Cập nhật:  GMT+7
6ax59ffxa273xa842xbd46x4c18x996exbe88x2501xX7xba60x8813x330cx5a17x23f6x9a77xX5xb482xXax5e05xXaxXcxXdx303axXexX3xX1x5b73xX4xX3xX5x8cb2x6c43xX3xX1fxX1x5e4exXexX3xXexX1xX16xX3x7f4fxXdxX1exXdxXaxX3xXexa692xXdxX3x9d5cxXdx485axXexX3xdc5xX6x8b61xX0xda6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbd6exX10xX6x9663xXaxX12xXaxXcxXdxX16xXexX3xX1xX1axX4xX3xX5xX1exX1fxX3xX1fxX1xX23xXexX3xXexX1xX16xX3xX2axXdxX1exXdxXaxX3xXexX31xXdxX3xX34xXdxX36xXexX3xX39xX6xX3bxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10xX6xX4fxXaxX12xX39xX2ax8ed7x5e8xX3x1bbdxX3dx912ex29bfxX3x5b1x2448xX3x8232xXdx88d2x330bxX3xX4fx2c5cxX4xX3x4322xX92xX3x55cexX92xXa0xX3xXexX31xXa0xX3xX4xX1xXa0xX3x8550xXdxX16xXexX3xa649xX3xXaxXcxXdxX16xXexX3xX1xX1axX4xX3xX5xX1exX1fxX3xX1fxX1xX23xXexX3xXexX1xX16xX3xX2axXdxX1exXdxXaxX3xX7x2b33xX3xX4fxXdx4252xX1fxX3x9a75xX6xX3x36b0x7896xX1fxX2axX3xX5xXa0xX31xXexX3xXexX31xXdxX3xXexX23xXexX3xX4x7a68xX3x3cdcxX97xX3xXex6276xX1fxX1xX98xX3xXexX1xX92xX1fxX1xX3xXbxX1x521xX3xXexXe1xXa0xX1fxX2axX3xX1fx455dxX1exX4xX3xXa6xX92xXa0xX3xX1fxX2axX92xX93xX3x43dfxae4axX3dxX97xX3dxX120x29c3xX126xX95xX3xX4xa708xX1fxX2axX3xXa6xX1exXdxX3xXexX1x1a42xXdxX3xXe4xXdx4856xX3bxX3xX4fxXdxXdexX1fxX3xXe1xX6xX3xX7x2b67xX3x673bxXdxX36xX1fxX3xX1fxX92xX93xX3x1c46xX3x2ac9xX126xX3xX1fxX113xX1exX4xX3xXexXe1xf62xX1fxX3xXexX1xX16xX3xX2axXdxX1exXdx23bbxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX12xX0xXexX6xXb5xX5xX10xX3xX7xXexX93xX5xX10xX9xXaxX3bxX6xXe1xX2axXdxX1fxXbaxX120xXbx3f20xX3xX6x9a78xXexXa0xXaxX12xX0xXexXe1xX12xX0xXexX4fxX12xX0xXdxX3bxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5x7e30xX3bxX6xX2axX10xXaxX3xXa0xX1fxX4xX5xXdxX4xX148xX9xXaxXe1xX10xXexX18axXe1xX1fxX3xX7xX1xXa0x3e4xX1a4xX3bxX6xX2axX10x11a3xXexX1xXdxX7xX168xX7xXe1xX4x43d6xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX2xX153xX126xXaxX3xX1xX7xXbxX6xX4xX10xX9xXaxX126xXaxX3xX7xXe1xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXbaxX3dxX3dxX1bexX1bexX1bexX168xXexXdxX10xX1fxXbxX1xXa0xX1fxX2axX168xXa6xX1fxX3dxXcxXdxX6xX1fxX93xXa0xX1fxX3dxX1a4xX3bxX6xX2axX10xX34xXdxX10xX1bexX168xX6xX7xXbxX187x7018xXcxX1xX18axX3bxXb5xX1fxX6xXdxX5xX1a4x6e1bxX9xX2xX97xba5axX2xX95xX97xXaxX3xX1bexXdxX4fxXexX1xX9xXaxX120xX126xX126xXaxX3xXb5xXa0xXe1xX4fxX10xXe1xX9xXaxX2xXaxX3xX1xX93xXbxX10xXe1xX5xXdxX1fxX148xX9xXaxXaxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexXe1xX12xX0xXexXe1xX12xX0xXexX4fxX12xX0xXbxX12x26ddxX9bxXexX3xXexXdxX16xXexX3xX1xX1axX4xX3xXexXdxX16xX1fxX2axX3x24cfxX1fxX1xX3xX151xX3xXcxXe1xX113xX135xX1fxX2axX3xXcxX4cx8e47xXcxX3xX269xX6xX1fxX2axX3xXcxX1x247axXexX3xX1c4xX34x68faxX1fxX1xX3x9c51xXa0xX1fxX2axX1cdxX168xX3x9582xX1fxX1xXbaxX3xXcxX18ax7c9cxXdxX3xXcxXe1x787exX168xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexXe1xX12xX0xX3dxXexX6xXb5xX5xX10xX12xX0xXbxX12x27e4xX146xX3xX148xXdxX36xX1fxX3xX1fxX92xX93xX3xX7xXdaxX3xXbxX1xX9fxX3xX148x4b8dxX3xX5xXa3xX4xX3xX9dxX18axXdxX1fxX10xX7xX7xX3xXa6x505cxX3xX7xX10axX3xX5xX113xbae8xX1fxX2axX3xX1fxX2axX113xX135xXdxX3xXexX1xX6xX3bxX3xX2axXdxX6xX3xX1xX1axX4xX3xX4xX12bxX1fxX2axX3xX3bxX9bxXexX3xX2axXdxX6xX1fxX3xXa6xX92xX3xX1fxX9bxXdxX3xX4fxX18axX1fxX2axX3xXa6xX92xXa0xX3xX3bxX9bxXexX3xXexXe1xXa0xX1fxX2axX3xXb5xX6xX3xXexX1xX135xXdxX3xXe4xXdxX13axX3bxXbaxX3xX97xX3xX2axXdxX135xX3xX9dxX269xXcxX3xX1c4xX2xX2xX3xX2axXdxX135xX3xX34xXdxX36xXexX3xX39xX6xX3bxX1cdxX98xX3xX95xX3xX2axXdxX135xX3xX9dxX269xXcxX3xX1c4xX2xX153xX3xX2axXdxX135xX3xX34xXdxX36xXexX3xX39xX6xX3bxX1cdxX98xX3xX2xX153xX3xX2axXdxX135xX3xX9dxX269xXcxX3xX1c4xX120xX120xX3xX2axXdxX135xX3xX34xXdxX36xXexX3xX39xX6xX3bxX1cdxX168xX0xXbxX12xa0c9xX3xX34xXdxX36xXexX3xX39xX6xX3bxX98xX3xX7xX146xX3xX148xXdxX36xX1fxX3xX4xX23xXbxX3xb38dxX18axX10axX4xX3xX2axXdxX6xX3xX7xXdaxX3xX148xX1xX6xXdxX3xX3bxX31xX4xX3xX1xXe5xXdxX3xX2xX97xX3xX2axXdxX135xX3xXexX31xXdxX3xXexXe1xX113xX135xX1fxX2axX3xXcxX4cx5602xX2c8xX3xXcxX1x6edaxX1fxX2axX3xX29exXa0xX1fxX2axX3xX1c4x550fxX18ax352dxX1fxX3xX9axX6xX3xXa9x2a7fxX1fxX1xX98xX3xX4cxX92xX3xX39xX9bxXdxX1cdxX3xXa6xX1exXdxX3xX4xX1xacdexX3xXe4xX2ebxX3xXaxXcxXe1xX2b1xX3xX10xX3bxX3xXa6xX92xX3xX1fxX2axX113xX135xXdxX3xX5xX1exX1fxX3xXexXe1xX15dxX1fxX3xXexXa0xX92xX1fxX3xXexX1xX16xX3xX2axXdxX1exXdxX3xX4xX12bxX1fxX2axX3xXexX1xX6xX3bxX3xX2axXdxX6xX3xX5xX3efxXbxX3xX148xX2dcxX3xX5xXa3xX4xX3xXexX1xX16xX3xX2axXdxX1exXdxX3xXa6xX2ebxXbaxX3xXcxXdxX16xXexX3xX1xX1axX4xX3xX5xX1exX1fxX3xX1fxX1xX23xXexX3xXexX1xX16xX3xX2axXdxX1exXdxXaxX168xX0xXbxX12xXa9x72bdxX93xX3xX5xX92xX3xX3bxX9bxXexX3xX1xXa0xX31xXexX3xXe4xX9bxX1fxX2axX3xX3b1xX18axX6xX1fxX3xXexXe1xX1axX1fxX2axX3xX4fxXa0xX3xX9axX9bxX3xX9dxXdxX9fxXa0xX3xX4fxXa3xX4xX3xXa6xX92xX3xXa9xX92xXa0xX3xXexX31xXa0xX3xXbxX1xX10axXdxX3xX1xX2f2xXbxX3xXa6xX1exXdxX3xXcxX2acxX3xX4xX1x5488xX4xX3xX9dxXdxX9fxXa0xX3xX4fxXa3xX4xX98xX3x26dbxX1xXa0xX6xX3xX1xX1axX4xX3xXa6xX92xX3xX34xX3e3xX1fxX3xX1xXa0xX9fxX3xX4xX409xX6xX3xX29exXdxX15dxX1fxX3xX4cxX2f2xXbxX3xX3edxX18axX10axX4xX3xX1c4x5917xX39x14c3xX2c8xX3dex8e46xX1cdxX98xX3xX3edxX18axa3e7xX3xX39xX1xXdxX3xXe4xXe5xX1fxX2axX3xX29exXdxX15dxX1fxX3xX1xX2f2xXbxX3xX3b1xX18axX10axX4xX3xX1c4xX4fbxX39xX1a4xX3dexX4fdxbb6axX1cdxX168xX168xX168xX3xXexX2acxX3xX4xX1xX4c7xX4xX3xX1fxX1xb0acxX3bxX3xX1xX113xX151xX1fxX2axX3xX4c7xX1fxX2axX3xXaxXcxX18ax4f41xX1fxX3xX5xXdexX3xXexXa0xX92xX1fxX3xX4xX545xX18axX3xX1xX92xX1fxX1xX3xXe4xX9bxX1fxX2axX3xXa6xX3f6xX3xX2axXdxX9fxXa0xX3xX4fxXa3xX4xX3xX4xX1xXa0xX3xX3bxX1axXdxX3xX1fxX2axX113xX135xXdxXaxX3xX4fxXdxXdexX1fxX3xXe1xX6xX3xXex78aexX3xX120xX2x29c0xX120xX22axX3dxX97xX3dxX120xX126xX126xX95xX3xXa6xX1exXdxX3xX4xX1xX409xX3xXe4xX2ebxX3xXaxX9dxXdxX9fxXa0xX3xX4fxXa3xX4xX3xX4x91edxX3xX4xX1xX23xXexX3xX5xX113xX2f2xX1fxX2axX3xX4xX1xXa0xX3xXexX23xXexX3xX4xXf7xX3xX3bxX1axXdxX3xX1fxX2axX113xX135xXdxXbaxX3xX4cx5aa6xX93xX3xX4xX1xX23xX3bxX3xX4fxX4c7xXexX3xX7xX146xX3xX5xXa0xX31xXdxX3xXexXe1xX582xXaxX3xXa6xX92xX3xX4xX5a7xX3xXexX1x2b88xX1fxX2axX3xXe4xXdxX36xXbxX3xX2axbbf3xXdxX3xXexX1exXdxX3xX4xX9fxX4xX3xXa6xafc5xX3xX5xX5cbxX1fxX1xX3xXe4xX31xXa0xXbaxX3xXaxX3dexX9fxX4xX3xX1fxX1xX92xX3xX5xX5cbxX1fxX1xX3xXe4xX31xXa0xX3xX1xX5cbxX93xX3xXexX1xX6xX3bxX3xX2axXdxX6xX3xXexXdxX16xXexX3xX1xX1axX4xX3xXa6xX1exXdxX3xX4xX9bxX1fxX2axX3xXe4xXe5xX1fxX2ax8e18xXaxX168xX0xXbxX12xX39xX2axXa0xX92xXdxX3xX7xX146xX3xX148xXdxX36xX1fxX3xXexXe1xX15dxX1fxX98xX3xXexX18axX545xX1fxX3xX5xXdexX3xX1fxX92xX93xX3xX4fxXdxXdexX1fxX3xXe1xX6xX3xXexXe1xX15dxX1fxX3xXexXa0xX92xX1fxX3xXexX1xX16xX3xX2axXdxX1exXdxX3xX4xaf09xX1fxX3xXexXdxX16xX1fxX3xX1xX92xX1fxX1xX3xX187xX47cxX93xX3xX4fxX146xX1fxX2axX3xXb5xX9bxX3xXexX113xX3xX5xXdxX36xX18axX3xX5xXdxX15dxX1fxX3xX3b1xX18axX6xX1fxX3xXexX1exXdxX3xXa6xXdxX36xX4xX3xX1xX1axX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX148xX1xX5ecxX1fxX2axX3xXe4xXdxX3xX1xX1axX4xX98xX3xXb5x3a54xX3xX1xX1axX4xX98xX3xX4xX5a7xX3xXexX1xX13axX3xXexXe1xX3f6xX1fxX1xX3xXb5xX92xX93xX3xX4fxX113xX1exXdxX3xX4fxX31xX1fxX2axX3xXexXe1xX6xX1fxX1xX3xXa6xXdaxX98xX3xXf7xX1fxX1xX3xX3bxXdxX1fxX1xX3xX1xXa0xX31xX98xX3xXb5xX9fxXa0xX3xX4xX9fxXa0xX3xX1xXa0x1c1exX4xX3xXbxX1xXdxX3bxX168xX0xXbxX12xX34xXdxX36xX4xX3xX187xX47cxX93xX3xX4fxX146xX1fxX2axX3xXb5xX9bxX3xXexX113xX3xX5xXdxX36xX18axX3xX1fxX92xX93xX3xX1fxX1xX535xX3bxX3xXbxX1xXf7xX1fxX3xX9fxX1fxX1xX3xXa6xX2ebxX3xXexX1xX146xX4xX3xXexXe1xX31xX1fxX2axX3xXa6xX2ebxX3xX1fxX2axX18axX93xX15dxX1fxX3xX1fxX1xX47cxX1fxX3xXb5xX6d1xX3xX1xX1axX4xX3xXa6xX92xX3xX148xX1xX5ecxX1fxX2axX3xXe4xX113xX2f2xX4xX3xXe4xX16xX1fxX3xXexXe1xX113xX135xX1fxX2axX3xX4xX409xX6xX3xXexXe1xX2b1xX3xX10xX3bxa044xX3xX1fxX47cxX1fxX2axX3xX4xX6xXa0xX3xX1fxX1xX3efxX1fxX3xXexX1xX4c7xX4xX3xX4xX409xX6xX3xX4xX9fxX1fxX3xXb5xX9bxX3xX5xX5cbxX1fxX1xX3xXe4xX31xXa0xX98xX3xX2axXdxX9fxXa0xX3xXa6xXdxX15dxX1fxX98xX3xX1xX1axX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX98xX3xXbxX1xXa3xX3xX1xX18axX93xX1fxX1xX3xXa6xX2ebxX3xXexX545xX3bxX3xX3b1xX18axX6xX1fxX3xXexXe1xX1axX1fxX2axX3xX4xX409xX6xX3xX2axXdxX9fxXa0xX3xX4fxXa3xX4xX3xX4xX1xX23xXexX3xX5xX113xX2f2xX1fxX2axX3xX4xX1xXa0xX3xX3bxX1axXdxX3xX1fxX2axX113xX135xXdxX792xX3xX148xX15dxX18axX3xX2axX1axXdxX3xX4xX9fxX4xX3xX1fxX1xX92xX3xX5xX5cbxX1fxX1xX3xXe4xX31xXa0xX98xX3xX1xXa0xX31xX4xX1xX3xXe4xX602xX1fxX1xX3xX4xX1xX295xX1fxX1xX3xX7xX9fxX4xX1xX3xX4xX6xX3bxX3xX148xX16xXexX3xX1xX92xX1fxX1xX3xXe4xX9bxX1fxX2axX3xX4xXf7xXdxX3xXexX1xXdxX36xX1fxX3xX3bxX5ecxXdxX3xXexXe1xX113xX135xX1fxX2axX3xX2axXdxX9fxXa0xX3xX4fxXa3xX4xX168xX168xX168xX0xXbxX12xX399xX3xX34xXdxX36xXexX3xX39xX6xX3bxX98xX3xX1fxX2axXa0xX92xXdxX3xX120xX3xX4xX1xX113x737cxX1fxX2axX3xXexXe1xX3f6xX1fxX1xX3xX1fxX1xX113xX3xXexXe1xX15dxX1fxX98xX3xX4xX9fxX4xX3xXexX2acxX3xX4xX1xX4c7xX4xX3xXbxX1xXdxX3xX4xX1xX295xX1fxX1xX3xXbxX1xX409xX3xX1xXa0xX31xXexX3xXe4xX9bxX1fxX2axX3xXexXe1xX15dxX1fxX3xX5xX29axX1fxX1xX3xXa6xX146xX4xX3xX2axXdxX9fxXa0xX3xX4fxXa3xX4xX3xXe4xX2ebxX18axX3xXexX2acxX3xX4xX1xX4c7xX4xX3xX4xX9fxX4xX3xX7xX146xX3xX148xXdxX36xX1fxX3xX4xX1xXa0xX3xXexXe1xX2b1xX3xX10xX3bxX3xXexXe1xXa0xX1fxX2axX3xX7xX18axX10axXexX3xXexX1xX135xXdxX3xX2axXdxX6xX1fxX3xX4fxXdxXdexX1fxX3xXe1xX6xX3xXaxXcxX18axX545xX1fxX3xX5xXdexX3xXexXa0xX92xX1fxX3xX4xX545xX18axX3xX1xX92xX1fxX1xX3xXe4xX9bxX1fxX2axX3xXa6xX3f6xX3xX2axXdxX9fxXa0xX3xX4fxXa3xX4xX3xX4xX1xXa0xX3xX3bxX1axXdxX3xX1fxX2axX113xX135xXdxXaxX168xX0xXbxX12xXcxX2acxX3xX4xX1xX4c7xX4xX3xX27cxX4xXexXdxXa0xX1fxX3xX27cxXdxX4fxX3xXexX2acxX3xX4xX1xX4c7xX4xX3xX4xX18axX9bxX4xX3xXexX1xXdxX3xXa6xXdxX16xXexX3xXa6xX2ebxX3xX1fxX1x609axX1fxX2axX3xXexX23xX3bxX3xX2axX113xX890xX1fxX2axX3xX1xX1axX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xXexXdxX15dxX18axX3xXb5xXdxX13axX18axX3xXa6xX92xX3xX4xX18axX9bxX4xX3xXexX1xXdxX3xXa6xXdaxX3xXaxa9c0xX1exX4xX3xX3bxX890xX3xX4xX409xX6xX3xX10xX3bxXaxX3xX4fxX92xX1fxX1xX3xX4xX1xXa0xX3xX1xX1axX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX4fxX47cxX1fxX3xXexX9bxX4xX3xXexX1xXdxX13axX18axX3xX7xX10axX792xX3xX1xX1axX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX148xX1xX18axX93xX16xXexX3xXexX3efxXexX98xX3xX1xX1axX4xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xXb5xX602xX3xX1fxX1xXdxXdexX3bxX3xX4cxX1a4xX34xX3dxX27cxX1a4xX226xX2c8xX3xXexX31xXdxX3xX4xX9fxX4xX3xXexXfdxX1fxX1xX3xX3bxXdxX2ebxX1fxX3xX1fxa103xXdxX3xXbxX1xX295xX6xX3xX9ax2620xX4xX168xX168xX168xX3xXcxX1xX10xXa0xX3xXcxXcx4203xX34xX39


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nâng bước học sinh nghèo đến trường

Nâng bước học sinh nghèo đến trường
2023-09-19 07:55:00

baophutho.vn Sau 7 năm thực hiện Nghị định 116/2016/NĐ-CP (NĐ116) ngày 18/7/2016 về “Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc...

ĐBSCL: Học sinh bỏ học khắp nơi

ĐBSCL: Học sinh bỏ học khắp nơi
2008-04-08 09:17:00

Dù Bộ GĐ&ĐT báo cáo một số cấp học ở một số địa phương vùng ĐBSCL không có học sinh bỏ học nhưng thực tế đâu đâu cũng có học sinh bỏ học.

Giao quyền tuyển giáo viên cho hiệu trưởng

Giao quyền tuyển giáo viên cho hiệu trưởng
2008-04-08 08:16:00

Được sự đồng ý của UBND thành phố, Sở GD-ĐT Hà Nội đã giao quyền chủ động cho hiệu trưởng các trường trực thuộc Sở GD-ĐT tuyển dụng giáo viên.

ĐH phía Nam “dỡ rào” vùng tuyển

ĐH phía Nam “dỡ rào” vùng tuyển
2008-04-07 15:43:00

Có nhiều lý do khác nhau để các trường đại học địa phương, đại học vùng muốn mở rộng vùng tuyển, trong đó lý do quan trọng nhất là việc mở rộng đó sẽ giúp các trường có điều...

Sáng học lớp 7, chiều xuống lớp 5!

Sáng học lớp 7, chiều xuống lớp 5!
2008-04-04 12:56:00

Thấy nhà trường triển khai gắt gao đối với vấn đề học sinh ngồi nhầm lớp, Bí thư xã Phàn A Tính cũng dắt con mình là Phàn A Vảng đang học lớp 7 đến gặp thầy Quang xin cho cháu…

Giáo viên môn Lịch sử: Trăn trở dạy và sống

Giáo viên môn Lịch sử: Trăn trở dạy và sống
2008-04-04 06:34:00

Không sống được bằng lương, nhưng những giáo viên môn Lịch sử ít cơ hội dạy thêm và thiếu thời gian để có thu nhập từ bên ngoài. Họ mất khá nhiều thời gian để chuẩn bị tư liệu,...

Sức vươn ở một ngôi trường

Sức vươn ở một ngôi trường
2008-04-03 08:24:00

PTO- Ngay sau khi có Quyết định số 32/2005/QĐ-BGD và ĐT về việc ban hành quy chế xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Đảng uỷ...

Học sinh nông thôn liêu xiêu vì mất điện

Học sinh nông thôn liêu xiêu vì mất điện
2008-04-02 13:15:00

Đến gần một tháng nay, cứ 2h sáng, khi chuông đồng hồ báo thức reo inh ỏi là chị Thiệp (Nguyệt Đức, Yên Lạc, Vĩnh Phúc) cùng chồng lại hò la, “dựng” lần lượt 4 đứa con dậy để...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long