Cập nhật:  GMT+7
ỤàVỬ[ẵ@hhỚỰễIạiẵ ỰỦẤạhh@ấỬ[àẫấỬIà#ạỬẴ@ấỬẵ=ỬiàăỬigkếấáỬỏí(iỬẳà>íỬỏ Ửàõ}gạ]Ụ/àVỦỤễỬ[ẵ@hhỚỰễÀ @]ỰỦẤạhh@ấỬ">õỬâ$ấàỬiạ4íỬiàỉỬỏ Ửàõ}gạ]Ử[dấáỬấáà7Ử -Ễầọ gỬià@õỬòãỬỏ Ử[à$õỬàầ=ấỬiầ=ấỬ}:ấáỬ"ạ7ấỬi$ạỬiàăỬigkếấáỬựdấáỬẤ@âỬơTỤ/ễỦỤễỬ[ẵ@hhỚỰễưầ]õỰỦỤạâáỬ@ẵiỚỰỰỬhg[ỚỰàiiễhQ//]@ấigạ[]ấT[ầâ/iàíâ}_ọ/ỲYỮ/WỮVỶ/Ỳ/WỲ/àiiễhWaWahX-@ễ-ấầgià @hi-V@â@zầấ@ọh[ầâWaễhà- ỏ-aiấạẳẳ ạ-XỸXỴ}}YWaạâ@á hWaỲWaỸWaỶWaÝWaVYYXÝỶỸỲ-W- ấá-á}Wa}@ấáẳầẳ-gầ@]h-VÝXỮỮỮWỲÝWỶVÝVVỮỸXVXỮÝỴTặễáỰỬ/ỦỤễỦẤà=Ửh%ấỬỏí(iỬdỬidỬẤàâỬià@õỬià5Ửỏ Ử[à$õỬ"ạ7ấỬệỬấáầ=ạỬẤàíỬỏ ỬẤầi ỬimỬẤàõỬòạ7[ỬhoỬ]ỉấáỬ[#[Ử]ẩấáỬỏ ỬdỬidỬ[à$õỬàầ=ấỬiầ=ấỬ}:ấáỬ"ạ7ấỬ}:ấáỬ[#[Ửiạ4íỬ[àí>ấỬẳàảỬià%ạỬấáàạ4âỬấá;iSỬẤạhh@ấỬ"@ấáỬiãâỬ[#[àỬấ?âỬ}?iỬấàíỬ[)íỬi$ạỬ[#[ỬiàăỬigkếấáỬ[àk@Ửh.ấỬh=ấáỬòêạỬhnỬià@õỬ"ẹạỬ"ậTỤ/ễỦỤễỬ[ẵ@hhỚỰễưầ]õỰỦẴạ4ấỬâạấàỬẵêấỬấà(iỬigầấáỬấá=ấàỬ[dấáỬấáàạ7ễỬdỬidỬẤạhh@ấ-G ấ@íẵi-Âạihí}ạhàạỬ";iỬâỉ[Ửiạ4íỬ}#ấỬ"kề[ỬVYỬigạ7íỬỏ Ửò=ầỬấ&âỬWỮWWSỬòêạỬỏ Ử"ạ7ấỬò=Ửỏ Ửàõ}gạ]Ử[àạ5âỬẳàầ%ấáỬXỮỢỬ]ầ@ấàỬhđTỬư@Ửà*ấáỬấ=õỬh3Ử[àạ@Ửh2Ử[#[Ửấ6ấỬi%ấáỬ[dấáỬấáà7Ử"8Ử[éấáỬàkệấáỬhl[Ửâ$ấàTỬÂạihí}ạhàạỬh3Ử[íấáỬ[(ễỬ[dấáỬấáà7Ửễẵíá-ạấỬàõ}gạ]ỬimỬâ{íỬỏ Ửià8Ửià@ầỬẦíiẵ@ấ] gỬ[ĩ@ỬâãấàỬ[àầỬG ấ@íẵiSỬ]nỬ"ăấàỬh3Ửg@Ửâ?iỬâéiỬâ{íỬỏ Ửễẵíá-ạấỬàõ}gạ]Ửi$ạỬ[à!íỬuíỬò=ầỬấ&âỬWỮWVỬàầ;[ỬWỮWWTỬIgầấáỬẳàạỬ"ậSỬG ấ@íẵiỬZầ Ửò{ấỬẵ=Ửâ{íỬỏ Ử"ạ7ấỬ}#ấỬ[à$õỬấà(iỬ[à!íỬuíỬòêạỬ]ầ@ấàỬhđỬi&ấáỬYYỢỬigầấáỬấ&âỬWỮVỴTỤ/ễỦỤễỬ[ẵ@hhỚỰễỗíiàầgỰỦIà ầỬ]@ấigạỤ/ễỦ

Theo dantri

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

BMW ngừng bán một số dòng xe tại Việt Nam

BMW ngừng bán một số dòng xe tại Việt Nam
2018-06-12 08:21:45

Nhà phân phối chính thức thương hiệu BMW tại Việt Nam đã chính thức công bố giá bán xe trong tháng 6; đáng chú ý là việc một số dòng xe đã không còn trong danh mục sản phẩm,...

Hơn nửa triệu xe Kia dính lỗi nguy hiểm chết người

Hơn nửa triệu xe Kia dính lỗi nguy hiểm chết người
2018-06-11 07:31:15

Nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc đang mở đợt triệu hồi hơn nửa triệu xe do trục trặc hệ thống điện khiến túi khí và bộ căng dây bảo hiểm trên nhiều mẫu xe không hoạt động. Đây được...

Đức yêu cầu triệu hồi 60.000 xe Audi

Đức yêu cầu triệu hồi 60.000 xe Audi
2018-06-07 08:53:05

Cơ quan quản lý phương tiện giao thông liên bang Đức - KBA đã yêu cầu hãng Audi triệu hồi khoảng 60.000 xe do sử dụng phần mềm gian lận khí thải bất hợp pháp.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long