Cập nhật:  GMT+7
5c77x8f03x5ce9xc843x8458xaabdx8953x8737x65e1xX7xcfdcx5d71xd8f9x842exac9bxa705xX5xb4bfxXax8ddexb9c8xX1x8cb9xXexX3x8dfex7a3fx81e7xX3xX7x8227xX3xX1ax6993xX3xX5x739cxX4xX3xd696xX1xb1a5xX1axa6caxX3x7d75x763axX3x64c2xXdxa0d3x7c31xX7xX3xX4xbe62xX31xX36xX1axX6xX3xX19xX1axX1xX3xX1x80b7x9978xX1axX2axX3xXcxX1xb0b2xX3xX2fxX15xX1axX3xX1xa64axXdxX3x8851xcb8fxX52xX53xX0x843exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX36xc263x5c90xXaxX12xX0xXdx773cxX2axX3xX7xX31xX4xX9xXaxX57xX57xX4xc6a1x7ab2xX6xX36xXbxX1xX32xXexX1xX36xX79xX2fxX1axX57xX68xX10xX7xX26xXexX36xXbxX57xX1axX10xb89bxX7xX57xX52xX53xX53xb9e9xX57xa607x7f63xX68xX52xX2xd37exX99xdcaexX53xX53xXexX2x9fcfxX9axX2xX52xX97xX5xX2xX79xc770xXbxX2axXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa5b2xX10xX6xX68xXaxX12xd12dxX1xa255xX1axX1xX3xXbxX1x9abbxX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX36xX3xX7axXdxX48xXexX3xX7xX1dxX3xX5xXdx5f01xX1axX3xX1x698bxX3xX4xX1xaa3dxXexX3xX4xX1xX1dxX3xX2fxb05exXdxX3xX4x91c1xX4xX3xXexb493xX3xX4xX1x9794xX4xX3xX1x9bbcxX32xX3xbf44xX32xX6xX1axX3xX1axX1xb336xX6exX3xX2cxX19xX6exX3xX7axX19xX36xX3xX68xb62axX4xX1xX3xX7axXeexX1axX1xX3xX2fxXdxXeaxX6exX3xX2cxX41xc0b3xX1axX2axX3xX1xX28xX3xX1xa3f6xXbxX3xX4xX138xXbxX3xX68xX36xX3xX4xX1xXd1xX1axX2axX3xX6exXfaxXdxX3xX4xXd1xX6xX3xX2fxXdxX31xX32xX7xX3xX4xX36xX31xX36xX1axX6xX3xX2axac65xX69xX3xX31xX6xX3xX26xX1xX28xX1axX2axX3xX19xX1axX1xX3xX1xX41xXfaxX1axX2axX3xX2cxX48xX1axX3xXcxX1xX48xX3xX2fxX15xX1axX3xX1xX4fxXdxX3xX6exbb93xX6xX3xXc3x8d04xX3xX52xX53xX52xX53xX79xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX36xX68xX69xXaxX12xXcxX1xXd1xX3xXexX41xXfaxX1axX2axX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3x7c25xX1xXdxX1axbdb0xX36xX3xa123xX7axX10xX3xX1axX2ax66b1xX69xX3xX9exX57xX52xX3xX4xX1xX36xX3xX7axXdxX48xXexcc18xX3xX4xX1xXcbxX1axX1xX3xXbxX1xXd1xX3xX1axX41xXfaxX4xX3xX1axX1c5xX69xX3xX7xX1dxX3xX5xXdxXeaxX1axX3xX1xXeexX3xX4xX1xXf2xXexX3xX4xX1xX1dxX3xX2fxXfaxXdxX3xX4xXfexX4xX3xXexX102xX3xX4xX1xX106xX4xX3xX1xX10axX32xX3xX10dxX32xX6xX1axX3xX1axX1xX114xX6exX3xX2cxX19xX6exX3xX7axX19xX36xX3xX68xX120xX4xX1xX3xX7axXeexX1axX1xX3xX2fxXdxXeaxX6exX3xX2cxX41xX130xX1axX2axX3xX1xX28xX3xX1xX138xXbxX3xX4xX138xXbxX3xX68xX36xX3xX4xX1xXd1xX1axX2axX3xX6exXfaxXdxX3xX4xXd1xX6xX3xX2fxXdxX31xX32xX7xX3xX4xX36xX31xX36xX1axX6xX3x882bxX52xX53xX2xX9axc38axX1axXc9xX36xX2fxb68fxX3xX2axX15exX69xX3xX31xX6xX3xX26xX1xX28xX1axX2axX3xX19xX1axX1xX3xX1xX41xXfaxX1axX2axX3xX2cxX48xX1axX3xXcxX1xX48xX3xX2fxX15xX1axX3xX1xX4fxXdxX3xX6exX185xX6xX3xXc3xX189xX3xX52xX53xX52xX53xX79xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX36xX68xX69xXaxX12xX18xX4fxX3xXexX31xX41xX42xX1axX2axX3xXbxX1x6afcxX3xXexX31xXfexX4xX1xX3xX4xX28xX1axX2axX3xXexXfexX4xX3xXexX102xX3xX4xX1xX106xX4xX3xXcxX1xX48xX3xX2fxX15xX1axX3xX1xX4fxXdxX3xX1b8xX10xXdxX26xX36xX3xXc3xX6xX7xX1xXdxX6exX36xXexX36xX3xXexX32xX69xXeaxX1axX3xX7axa538xX1d4xX3xX4xXfexX4xX3xX1axX1xX1c5xX3xXexX102xX3xX4xX1xX106xX4xX3xX26xX1xX28xX1axX2axX3xX4xbb16xX3xa516xX3xX2cxX120xX1axX1xX3xX1xXd1xX69xX3xXcxX1xX48xX3xX2fxX15xX1axX3xX1xX4fxXdxX1d4xX3xX2fxX2fdxX1axX3xX7xX1dxX3xX7ax9337xXexX3xX2cxbfe0xX32xX3xXexcc1exX3xX52xX99xX57xXa0xX79xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX36xX68xX69xXaxX12xdfe1xX1xXfexXexX3xX7axXdxX2dxX32xX3xXexX31xX41xXfaxX4xX3xX6exX4fxXexX3xXd1xX69xX3xX7axX6xX1axX3xX4xXd1xX6xX3x83cdxX32xX2fdxX4xX3xX1xX4fxXdxX1d4xX3xX28xX1axX2axX3xX1bfxX7axX10xX3xX1axXeaxX32xX3xX31xd0f2xa786xX3xb3ccxXc9xX1xbcfdxX1axX2axX3xXexX28xXdxX3xX7xX1dxX3xX5xXdxXeaxX1axX3xX1xXeexX3xX4xX1xXf2xXexX3xX4xX1xX1dxX3xX2fxXfaxXdxX3xXexX138xXexX3xX4xX19xX3xX4xXfexX4xX3xXexX102xX3xX4xX1xX106xX4xX1d4xX3xXexX31xX36xX1axX2axX3xX2cxX317xX3xX4xX317xX3xc037xX69xX3xX7axX6xX1axX3xXcxX1xX48xX3xX2fxX15xX1axX3xX1xX4fxXdxX3xX2fxX1c5xX3xXcxX102xX3xX4xX1xX106xX4xX3xad0axX3xXexX48xX3xXcxX1xX48xX3xX2axXdxXfaxXdxX1d4xX3xX1axX1xX114xX6exX3xXexX31xXdxX2dxX1axX3xX26xX1xX6xXdxX3xX4xXfexX4xX3xX7axX41xXfaxX4xX3xX2cxXdxX3xXbxX1xX185xX3xX1xb2e0xXbxX3xX2fxX1c5xX3xX2cxX19xX6exX3xX7axX19xX36xX3xX68xX120xX4xX1xX3xX7axXeexX1axX1xX3xX68xX36xX3xX4xX1xXd1xX1axX2axX3xX6exXfaxXdxX3xX4xXd1xX6xX3xX2fxXdxX31xX32xX7xX3xX4xX36xX31xX36xX1axX6xX3xX2axX15exX69xX3xX31xX6xX3xX26xX1xX28xX1axX2axX3xX19xX1axX1xX3xX1xX41xX42xX1axX2axX3xX2cxX48xX1axX3xX26x6ea9xX3xXexX1xX48xX3xX2fxX15xX1axX3xX1xX4fxXdxd991xX79xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX36xX68xX69xXaxX12xXcxXcbxX1axX1xX3xX2cxX48xX1axX3xX1axX2axX1c5xX69xX3xX9exX57xX52xX1d4xX3xXexX102xX1axX2axX3xX7xX2fdxX3xX1axX2axX41xX130xXdxX3xX4xX1xX48xXexX3xX68xX36xX3xX68xX120xX4xX1xX3xX7axXeexX1axX1xX3xX2fxXdxXeaxX6exX3xX2cxX41xX130xX1axX2axX3xX1xX28xX3xX1xX138xXbxX3xX4xX138xXbxX3xX68xX36xX3xX2fxXdxX31xX32xX7xX3xX4xX36xX31xX36xX1axX6xX3xX42xX3xXcxX31xX32xX1axX2axX3xX37cxX32xX2fdxX4xX3xX2cx67b8xX3xXex5eedxX1axX2axX3xX5xXeaxX1axX3xX9exXa5xX2xX3xX1axX2axX41xX130xXdxX3xX2fxX1c5xX3xX1axX2axX1c5xX69xX3xX4xX1c5xX1axX2axX3xX1axX1xXdx68c3xX32xX3xX1axX41xXfaxX4xX3xX4xX28xX1axX2axX3xX7axX2fdxX3xXbxX1xXfexXexX3xX1xXdxXeexX1axX3xX4xXfexX4xX3xX4xX6xX3xX6exX339xX4xX3xX7axXeexX1axX1xX3xX1axX1c5xX69xX79xX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX2cxX504xX3xca6exXfexX4xX3xX1axX1xX15xX1axX3xX4xX317xX3xX52xX53xX3xX4xX6xX3xX1axX1xXdx905cxX6exX3xX2fxXdxX31xX32xX7xX3xX4xX36xX31xX36xX1axX6xX1d4xX3xX2xXa0xX3xXexX31xX36xX1axX2axX3xX7xX2fdxX3xX2cxX317xX3xX5xX1c5xX3xX1axX1xX10axX1axX2axX3xX1axX2axX41xX130xXdxX3xXexX341xX1axX2axX3xX2cxX48xX1axX3xXcxX31xX32xX1axX2axX3xX37cxX32xX2fdxX4xX3xX1xX36xXf2xX4xX3xX5xX1c5xX3xX1axX2axX41xX130xXdxX3xXcxX31xX32xX1axX2axX3xX37cxX32xX2fdxX4xX79xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bfxX32xXexX1xX36xX31xXaxX12xXcxX1xX10xX36xX3xXcxXcxb520xd5ddxX13xX0xX57xXbxX12

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi

U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi
2024-04-19 10:02:00

Cú đúp của Vĩ Hào và pha lập công của Văn Tùng đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 3-1 ở trận ra quân tại bảng D, Vòng chung kết U23 châu Á 2024.

Hội khoẻ Phù Đổng thành phố Việt Trì 2020

Hội khoẻ Phù Đổng thành phố Việt Trì 2020
2020-01-13 11:43:24

PTĐT - Sáng 13/1, tại Nhà thi đấu và luyện tập thể thao tỉnh, thành phố Việt Trì đã tổ chức khai mạc Hội khoẻ Phù Đổng thành phố năm 2020. Tới dự có đồng chí Nguyễn Huy Hoàng -...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long