Cập nhật:  GMT+7
a155x10361x107e6xc302xa599x1217exdc43x11a3axc6c7xX7xb931x129b2xfc99xdc96xa470x12f4fxX5xd5c1xXaxe434xXcxbd24xX3xbdcfxecf1xeafdx10697xX3xX2x116efxafc9xX2xX2xX1dxecaexdad6xX21xX22xbc72xX3xX7xXdxX16xX1xX3x10e22xXdx1324fxX16xX3xX7x11133xX3xXbxX1x11222xd327xX3x10638xX32xf75bxX4xX3xX1x11b7dxX3xXexa1d0xX3bxX3xXexXdxf7ccxX16xX3xX39xdf23xX16xX17xX3xX1xca33xX4xX3xXbxX1xddcexX25xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX55xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xfe66xX36xXexX0xX1dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxce7axX10xX6x10833xXaxX12x12e25xXcxcce9xXcxX3xbda8xX3xc1e6xX1xX55xX16xX1xX3xXbxX1xacedxX3xX2cxX14xX6xX3xca43xX6xX16xX3xX1xX18xX16xX1xX3xa9e3xX17xX1xf709xX3xX39xXa0xX16xX1xX3xbaf6xc018xX19xX3xX39xXa0xX16xX1xX3xX2cxX47xX3xX4xX1xX55xX16xX1xX3xX7x12947xX4xX1xX3xX1xX3fxX3xXexX42xX3bxX3xXexXdxX47xX16xX3xX39xX4bxX16xX17xX3xX1xX50xX4xX3xXbxX1xX55xX25xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xX66xX36xXexX3xXbxX1xX55xX3xX39xd5d3xXdxX3xX2cx13203xXdxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX2cxXdxX2exX16xX3xX7xX32xX3xXbxX1xX36xX37xca93xX3xXcxX1xX10xX66xX3xX9dxX17xX1xXa0xX3xX39xXa0xX16xX1xX3xX7xXe7xX3xX2xX2x121f2xX1dxX21xX22xX21xX22xX1dxX9dxX81xX84xX86xX7fxX3xX4xX8exX6xX3xX86xX1xX55xX16xX1xX3xXbxX1xX8exX25xX3xXexX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX2xX1cxX1dxX2xX2xX1dxX21xX22xX21xX22xX25xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX2cxXdxX2exX16xX3xX7xX32xX3xXbxX1xX36xX37xX3xX39xX32xX3bxX4xX3xX16xX1xX18xX3xX16xX32xXebxX4xX3xX1xX3fxX3xXexX42xX3bxX3xXexXdxX47xX16xX3xX39xX4bxX16xX17xX3xX1xX50xX4xX3xXbxX1xX55xX3xX2cxX18xX3xX39xX32xX3bxX4xX3xX1xX3fxX3xXexX42xX3bxX3xdcfexX25xX115xX18dxX3xXexX42xXdxb515xXa8xX3xX39xbe76xX16xX17xX1dxXexX1xXbaxX16xX17xX3xX39xaf5dxX3xX4xX1xXdxX3xXexX42xe661xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX55xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xX66xX36xXexX3xXexX42xX66xX16xX17xX3xXexX1xe8a5xXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xX1xX50xX4xX3xXex1016fxXbxXffxX0xX1dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf7c9xX66xX7cxX19xXaxX12xXcxX1xX1c8xXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xX1xX3fxX3xXexX42xX3bxX3xXexXdxX47xX16xX3xX39xX4bxX16xX17xX3xX1xX50xX4xX3xXbxX1xX55xX3xX2cxX18xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX55xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xX66xX36xXexX3xX39xX32xX3bxX4xX3x11627xXbaxX4xX3xX39xXa0xX16xX1xX3xXexX1xX10xX66xX3xX7xXe7xX3xXexX1xXbaxX16xX17xX3xXexX1xe58bxX4xX3xXexe038xX3xX1xX50xX4xX3xXexX1d5xXbxX3xXexX36xXdxX3xXexX42xX32xX1c8xX16xX17xX3xXexX1xX10xX66xX3xXa7xXa8xX19xX3xX39xXa0xX16xX1xX25xX3xX16xX1xX32xX16xX17xX3x1318axX1xda03xX16xX17xX3xXa7xXa8xXbaxX3xX2xX22xX3xXexX1xXbaxX16xX17xX1dxX16x1028fxX37xX3xX1xX50xX4xXffxX3xXcxX42xX66xX16xX17xX3xXexX42xX32xX1c8xX16xX17xX3xX1xX3bxXbxX3xXex12241xX3xX4xX1xe3e8xX4xX3xX17xXdxX1acxX16xX17xX3xX7cxX36xX19xX3xXexX1xX10xX66xX3xX1xX50xX4xX3xX4xX1xX247xX3xXexX55xX16xX3xX4xX1xb3ebxX25xX3xX4xa66axX3xX7xec9exX3xX39xX18xX66xX3xXexX36xX66xX3xX17xXdxXbaxX66xX3xX2cxXdxX2exX16xX3xX4xX4bxX3xXexX1xX1a4xX3xXa7xXa8xX19xX3xX39xX29fxXdxX3xX37xX2a3xX4xX3xX1xX3fxX3xXexX42xX3bxX3xX4xX1xX66xX3xXbxX1x120afxX3xX1xX3bxXbxX3xX2cxXebxXdxX3xX1xX50xX4xX3xX4xX1xX247xX3xXexX55xX16xX3xX4xX1xX2c3xXffxX3xXcxX29fxX16xX17xX3xX271xXdxX16xX1xX3xXbxX1xX55xX3xX1xX3fxX3xXexX42xX3bxX3xX4xX8exX6xX3xX4xX1acxX3xX271xX1xX4bxX6xX3xX1xX50xX4xX3xXexX1xX10xX66xX3xX1xX50xX4xX3xX4xX1xX247xX3xXexX55xX16xX3xX4xX1xX2c3xX3xX271xX1xX273xX16xX17xX3xX2cxX32xX3bxXexX3xXa7xXa8xXbaxX3xX37xX2a3xX4xX3xX1xX3fxX3xXexX42xX3bxX3xXa7xXa8xX19xX3xX39xXa0xX16xX1xX3xX4xX1xX66xX3xX271xX1xX4bxX6xX3xX1xX50xX4xX3xXexX1xX10xX66xX3xX16xX285xX37xX3xX1xX50xX4xXffxX0xX1dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e7xX66xX7cxX19xXaxX12xX9dxX17xX1xXa0xX3xX39xXa0xX16xX1xX3xX4xb5ebxX16xX17xX3xXa7xXa8xX19xX3xX39xXa0xX16xX1xX3xX42xeb2cxX3xX2cxXdxX195xX4xX3xX94xX199xXdxX3xX1xX66xX18xX16xX3xX271xXdxX16xX1xX3xXbxX1xX55xX3xX1xX3fxX3xXexX42xX3bxX3xX39xXe7xXdxX3xX2cxXebxXdxX3xX4xXbaxX4xX3xXexX42xX32xX1c8xX16xX17xX3xX1xX3bxXbxX3xX4x1173exX3xXexX1xX1a4xX3xX16xX1xX32xX3xX4xXbaxX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX2cxXdxX2exX16xX3xX39xb7c4xX3xX1xX32xX2caxX16xX17xX3xX4xX1xX55xX16xX1xX3xX7xXbaxX4xX1xX3xX16xX1xX32xX16xX17xX3xX271xX1xX273xX16xX17xX3xX4xX273xX16xX17xX3xXexXbaxX4xX3xXexX42xX66xX16xX17xX3xX16xX17xX18xX16xX1xX3xX17xXdxXbaxX66xX3xX7cxX3f6xX4xX3xX7xX6xXa8xX3xX21xX3xX16xX285xX37xX3xX271xX1a4xX3xXexX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexXe7xXexX3xX16xX17xX1xXdxX195xXbxbd17xX3xX39xX6xX16xX17xX3xXexX42xX66xX16xX17xX3xXexX1xX1c8xXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xX39xX18xX66xX3xXexX36xX66xX3xX16xX1xX32xX16xX17xX3xX4xX1xXa8xX19xX1a4xX16xX3xX7xX6xX16xX17xX3xX16xX17xX18xX16xX1xX3xX271xX1xXbaxX4xX25xX3xXexX243xX3xXexX1xX273xXdxX3xX1xX50xX4xX3xX1xX66xe24bxX4xX3xX94xXa0xX3xX271xb0e8xX3xX5xXa8xX1d5xXexX3xX94xXa8x11cf3xX4xX3xXexX1xX273xXdxX3xX1xX50xX4xXffxXffxXffxX0xX1dxXbxX12xX0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12a4exXa8xXexX1xX66xX42xXaxX12xX86xX1xX55xX16xX1xX3xd901xX285xX16xX0xX1dxXbxX12

Chính Văn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tân Sơn nâng cao chất lượng dạy và học

Tân Sơn nâng cao chất lượng dạy và học
2020-09-21 08:05:24

PTĐT - Xác định nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp “trồng người” của địa phương, nhiều năm qua, ngành giáo dục huyện Tân Sơn đã tập...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long