Cập nhật:  GMT+7
515dx7a73xb934x8057x82b4x7f33x85a8xb8efx9846xX7xab14x8f29x626cx8083xbc89xad7dxX5xb067xXax882cx5212xXdxb5f5xX3x5d57x79abxd15bxd1c0x6c85xX3x6584x9503x54b5xX3x51ebx8c5bxX19xX1axX3xX5x922bxa9edxXexX3xXexX18xX19xX1axX0xb6a3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx993exX10xX6xX1dxXaxX12xXcxaec5xX3xX2x9c90xX1xX3xX1xa93fx696exX3xX19xX6x6c7exX1bxX3xX4ex91d5xXdxX3xX5x6740xXexX3xX17xX18xX19xX1axX3x5907xX49xX3x69cbx635fx9a68xX3x976dx6a4bxX3xXexX18xX19xX1axX3x9efbxX71x7c34xX3xX21xX22xX19xX1axX1bxX3xX65xX66xX67xX3xX69xX49xX3xXexX18xX19xX1axX3x6052x873exX73xX3xX21xX22xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xXexX18xX19xX1axX3xXex77a7xXdxX3xX21xX6xX3xX49xX88xX73xX3xX21xX22xX19xX1axX3xX4ex6f43xXexX3xX5xX5axXex56d6xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx52e9xX27xX1dxX52xXaxX12x73a7xXdxd03fxX19xX3xXc1xXabxX3x8a9bxX4dxX19xX1axX3xXcxX1x6157xd11exX19xX1axX3x6096xX3xXcx5a3dxXdxX3xX4xX1xX5axX19xX1xX3xX4xX1xX27xX3x87ecxXdxa43exXexX1bxX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX62xX49xX3xX65xX66xX67xX3xX69xX6axX3xXexX46xX3xX2xX49xX1xX3xX19xX1axXdexX52xX3xX2xX6axX30xX49xX3xX5xXdexX3xX2x94faxXb1xX71xX6axX73xX3xX21xX22xX19xX1axX3xX4exXabxXexX3xX5xX5axXexX3x7241xXexX18xX19xX1axX3xX71xX71xX73xX3xX21xX22xX19xX1ax6687xba01xX3xX65xX66xX67xX3xX69xX49xX3xX5xXdexX3xX2xX69xXb1xX49xX87xX73xX3xX21xX22xX19xX1axX3xX4exXabxXexX3xX5xX5axXexX3xX12cxXexX18xX19xX1axX3xX87xX88xX73xX3xX21xX22xX19xX1axX13axXb1xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc1xX27xX1dxX52xXaxX12x865axX1exX1fxX3xX1xX27x9d19xX3xX5xXdexX3xX2xX87xXb1xX119xX6axX73xX3xX21xX22xX19xX1axX3xX4exXabxXexX3xX5xX5axXexX1bxX3xXexX18xX19xX1axX3xX49xX88xX73xX3xX21xX22xX19xX1axXb1xX3xX180xX1exX1fxX3xX1dxXdxX10xX7xX10xX5xX3xX5xXdexX3xX2xX71xXb1xX88xX88xX73xX3xX21xX22xX19xX1axX3xX4exXabxXexX3xX5xX5axXexX1bxX3xXexX18xX19xX1axX3xX71xX49xX73xX3xX21xX22xX19xX1axXb1xX3xX180xX1exX1fxX3xX4exX6xX1dxX1fxXexX3xXexX18xX19xX1axX3xX6axX49xX73xX3xX21xX22xX19xX1axX1bxX3xX5xXc9xX19xX3xX2xX71xXb1xX6axX88xX73xX3xX21xX22xX19xX1axX3xX4exXabxXexX3x9f8fxX1axXb1xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc1xX27xX1dxX52xXaxX12xXcfxXd7xX3x99cfxX1fxX6xX19xX3xX21xXdxa090xX1fxX3xX1xXdexX19xX1xX3xX4xa60cxX19xX1axX3xX4xX1xXdxX3xX2xXb1xX69xX73xX73xX3xX21xX22xX19xX1axX3xXexX46xX3xX229xX1fx5ca6xX3xX21x733cxX3xXebx8693xX3xX4xX1xX27xX3xX4exX56xXdxX3xX5xX5axXexX3xX17xX18xX19xX1axX3xX62xX49xX3xX65xX66xX67xX3xX69xX6axX13bxX3xX65xX66xX67xX3xX69xX49xX3xX5xXdexX3xX2xXb1xX73xX49xX73xX3xX21xX22xX19xX1axXb1xX3x7e87xa57bxX4xX3xX4xX1xXdxX3xX1dxX1exX1fxX3xX4exX6xX1dxX1fxXexX3xX5xXdexX3xX49xX73xX73xX3xX21xX22xX19xX1axX3xX4exXabxXexX3xX20exX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX1dxXdxX10xX7xX10xX5xX3x89a3xXdexX3xX1dxX1exX1fxX3xX1xX27xX186xX3xX5xXdexX3xX71xX73xX73xX3xX21xX22xX19xX1axX3xX4exX56xXdxX3xX5xX5axXexXb1xX3xXcfxX257xX19xX1axX3xX21xbcd3xX1bxX3xX4exX28cxX4xX3xXex6bd3xX5axX4xX1xX3xc25cxX1fxX251xX3xXebx9352xX19xX1xX3x5f23xX19xX3xX4xX15xX4xX3xX4exb570xXexX3xX1xXdexX19xX1axX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1dxX1exX1fxX3xX2bcxX230xX3xX73xX3xX21xX22xX19xX1axX3xX4exXabxXexX3xX5xX5axXexX1bxX3xX20exX1axXb1xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc1xX27xX1dxX52xXaxX12xX67xX1xXd6xX3xX2bcx7a30xX52xX1bxX3xX21xc46fxX52xX3xX5xXdexX3xX5xX1exX19xX3xXexX18xX19xX1axX3xX1axXdxX15xX3xXexX1xX28cxX3xX6axX3xX5xXdxXc9xX19xX3xXexXdxXedxXbxX3xXexX46xX3xXexX1xX15xX19xX1axX3xX71xX3xX21xXedxX19xX3xX19xX6xX52xXb1xX3xXcxX2f8xX19xX1axX3xX4xXabxX19xX1axX3xX17xX18xX19xX1axX3xX65xX66xX67xX3xX69xX49xX3xX21x9e2bxX3xXexX18xX19xX1axX3xXexX1xXc9xX4exX3xX49x8f4dxX73xX3xX21xX22xX19xX1axX3xX4exXabxXexX3xX5xX5axXexX1bxX3xX2bcxXdexX3xX62xX49xX3xX65xX66xX67xX3xX69xX6axX3xX21x54c1xXexX3xXexX1xXc9xX4exX3xX3a1xX6axX73xX3xX21xX22xX19xX1axX3xX4exXabxXexX3xX5xX5axXexXb1xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc1xX27xX1dxX52xXaxX12xXcxX28xXdxX3xX4xX1fxXabxX4xX3xX1x8955xXbxX3xX2bcxX230xX3xX21xXdxX230xX1fxX3xX1xXdexX19xX1xX3xX1axXdxX15xX3xX19xX1xc1f7xX19xX1axX3xXexX1xX15xX19xX1axX3xX4xX1fxX9bxXdxX3xX19xX18xX4exX3xX6axX73xX6axX2xX3xX2bcxX46xX6xX3xX1dxXdxb1dcxX19xX3xX2eaxX6xX1bxX3x7785xX1xX2e2xX3xXexX1xbce8xX3xXexXd6xa136xX19xX1axX3xXc7xXc9xX3xX28bxXdxX19xX1xX3xd097xX1xX15xXdxX3xX2bcxX46xX6xX3xX52xXc9xX1fxX3xX4xX1exX1fxX3xXc1xXabxX3xXcfxX4dxX19xX1axX3xXcxX1xXd6xXd7xX19xX1axX3xXbxX1xX9bxXdxX3xX1x6639xXbxX3xX4xX1xX300xXexX3xX4xX1x8698xX3xX2bcxX43dxXdxX3xXc1xXabxX3xXcxXdexXdxX3xX4xX1xX5axX19xX1xX3xX21xXdxX230xX1fxX3xX1xXdexX19xX1xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1dxX1exX1fxX3xX5xXdxX19xX1xX3xX1xX27xX28xXexX1bxX3xXebxX186xX27xX3xX21xX186xX4exX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1dxX1exX1fxX3xXexX2eaxX27xX19xX1axX3xX19xXd6xX43dxX4xX3xXbxX1xX186xX19xX3xX15xX19xX1xX1bxX3xXebxX15xX4exX3xX7xX15xXexX3xX1dxXdxX42cxX19xX3xXebxXdxXedxX19xX3xX1axXdxX15xX3xXexX1xXdexX19xX1xX3xXbxX1x7d8dxX4exX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1dxX1exX1fxX3xXexX1xXedxX3xX1axXdxX43dxXdxXb1xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc1xX27xX1dxX52xXaxX12xX67xX1axX27xXdexXdxX3xX2eaxX6xX1bxX3xX5xXdxXc9xX19xX3xXc1xXabxX3xX4xX239xX19xX1axX3xX4xX1exX19xX3xXexX5axX19xX1xX3xXexX27xX15xX19xX1bxX3xX7x620bxX3xX1dx87c1xX19xX1axX3xX229xX1fxX251xX3xXc1xX2f4xX19xX1xX3xX2f8xX19xX3xX1axXdxX15xX3xX1xX46fxXbxX3xX5x6e0fxX1bxX3xX19xX1x833cxXexX3xX5xXdexX3xXexX2eaxX27xX19xX1axX3xX4xX15xX4xX3xXexX1x7a21xXdxX3xX21xXdxX254xX4exX3xX20exX1xXdxX3xX4exX300xXexX3xXebx761axX19xX1axX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1dxX1exX1fxX3xXexX1xXedxX3xX1axXdxX43dxXdxX3xXexX18xX19xX1axX3xX4xX6xX27xX3xX21xX254xX3xX1xX28xX19xX3xX4xX1xXedxX3xX4exX28cxX4xX3xXexX18xX19xX1axX3xX1axXdxX15xX3xX21xXabxXexX3xXebxXdxXedxX19xX3xXexX2eaxX27xX19xX1axX3xX19xXd6xX43dxX4xXb1xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa641xX1fxXexX1xX27xX2eaxXaxX12xXcxX1xX10xX27xX3x5a95xX19xX10xX17xXbxX2eaxX10xX7xX7xX0xX30xXbxX12

Theo Vnexpress

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực
2021-05-12 15:05:39

PTĐT - Những năm qua, nhờ thực hiện tốt các giải pháp phát triển kinh tế, dựa vào các thế mạnh sẵn có của địa phương cùng với sự chỉ đạo sát sao từ các cấp chính quyền, cơ cấu...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long