Cập nhật:  GMT+7
353dx4013x5e0cx4100x864fx446dx6a7bxae7fx994fxX7x382fxb1d5x4b2dx4706x471cx8de4xX5x60efxXax47adx8c0ex7930x5015xX3xX4xX1xa4d2x6597x6208xX3x46edx77f8xX3xXbxX1x7c85xX1bx62bdxX3xaebex9625xX3xXexXdxX1bxX1xX3xX26xXdx97faxX1bxX3xXexX1xac9exX1bxX24xX3xX1bxX1x72cdxX1bxX3x7af6xX1exXbxX3x6844xX19x9032xX4xX3x62bcxX1x771axX1bxX1xX0x71dbxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxadc5xX15xX3ex5935xXaxX12xX0xXdxa6d1xX24xX3xX7x43b6xX4xX9xXaxX4dxX4dxX4xad09xX1dxX6xX15xXbxX1xX19xXexX1xX15xX6fxX26xX1bxX4dxX3exX10xX7xX47xXexX15xXbxX4dxX1bxX10x7a30xX7xX4dxX2xb02fxac5cxX8cxX4dxX8cx48dfxX3ex48f9x4c7ax9b67xX8bx6471xX93xX93xXexad7exX2xX9axX8bxX8cxX5xX2xX6fx8d23xXbxX24xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX15xX3exX5fxXaxX12x68bbxX1bxX1xX3xX64xXdxX1bxX1xX3xX1x6e0cxX6xX6fxX3x9785xad1bxX24xX19xa21bxX1bxa2abxX3xX5fxXdxX1dxX6xX3exX6xX6fxX4xX15xX64x84b3xX0xXbxX12xXcxX1xX10xX15xX3xXbxX1xX22xX1bxX24xX3xX26xXdxb51fxX1bxX3xXcxXcxa589xa755xXcdxX3xXex7441xXdxX3xXf5xXdxX10xX1bxXexXdxX6xX1bxX10xade4xX3xX26xX27xX3xXexXdxX1bxX1xX3xX26xXdxX30xX1bxX3xXexX1xX35xX1bxX24xX3x42e0x4343xX19xX3xXexXdxXefxX1bxX3xX4x37c5xX6xX3xX13xX14xX15xX3xXccxX13xX6xX15xX3x365axX6xXexX3x4b4axX3xX2xXdexX3xX7xa320xX3xX11ax7296x49e4xX4xX3xXbxX1xX22xX1bxX24xX3xX5xXefxX1bxX3xX42xX19x448axX3xX11axXf9xX15xX3xX26xX14xX15xX3xX1bxX24xX14xX5fxX3xX92xX2xX4dxX2xX2xX3xXex642fxXdxX3xX1bxX1xX3bxX1bxX3xX3exX1exXbxX3xX47x6e97xX3xX1bxXdxX27xX64xX3xX8cxX93xX3xX1bx429axX64xX3xX1bxX24xX14xX5fxX3xX42xX19xX44xX4xX3xX47xX1xX49xX1bxX1xX3xX13xX14xX15xX3xXccxX92xX4dxX2xX92xX4dxX2xX96xX94xX8bxX134xX92xX4dxX2xX92xX4dxX92xX93xX2xX8bxXdexX6fxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX15xX3exX5fxXaxX12xXf5xX27xX3xXexXdxX1bxX1xX3xX3exX15xX3x8438xX35xX1bxX24xX3xXexX5fxX3xX13xX14xX15xX3xX130xX6xXexX3xX2xX3xX7x3660xX3xX1x5a5cxX19xX6fxX3x368cxX3bxX5fxX3xX5xX14xX3xX64x3d63xXexX3xX5xXdxXefxX1bxX3xX3exX15xX6xX1bxX1xX3xX24xXdxX1dexX6xX3xX1c8xX1xa2a0xX1bxX1xX3xXbxX1xX124xX3xX13xX14xX15xX3xX26xX14xX3xX1dxX6xX3xX4xX35xX1bxX24xX3xXexX5fxX3xX4xX124xX6xX3xXcxX68xX19xX1bxX24xX3x5868xX19xX44xX4xX3xX24xXd0xX64xXd2xX3xX1c8xX35xX1bxX24xX3xXexX5fxX3xXexX68xX49xX4xX1xX3xX1bxX1xXdxX27xX64xX3xX1xX1dexX19xX3xX1xXf9xX1bxX3xX26xX27xX3xXexXdxX1bxX1xX3xX26xXdxX30xX1bxX3xXexX1xX35xX1bxX24xX3xX3exXdxX3xX11axX1eaxX1bxX24xX3xX4xX1xX3bxX19xX3x6364xX3xX134xX3xXcxX1xX49xXdxX3xX5cxb0d1xX1bxX1xX3x89f8xX13dx69e4xX1bxX24xX3xXcxX68xX19xX1bxX24xX3xX223xX19xX44xX4xX3xXccx729cx5845x856dxXcxXdexX105xX3xX1c8xX35xX1bxX24xX3xXexX5fxX3xX1c8xX35xX1bxX24xX3xX1bxX24xX1xX27xX3xX26x4903xX3xXexX68x96abxX3xXccxX130xX130xXcxX1c8xXdexX3xX26xX14xX3xX4xX35xX1bxX24xX3xXexX5fxX3xX1c8xX35xX1bxX24xX3xX1bxX24xX1xX27xX3xX26xX27xX3xXexXdxX1bxX1xX3xX4xX1xX3bxX19xX3xX269xX3xX134xX3xXcxX1xX49xXdxX3xX5cxX273xX1bxX1xX3xX277xX13dxX279xX1bxX24xX3xXccxX289xX28axX130xXcxXdexX6fxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX15xX3exX5fxXaxX12xXcxX1xX10xX15xX3xX1xX13exXbxX3xX11axXd0xX1bxX24xX3xX4x8a88xX3xX11axX35xX1bxX24xX3xX26x56b5xX6xX3xX11axX13dxX13exX4xX3xX47xa066xX3xX4xX19xX44xXdxX3xXexX19xX11bxX1bxX3xX42xX19xX6xX3xXexXf9xXdxX3x7898xXf5xXdxX10xX1bxXexXdxX6xX1bxX10xX105xX3xX1c8xX1xX1ffxX1bxX1xX3xXbxX1xX124xX3xX13xX14xX15xX3xX1bx86d2xX64xX3xX8cxX8bx928bxX3xX4xX311xX3xXbxX1xX11bxX1bxX3xX4xX124xX6xX3xX13xX14xX15xX3xX130xX6xXexX3xX2xX105xX3xX289xX28axX28bxXcxX3xX9axX8bxX356xX105xX3xX130xX130xXcxX1c8xX3xX2xX8bxX356xX3xX26xX14xX3xX289xX28axX130xXcxX3xX24xXdxX1dexX3xX8bxX356xX3xX4x6773xX1bxX3xX5xXf9xXdxX6fxX3xX130xX6xX19xX3xX47xX1xXdxX3xX11axX13dxX13exX4xX3xXbxX1xX22xX1bxX24xX3xXexX319xX3xXcxX68xX19xX1bxX24xX3xX223xX19xX44xX4xX105xX3xX26xX27xX3xXexXdxX1bxX1xX3xX3exX15xX3xXcxX68xX19xX1bxX24xX3xX223xX19xX44xX4xX3xXexX1xXdx83f5xXexX3xX47xX3d5xX105xX3xX7x6b6exX1bxX3x599fxX19x9d9exXexX3xX26xX14xX3xXbxX1xX22xX1bxX24xX3xX1bxX14xX5fxX3xX7xX13axX3xX11axX13dxX13exX4xX3xX11axX13dxX6xX3xX5xXefxX1bxX3xX26xX1exX3xXexX68xX1ffxX3xX2xX92xX90xX105xX8bxX3xX11axX1eaxX3xX1e2xX35xX1bxX24xX3xXexX68xXefxX1bxX3xX42xX19xX14dxX3xX11axXf9xX15xX3xX11axX1exX6xX3xXex9704xX1bxX1xX6fxX3xXf5xX27xX3xXexXdxX1bxX1xX3xX7xX13axX3xX4xX19xX1bxX24xX3xX4xX3e2xXbxX3xX92x4325xX3xX1dxX1eaxX3xXexX1xX19xX3xXbxX1xX49xXexX3xX7xX22xX1bxX24xX3xX4xX1xX15xX3xX4xX3ddxX3xXcxXf5xX3xX26xX14xX3xX11axXdxX27xX1bxX3xXexX1xX15xXf9xXdxX6fxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX15xX3exX5fxXaxX12xXcdxX17bxX64xX3xX92xX93xX2xX2xX105xX3xX1c8xX1xX1ffxX1bxX1xX3xXbxX1xX124xX3xX13xX14xX15xX3xX11axae45xX3xX47xX322xX3xXexX1x8547xX6xX3xXexX1xX19x85f8xX1bxX3xX26xX163xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX11axX44xXdxX3xXexX49xX4xX3xXcxX68xX19xX1bxX24xX3xX223xX19xX44xX4xX105xX3xXexX68xX15xX1bxX24xX3xX11axX22xX3xX4xX22xX3xX289xX28axX28bxXcxX105xX3xX11ax63eexX3xXbxX1xX49xXexX3xXexX68xXdxX4dbxX1bxX3xX26xX27xX3xXexXdxX1bxX1xX3xX11axX11bxX19xX3xXexXdxXefxX1bxX3xX4xX124xX6xX3xX1bxX13dxX163xX4xX3xX1bxX14xX5fxX3xX26xX14xX3xX11axX3d5xX1bxX3xX1bxX17bxX64xX3xX92xX93xX2xX92xX105xX3xX1c8xX1xX1ffxX1bxX1xX3xXbxX1xX124xX3xX13xX14xX15xX3xX11axX49cxX3xX47xX322xX3xX26xX6xX5fxX3xX4xX124xX6xX3xXcdxX24xX3bxX1bxX3xX1xX14xX1bxX24xX3xXf4xX19xX3e2xXexX134xXcdxX1xX4a9xXbxX3xX47xX1xX1axX19xX3xXcxX68xX19xX1bxX24xX3xX223xX19xX44xX4xX3xX92xX8bxX96xX3xXexX68xXdxX27xX19xX3x719bxX130xX277xX3xX11axX4dbxX3xX11axX11bxX19xX3xXexX13dxX3xX4xX1xX15xX3xX26xX27xX3xXexXdxX1bxX1xX3xXexX68xXefxX1bxX6fxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX15xX3exX5fxXaxX12xX1e2xX11bxX19xX3xX1bxX17bxX64xX3xX92xX93xX2xX8cxX105xX3xX5xX30xX3xX11axX1eaxX1bxX24xX3xXexX1xX311xX3xX3e0xX3bxX5fxX3xX3ex9081xX1bxX24xX3xXexX68xXf9xX64xX3xXexX1xX19xX3xX26xX27xX3xXexXdxX1bxX1xX3xX64x35c8xXexX3xX11axX3e2xXexX3xX11axX49cxX3xX3exXdxX30xX1bxX3xX68xX6xX3xXexXf9xXdxX3x8233xX6xX3exX3e0xX6xXdx6bddxX15xX1bxX24xX105xX3xXexX1xX124xX3xX11axX35xX3xXf5xXdxX10xX1bxXexXdxX6xX1bxX10xX336xX6fxX3xX5e0xXdxX27xX1bxX3xX1bxX6xX5fxX105xX3xX4xX35xX1bxX24xX3xXexX68xX273xX1bxX1xX3xX1bxX14xX5fxX3xX11axX49cxX3xX1xX15xX14xX1bxX3xXexX3e2xXexX105xX3xXexX68xX15xX1bxX24xX3xX47xX1xXdxX3xX4xX49xX4xX3xX4xX49xX1bxX3xX1dxX1eaxX3xX13xX14xX15xX3xX4xX2a3xX1bxX24xX3xX11axX49cxX3xX11axX13dxX13exX4xX3xX11axX14xX15xX3xXexXf9xX15xX3xX26xX14xX3xX7x588dxX1bxX3xX7xX14xX1bxX24xX3xX26xX4a9xX1bxX3xX1xX14xX1bxX1xX3xX26xX27xX3xXexXdxX1bxX1xX3xX64xX1eaxXexX3xX47xX1xXdxX3xX1bxX22xX3xX11axX13dxX13exX4xX3xX11axX13dxX6xX3xX5xXefxX1bxX3xX42xX19xX14dxX3xX11axXf9xX15xX6fxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX15xX3exX5fxXaxX12xX1c8xX1xX13dxX279xX1bxX24xX3xXexX68xX273xX1bxX1xX3xXbxX1xX22xX1bxX24xX3xX26xX27xX3xXexXdxX1bxX1xX3xX5xX14xX3xX64xX1eaxXexX3xXexX68xX15xX1bxX24xX3xX1bxX1xX1dexX1bxX24xX3xX1bx677exX3xX5xX5b4xX4xX3xX4xX124xX6xX3xX4xX1xX1ffxX1bxX1xX3xXbxX1xX124xX3xX13xX14xX15xX3xX1bxX1xb275xX64xX3xX11axX13dxX6xX3xX11axX3e2xXexX3xX1bxX13dxX163xX4xX3xXexXdxX3d5xX1bxX3xX5xXefxX1bxX3xX4xX15xX1bxX3xX11axX13dx637cxX1bxX24xX3xX4xX35xX1bxX24xX3xX1bxX24xX1xXdxX27xXbxX3xX1xX22xX6xX6fxX0xX4dxXbxX12xXcxX1xX10xX15xX3xXcxXcxXf4xXf5xXcdxX0xX4dxXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sự khởi đầu của một tổ hợp tác

Sự khởi đầu của một tổ hợp tác
2015-10-31 07:51:00

PTo- Đến thăm và kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay Quỹ hỗ trợ phát triển HTX của Tổ hợp tác (THT) sản xuất trang phục BHLĐ Dữu Lâu một ngày cuối thu, điều đầu tiên chúng tôi...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long