Cập nhật:  GMT+7
ec08xff94x143e1x141d6x11963x14009x11356xedf3x15c4cxX7xf355xf920x10c6cx1540ex16135xfe20xX5xff56xXax11f92x145f1xX1x11ff5xXexX3x13863x12259x13accx16a8bxX3xX4x153c6xX19xX4xX3xXexX1xXdxX3x14c06xXcxX1ex11407xXdxX3xXex1606cxfbdbxX3xX1x160f2xX4xX3xXex172c5xXbxX3x1470cx13d0cxX3xX5xX39x12bf5xX3xXexX1xX10x16415xX3xXex11fccxX3xXexX45x124ebxX1axX1bx15f75xX3xX18x154dcxX42xX3xX18x11ea9xX4xX4cxX3xXbxX1xX42xX1axX1bxX3xX4xX15xX4xX1xX3x168e7x12d58xX3x13787xX1x1307axX3x1715bxXdxX1axX1x109a2xX3xX1ax132e3xX3dxX3x10340x12004xX73xX74xX0x13696xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx154e2xX42x13c35x167fbxXaxX12xX0xXdxX3dxX1bxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX78xX78xX4x14eecxf95dxX6xX42xXbxX1xX1exXexX1xX42xX9axX38xX1axX78xX89xX10xX7x10f13xXexX42xXbxX78xX1axX10x12e5exX7xX78xX73xX74x130e4x12249xX78x1096exec32xX89xX2xX2xX74xX74x11571xX2x1487dxXexX2xXb8xX73xXbbxXb8xXb8xX5xX2xX9ax165e7xXbxX1bxXaxX3xX78xX12xX0xX78xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX42xX89xX8axXaxX12xX87xX6xX1axX3xXexX29xX3xX4xX1xX53xX4xX3xX38xX39xX3xX4xX15xX4xX3xX18xX4fxXdxX3xX9bxXdx15437xX1exX3xX9bx14060xX3dxX3xX1ax14558xXexX3xXabxX1xX49xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX1exX19xX4xX3xXexX1xXdxX3xX26xXcxX1exX29xXdxX3xXexX2dxX2exX3xX1xX31xX4xX3xXexX35xXbxX3xX38xX39xX3xX5xX39xX3dxX3xXexX1xX10xX42xX3xXexX45xX3xXexX45xX49xX1axX1bxX4cxX3xX18xX4fxX42xX3xX18xX53xX4xX4cxX3xXbxX1xX42xX1axX1bxX3xX4xX15xX4xX1xX3xX62xX63xX3xX65xX1xX67xX3xX69xXdxX1axX1xX6dxX3xX1axX70xX3dxX3xX73xX74xX73xX74xX9axX0xX78xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX10xX6xX89xXaxX12xX13xXcx150a5xXcxX3x17274xX3x10177xX1bxX39xX8axX3xX2xXbaxX78xXbbxX4cxX3xXexX4fxXdxX3xXcxX2dxX45x13706xX1axX1bxX3xXcxX62xX65x126a3xX3xX13xX1xX10bxX3x156e2xX19xX4xX3x100c9x10eacx14cacxX3xX13xX1xX10bxX3xX1aexX19xX4xX4cxX3xX1xX1exX8ax16633xX1axX3xX13xX1x1113bxX3xX18fxXdxX1axX1x15224xX4cxX3xX1a8xX49xX3x16325xXdxX15xX42xX3xX89x16f6fxX4xX3xX38xX39xX3xX18axX39xX42xX3xXexX4fxX42xX3xX1b2xX1d3x1568ax169a7xX18axXcxX1cdxX3xXexX29xX3xX4xX1xX53xX4xX3xX1aex13127xX3xXbxX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX1exX19xX4xX3xXexX1xXdxX3xX26xXcxX1exX29xXdxX3xXexX2dxX2exX3xX1xX31xX4xX3xXexX35xXbxX3xX38xX39xX3xX5xX39xX3dxX3xXexX1xX10xX42xX3xXexX45xX3xXexX45xX49xX1axX1bxX4cxX3xX18xX4fxX42xX3xX18xX53xX4xX4cxX3xXbxX1xX42xX1axX1bxX3xX4xX15xX4xX1xX3xX62xX63xX3xX65xX1xX67xX3xX69xXdxX1axX1xX6dxX3xX1axX70xX3dxX3xX73xX74xX73xX74xX3xXexX2dxX42xX1axX1bxX3xXexX42xX39xX1axX3xX1axX1bxX39xX1axX1xX3xX1d3xXdxX15xX42xX3xX89xX1d9xX4xX9axX0xX78xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX42xX89xX8axXaxX12xX18fxX70xX3dxX3xX73xX74xX2xXbbxX4cxX3xX4xX1exX19xX4xX3xXexX1xXdxX3xX26xXcxX1exX29xXdxX3xXexX2dxX2exX3xX1xX31xX4xX3xXexX35xXbxX3xX38xX39xX3xX5xX39xX3dxX3xXexX1xX10xX42xX3xXexX45xX3xXexX45xX49xX1axX1bxX4cxX3xX18xX4fxX42xX3xX18xX53xX4xX4cxX3xXbxX1xX42xX1axX1bxX3xX4xX15xX4xX1xX3xX62xX63xX3xX65xX1xX67xX3xX69xXdxX1axX1xX6dxX3xX89xX42xX3xX87xX6xX1axX3xXcxX1exX8axffe6xX1axX3xX1bxXdxX15xX42xX3xXcxX2dxX1exX1axX1bxX3xX45x11101xX1axX1bxX3xXbxX1xec65xXdxX3xX1xef43xXbxX3xX38x121f2xXdxX3xX87xX19xX3xX1d3xX1e9xX1eaxX18axXcxX4cxX3xXcxX2dxX1exX1axX1bxX3xX45xX303xX1axX1bxX3xX18axX42xX39xX1axX3xXcxX18fxX65xX1a8xX3xX62xX63xX3xX65xX1xX67xX3xX69xXdxX1axX1xX3xXexX29xX3xX4xX1xX53xX4xX3xX18xX1b4xX3xXexX1xX1exX3xX1xX10bxXexX3xX1bx17323xX1axX3xXc3xX74xX74xX9axX74xX74xX74xX3xX5xX45xX30dxXexX3xXexX1xX67xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX89x158b8xX3xXexX1xXdxX4cxX3xXexX2dxX42xX1axX1bxX3xX18x11770xX3xX4xX37bxX3xXbaxX74xX74xX9axX74xX74xX74xX3xX1xX31xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xXbxX1xX29xX3xXexX1x13fb2xX1axX1bxX4cxX3xXb7xXc1xX9axXc3xX74xX74xX3xX4xX15xX1axX3xX9bxX19xX4cxX3xX1bxXdxX15xX42xX3xX38xXdxX2f4xX1axX3xX89xX45xX311xXdxX3xXb7xXc3xX3xXexX1exX29xXdxX3xXexX2dxX42xX1axX1bxX3xX4x1567dxX3xX1axX45xX311xX4xX3xXexX1xX6xX3dxX3xX1bxXdxX6xX9axX3xXcxf394xX1axX1xX3xX13xX1xX10bxX3xXcxX1xX31xX3xX4xX37bxX3xXbaxXb8xX9axXb8xXbaxX73xX3xXexX1xX67xX3xX7xXdxX1axX1xX3xXexX1xX6xX3dxX3xX1bxXdxX6xX4cxX3xX89xef1axX1axX3xX18xX353xX1exX3xXexX42xX39xX1axX3x15a4bxX1exX309xX4xX3xX38x1530exX3xX7xX309xX3xX5xX45xX30dxX1axX1bxX3xX38xX39xX3xX1ax10434xX3dxX3xXexX2dxX42xX1axX1bxX3xXexX309xXbxX3xX2xX74xX3xXexX3dbxX1axX1xX3xX89xX405xX1axX3xX18xX353xX1exX3xX38xX417xX3xX4xX1xX107xXexX3xX5xX45xX30dxX1axX1bxX9axX3xX65xX15xX4xX3xXexX2dxX45xX1a1xX1axX1bxX3xXcxX62xX65xX1a8xX3xX1aexX1c2xX3xX69xffb0xX4cxX3xX13xX1xX10bxX3xX1aexX19xX4xX4cxX3xX1d3xXdxX107xX8axX3xX13xX1xX42xX1axX1bxX3xX65xX1x121c1xX1exX3xX1b2xX1xX1exX8axX1c2xX1axX3xX13xX1xX1c7xX3xX18fxXdxX1axX1xX1cdxX3xX1axX426xX3dxX3xXexX2dxX42xX1axX1bxX3xXexX309xXbxX3xX2xX74xX3xXexX2dxX45xX1a1xX1axX1bxX3xXcxX62xX13xXcxX3xX38xX39xX3xXcxX62xX65xX1a8xX3xXexX2dxX2f4xX1axX3xX4xX3c9xX3xX1axX45xX311xX4xX3xX18xX45xX30dxX4xX3xX87xX19xX3xXexX2dxX45xX49xX1axX1bxX3xX87xX19xX3xX1d3xX1e9xX1eaxX18axXcxX3xXex143afxX1axX1bxX3xX87xX426xX1axX1bxX3xXabxX1xX10xX1axX3xX38x14bbcxX3xX4xX37bxX3xXexX1xX39xX1axX1xX3xXexX67xX4xX1xX3xXexX309xXexX3xXexX2dxX42xX1axX1bxX3xXexX29xX3xX4xX1xX53xX4xX3xX4xX1exX19xX4xX3xXexX1xXdxX4cxX3xX1axX1xXdxX417xX1exX3xX1xX31xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX38xX39xX3xX1bxXdxX15xX42xX3xX38xXdxX2f4xX1axX3xX18xX4fxXexX3xX1bxXdxX3c9xXdxX3xX4xX6xX42xX3xX49xX3xX4xX15xX4xX3xX38x17020xX1axX1bxX3xXexX1xXdx106ffxX0xX78xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX42xX89xX8axXaxX12xX0xXdxX3dxX1bxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX78xX78xX4xX9axX9bxX6xX42xXbxX1xX1exXexX1xX42xX9axX38xX1axX78xX89xX10xX7xXabxXexX42xXbxX78xX1axX10xXb2xX7xX78xX73xX74xXb7xXb8xX78xXbaxXbbxX89xX2xX2xX74xX74xXc1xX2xXc3xXexX2xXb8xX73xXbbxXb8xXb8xX5xX73xX9axXcexXbxX1bxXaxX3xX78xX12xX0xX78xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX42xX89xX8axXaxX12xX18fxX70xX3dxX3xX73xX74xX2xXbbxX4cxX3xX13xX1xX10bxX3xXcxX1xX31xX3xX5xX39xX3xXexX3dbxX1axX1xX3xX89xX405xX1axX3xX18xX353xX1exX3xXexX2dxX42xX1axX1bxX3xX4xX3c9xX3xX1axX45xX311xX4xX3xX38xX417xX3xX7xX309xX3xX5xX45xX30dxX1axX1bxX3xXexX1xX67xX3xX7xXdxX1axX1xX3xXexX1xX6xX3dxX3xX1bxXdxX6xX3xX4xX1exX19xX4xX3xXexX1xXdxX3xX26xXcxX1exX29xXdxX3xXexX2dxX2exX3xX1xX31xX4xX3xXexX35xXbxX3xX38xX39xX3xX5xX39xX3dxX3xXexX1xX10xX42xX3xXexX45xX3xXexX45xX49xX1axX1bxX4cxX3xX18xX4fxX42xX3xX18xX53xX4xX4cxX3xXbxX1xX42xX1axX1bxX3xX4xX15xX4xX1xX3xX62xX63xX3xX65xX1xX67xX3xX69xXdxX1axX1xX6dxX9axX0xX78xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX42xX89xX8axXaxX12xXcxX4fxXdxX3xX1aexX1f8xX3xXbxX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX1exX19xX4xX3xXexX1xXdxX3xX26xXcxX1exX29xXdxX3xXexX2dxX2exX3xX1xX31xX4xX3xXexX35xXbxX3xX38xX39xX3xX5xX39xX3dxX3xXexX1xX10xX42xX3xXexX45xX3xXexX45xX49xX1axX1bxX4cxX3xX18xX4fxX42xX3xX18xX53xX4xX4cxX3xXbxX1xX42xX1axX1bxX3xX4xX15xX4xX1xX3xX62xX63xX3xX65xX1xX67xX3xX69xXdxX1axX1xX6dxX3xX1axX70xX3dxX3xX73xX74xX73xX74xX4cxX3xX87xX6xX1axX3xXexX29xX3xX4xX1xX53xX4xX3xX18xX1b4xX3xXexX1xX36dxX4xX3xX1xXdxX1c2xX1axX3xX9bxX107xX3dxX3xX1axX10bxXexX3xXabxX1xX49xXdxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX1exX19xX4xX3xXexX1xXdxf73bxX3xXexX1xX397xX1axX1bxX3xX411xX1exX6xX3xXexX1xX103xX3xX5xX1c2xX3xX38xX39xX3xX1xX45xX49xX1axX1bxX3xX53xX1axX1bxX4cxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX38xXdxX2f4xX1axX3xX4xX15xX4xX3xXexX1xXdxX3xX7xXdxX1axX1xX3xXexX1xX6xX3dxX3xX1bxXdxX6xX3xXexX1xXdxX3xXexX2dxX36dxX4xX3xXexX1exX8ax117e8xX1axX3xXexX4fxXdxX3xXbxX1xX549xX1axX1bxX3xX3dxX15xX8axX3xXexX67xX1axX1xX3xXcxX2dxX45xX1a1xX1axX1bxX3xXcxX62xX65xX1a8xX3xX13xX1xX10bxX3xX1aexX19xX4xX9axX0xX78xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX42xX89xX8axXaxX12xX65xX1exX19xX4xX3xXexX1xXdxX3xX26xXcxX1exX29xXdxX3xXexX2dxX2exX3xX1xX31xX4xX3xXexX35xXbxX3xX38xX39xX3xX5xX39xX3dxX3xXexX1xX10xX42xX3xXexX45xX3xXexX45xX49xX1axX1bxX4cxX3xX18xX4fxX42xX3xX18xX53xX4xX4cxX3xXbxX1xX42xX1axX1bxX3xX4xX15xX4xX1xX3xX62xX63xX3xX65xX1xX67xX3xX69xXdxX1axX1xX6dxX3xX1axX70xX3dxX3xX73xX74xX73xX74xX3xX5xX39xX3xX1xX42xX4fxXexX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1xX42xX4fxXexX3xX4xX1xX67xX1axX1xX3xXexX2dxf8c1xX3xX7xX47fxX1exX3xX2dxX19xX1axX1bxX3xX1axX1xX426xX3dxX3xXexXdxX765xXbxX3xXexX1d9xX4xX3xX18x1674cxX8axX3xX3dxX4fxX1axX1xX3xX38xXdxX1c2xX4xX3xX1xX31xX4xX3xXexX35xXbxX3xX38xX39xX3xX5xX39xX3dxX3xXexX1xX10xX42xX3xXexX45xX3xXexX45xX49xX1axX1bxX4cxX3xX18xX4fxX42xX3xX18xX53xX4xX4cxX3xXbxX1xX42xX1axX1bxX3xX4xX15xX4xX1xX3xX62xX63xX3xX65xX1xX67xX3xX69xXdxX1axX1xX3xXexX1xX10xX42xX3xX65xX1xX3dbxX3xXexX1xX81exX3xX7xX309xX3xX74xXc3xX3xX4x1430fxX6xX3xX87xX19xX3xX65xX1xX67xX1axX1xX3xXexX2dxX81exX4cxX3xX18xX63xX1axX1bxX3xXexX1xX1a1xXdxX3xX1bxX37bxXbxX3xXbxX1xX353xX1axX3xXexX1xX36dxX4xX3xX1xXdxX1c2xX1axX3xX65xX1xX3dbxX3xXexX1xX81exX3xX7xX309xX3xXb7xX2xX3xX4xX897xX6xX3xXcxX1xX897xX3xXexX45xX311xX1axX1bxX3xX65xX1xX67xX1axX1xX3xXbxX1xX897xX3xX38xX417xX3xXexX70xX1axX1bxX3xX4xX45xX1a1xX1axX1bxX3xX4xX397xX1axX1bxX3xXexX15xX4xX3xX1bxXdxX15xX42xX3xX89xX1d9xX4xX3xX18xX4fxX42xX3xX18xX53xX4xX4cxX3xX5xX309xXdxX3xX7xX309xX1axX1bxX3xX4xX1xX42xX3xX1xX31xX4xX3xX7xXdxX1axX1xX4cxX3xX7xXdxX1axX1xX3xX38xXdxX2f4xX1axX550xX0xX78xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11b77xX1exXexX1xX42xX2dxXaxX12xX1aexX2f4xX3xX62xX42xX39xX1axX1bxX0xX78xXbxX12

Lê Hoàng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Náo nức ngày khai trường

Náo nức ngày khai trường
2020-09-05 12:15:18

PTĐT - Sáng 5-9, cùng với hàng triệu học sinh cả nước, gần 380.000 học sinh của 923 trường học trên toàn tỉnh náo nức tham dự lễ khai giảng năm học 2020-2021 với thông điệp vừa...

Bản Mông tưng bừng ngày khai giảng

Bản Mông tưng bừng ngày khai giảng
2020-09-05 10:11:15

PTĐT - Sáng ngày 5/9; 168 học sinh mầm non, tiểu học là người dân tộc Mông cùng các thầy cô giáo ở điểm trường bản Mỹ Á, xã Thu Cúc, huyện...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long