Cập nhật:  GMT+7
e496x11906x10a23x11afdx14a1bx10317x1617ex15264x10125xX7x12e1cxfacex12849x12f34xfc16x15d82xX5x12d43xXax11504x11b1axX1xee2exXexX3x100f4x1184ex10f2exe5d1xX3x15a4exX1x11cbaxX1axX1xX3x15a7cxf71dx13963x14b9fxX1axX3xXexX1x130c1xX1axX1xX3xXbxX1xed51xX3xXcxee0ex16783xX25xX34xX3x150ccxX1ax14f67xX3x1566bx139b1xX1axX3bxX3xX1dxX1xX6xXex1342cx13738xXcxX3x12047xX2bxX34xX3xX4x15affxX1axX3bxX3xX4axXdx1439dxX4xX0x11dfexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf2ecxX10xX6xX3dxXaxX12xXcxX1xX31xX1axX3bxX3x14e0fxX31xX4xX3xXcxX34xX35xX25xX34xX3xXexXdxX1axX3xfa1dx11e62xX1axX3bxX3xX1dxX1xX6xXexX46xX47xXcxX3xX4x128ccxX3xX35xX1xX19xX3xX1ax100b4xX1axX3bxX3xXexX1xX6xX25xX3xX73x12991xXdxX3xX73x15bedxX1axX3bxX3xX35x10e64xX3xX4xXa4xX4xX1xX3xX23xX24xX19xX1axX3xX5xed9bxX3xX1xX2bxX1axX1xX3xX4xX1xX1fxX1axX1xX3xX4xX4fxX1axX3bxX3xX4axX2bxX3xX4xX1xX1fxX1axX1xX3xX23xX24xX25xX26xX1axX3xX4xX8fxX3xXexX1xXa9xX3xX23xX24xX19xX1axX3xX5xXb6xX3xXexX1xX2bxX1axX1xX3xXbxX1xX31xX3xXexX31xXexX3xX1xe738xX1axX3x14255xX82xX1axX3bxX3xX4xXa4xX4xX1xX3xX73xXa4xX1axX1xX3xX3bxXdxXa4xX3xX4xXa4xX4xX3xX35xX1xX1fxX6xX3xX4x1467axX1axX1xX3xXexX1fxX4xX1xX3xX4x14cd0xX4xX3xX4axX2bxX3xXexXdx14feaxX24xX3xX4xX11fxX4xX3xX4x134aexX6xX3x14c3ex16761xf0d0xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX6xXbxXexXdxX34xX1axXaxX12xX0xXdx15a78xX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1dxX10xX1axXexX10xX81xXaxX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXax11e46xXdxX3dxXexX1xX1bxX3x14c34x13218xffe1xXbx10029x15a46xX3xX1xX10xXdxX3bxX1xXexX1bxX3x10ff5x12711xX171xXbxX174xX175xXaxX3xX7xX81xX4xX9xXaxX58xX58xX4xX134xXf8xX6xX34xXbxX1xX24xXexX1xX34xX134xX4axX1axX58xX3dxX10xX7xX35xXexX34xXbxX58xX1axX10xX169xX7xX58x12c0fx115faxX1aaxX17fxX58xX2xX2xX2xX3dxX1abxX172xf0daxX171xX1abxX17fxX171xXexX1abxX180xX1aaxX1aaxX5xX2x12604xX1axX1xX6xXexX1c1xXf8xX6xX1axX1c1xX4xX1xX6xXexX3bxXbxXexX134x11c37xXbxX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1xX1fxX1axX1xX3xX23xX24xX25xX26xX1axX3xXexX1xX2bxX1axX1xX3xXbxX1xX31xX3xXcxX34xX35xX25xX34xX3xX39xX1axX3bxX3xX3dxX3exX1axX3bxX3xX1dxX1xX6xXexX46xX47xXcxX3xX4axX2bxX34xX3xX4xX4fxX1axX3bxX3xX4axXdxX55xX4xXaxX3xX169xXdxX3dxXexX1xX9xXaxX170xX171xX172xXaxX3xX1xX10xXdxX3bxX1xXexX9xXaxX17fxX180xX171xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX6xXbxXexXdxX34xX1axXaxX12x16361x1107cxXexX3xX1axX1x129bcxX1axX3xX4axXdxX127xX1axX3xX4xX1xX1fxX1axX1xX3xX23xX24xX25xX26xX1axX3x11082xX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX7x145c5xX3xX3dxX3exX1axX3bxX3xX1dxX1xX6xXexX46xX47xXcxX3xXexX81xX34xX1axX3bxX3xX4xX4fxX1axX3bxX3xXexXa4xX4xX3xX1xX2bxX1axX1xX3xX4xX1xX1fxX1axX1xX134xX3x14b24xX13xX3bxX24x1157bxX1axX1bxX3x15c58xX25xX34xX3dxX34xe8c3xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX34xX3dxX25xXaxX12xX13xX3bxX2bxX25xX3xX2xX1abxX58xe9d1xf8d6xX3xXcxX1xX31xX1axX3bxX3xX73xX31xX4xX3xXcxX34xX35xX25xX34xX3xX2a6xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX2b3xX3x1545exX24xX81xXdxX35xX34xX3xX2aexX34xXdxX35xX10xX3xXexX1xX4fxX1axX3bxX3xXf8xXa4xX34xX3xXexe765xX3xXexX1xXa4xX1axX3bxX3xX1b5xX3xXex11987xXdxX2d2xX3xX4xX1xX1fxX1axX1xX3xX23xX24xX25xX26xX1axX3xXexX1xX2bxX1axX1xX3xXbxX1xX31xX3xX7xfb4bxX3xXf8x1397bxXexX3xX73x13e78xX24xX3xX7xX27cxX3xX3dxX3exX1axX3bxX3xX4xX4fxX1axX3bxX3xX4xX3exX3xX4xX1xX6xXexXf8xX34xXexX3xXexX81xX1fxX3xXexX24xX55xX3xX1axX1xX25cxX1axX3xXexX115xX34xX3xX2a6xX132xX133xX2b3xX3xX1dxX1xX6xXexX46xX47xXcxX3xX73xXa9xX3xX7xX34xX115xX1axX3xXexX1xX19xX34xX3xX4xXa4xX4xX3xX4axX96xX1axX3xXf8xX19xX1axX3xX4axX2bxX3xXexX1xX11fxX4xX3xX1xXdxX55xX1axX3xX4xXa4xX4xX3xX4xX4fxX1axX3bxX3xX4axXdxX55xX4xX3xX4axX96xX1axX3xXexX1xfc5cxX3xX35xX1xXa4xX4xX3xXexX115xXdxX3xXexf830xXexX3xX4xX19xX3xX4xXa4xX4xX3xX4axX96xX1axX3xXbxX1xee91xX1axX3bxX3xX4xX12fxX6xX3xXcxX3c3xX6xX3xXexX1x10a68xX3xX4xX1xX1fxX1axX1xX134xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX34xX3dxX25xXaxX12xX47xX1xXa4xXexX3xXf8xXdxXa9xX24xX3xXexX115xXdxX3xX4xX24xX257xX4xX3xX1x14fafxXbxX3xX4xX12fxX6xX3xX67xX257xXdxX3xX73xX2aaxX1axX3bxX3xXexX1xX2bxX1axX1xX3xXbxX1xX31xX2d2xX3xXf8xX2bxX3xX2aexX34xXdxX35xX10xX3xX1axX127xX24xX3xX81xfaa0xX3xX1dxX1xX6xXexX46xX47xXcxX3xX7xX32dxX3xX73xX3a7x13cb2xX4xX3xX7xX11fxX3xX3dxX3exX1axX3bxX3xX73xXa9xX3xXexX1xX11fxX4xX3xX1xXdxX55xX1axX3xX1axX1xXdxX26xX24xX3xX4xX4fxX1axX3bxX3xX4axXdxX55xX4xX3xXf8xX6xX34xX3xX3bxX2aaxX14fxX3xX7xX34xX115xX1axX3xXexX1xX19xX34xX3xXexX2bxXdxX3xX5xXdxX55xX24xX3xX270xX3xX3dxX115xX1axX3bxX3xX4xX25cxX24xX3xX1x161c3xXdxX3xX4axX2bxX3xXexX81xX19xX3xX5x10777xXdxX2d2xX3xXexX1xX24xX3xXexX1xX15xXbxX3xXb6xX3xX35xXdxe83axX1axX3xX73xX8fxX1axX3bxX3xX3bxX8fxXbxX3xX4xX12fxX6xX3xX1axX1xX25cxX1axX3xX4axXdxX127xX1axX3xX4axX26xX3xX4xXa4xX4xX3xX39xX1axX3bxX3xX3dxX3exX1axX3bxX3xXexX1xX11fxX4xX3xXexX4a5xX3xX35xX1xXa4xX4xX3xX4xX12fxX6xX3xX4xX4fxX1axX3bxX3xX4xX3exX3xX132xX133xX3xXexX115xX34xX3xX7xXdxX1axX1xX134xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX34xX3dxX25xXaxX12xX18xX2bxX3xX2aexX34xXdxX35xX10xX3xXexXdxX1axX3xX81xX82xX1axX3bxX3xX1dxX1xX6xXexX46xX47xXcxX3xX4xX8fxX3xX35xX1xX19xX3xX1axX96xX1axX3bxX3xXexX1xX6xX25xX3xX73xXa0xXdxX3xX73xXa4xX1axX3bxX3xX35xXa9xX3xX4xXa4xX4xX1xX3xX23xX24xX19xX1axX3xX5xXb6xX3xX1xX2bxX1axX1xX3xX4xX1xX1fxX1axX1xX3xX4xX4fxX1axX3bxX3xX4axX2bxX3xX4xX1xX1fxX1axX1xX3xX23xX24xX25xX26xX1axX3xX4xX8fxX3xXexX1xXa9xX3xX23xX24xX19xX1axX3xX5xXb6xX3xXexX1xX2bxX1axX1xX3xXbxX1xX31xX3xXexX31xXexX3xX1xXf5xX1axX3xXf8xX82xX1axX3bxX3xX4xXa4xX4xX1xX3xX73xXa4xX1axX1xX3xX3bxXdxXa4xX3xX4xXa4xX4xX3xX35xX1xX1fxX6xX3xX4xX115xX1axX1xX3xXexX1fxX4xX1xX3xX4xX11fxX4xX3xX4axX2bxX3xXexXdxX127xX24xX3xX4xX11fxX4xX3xX4xX12fxX6xX3xX3dxX3d1xX4xX1xX3xX4axX3exX3xX132xX133xX134xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX34xX3dxX25xXaxX12xXcxX1xX10xX34xX3xX3bxXdxX312xXdxX3xX4xX1xX39xX4xX3xXexX1xX2bxX1axX1xX3xXbxX1xX31xX3xXcxX34xX35xX25xX34xX2d2xX3xX73xXa9xX3xX3bxXdxX19xX14fxX3xXexX1xXdxXa9xX24xX3xX1axX1xf577xX1axX3bxX3xX14fxX31xXdxX3xX5xX34xX3xX1axX3bxX115xXdxX3xX1axX1xX3a7xX3xX81xX3c3xX3xX81x15cb8xX3xXexX1xX4fxX1axX3bxX3xXexXdxX1axX3xX14fxX15xXexX2d2xX3xX4xX1xX1fxX1axX1xX3xX23xX24xX25xX26xX1axX3xXexX1xX2bxX1axX1xX3xXbxX1xX31xX3xX73x14ee2xX3xXexX1xX2bxX1axX1xX3xX5xX15xXbxX3xX14fxX257xXexX3xX1axX1xX8fxX14fxX3xX3dxX11fxX3xXa4xX1axX3xX73xXa9xX3xX35xXdxXa9xX14fxX3xXexX81xX6xX3xXexX1fxX1axX1xX3xX1xXdxX55xX24xX3xX23xX24xX19xX3xX4xX12fxX6xX3xX1dxX1xX6xXexX46xX47xXcxX3xX4axX2bxX3xX7xX34xX115xX1axX3xXexX1xX19xX34xX3xX4xXa4xX4xX3xX1xX3a7xX312xX1axX3bxX3xX3dx10b49xX1axX3xX7xX27cxX3xX3dxX3exX1axX3bxX134xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX34xX3dxX25xXaxX12xXcxX24xX334xX1axX3xXexX81xX3a7xX312xX4xX2d2xX3xXexX1xX2bxX1axX1xX3xXbxX1xX31xX3xX2efxX34xX35xX34xX7xX24xX35xX6xX2d2xX3xXexX1xX24xX257xX4xX3xXexX62fxX1axX1xX3xX2aexX6xX1axX6xX3bxX6xX169xX6xX2d2xX3xXbxX1xX1fxX6xX3xX13xX6xX14fxX3xXcxX34xX35xX25xX34xX2d2xX3xX73xX657xX3xXexX81xX270xX3xXexX1xX2bxX1axX1xX3xX4xX1xX1fxX1axX1xX3xX23xX24xX25xX26xX1axX3xX73xX3d1xX6xX3xXbxX1xX3a7xXf5xX1axX3bxX3xX73xX334xX24xX3xXexXdxX127xX1axX3xXexX115xXdxX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xXf8xX330xXexX3xX73xX334xX24xX3xX7xX27cxX3xX3dxX3exX1axX3bxX3xX4xX1xX6xXexXf8xX34xXexX3xX1axX2bxX25xX134xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX34xX3dxX25xXaxX12xX1dxX1xX1fxX1axX1xX3xX23xX24xX25xX26xX1axX3xXexX1xX2bxX1axX1xX3xXbxX1xX31xX3xX2efxX34xX35xX34xX7xX24xX35xX6xX3xX73xX3a7xX6xX3xX81xX6xX3xX23xX24xX25xX4a5xXexX3xX73xX3d1xX1axX1xX3xXexX81xX127xX1axX3xX7xX6xX24xX3xX35xX1xXdxX3xX35xX4a5xXexX3xX23xX24xX19xX3xXexX1xX27cxX3xX1axX3bxX1xXdxX55xX14fxX3xX14fxX257xXexX3xXexX1xXa4xX1axX3bxX3xXexX307xX3xXexX1xXa4xX1axX3bxX3xX17fxX3xX4axX307xX6xX3xX23xX24xX6xX3xX4xX1xX34xX3xXexX1xX3b3xX25xX3xX4xX1xX6xXexXf8xX34xXexX3xX73xX657xX3xX4xX19xXdxX3xXexX1xXdxX55xX1axX3xXexX1fxX1axX1xX3xX1xXdxX55xX24xX3xX23xX24xX19xX3xX4xX4fxX1axX3bxX3xX4axXdxX55xX4xX3xX73xX31xXdxX3xX4axX312xXdxX3xX1axX1xX617xX1axX3bxX3xX1axX1xXdxX55xX14fxX3xX4axX3exX3xX1axX1xX3a7xX3xX7xX34xX115xX1axX3xXexX1xX19xX34xX3xX4axX96xX1axX3xXf8xX19xX1axX134xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX34xX3dxX25xXaxX12xX1dxX1xX6xXexXf8xX34xXexX3xX5xX2bxX3xX4xXa4xX4xX3xX39xX1axX3bxX3xX3dxX3exX1axX3bxX3xXbxX1xX334xX1axX3xX14fxX26xX14fxX3xX73xX3a7xX43axX4xX3xX73xX2bxX34xX3xXexX115xX34xX3xXf8xX82xX1axX3bxX3xX4xXa4xX4xX1xX3xX7xX27cxX3xX3dxX3exX1axX3bxX3xX5xX3a7xX43axX1axX3bxX3xX3dxX617xX3xX5xXdxX55xX24xX3xX35xX1xXa0xX1axX3bxX3xX5xX2aaxX3xXexX307xX3xX133xX1axXexX10xX81xX1axX10xXexX2d2xX3xX4xX1xX34xX3xXbxX1xfb95xXbxX3xX4xX1x11ec9xX1axX3bxX3xX174xX27cxX3xX5xXb6xX3xX4axX2bxX3xX14fxX4fxX3xXbxX1xX489xX1axX3bxX3xX4xXa4xX4xX3xX4xX24xX257xX4xX3xXexX81xX3c3xX3xX4xX1xX24xX25xX55xX1axX3xX3bxXdxX31xX1axX3bxX3xX1axX1xX3a7xX3xX4xX34xX1axX3xX1axX3bxX3a7xX494xXdxX3xX4axX312xXdxX3xX1axX3bxX3a7xX494xXdxX3xX3dx120caxX1axX3bxX134xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX34xX3dxX25xXaxX12xX1dxX1xX6xXexXf8xX34xXexX3xX73xX3a7xX6xX3xX81xX6xX3xX4xX25cxX24xX3xXexX81xX19xX3xX5xX494xXdxX3xX3dxX11fxX6xX3xXexX81xX127xX1axX3xX4xXa4xX4xX3xX1xX3a7xX312xX1axX3bxX3xX3dxX6b0xX1axX3xX4axX2bxX3xX4xX25cxX24xX3xX1xX489xXdxX3xX4xX12fxX6xX3xX1axX3bxX3a7xX494xXdxX3xX3dxX91exX1axX3bxX134xX58xX134xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14d51xX34xX24xX81xX4xX10xXaxX12xX13xX3bxX24xX2aaxX1axX3xX2a6xXcxXcx15b64x1272exX13xX58xX9a6xXdxX10xXexX1axX6xX14fxf1cexX2b3xX0xX58xXbxX12

Nguồn (TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long