Cập nhật:  GMT+7
4buj4bq4w7p04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kOG6u+G6uuG7lkbhurRz4bufMSzDoDt04bq4xqDhu6ZDSHThurvhu61HdMOgSkjDiXThu5ZOdOG6sOG6uFHhurB04buExq904bq44buK4buQdOG7luG6uFF0w6DhurjDgOG7luG7lXRI4bq44bq6Q0d04buExq90w7l1w7rGsC3DuXXDucO64bujL+G6uMO64buf4buj4buQdOG6sEbhu63hu5Thu5TDsnPhu5Ax4bq04but4bq2c+G7n8SR4bq74bqhLXQ64bq44bq6QsagdMO54bunLcaw4buVdDEsw6A7dOG6uMag4bumQ0h04bq74butR3TDoEpIw4l04buE4bq4w43hu6104buJMuG7iXThu5ZOdOG6sOG6uFHhurB04buExq904bq44buK4buQdOG7luG6uFF0w6DhurjDgOG7lnThurJEdOG7luG6uuG6qkh04bq4dkjhurh04bqu4buIdOG7kOG6uOG6uuG6qsagdOG6ruG6oMagdOG6sOG7r+G6sHThurDhurhR4bqwdOG6tuG7rUjhurh04bqw4bq44buedOG6sOG6uEvhu5Z04bqw4bue4butdDEsw6A74buVdOG6vT/DoDt04bq4xqDhu6ZDSOG7lXQxTeG6unThu5bhurjDg0d04bq7w4zhu6104buvSHRI4bq4w4FIdOG6tsOBSHThurjGoOG7pkNI4buZdEjDieG6uOG6tHThuq7hu69JdOG6sOG7r0l04buE4bqq4buWdOG7ksageHThurDGoE3hurB04bqu4bqgxqB04bqwVHThurJ34bq6dOG6ruG6ukTGoHRlxqBL4bqwdOG6uE3hurp0w5p2dOG6snfhurp04bqu4bq6RMagdDEsw6A7dOG6sOG7r+G6sHThurDDgOG7kHRI4bq44bq6Q0d04buExq90w7l1w7rGsC3DuXXDucO64buXdCxMSMOJdOG6sOG6uOG6vHThurvhu5jhuqBIdMSR4bq44bucdOG6u+G6uuG6qMagdC104buH4bumdMOa4bq64bqoSHQ/4butSHThurvhurhQ4buMSMOJdMOa4buidOG6u+G7gEjhurh04bue4bum4buVdDrhurjhu5504buW4bq+4bqw4bq4dOG7h+G7pnThuq7hu61IdMOh4bq74bq7ZXThu5bhu4BI4bq4dOG6tlN0w5p2dOG6sOG6uOG7gHThurJ3SXThu4TGr3Thurjhu4rhu5Dhu5fhu6Mv4buQ4buf4buj4buQdOG6sEbhu63hu5Thu5TDsnPhu5A/SeG6tuG7pnPhu5/hurt34bq6dOG7hMavdOG6uOG7iuG7kHThurDhu6/hurB04bqyd+G6unThuq7hurpExqB04bqyeXRIw4nhurjhurR04bqu4buvSXThurDhu69JdOG7lk5Iw4l04buE4bqq4buWdOG6sMagTeG6sHThuq7huqDGoHThurBUdOG6snfhurp04bqu4bq6RMagdGXGoEvhurB04bq4TeG6unThu4ThurjDjeG7rXThu4kyw6x0w5p2dOG6snfhurp04bqu4bq6RMagdDEsw6A7dOG6sOG7r+G6sHThurDDgOG7kHRI4bq44bq6Q0d04buExq90w7l1w7rGsC3DuXXDucO64buZdOG6ruG7r0l04bqw4buvSXThu4Thuqrhu5Z04buSxqB4dOG7pOG7r+G6sHRI4bq44bqiSHThu5ZQdOG6sOG7r+G6sOG6uHThurJ34bq6dOG6ruG6ukTGoHQxLMOgO3ThurjGoOG7pkNI4buVdOG7hOG6uMON4butdOG7iTLhu4l0w5p2dOG7luG6uEpIw4l04bqu4buvSXThu5ZOSMOJdOG6uOG7juG7kHTFqHThu4ThurrhuqpI4buVdOG7hOG6uuG6qkh0SMOJ4bq44bq+dOG6sOG7nuG7rXThurBUdOG7luG7mOG6unThu5Z34bq6dOG6sOG7r+G6sHThurDGoE3hurB04buW4bq64bqq4buQdOG7pOG7muG6sHTDmsOS4bq6dEjhurhVSMOJdEjDiVDhu4zhurp0UUjDiXThurBUdOG6snfhurp04bqu4bq6RMagdDEsw6A7dOG6uMag4bumQ0h04buE4bq4w43hu6104buJMuG7iXRI4bq44bq6Q0d04buExq90w7l1w7rGsC3DuXXDucO64buX4bujL+G7kOG7n+G7o+G7kHThurBG4but4buU4buUw7Jz4buQP0nhurbhu6Zz4buf4bq7d+G6unThu4TGr3Thurjhu4rhu5Dhu5V0MSzDoDt04bq4xqDhu6ZDSHThurJ5dOG7luG6uuG6qkh04bq4dkjhurh04bqu4bqgxqB04bqw4buv4bqwdOG6sOG6uFHhurB04bq24butSOG6uHThurDhurjhu5504bqw4bq4S+G7lnThurDhu57hu610MSzDoDt0w5p2dOG6vT/DoDt04bq4xqDhu6ZDSHRI4bq44bq6Q0d04buExq90w7l1w7rGsC3DuXXDucO64buXdDnhuqrhu5Z04buSxqB44buVdMOaw5Lhurp04buUS3Thu5DhurjhurrhuqrGoHThuq7huqDGoHThurJ34buWdMO6dXXhu4/hu5V04bqyTEjDiXThurDhurjhurx0P+G7nOG6unQsw4pI4bq4dOG6u+G6uOG6unQtdOG6u+G7gEjhurh04bue4bumdMOa4bq64bqoSOG7lXQ/4bq8dOG7luG6uFB0Mcag4bumQ0h04bue4bumdOG6slDhu47hurB04bqu4bqgxqB0w4nhurpVdOG6sOG6uFHhurB0OuG6uOG7nnThu5bhur7hurDhurh0MSzDoDt04bq4xqDhu6ZDSHThu4ThurjDjeG7rXThu4ky4buJ4buVdEjhurjhurpDR3Thu4TGr3TDuXXDusawLcO5dcO5w7rhu5l04bqyTEjDiXThurDhurjhurx0OuG7rUl0w6zDvUh0w6Hhu7B0LXTEkeG6uMONdD/hurx04buW4bq4UHQxxqDhu6ZDSHThu57hu6bhu5V0OuG6uOG7nnThu5bhur7hurDhurh04bq9P8OgO3ThurjGoOG7pkNIdOG7hOG6uMON4butdOG7icOsMjIydOG7luG6uuG6quG7kHThu5bhu6LhurB04bqyUOG7juG6sHThuq7huqDGoHTDieG6ulV04bqw4bq4UeG6sHQ64bq44buedOG7luG6vuG6sOG6uHThur0/w6A7dOG6uMag4bumQ0h04buE4bq4w43hu6104buJMuG7ieG7lXRI4bq44bq6Q0d04buExq90w7l1w7rGsC3DuXXDucO64buX4bujL+G7kOG7n+G7o+G7kHThurBG4but4buU4buUw7Jz4buQP0nhurbhu6Zz4bufOuG7oEjDiXThu5Z34bq6dOG7hMavdOG6uOG7iuG7kOG7lXThurDhu6/hurB04bqyd+G6unThuq7hurpExqB0MSzDoDt04bq4xqDhu6ZDSHThurJ5dOG7luG6uuG6qkh04bq4dkjhurh04bqu4bqgxqB04bqw4buv4bqwdMSR4bq4w410OuG6uOG7nnThu5bhur7hurDhurh0MSzDoDt04bq4xqDhu6ZDSOG7lXThurDhu6/hurB0xJHhurjDjXQ64bq44buedOG7luG6vuG6sOG6uHThur0/w6A7dOG6uMag4bumQ0jhu5l04bqu4bqgxqB04buW4buYUMOVSMOJdOG6ruG7rUjhu5V04buQ4bq4w4104buW4buYUMOVSMOJdOG6ruG7rUh04bqw4buv4bqwdOG6ruG7rUh04bqw4bue4butdDEsw6A7dOG6uMag4bumQ0jhu5V04bqw4buv4bqwdOG7nuG7pnTDmuG6uuG6qEh04bq9P8OgO3ThurjGoOG7pkNIdMOadnThurhN4bq6dOG7luG6uMODR3ThurvDjOG7rXThu69IdEjhurjDgUh04bq2w4FIdOG6uMag4bumQ0h0SOG6uOG6ukNHdOG7hMavdMO5dcO6xrAtw7l1w7nDuuG7l+G7oy/hu5Dhu5/hu6Phu5B04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kD9J4bq24bumc+G7n+G6u+G6vT3DoHQ74buDw6AwdC10OuG6t8OgMHQ5MeG7rMOgMeG7oy/hu5Dhu58=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Việt Trì khóa XX

Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Việt Trì khóa XX
2016-06-24 19:13:00

PTO- Chiều 24-6, HĐND thành phố Việt Trì khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh của HĐND, UBND và hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố, nhiệm kỳ...

..

..
2016-06-23 18:22:00

..

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long