Cập nhật:  GMT+7
5574x5bcbx820dx8552x5bd6x7784x8a10x7900x56a1xX7xb357xde14xc3a1x6e05x96c9xe394xX5xa7c0xXax5a8bx831dxc155x99eaxX3xb813xca66xX17xX2xe0edxX3xXbxX1x8f40x8f46xX3x6bdaxX1fx879axX3xX17xX18xX3x7c45x62eaxX3xX22x916dxXexX3xX4xX1xX24xe598xX20xX3xX20x8a09xX20x9788xX3xXexX1xX37xX20xX3xX15xab3dxXdxX3x78ecxa56cxX3xX2xX3xX29xX2axX3xX22xX2dxXexX3xX4xX1xX24xX33xX20xX3xX20xX37xX20xX39xX3xXexX1xX37xX20xX3xX15xX41xXdxX3xX20x6369xX20xX39xX3xX4xX6xe26fxX0xde79xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9cd8xX10xX6x9df2xXaxX12xe019xXcx6437xXcxX3xe50dxX3xXcxX1xa61fxX4xX3xX1xXdx579cxX20xX3xc8c1xa0e7xX3xX1xX6bxX2dxX4xX1xX3xc9d3xX1x76b6x9e83xX20xX39xX3xXexacb7x7515xX20xX1xX3xd572xXcxd496xb893xX3xX29xX65xc088xX3xX7fxX8bxX20xX39xX3xX20xX37xX20xX39xX3xXexX1xX37xX20xX3xX15xX41xXdxX3xcdd6xX13xXcxXa9x5e87xX3xX20xX14xX15xX3xX17xX18xX17xX2xX3xXexXa4xccb0xX20xX3xX22xa97exX6xX3xb12dxX45xX20xX3xXexb3eaxX20xX1xX1bxX3x8f8ax56c0xX3xX13xX37xX20xX39xX3xX20xX39xX1xXdxX90xXbxX3xX44xX45xX3xX82xX1xd380xXexX3xXexXa4xXdxb80axX20xX3xX20xX37xX20xX39xX3xXexX1xX37xX20xX3xXc5xX13xX13x8a4exX82xXcxX13xXcxXc9xX3xX22xX2axX3xX4x8ad1xX3xX44xX14xX20xX3xXddx8332xX20xX3xX7x5fc9xX3xc937xX129x77f5xX6dxXe7xX13xX13xX87xd821xX82xX84xX82xX3xX20xX39xX45xXb0xX3xX2xX17xX6dxX129xX6dxX17xX18xX17xX2xX3xX44x6793xX3xXexX14xX20xX39xX3xX4xX9ex5c2dxX20xX39xX3xX4xX37xX20xX39xX3xXexXfbxX4xX3xX4xX1xXe2xX3xX22xX2dxX6bxX3xXexX1xX8bxX4xX3xX1xXdxX90xX20xX3xX9cxX1xX9exX9fxX20xX39xX3xXexXa4xXa5xX20xX1xX3xXa9xXcxXabxXacxX3xX29xX65xXb0xX3xX7fxX8bxX20xX39xX3xX13xXcxXa9xX3xX20xX14xX15xX3xX17xX18xX17xX2x9060xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa2ebxX6bxX7fxXb0xXaxX12xXcxX1xX10xX6bxX3xX22xX11cxX3xXexXa4xX6bxX20xX39xX3xX20xX14xX15xX3xX17xX18xX17xX2xX1bxX3xXexXe2xX20xX1xX3xXbxX1xX1fxX20xX3xX22xX1fxX24xX3xX4xX11cxX3xXexX1xXd6xX15xX3xX17xX18xX3xX29xX2axX3xX22xX2dxXexX3xX4xX1xX24xX33xX20xX3xX13xXcxXa9xX3xXc5x711cxX3xX29xX2axd337xX3xX82xX1xe4a0xX3x6ef9xX65xX15xX1bxX3x98b3xXd6xX20xX3xa06cxXdxX90xX20xX1bxX3xX131x81e9xX3xXabxX24xX6xX20xX39xX1bxX3xX7cx95d8xX20xX39xX3x7ba1xX24xXb0xXd6xX20xX1bxX3xXa9xXdxX20xX1xX3xX82xX1xX1f6xX1bxX3xX9cxX6xX3xX84xXa5xX20xX1xX3xXexX1xX24xe34axX4xX3xX1xX24xXb0xX90xX20xX3xX84xX6bxX6xX20xX3xX7cxX212xX20xX39xdcbexX3xX129xX3xX29xX2axX1f2xX3x72f6xX20xX3xX84xX2dxX6bxX1bxX3xX1a5xX123xX6bxX3xXcxX1xX6xX20xX1xX1bxX3xXcxXa4xX2dxX15xX3xXcxX1xX123xX20xX3xXexX1xX24xX232xX4xX3xX1xX24xXb0xX90xX20xX3xX82xX1xX212xX3xX13xXdxX20xX1xX244xX3xX129xX3xX29xX2axX1f2xX3xX7cxX6xX20xX1xX3xX9cxX212xX1bxX3xX7cxX6bxX45xX20xX39xX3xX9cxX9exX9fxX20xX39xX1bxX3xXa9xX2dxX20xX3xX1f8xX2dxX20xX3xXexX1xX24xX232xX4xX3xX1xX24xXb0xX90xX20xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX1a5xX6xX244xX3xX17xX3xX29xX2axX1f2xX3xXa9xXdxX20xX1xX3xXcxX65xX20xX1bxX3xX7cxX9exX9fxX20xX39xX3xX1f8xX24xX20xX39xX3xXexX1xX24xX232xX4xX3xX1xX24xXb0xX90xX20xX3xX9cxX33xX15xX3xX201xX1xXd6xX244xX3xX17xX3xX29xX2axX1f2xX3xX9cxX8bxX3xXcxX1xe599xX20xX39xX1bxX3xX131xd6a9xX3xXa9xXdxX94xX24xX3xXexX1xX24xX232xX4xX3xX1xX24xXb0xX90xX20xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xXe7xX9fxX20xX244xX3xX17xX3xX29xX2axX1f2xX3xXa9xXdxX20xX1xX3xX7cxX2dxX4xX1bxX3xX1f8xX6xX20xX39xX3xXe7xX9fxX20xX3xXexX1xX24xX232xX4xX3xX1xX24xXb0xX90xX20xX3xX7cxX2dxX3xX7cxbd74xX6xX244xX3xX29xX2axX3xX1f8xX9exX9fxX20xX39xX3xXe7xX9fxX20xX3xXexX1xX24xX232xX4xX3xX1xX24xXb0xX90xX20xX3xX1fdxXd6xX20xX3xX1f8xb577xXbxX3xX44xX45xX3xX29xX2axX3xXabxX24xX6xX20xX39xX3xX7cxX1f6xX4xX3xXexX1xX24xX232xX4xX3xX1xX24xXb0xX90xX20xX3xXcxX6xX15xX3xX13xX37xX20xX39xXc9xX3xX44xX45xX3xX2xX3xX29xX2axX3xX13xXcxXa9xX3xX20xX65xX20xX39xX3xX4xX6xX6bxX3xXc5xX29xX2axX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xXa9xXdxX20xX1xX3xXexX1xX24xX232xX4xX3xXcxX1xXdaxX3xX29xX2axX3xX82xX1xX1f6xX3xXcxX1x5e06xXc9xX195xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a5xX6bxX7fxXb0xXaxX12xX84xX101xX3xXexXa4xXdxX101xX20xX3xX93xX1xX6xXdxX3xXexX1xX8bxX4xX3xX1xXdxX90xX20xX3xX1xX6bxX45xX20xX3xXexX1xX45xX20xX1xX3xX93xX94xX3xX1xX6bxX2dxX4xX1xX1bxX3xXe7xXe8xX3xX13xX13xX111xX82xXcxX13xXcxX3xX22xX2axX3xX22xX146xX3xX20xX39xX1xXdaxX3xX4xXfbxX4xX3xXe7xXe8xX1bxX3xX20xX39xX45xX20xX1xX3xXbxX1xX208xX3xXexXa4xXfbxX4xX1xX3xXexXdxXd6xX24xX3xX4xX1x917dxX1bxX3xX4xX1xXe2xX3xXexXdxXd6xX24xX3xX20xX37xX20xX39xX3xXexX1xX37xX20xX3xX15xX41xXdxX3xX4xcde1xX6xX3xXexXe2xX20xX1xX1bxX3xa5d7xX1a5xX13x8277xX3xX4xXfbxX4xX3xX1xX24xXb0xX90xX20xX1bxX3xXexX1xX45xX20xX1xX1bxX3xXexX1xXdaxX3xXexXdxX94xXbxX3xXexX208xX4xX3xX4xX14xX20xX3xX4xe7f2xX3xXexX1xX10xX6bxX3xX4xXfbxX4xX3x85d9xX24xXb0xX3xX22xXdaxX20xX1xX1bxX3xX1xX9exX41xX20xX39xX3xX7fxadd3xX20xX3xX4xX458xX6xX3xXcxXa4xX24xX20xX39xX3xX9exX9fxX20xX39xX1bxX3xX4xX458xX6xX3xXexXe2xX20xX1xX3xX44xX146xX3xXexX1xX8bxX4xX3xX1xXdxX90xX20xX3xX4xX1xX9exX9fxX20xX39xX3xXexXa4xXa5xX20xX1xX3xXexXa4xX6bxX20xX39xX3xX39xXdxX6xXdxX3xX22xX6bxX2dxX20xX3xX17xX18xX2xX1eexX87xX17xX18xX17xX18xX3xX22xX101xX3xX4xX1xXe2xX3xX22xX2dxX6bxX1bxX3xXexX1xX8bxX4xX3xX1xXdxX90xX20xX3xX4xX1xX9exX9fxX20xX39xX3xXexXa4xXa5xX20xX1xX3xXexXa4xX6bxX20xX39xX3xX20xX14xX15xX3xX17xX18xX17xX2xX3xX22xX94xX20xX3xX93xX1xXdxX3xX4xX11cxX3xX4xXfbxX4xX3xX495xX24xXb0xX3xX22xXdaxX20xX1xX3xX15xX41xXdxX3xX4xX458xX6xX3xXcxXa4xX24xX20xX39xX3xX9exX9fxX20xX39xX3xX44xX45xX3xX4xX458xX6xX3xXexXe2xX20xX1xX195xX3xXcxXa4xX6bxX20xX39xX3xX495xX24xXfbxX3xXexXa4xXa5xX20xX1xX3xXexXa4xXdxX101xX20xX3xX93xX1xX6xXdxX3xXexX1xX8bxX4xX3xX1xXdxX90xX20xX1bxX3xX20xX94xX24xX3xX4xX11cxX3xX93xX1xX11cxX3xX93xX1xX14xX20xX1bxX3xX44xX9exX41xX20xX39xX3xX15xX2f4xX4xX3xX93xXdaxXbxX3xXexX1xX14fxXdxX3xXbxX1xX123xX20xX3xXfbxX20xX1xX3xX44xX146xX3xXe7xXe8xX3xX13xX13xX111xX82xXcxX13xXcxX3xX22xX101xX3xXexc03axX20xX39xX3xX1x6513xXbxX1bxX3xXddxXfbxX6bxX3xX4xXfbxX6bxX3xX461xX1a5xX13xX464xX3xXexXe2xX20xX1xX3xXexX1xX10xX6bxX3xX495xX24xXb0xX3xX22xXdaxX20xX1xX195xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24cxX24xXexX1xX6bxXa4xXaxX12xce81xX20xX1xX3xX464xX9exX9fxX20xX39xX0xX6dxXbxX12

Ánh Dương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng

Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng
2023-10-02 10:19:00

baophutho.vn Được cấp giấy phép và đi vào hoạt động từ tháng 12/1996, Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) xã Tân Long (nay là QTDND thị trấn Yên Lập), huyện Yên...

Nâng cao chất lượng tín dụng chính sách

Nâng cao chất lượng tín dụng chính sách
2021-03-16 08:19:47

PTĐT - Để chuyển tải vốn tín dụng chính sách (TDCS) đến đúng đối tượng thụ hưởng đồng thời nâng cao chất lượng tín dụng, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh đã có...

Tìm đường “xuất ngoại” cho bưởi đặc sản

Tìm đường “xuất ngoại” cho bưởi đặc sản
2021-03-15 08:29:45

PTĐT - Từ nhiều năm qua, tỉnh Phú Thọ xác định cây bưởi là một trong những cây trồng chủ lực. Trong định hướng phát triển chiến lược, tỉnh đã và đang triển khai đồng bộ nhiều...

Yên Sơn kiên trì mục tiêu giảm nghèo

Yên Sơn kiên trì mục tiêu giảm nghèo
2021-03-14 09:24:36

PTĐT - Được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ từ Chương trình 135 của Chính phủ, những năm qua xã đặc biệt khó khăn Yên Sơn, huyện Thanh Sơn đã có nhiều nỗ lực trong phát triển...

Giúp nhau phát triển kinh tế

Giúp nhau phát triển kinh tế
2021-03-12 17:55:55

PTĐT - Xác định hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc. Thời gian qua, Hội Liên hiệp...

Cao Xá phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập

Cao Xá phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập
2021-03-10 08:14:41

PTĐT - Là một xã đồng bằng cận đô thị, có vị trí địa lý thuận lợi tiếp giáp thành phố Việt Trì lại giàu tiềm năng về đất đai, lao động nên xã Cao Xá, huyện Lâm Thao có điều...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long