Cập nhật: 03/10/2013 08:48 GMT+7
edc8x1007cx183e1x15339x14769x11ddbx175a3xfb13xfa7fxX7x15ea0x1549dx12662x10094x10860x144afxX5x11957xXax18595x1368dx165c6xX3x143a4xXdx162d7xX3x17609x16feaxX3xXex11a29x172eexXdxX3x176baxX1ex124d6xXdxX3xX4x12365xX22xX3xXexffdcx10ecdxX3xXexX1x11218xX22xX0x14067xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx161aexX10xX6x12d35xXaxX12x17ae6xXcx17a26x13deaxX3xX43xf26exX22xX3xX2xX1bxX3xX22x14d4cxX2dxX3x111f1x11f13xXdxX3xX22xX16x115a2xf973xXdxX3xX2dxX14xX3xX16xXdxX18xX3xX5xX6x108e9xX3xX5x1516bxXexX3x16a79x12806xX22xX3x1199cx10577xX6xX3xX4xX28xX22xX3xX72x11d8exX3xXexX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX22xX3xX2dx1840dxXdxX3xX5xX31xX22xX3xX5xX73xX22xX3xX4xX4fxX22xX3xX5x1731cxXdxX3xX76x11ed0xXbxX3xXbxX1x17aaaxX3xX76xX5axX3xX76xX9bxX4x13de9xX3xX72x1203cxX3xX76xXdxX3xX5xX6xX22xX16xX3xXexX1xX6xX22xX16xX3x15b50xX1xX6fxXbxX3xX22xX4fxXdx1336bxX3x11964xf00bxX3xX5xX18xX3xXexfdc0xX22xX1xX3xX4x12cd5xX22xX1xX3xX76xXa4xX22xX16xX3xXexX1xX5fxX4fxX22xX16xX3xX4x16bfaxX6xX3xX4x11cb6xX3x15031xX16xX24xX3xXcxX1xX7fxX3xXcxX1x1016exX22xX1xX3x16befxX1axX1bxX3xXexX1exX1fxXdx14f0cxX3x169e3xX3xXbfxX1xX1exX3xX1axXacxX3x13c29x1414dxX3xX43xXdx12e0fxX22xX3x11e9dxX1exX6xX22xXacxX3xX1xX1exX6cx13af1xX22xX3xXcxX6xX2dxX3xXecxX24xX22xX16xXc7xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx154ccxX28xX46xX6cxXaxX12xXcxX59xX28xX22xX16xX3xX4xX56xX22xX3xX22xX1xX18xX3xX76xX4fxX22xX3xX7xX4fxXacxX3xXbfxX1xX24xX22xX16xX3xX4xXcaxX3xX76xX5axX3xX76xX9bxX4xX3xX16xXd0xX3xX76xXa4xX22xX16xX3xX16xXdxXa4xXacxX3xX4xXeaxX3xXcxX1xXf6xX22xX1xX3xXbfxX1xX1exX24xX22xX3xX2dx142efxXexX3xXbfxX1xX6fxX4xX3xXbfxX1xX1fxX3xX76xX6xX22xX16xX3xX4xX1xX56xX2dxX3xX7xXcaxX4xX3xX4xX28xX22xX3xXexX59xX6xXdxX3xX5xX18xX3xX139x16565xXdxX3xX43xX5axX22xX16xX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xXfaxf516xX1bxX3xXexX1exX1fxXdxX102xX3xX72xX7fxX3xXexX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX22xXc7xX3x101b8xXeaxX3xXcxX1xXf6xX22xX1xX3xX72xX1exX5axX22xX3xX59xX31xX1exX3xX22xXcaxXdxX3x1377exX43xX24xX2dxX3xX22xX6xX6cxX3xX22xXcaxX3xX72xX7fxX3xX76xX6xX1exX3xX72xXeaxX22xX16xX3xX22xX73xX22xX3xX22x148fcxX2dxX3xX104xX3xX22xX1xX18xXacxX3xX4xX1xX77xX3xX72xXd0xX22xX1xX3xXexX1xX5fxX60xX22xX16xX3xX22xXcaxX3xX76xXdxX3xX5xX6xX22xX16xX3xXexX1xX6xX22xX16xX3xXbfxX1xX6fxXbxX3xX22xX4fxXdxXacxX3xX1b8xX1bxX3xXexX1exX1fxXdxX3xX76xX31xX1exX3xX59xX5axXdxX3xX2dxX18xX3xX22xX1xX5fxX3xX76xX77xX6xX3xXexX59x11efbxXacxX3xX72xX201xX22xX16xX3xXexX1exX1fxXdxX3xX22xX16xX5fxX60xXdxX3xXexX6xX3x12016x17b82xX3xX4xX28xX22xX3xX76xX112xX3xX1xX1exX112xX3xX76xX201xX22xX16xX3xX22xX18xX6cxX3xXexX24xXdxX3xX269x1744fxX22xX3xXbxX1xXd5xXdxX3xX4xX1xX56xX2dxX3xX22xX28xX2dxX3xX22xXcax14b65xXc7xX3x18b0bxX22xX1xX3xXcxX1xX6xX22xX1xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX59xX6xX3xX4x1575bxX22xX16xX3xX22xX1xX5fxX3xX22xX1x11ef7xX22xX16xX3xX22xX16xX5fxX60xXdxX3xX72xXd0xX22xX1xX3xXexX1xX5fxX60xX22xX16xX3xXbfxX1xXa4xX4xXacxX3xX76x177dfxX22xX3xX22xX56xX2dxX3x14d4ex11ab5xX3xXexX1exX1fxXdxX3xX6xX22xX1xX3xX2dxX6fxX4xX3xX4xX1xX77xX22xX16xX3xX72xX11exX22xX1xX3xXexX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX22xXacxX3xX46xX28xX3xX1xX28xX18xX22xX3xX4xXd5xX22xX1xX3xX16xXdxX6xX3xX76xXd0xX22xX1xX3xX22xX16xX1x10b27xX28xX3xXbfxX1xX24xX22xX16xX3xX76xX5fxX26axX4xX3xX4xX1xX9bxX6cxX3xX4xX1xX2b8xX6xX3xXbfxX7fxXbxX3xXexX1xX60xXdxX3xX269xX18xX3xX1ex14a89xX22xX16xX3xXexX1xX1exX33fxX4xX3xXexX1xX6xX22xX16xX3xX76xXdxX112xX1exX3xXexX59xX7fxX3xXexX1xX5fxX60xX22xX16xX3xX10dxX1exX6cxX73xX22xX3xX22xX73xX22xX3xX6xX22xX1xX3xX2dxX6xX22xX16xX3xX72xX11exX22xX1xX3xXex17676xX3xX76xXcaxX3xX76xX2d5xX22xX3xX22xX6xX6cxXc7xX0xX34xXbxX12xXecxX56xX2dxX3x132bbxX1bxX2xX38dxX3xX76xX5fxX26axX4xX3xX7x11b02xX3xX16xXdx140c9xXbxX3xX76x14635xX3xX4xXe6xX6xX3xX4xXa4xX4xX3xX72xX6xX22xXacxX3xX22xX16xX18xX22xX1xXacxX3xX76xX28xX18xX22xX3xXexX1x103b7xX3xX269xX18xX3xX43x10d2cxXdxX3xX1cexX1xX2b8xX3xXexX1xX9fxXbxX3xX76xXafxX3xX10dxX10exX3xX43xXdxX112xX22xX3xX115xX1exX6xX22xXacxX3xX16xXdxX6xX3xX76xXd0xX22xX1xX3xX4xXeaxX3xXcxX1xXf6xX22xX1xX3xX76xX10exX3xX76xX5fxX26axX4xX3xX1xX8bxX3xXexX59xX26axX3xX10dxX2cxX6cxX3xX46xX398xX22xX16xX3xX2dxX3c3xXexX3xX4xX56xX22xX3xX22xX1xX18xX3xX22xX1xXafxXc7xX3xXcxX1exX6cxX3xX22xX1xXdxX73xX22xXacxX3xX4xX1exX3c3xX4xX3xX7xX33fxX22xX16xX3xX4xXe6xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX2dxX14xX3xX4xX28xX22xX3xX4xXeaxX3xXcxX1xXf6xX22xX1xX3xX4x1824axX22xX3xX59x16984xXexX3xX22xX1xXdxX112xX1exX3xXbfxX1xXcaxX3xXbfxX1xX56xX22xXacxX3xXexX1xXdxX2d5xX1exX3xXexX1xX33fxX22xXc7xX3xX13xX28xX22xX16xX3xX7xX398xX3xX16xXdxX39cxXbxX3xX76xX3a0xX3xXexX378xX3xX4xXa4xX4xX3xX22xX1xX18xX3xX1xXd5xX28xX3xXexX2cxX2dxX3xX76xX3bdxX3xX16xXdxX39cxXbxX3xX1xX6xXdxX3xX2dxX14xX3xX4xX28xX22xX3xX4xXeaxX3xX4xXcaxX3xX4xX1exX3c3xX4xX3xX7xX33fxX22xX16xX3xX1fxX22xX3xX76xX7fxX22xX1xX3xX1xX4fxX22xXacxX3xX22xX1xX44dxXexX3xX5xX18xX3xX5xX39cxX4xX3xX4xXeaxX3xXcxX1xXf6xX22xX1xX3xX76xX10exX3xXexX1exX1fxXdxX3xX16xXdxX18xX3xX10dxX2d5xX3xX72xXcaxX22xX16xXc7xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xX28xX46xX6cxXaxX12xX13x1415bxXdxX3xX7xX398xX3xX16xXdxX39cxXbxX3xX76xX3a0xX3xX10dxXdxX22xX3xX16x10ee0xXdxX3xX269xX112xX3xX76xX7fxX6xX3xX4xX1x181d1xfb73xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xX28xX46xX6cxXaxX12xXfaxX2xX102xX3xX43xX3c3xXdxX3xX1cexXcxXc9xX3xX10dxX10exX3xX43xXdxX112xX22xX3xX115xX1exX6xX22xXacxX3xX1xX1exX6cxX11exX22xX3xXcxX6xX2dxX3xXecxX24xX22xX16xXacxX3xXexX51dxX22xX1xX3xX49xX1xX39cxX3xXcxX1xX4fexX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xX28xX46xX6cxXaxX12xXfaxX38dxX102xX3xX43xX3c3xXdxX3xX1cexX1xX2b8xX3xXexX1xX9fxXbxX3xX76xXafxX3xX1xX1exX6cxX11exX22xX3xXcxX6xX2dxX3xXecxX24xX22xX16xX0xX34xXbxX12xXc9xX7fxX6xX3xX4xX1xX51dxX51exX3xXcxX1xX7fxX3xXexX59xX44dxX22xX3xX43xX5fxX22xX16xX3xX43xXcaxX6xXacxX3xX1xX1exX6cxX11exX22xX3xXcxX6xX2dxX3xXecxX24xX22xX16xXacxX3xXexX51dxX22xX1xX3xX49xX1xX39cxX3xXcxX1xX4fexX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xX28xX46xX6cxXaxX12xXc9xXdxX11exX22xX3xXexX1xX28xX9bxXdxX51exX3xX1bxX38dxX2xX1bx119d6xXc7xX1axX2ddx10359xXc7xX2ddxX1axX1b8xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xX28xX46xX6cxXaxX12xXfaxX602xX102xX3xX43xX3c3xXdxX3xX1cexX1xX2b8xX3xXexX1xX9fxXbxX3xX76xXafxX3xXexX51dxX22xX1xX3xX49xX1xX39cxX3xXcxX1xX4fexX0xX34xXbxX12xXc9xX7fxX6xX3xX4xX1xX51dxX51exX3x12073xX33fxX3xX22xX1xX18xX3xX606xX2dcxX38dxX3xX4cxX3xXc9xX9bxXdxX3xX5xX3c3xX3xX43xX1a9xX22xX16xX3x1721bxX5fxX4fxX22xX16xX3xX4cxX3xXcxXbxX3xX666xXdxX11exXexX3xXcxX59xXd0xX3xX4cxX3xXexX51dxX22xX1xX3xX49xX1xX39cxX3xXcxX1xX4fexX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xX28xX46xX6cxXaxX12xX64dxX33fxX3xXc9xXcxX51exX3xX1bxX38dxX2xX1bxX602xXc7xX606xX2xX1bxXc7xX1b8xX1axX606xX0xX34xXbxX12xf1b7xX2dxX6xXdxX5xX51exXbxX1xX1exXexX1xX28xX59xX10xX46xX4xX59xX28xX7xX7x16aafxX16xX2dxX6xXdxX5xXc7xX4xX28xX2dxX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX139xX28xX46xX6cxXaxX12xXcxX18xXdxX3xXbfxX1xX28xXd5xX22xX51exX3xX602xX2ddxX2xX602xXc7xX38dxXc7xX2xX1bxX2dcx157bdxX606xX38dxX2ddxX3xfa1cxX1xX28xX3xX72xX9bxX4xX3xXecxX1xX18xX3xX22xX5fx104edxX4xX3xXexX51dxX22xX1xX3xX49xX1xX39cxX3xXcxX1xX4fexXc7xX0xX34xXbxX12


Các tin đã đưa

Nhịp cầu nhân ái

Nhịp cầu nhân ái
2014-09-18 07:53:00

PTO- Với nhiệm vụ trọng tâm là vận động cứu trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh éo le, người già cô đơn, người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam...

3 chị em mồ côi cần được giúp đỡ

3 chị em mồ côi cần được giúp đỡ
2014-08-16 10:13:00

PTO- Đến giờ, ba chị em Nguyễn Thị Thanh Thúy (14 tuổi), Nguyễn Thị Thùy (13 tuổi) và Nguyễn Thị Thủy (11 tuổi) dường như vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất cả cha lẫn mẹ.

Hãy giúp đỡ gia đình anh Thảo

Hãy giúp đỡ gia đình anh Thảo
2013-09-12 08:33:00

PTO- Anh Trần Văn Thảo (sinh năm 1968) khu 6, xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê bị tai nạn năm 2002 làm chấn thương sọ não gây tâm thần, vợ anh bỏ đi để lại 3 đứa con đang độ tuổi...

Mong ước của cụ Lành

Mong ước của cụ Lành
2013-08-29 11:27:00

PTo- Nhắc đến gia đình cụ Nguyễn Thị Lành (76 tuổi), nhiều người dân ở xóm Đá Bạc, xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ đều bày tỏ sự cảm thông.

Xót xa hoàn cảnh cháu bé bị suy thận độ 3

Xót xa hoàn cảnh cháu bé bị suy thận độ 3
2013-06-29 12:05:00

PTO- Nhìn đôi mắt trong veo, nụ cười luôn thường trực và khuôn mặt hồn nhiên, lém lỉnh chẳng ai nghĩ, cháu Vũ Văn Đông, 8 tuổi, ở khu 3, xã Sông Lô, thành phố Việt Trì...

Người phụ nữ nghèo nuôi hai con bị máu trắng

Người phụ nữ nghèo nuôi hai con bị máu trắng
2013-06-06 14:41:00

PTO- Chồng qua đời đầu năm 2013 trong khi hai con bị bệnh máu trắng, những khó khăn chồng chất khiến chị Dương Thị Yên ở khu 1A, xã Phú Nham, huyện Phù Ninh tưởng như không...

Rớt nước mắt cảnh cụ ông sống cô độc

Rớt nước mắt cảnh cụ ông sống cô độc
2013-05-09 09:52:00

PTO- Cụ Vũ Đức Hoét (74 tuổi) ở tổ 1, khu Phong Châu, phường Bạch Hạc, TP Việt Trì với đôi mắt bị lòa, ở tuổi “gần đất xa trời” trong cảnh không nhà, không có người thân...

Hai cháu mồ côi cần sự giúp đỡ

Hai cháu mồ côi cần sự giúp đỡ
2013-04-26 09:07:00

PTO- Hai cháu Nguyễn Quốc Cường (sinh năm 2007) và Nguyễn Thị Thịnh (sinh năm 2011) ở khu 7, xã Bảo Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ có hoàn cảnh rất đáng thương.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long