Cập nhật:  GMT+7
2a96x5e2ax88f1x9662xac8cx3af0x6193x3ba9x8a00xX7xaaabx6852x9da6xb1f1x7da5x8626xX5x79c9xXax4656x88d8x6166x41b3x8c40xa11dx50faxX3xXcxX1x2ccbxX16xX3x603axXdxX18xX1xX3xa7f9x66a1xX18xX1xX3xb556x9417xXdxX3xX4x99a4xX15xX3x45cdx9b90xX3xX24xb0d5xX4xX1xX3xXexX1x778fxX3xX14xXdx528cxXdx8edexX3xXexX1xb6edxX18xX14xX3xXexXdxX3bxX18xX3xX31xbb5dxa4e2xX3xX29xX25xX18xX3x5fa6xX3bxXexX0x6b47xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx2ff5xX10xX6x4f22xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xXcxX1xX1cxX16xX3xX1fxXdxX18xX1xX3xX24xa8dbxX3xX14xX1xXdxX3xXex4cc3xX18xX3x8bdex4462xX18xX1xX3xX31xX4fxX50xX3xX29xX25xX18xX3xX56xX3bxXexX3xX14xXdx5ddexXdxX3xa379x4b3cxX15xX3xX5xX32xX18xX14xX3x47d5x2eaexX4xX3xX8bx442bxX3x5340x8721xX18xX14xX3x6551x591bxXb6x9293xX3xX7xX6xX15xX3xX56xX1xXdxX3xX4x688exX3xX4xX1xXdxX3bxX18xX3xXexX1x68f6xX18xX14xX3xXexX1xX15xX16xX3bxXexX3xXbxX1x6883xX4xX3xXb6xX2x81d3xX2x65baxX3xX31xX4fxX3xXb6xX2xXe0xX2x3120xX3xXexXb1x713fxX3fxX4xX3xXexX6xX16xX3xX31x8f8fxXexX3xXcxX1xX25xXdxX3xX1fxX6xX18xX3x42a0xX6xXexX4xX1xX6xX18xX50xX56xX3x8a87xX18xXexX6xX18xX50xX18x8707xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX6xXbxXexXdxX50xX18xXaxX12xX0xXdxX8bxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa1xX10xX18xXexX10xXb1xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXax6639xXdxX6cxXexX1x93f1xX3x5456xXb6xXb7xXbx78e0x5b95xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX14fxX3xXebxXb6xXb6xXbxX155xX156xXaxX3xX7xXb1xX4xX9xXaxX5axX5axX4xX115xX29xX6xX50xXbxX1xX15xXexX1xX50xX115xX31xX18xX5axX6cxX10xX7xX56xXexX50xXbxX5axX18xX10xX14axX7xX5axXb6xXb9xXb7x81f3xX5axX2xX2xX2xX6cx8c4exX2xXb9xXb9xb72axXb9xX2xXexX18exX194xXb7xX198xX5xX18exXe0xXexX1xX15xX16xXe0xX5xXdxX18xX1xXe0xXb7xXb6xXb7xXe2xXe0xX2xXb9xXb7xXe0x9646xX115xX14axX10xX29xXbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xXcxX1xX1cxX16xX3xX1fxXdxX18xX1xX3xX24xX25xX18xX1xX3xX29xX2axXdxX3xX4xX2exX15xX3xX31xX32xX3xX24xX35xX4xX1xX3xXexX1xX3bxX3xX14xXdxX3fxXdxX41xX3xXexX1xX45xX18xX14xX3xXexXdxX3bxX18xX3xX31xX4fxX50xX3xX29xX25xX18xX3xX56xX3bxXexXaxX3xX14axXdxX6cxXexX1xX9xXaxX151xXb6xXb7xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxXebxXb6xXb6xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx389bxX50xX6cxX16xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xXcxX1xX1cxX16xX3xX1fxXdxX18xX1xX41xX3xX18xXdxb6f8xX8bxX3xX1xX16xX3xX31xb60bxX18xX14xX3xX7x7b11xX3xX2xX3xX4xXa2xX15xX3xX5xX32xX18xX14xX3xX13x9db3xX3xb9c8xXdxbb38xXexX3xX13xX6xX8bxX41xX3xXexXdxX3bxXbxX3xXexXdbxX4xX3xXexX1xXdxX3xX24x9bb2xX15xX3xX283xX18xX3xXexXefxXf8xX18xX14xX3xXexX2axXdxX3xX14xXdxX9exXdxX3xXa1xXa2xX15xX3xX5xX32xX18xX14xX3xXaaxXabxX4xX3xX8bxXafxX3xXb1xXb2xX18xX14xX3xXb6xXb7xXb6xXb9xX3xX56xX1xXdxX3xX4xXc4xX3xX4xX1xXdxX3bxX18xX3xXexX1xXcexX18xX14xX3xXexXb1xXefxX3fxX4xX3xX4xX2exX15xX3xX31xX32xX3xX24xX35xX4xX1xX3xXexX1xX3bxX3xX14xXdxX3fxXdxX3xX104xX6xXexX4xX1xX6xX18xX50xX56xX3xX10exX18xXexX6xX18xX50xX18xX3x56bdxXcxX1xX25xXdxX3xX1fxX6xX18x4dd0xX115xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX235xX50xX6cxX16xXaxX12xXcxX6xX16xX3xX31xXf8xXexX3xX26bxXdxX26dxXexX3xX13xX6xX8bxX3xX24xX81xX3xX14xXdxX4fxX18xX1xX3xX4xX1xXdxX3bxX18xX3xXexX1xXcexX18xX14xX3xX4xX25xX4xX1xX3xX29xXdxX26dxXexX3xXb6xX2xXe0xX2xXe2xX3xX31xX4fxX3xXb6xX2xXe0xX2xXebxX3xXexXb1xXefxX3fxX4xX3xXexX6xX16xX3xX31xXf8xXexX3xX1xX2axXexX3xX14xXdxX25bxX18xX14xX3xX7xX25bxX3xXe2xX3xX4x3e94xX6xX3xX14xXdxX9exXdxX3xX24xX283xX15xX115xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX235xX50xX6cxX16xXaxX12xXa1xX1xXdxX3bxX18xX3xXexX1xXcexX18xX14xX3xX18xX4fxX16xX3xX14xXdx780axXbxX3xX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xXcxX1xX1cxX16xX3xX1fxXdxX18xX1xX3xX5xXa2xX18xX3xX24xXa2xX15xX3xXexXdxX88xX18xX3xX14xXc4xXbxX3xX8bx40aaxXexX3xXafxX3xX29xX25xX18xX3xX56xX3bxXexX3xX8bxXb2xXexX3xX14xXdxX9exXdxX3xX24xX283xX15xX3xXexXb1xX50xX18xX14xX3xX1xX26dxX3xXexX1xX25bxX18xX14xX3xb95fxX50xXb1xX5xX6cxX3xXcxX50xX15xXb1xX3xb226xX15xXbxX10xXb1xX3xXe2xXb7xXb7xX3xX4xX36fxX6xX3xX1fxXdxX88xX18xX3xX24xX50xX4fxX18xX3xXa1xXa2xX15xX3xX5xX32xX18xX14xX3xXexX1xX3bxX3xX14xXdxX3fxXdxX115xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX235xX50xX6cxX16xXaxX12x929fxX3bxXexX3x98fbxX15xX9exX3xX18xX4fxX16xX3xX5xX4fxX3xX1xX50xX4fxX18xX3xXexX50xX4fxX18xX3xX155xXabxX18xX14xX3xX24xX25xX18xX14xX3xX7xX6xX15xX3xX18xX1xX269xX18xX14xX3xX14xX8cxX3xX8bxX4fxX3xXcxX1xX1cxX16xX3xX1fxXdxX18xX1xX3xX24xX81xX3xXexX1x31b3xX3xX1xXdxX26dxX18xX41xX3xX24xX3c8xX4xX3xX29xXdxX26dxXexX3xX5xX4fxX3xXafxX3xX4xX1xXdxX3bxX18xX3xXexX1xXcexX18xX14xX3xXexXb1xXefxX3fxX4xX3xX104xX6xXexX4xX1xX6xX18xX50xX56xX3xX10exX18xXexX6xX18xX50xX18xX115xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX235xX50xX6cxX16xXaxX12x8ddexX1cxX3xX4xXc4xX3xXexX1xXabxX3xX1xX2axX18xX14xX3xXexX1xX283xXbxX3xX1xae65xX18xX3xX7xX50xX18xX14xX3xXcxX1xX1cxX16xX3xX1fxXdxX18xX1xX3xX5xX2axXdxX3xX4xX1x8c55xX18xX1xX3xX5xX4fxX3xX18xX14xXefx75efxXdxX3xX18xXcexX8bxX3xXexX1xX3bxX3xX4xX1xX36fxX3xX24xXb2xX18xX14xX3xXexXb1xXefxX3fxX4xX3xXexX6xX16xX3xX31xXf8xXexX3xX1xX2axX18xX14xX3xX2xXb9xX3xXexX1xX3bxX3xX14xXdxX3fxXdxX115xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX235xX50xX6cxX16xXaxX12xXcxX1xX1cxX16xX3xX1fxXdxX18xX1xX3xX5xXdxX88xX18xX3xXexXdbxX4xX3xX6cx711dxX18xX3xX24xXdxX47dxX8bxX3xX31xX4fxX3xXexX2axX50xX3xX56xX1xX50xX9exX18xX14xX3xX4xX25xX4xX1xX3xX7xX50xX3xX31xX3fxXdxX3xX104xX6xXexX4xX1xX6xX18xX50xX56xX3xX10exX18xXexX6xX18xX50xX18xX3xXexXb1xXefxX3fxX4xX3xX56xX1xXdxX3xX14xXdxX4fxX18xX1xX3xX4xX1xXdxX3bxX18xX3xXexX1xXcexX18xX14xX3xXb6xX2xXe0xX2xXe2xX3xXexXb1xX50xX18xX14xX3xX7xX10xXexX3xX24xX283xX15xX3xX24xXa2xX15xX3xXexXdxX88xX18xX115xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX235xX50xX6cxX16xXaxX12xX3fcxX6xX18xX14xX3xX7xX10xXexX3xXb6xX41xX3xXexX6xX16xX3xX31xXf8xXexX3xX26bxXdxX26dxXexX3xX13xX6xX8bxX3xXexXdxX3bxXbxX3xXexXdbxX4xX3xXexX1xXdxX3xX24xX283xX15xX3xX31xXefxXf8xXexX3xXexXb1xXb2xXdxX3xX7xX50xX3xX31xX3fxXdxX3xX24xX25bxXdxX3xXexX1xX36fxX3xX18xX14xXefxX503xXdxX3xXcxX1xX25xXdxX3xX1fxX6xX18xX3xX31xX4fxX3xX4x763cxX18xX14xX3xX56xX1xX32xX18xX14xX3xX43fxX15xX25xX3xX56xX1xXc4xX3xX56xX1x963dxX18xX3xX24xX47dxX3xXexX1xXcexX18xX14xX3xXb6xX2xXe0xX2xXebxX115xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX235xX50xX6cxX16xXaxX12xXaaxX25bxXdxX3xXexX1xX36fxX3xX4xX36fxX6xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xXcxX1xX1cxX16xX3xX1fxXdxX18xX1xX3xXexX2axXdxX3xX29xX25xX18xX3xX56xX3bxXexX3xX7x65d6xX3xX5xX4fxX3xX1xX2axXexX3xX14xXdxX25bxX18xX14xX3xX7xX25bxX3xXb6xX3xX18xX14xXefxX503xXdxX3xX69xX4fxX18xX3x74c0xX15xX25bxX4xX3xX43bxXdxX8bxX3xb8a2xX6xX3x6baaxX15xX18xX3xX2f2xX1xX2axX18xX14xX3xX2xXe2xX3xXexX1xX3bxX3xX14xXdxX3fxXdxX2fbxX115xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX235xX50xX6cxX16xXaxX12xXcxXb1xXefxX3fxX4xX3xX4xX15xXb2xX4xX3xX4xX1xX2axX8bxX3xXexXb1xX25xX18xX3xX18xX4fxX16xX41xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX18xX3xXcxX1xX1cxX16xX3xX1fxXdxX18xX1xX3xXexb154xX18xX14xX3xX14xX3c8xXbxX3xX43bxXdxX8bxX3xX6c7xX6xX3xX6caxX15xX18xX3xX8bxXb2xXexX3xX5xXa2xX18xX3xXexX2axXdxX3xXexXabxX3xX56xX3bxXexX3xX14xXdxX9exXdxX3xXa1xX1xXdxX18xX6xX3x866axX6xX7xXexX10xXb1xX7xX3xXb6xXb7xXb6xXe2xX3xX31xX4fxX3xX24xX47dxX3xXexX1xX15xX6xX3xXb7xXe0xXb6xX3xX2f2xX2xX18exXe0xXb6xX2xX41xX3xX2xXb7xXe0xXb6xX2xX2fbxX115xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX235xX50xX6cxX16xXaxX12xXaax66fcxX16xX3xX7xX6a0xX3xX5xX4fxX3xX6cxX35xXbxX3xX24xX47dxX3xXcxX1xX1cxX16xX3xX1fxXdxX18xX1xX3xaaf7xXexXb1xX9exX3xX18xXf8xb875xX3xXexXb1xXefxX3fxX4xX3xX43bxXdxX8bxX3xX6c7xX6xX3xX6caxX15xX18xX41xX3xX43fxX15xX6xX3xX24xXc4xX3xX4xX9exXdxX3xXexX1xXdxX26dxX18xX3xXexX1xXabxX3xX1xX2axX18xX14xX3xX4xX36fxX6xX3xX8bxX8cxX18xX1xX3xXexXb1xX50xX18xX14xX3xX4xX15xXb2xX4xX3xXexX8cxX8bxX3xX56xXdxX3bxX8bxX3xX31x5fe0xX3xXexX1xX6xX8bxX3xX6cxX2exX3x8e9bxX5xX16xX8bxXbxXdxX4xX3xa32dxX6xXb1xXdxX7xX3xXb6xXb7xXb6xXb9xX115xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fcxX50xX15xXb1xX4xX10xXaxX12xX13xX14xX15xb110xX18xX3xXcxXcx36c6xX26bxX13xX0xX5axXbxX12

Nguồn TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Cơ hội có điểm cho các cầu thủ Việt Nam

Cơ hội có điểm cho các cầu thủ Việt Nam
2024-04-17 08:34:00

22 giờ 30 phút tối nay 17/4, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Kuwait trong khuôn khổ bảng D vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Tại đấu trường này, U23 Việt Nam...

Việt Nam quyết tâm vượt qua thử thách

Việt Nam quyết tâm vượt qua thử thách
2024-02-28 07:22:00

Tại vòng chung kết Giải bóng đá nữ U20 châu Á năm 2024 sắp tới, đội tuyển nữ U20 Việt Nam sẽ lần lượt gặp các đối thủ mạnh hàng đầu châu lục: Nhật Bản, Triều Tiên và Trung...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long