Cập nhật:  GMT+7
4367x11776xb641x8de2xb2f6xba40xa433xed71xc359xX7xd535x63a9xf386xce45x931fx6d04xX5x6ff8xXaxcd2exXcx110a5x693bx7a5cx7809xb23cxX3xXcxa00bxac1fxXcxX3x87eexX1x9d35xfa96x8491xX17xX3xX1bx90acxX17xX18xX3x54cexX15x6326xX17xX18xX3xX7x8f51xX3xXexX15xX3xd46dx4bf6xX17xX3xXexX21xX22x7139xX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3xXexX14x8b81xX4xX3xXexX21xX22x10dd1xX17xX0xf143xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxef54x7406x54dcxX22xXaxX12xX0xXdx56e7xX18xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX51xX51xX4x73c5x1159axX6xX61xXbxX1xX21xXexX1xX61xX73xX37xX17xX51xX62xX10xX7xfa88xXexX61xXbxX51xX17xX10xb14bxX7xX51xca1fxX2xX2x11c78xX51xc41bxX91xX62xX8exX2x10963xc61cxeb3exX2xX9axXexX2xX98x9df7xX91xX93xX99xX5xX2xX73xca57xXbxX18xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX61xX62xX22xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxXcxX3xX1fxX1xX21xX22xX23xX17xX3xX1bxX27xX17xX18xX3xX2bxX15xX2dxX17xX18xX3xX4x91a7xX3xX68x11026xXdxX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1xca9cxX4xX3xXex109bbxXbxX3xX15xX21xX3xX37xXdx6834xXexX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX61xX62xX22xXaxX12xX1cxXcx8ec1xXcxX3x99eaxX3x5dc5xX61xX3xX62xXdxbe88xX17xX3xX74xXdxX4exX17xX3xXbxX1xc2b0xX4xX3xXexbf65xXbxX3xX4xe8d4xX6xX3xX62x5020xX4xX1xX3xX74xXfcxX17xX1xX3xX1fxb426xX2bxb01cxX11axX118xX2xX91xea39xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxXcxX3xX1fxX1xX21xX22xX23xX17xX3xX1bxX27xX17xX18xX3xX2bxX15xX2dxX17xX18xX3xcafex108b6xX22xX3xX68xX12dxX17xX1xX3xXexX15xX3xX37xX38xX17xX3xXexX21xX22xX3exX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX37x4447xX61xX3xX5x9373xXbxX3xX2xX9axX3xXexX14xX23xX17xX3xX4xbec2xX4xX3xXbxX1xX15xX2dxX17xX18xX3xXexXdxXfcxX17xX3xXexX1xXe5xX17xX18xX3xXexXdxX17xX3xX166xX12dxXdxX3xX4xX1x1132fxX17xX18xX3xX37xX182xX3xX68xX12dxX17xX18xX3xb550xb3b9xX3xX1xc4a2xXdxX73xX3x6fe0xX1c1xXexX3xXexX14xX61xX17xX18xX3xX17xX1x4f43xX17xX18xX3xX166xXdxX3exX68xX3xX17xX1xX38xX17xX3xX4xX131xX6xX3xX84xX4exX3xX1xX61xX12dxX4xX1xX3xXexX15xX3xX37xX38xX17xX3xXexX21xX22xX3exX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX17xa1c7xX68xX3xX17xX6xX22xX3xX5xX182xX3xX4xX1xX15xX2dxX17xX18xX3xXexX14x98a7xX17xX1xX3xX5xXdxX37xX10xX7xXexX14xX10xX6xX68xX3xXexX15xX3xX37xX38xX17xX3xXexX21xX22xX3exX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3xXexX1xX10xX61xX3xX1xX212xX17xX1xX3xXexX1xX129xX4xX3xXexX14xX48xX4xX3xXexX21xX22xX4exX17xX73xX3xX1fxX1xX15xX2dxX17xX18xX3xXexX14xX212xX17xX1xX3xX17xX182xX22xX3xX7xX32xX3xX166xX15x8b73xX4xX3xXexa781xX3xX4xX1xX129xX4xX3xX37xX182xX61xX3xX8exX9axX3xX18xXdxX16xX3xX17xX18xX182xX22xX3xX2xfb53xX51xX280xX3xXexX14xX23xX17xX3xX17x7c42xX17xX3xXexec94xX17xX18xX3xX68xX12dxX17xX18xX3xX1bdxX1bexX3xX1xX1c1xXdxX3x52bcxX6xX4xX10xX74xX61xX61xX84xX73xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX61xX62xX22xXaxX12x11182xX1c1xXdxX3xX62xX21xX17xX18xX3xXexX14xXf0xX17xX18xX3xXex5c61xX68xX3xX4xX131xX6xX3xX4xX1xX15xX2dxX17xX18xX3xXexX14xX212xX17xX1xX3xX5xX182xX3xX18xXdxX186xXdxX3xXexX1xXdxXfcxX21xX3xX17xX1xX1d1xX17xX18xX3xX166xXdxX3exX68xX3xX15xX21xX3xX37xXdxXfcxXexX3xX4xX131xX6xX3xX17xX1xX182xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX37xX182xX3xX68xX1c1xXexX3xX7xecc2xX3xX166xXdxX3exX68xX3xXexX14xXf0xX17xX18xX3xXexX2ccxX68xX3xXexX14xX61xX17xX18xX3xef83xX21xX22xX3xX4xX1xX4exX3xXexX21xX22xX23xX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX37xX182xX61xX3xX5xX186xXbxX3xX2xX9axX3xX1fxX1xX21xX22xX23xX17xX3xX1bxX27xX17xX18xX3xX2bxX15xX2dxX17xX18xX3xX17xX1ffxX68xX3xX1xXf0xX4xX3xX8exX9axX8exX2xX118xX8exX9axX8exX8exX73xX3xX2bcxX1ffxX68xX3xX1xXf0xX4xX3xX17xX182xX22xX146xX3xX17xX1xX182xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xXexX21xX22xX3exX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX2xX9axX3xX5xX186xXbxX3xX4xX1xX21xX22xX23xX17xX3xX37xX186xXdxX3xX99xX9axX9axX3xX1xXf0xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX37xX182xX3xX93xX3xX5xX186xXbxX3xX4xX1xX38xXexX3xX5xX15xX264xX17xX18xX3xX4xX6xX61xX146xX3xX2xX93xX9axX3xX1xXf0xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX73xX3xX60xe89cxXexX3xX166xa34fxX21xX3xXbxX1xX192xXexX3xX1xX182xX17xX1xX3xX1x734bxX3xX7xX2dxX3xXex9686xX3xX2xX98xX51xX280xX51xX8exX9axX8exX2xX3xX166xX4exX17xX3xX8exX8exX51xX280xX51xX8exX9axX8exX2xX73xX3xXcxX1xX21xX3xX1xX3eexX3xX7xX2dxX3xXexX3f4xX3xX8exX8exX51xX280xX51xX8exX9axX8exX2xX3xX166xX4exX17xX3xX1xX4exXexX3xX17xX18xX182xX22xX3xX9axX99xX51xXa0xX51xX8exX9axX8exX2xX3xXexX12dxXdxX3xX37xX1ffxX17xX3xXbxX1x6f84xX17xX18xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxXcxX3xX1fxX1xX21xX22xX23xX17xX3xX1bxX27xX17xX18xX3xX2bxX15xX2dxX17xX18xX73xX3xXcxX21xX22xX3exX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3xXexX1xX10xX61xX3xX8exX3xX37xX447xX17xX18xX3xX166xXe2xX3xX5xX182xX3xX7xX2dxX3xXexX21xX22xX3exX17xX3x10d58xXexX1xXe5xX17xX18xX3xX32fxX21xX6xX3xX1xX3eexX3xX7xX2dx10955xX3xX37xX182xX3xXexX1xXdxX3xXexX21xX22xX3exX17xX73xX3x8904x1030exXexX3xXexX21xX22xX3exX17xX3xX4xX1ffxX17xX3xX4xX129xX3xX37xX182xX61xX3xX166xXdxX3exX68xX3xXexX3f4xX3xX4xX6xX61xX3xX1bdxX21xX318xX17xX18xX3xXexX1xX38xXbxX3xX166xX3exX3xX166xX131xX3xX4xX1x5725xX3xXexXdxX23xX21xX3xXexX21xX22xX3exX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX166xX15xX264xX4xX3xX18xXdxX6xX61xX73xX3xX1fxX192xX4xX3xX1xXf0xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX166xX12dxXexX3xX18xXdxX28exXdxX3xX2bcxX1xX38xXexX3xXexX14xX61xX17xX18xX3xX84xX212xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xXf0xX17xX3xX1xXf0xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX18xXdxe2b6xXdxX3xX4xX38xXbxX3xXexX4e4xX17xX1xX3xX4xX192xX4xX3xX68xXe5xX17xX3xX37xX1ffxX17xX3xX1xXe2xX6xX3xX62xX182xX17xX1xX3xX4xX1xX61xX3xX1xXf0xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX5xX186xXbxX3xX91xX3xX7xX32xX3xX166xX15xX264xX4xX3xXexX21xX22xX3exX17xX3xXexX1xbc74xX17xX18xX3xX37xX182xX61xX3xX5xX186xXbxX3xX4xX1xX21xX22xX23xX17xX3xXexX15xX2dxX17xX18xX3xX129xX17xX18xX146xX3xX166xX15xX264xX4xX3xX68xXdxX11fxX17xX3x5438xX3xX84x1000fxX3xXexX1b1xX4xX3xX1bdxX192xX3xX17xX1ffxX68xX3xX5xX186xXbxX3xX2xX9axX3xX166xX318xXdxX3xX37xX186xXdxX3xX1xXf0xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX166xX12dxXexX3xX18xXdxX28exXdxX3xX2bcxX1xX38xXexX146xX3xX2bcxX1xX212xX3xX490xX4xX38xXbxX3xXexX4e4xX17xX1xX4a0xX73xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX61xX62xX22xXaxX12xX2bcxX1xX16xX3xX37xXf4xX22xX3xXexX1xX5a8xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX4xXe2xX3xX166xX15xX264xX4xX3xX166xX3e0xX22xX3xX166xX131xX3xXexX1xXe5xX17xX18xX3xXexXdxX17xX3xX5xX182xX68xX3xX4xX2dxX3xX7xX5a5xX3xX4xX1xX61xX3xX37xXdxXfcxX4xX3xX166xX1ffxX17xX18xX3xX84x10928xX3xX62xX48xX3xXexX1xXdxX73xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxae12xX21xXexX1xX61xX14xXaxX12xX1bxXdxX28axX17xX3xX1c5xX6xXdxX0xX51xXbxX12

Hiền Mai

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Môn Tiếng Anh có tính phân hoá cao

Môn Tiếng Anh có tính phân hoá cao
2023-06-05 17:11:00

baophutho.vn Đúng 16 giờ chiều 5/6, hơn 15.000 thí sinh tham gia Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT kết thúc bài thi môn Tiếng Anh.

Chủ động dạy học, ôn thi trực tuyến

Chủ động dạy học, ôn thi trực tuyến
2021-05-11 16:22:02

PTĐT - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đến nay, các trường THCS, THPT đã hoàn thành kiểm tra cuối kỳ II và nhiều trường...

Học sinh chinh phục 8.0 IELTS

Học sinh chinh phục 8.0 IELTS
2021-05-09 10:10:50

PTĐT - IELTS viết tắt của International English Laguage Testing System, tạm dịch là Hệ thống kiểm tra Anh ngữ Quốc tế với 4 kỹ năng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long