX38xX37xX14xX3xX4xXa7xXa8xX37xX14xX3xX4xX133xX37xX14xX3xXexX88xX4xX3xX16xX3xXexX5dxX3xX9cxX436xX3xX7x11e99xX37xX3xX7xX15xX37xX14xX3xef65xc222xX3xX5xX17cxX3xX22xX1xXdxX3xX4xX42xX3xXex9896xX37xX1xX3xX1xX2fxX30xX37xX14xX3xX4a6xX439xX16xX3xXa6xX6xX115xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xXe7xX75xX16xXaxX12xXcfxX88xX37xX14xX3xX39xX6xXdxX3xX2c3xX7bxX84xX85xX3xX4xX88xX4xX3xXexX1xX48xX3xX7xXdxX37xX1xX3xX7x97b9xX3xXexX1xXdxX3xX20xX3xX39xX133xX37xX3xXexX20dxX3xX4xX1xXb1xX37xX3xX5xX15xX3xXacxd403xX6xX3xX5xX17cxX3xX4fxX15xX3xX2axX42xX6xX3xX1xXb1xX4xX115xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xXe7xX75xX16xXaxX12x5319xX37xX1xX3xXcxX1xXbbxX0xX63xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Giao lưu với nhà thơ Trần Đăng Khoa

Giao lưu với nhà thơ Trần Đăng Khoa
2023-11-28 14:33:00

baophutho.vn Hưởng ứng cuộc vận động phát triển văn hóa đọc trong nhà trường, ngày 28/11, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh...

Nâng cao chất lượng dạy học qua hội thi

Nâng cao chất lượng dạy học qua hội thi
2023-11-28 08:06:00

baophutho.vn Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2023 - 2024 do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức không chỉ giúp giáo viên có cơ hội...

Tiếp sức mùa thi

Tiếp sức mùa thi
2015-07-02 09:08:00

PTo- Kỳ thi THPT Quốc gia 2015 diễn ra từ ngày 1 - 4/7, đúng vào đỉnh điểm của đợt nắng nóng kỷ lục thứ hai từ đầu hè. Từ sự đổi mới về hình thức thi tuyển là gộp hai kỳ thi...

Đề Toán có tính phân loại cao

Đề Toán có tính phân loại cao
2015-07-01 15:58:00

Sáng 1/7, thí sinh cả nước dự kỳ thi THPT quốc gia bước vào làm bài môn thi đầu tiên - môn Toán - với thời lượng 180 phút...

Bắt đầu kỳ thi quốc gia 2015

Bắt đầu kỳ thi quốc gia 2015
2015-07-01 09:27:00

Trong ngày 1/7, buổi sáng các em thi môn Toán (thời gian làm bài 180 phút); buổi chiều thi môn ngoại ngữ (thời gian làm bài 90 phút).Sáng 1-7...

Lịch thi chuẩn kỳ thi THPT quốc gia năm 2015

Lịch thi chuẩn kỳ thi THPT quốc gia năm 2015
2015-06-30 16:10:00

Hiện nay, trên một số phương tiện thông tin đại chúng và trang mạng điện tử có đăng tải thông tin về lịch thi các môn của kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 chưa chính xác...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long