Cập nhật:  GMT+7
312cx7c78x53e2x916exbc9bx49f1x3681x8bf1xb8f5xX7x420ex3f23x86b3x4accxb607x7be3xX5xbe6exXax6595xa062xb67dxbdc9xa37dxX3xXex4497xX3xX4xX1x84b5xX3xa537xX1x36dcxX3xbddbxX6x8fcbxX0xaac4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbf77xX10xX6x6b92xXaxX12x8793xX3xXexX1x979fxX15xX16xX3xX7x754dxX15xX3xX5x9f4dx5e37xX15xX16xX3xX4xX1xX1dxX3x5448xX21xXbxX3xXexX49x6870xXdxX3x9ce3xc133xXexX3xX2x8c9bx88bdx37bdx3d16xX63xX3xXex5d72xX15xX0xXbxX12xX0xXdx5ecexX16xX3xX6xX5xXdxX16xX15xX9xXaxX5xX10x31caxXexXaxX3xX7x90a8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX25xX27xX27xX52xX6x7f69xXbxX1x49a5xXexX1xX8cxX61x6a37xX15xX27xX8cxX5xX39xX39xX6xXexX6xX27x886axX10xX52xX7xXdxXexX10xX27xa6f8xXdxX15xX1x544axXexX10xX27xX2xX63xX63xX13x4937xb5e6x6417xX3cxX60x3326x81f7xX27xaad3xX63xX2xX2xX27x4ed5xX27xX2xXbbxXb9xX3cxXb9xXb8xXb4xXb4xX62xXb8xXb8xX27xX2xXbbx6134xX60xX60xXbbx80b0xX62xXb9xXbbxXd4xXd0xX63x435bxX63xX63x6a5fxX8cxX16xX8cxX3xX1fxXcx7f13xX61x9c3cxXbxX16xXaxX12xXabxX3xXb8xX8cxX3xXex394fxX15xX16xX3xX4xX49x4d20xX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX40xX4xX3x4e6cxX8fxX45xX15xX3xX5x6b8dxX3xX94xX49xXf8xX15xX3xX4xX1xX1dxafecxX3xX5bx359dxX8fxX3xXexX49xX3xXexX1xa3dfxX6exX3xX4xX6xX15xX1xX115xX3xX4xX45xXdxX3xXexX5cxX8cxX3xX94xX49xXf8xX15xX3xX4xX1xX1dxX115xX3xX7x64baxX3xX39xb1f6xX15xX16xX3xX6exX40xX19xX3xX1xX40xXdxX3xX4xX1xX1dxX3xX5bxX21xX15xX16xX3xX105xX8fxX19xX3xXexX7fx3c61xX15xX1xX3xXa7x6b28xX3xXexX1xX8fx9511xXexX3xXa7x9d82xXexX3xX1xX4axXbxX3xXexX7fxa186xX15xX16xX115xX3xX4xX1xXf2xX6exX3xX7x9b4cxX4xX3xX4xX1xX1dxX0xXexX6xX52xX5xX10xX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX6exX6xX7fxX16xXdxX15xX25xXbbxXbx9ddbxX3xX6xX8fxXexX8cxXaxX12xX0xXexX7fxX12xX0xXexX39xX12xX0xXdxX6exX16xX3xX7xX7fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX25xX27xX27xX52xX6xX8cxXbxX1xX8fxXexX1xX8cxX61xX94xX15xX27xX8cxX5xX39xX39xX6xXexX6xX27xX9fxX10xX52xX7xXdxXexX10xX27xXa7xXdxX15xX1xXabxXexX10xX27xX2xX63xX63xX13xXb3xXb4xXb5xX3cxX60xXb8xXb9xX27xXbbxX63xX2xX2xX27xXc0xX27xX2xXbbxXb9xX3cxXb9xXb8xXb4xXb4xX62xXb8xXb8xX27xX2xXbbxXd0xX60xX60xXbbxXd4xX3cxX62xX2xX3cxX62xXb9xXdbxX63xXbbxX61xXe7xXbxX16xXaxX12xX0xX27xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb4xX8cxX39xX19xXaxX12xX0xX27xXexX39xX12xX0xX27xXexX7fxX12xX0xXexX7fxX12xX0xXexX39xX12x6973xX1xXf8xX3xXexXf2xX15xX16xX3xX4xX49xXf8xX15xX16xX3xX5bxX118xX8fxX3xXexX49xX3xXexX1xX120xX6exX3xX4xX6xX15xX1xX3xX94x6116xX3xX4xX45xXdxX3xXexX5cxX8cxX3xX94xX49xXf8xX15xX3xX4xX1xX1dxX115xX3xX15xXf2xX15xX16xX3xX7xX8fxX67xXexX3xX4xX1xX1dxX3xX52xX21xXbxX3xXexX49xX58xXdxX3xX4x6b74xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX4xX1xX1dxX3xX1fxX1xX21xX3xX23xX6xX3xX5bxX5cxXexX3xXexX7fx4f7exX15xX3xX2xXd0xX3xXexX67xX15xX27xX1xX6xX3xX94xX25cxX3xXexX7fx57c4xX3xXexX1xX15xX25cxX1xX3xX5bxX58xX15xX3xX94xa58exX3xX4xX17cxX3xX15xXf2xX15xX16xX3xX7xX8fxX67xXexX3xX4xX1xX1dxX3xX52xX21xXbxX3xXexX49xX58xXdxX3xX5bxX5cxXexX3xX4xX6xX8cxX3xX15xX1xX67xXexX3xXexX7fxX8cxX15xX16xX3xXex8481xX15xX1xX61xX0xX27xXbxX12xX0xXbxX12xX0xX27xXexX39xX12xX0xX27xXexX7fxX12xX0xX27xXexX6xX52xX5xX10xX12xX16xXdx5b59xX15xX16xX3xX6exb200xXdxX3xX5bxX45xX6exX3xX52xX45xX8cxX3xX4xX1xX67xXexX3xX5xX49xX4axX15xX16xX3xX15xX2a4xX15xX3xX15xXf2xX15xX16xX3xX7xX8fxX67xXexX3xX4xX1xX1dxX3xX52xX21xXbxX3xXexX49xX58xXdxX3xX4xX288xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX4xX1xX1dxX3xX1fxX1xX21xX3xX23xX6xX3xX15xX16xX25cxX19xX3xX4xX25cxX15xX16xX3xX5bxX49xX4axX4xX3xXa7xX1x8148xX15xX16xX3xX5bxX2c3xX15xX1xX115xX3xXexXf2xX15xX16xX3xXex9696xX3xX2xX63xX3xXexX67xX15xX27xX1xX6xX3x90d7xX15xX1x4163xX15xX16xX3xX15xXf2xX6exX3xXbbxX63xX63xXbbx5435xX3xX5xX2a4xX15xX3xX52xX15axX15xX1xX3xX105xX8fxX120xX15xX3xX1xXdxbcc3xX15xX3xX15xX6xX19xX3xX5xX25cxX3xX2xXd0xX3xXexX67xX15xX27xX1xX6xX3xX94xX317xXdxX3xX15xX1xXdx3bdcxX8fxX3xX94xX49xXf8xX15xX3xX4xX1xX1dxX3xX6ex7672xX8fxX3xX5bxX5cxXexX3xX15xXf2xX15xX16xX3xX7xX8fxX67xXexX3xXexX380xX3xXbbxXb9xXabxXbbxX60xX3xXexX67xX15xX27xX1xX6xX61xX3xXcx53f1xX15xX16xX3xX7xX45xX15xX3xX5xX49xX4axX15xX16xX3xX4xX1xX1dxX3xX52xX21xXbxX3xXexX49xX58xXdxX3xXex58dfxX15xX1xX3xX5bxX168xX15xX3xX1xX168xXexX3xXexX1xX40xX15xX16xX3xX3cxX27xXbbxX63xX63xX3cxX3xX5bxX5cxXexX3xX2xX60xX61xX62xX63xX63xX3xXexX67xX15xX115xX3xXexXdxX2a4xX8fxX3xXexX1xX13fxX3xX1xX58xX15xX3xXb9xX61xXb9xXd0xX63xX3xXexX67xX15xX3xXexX1xX25cxX15xX1xX3xXbxX1xbebbxX6exX115xX3xXexX7fxX8cxX15xX16xX3xX5bxX17cxX3xX199xX8fxX67xXexX3xXa7xX1xX45cxX8fxX3xXexX7fx5ba8xX4xX3xXexXdxX168xXbxX3xX16xX118xX15xX3xXc0xX61xX63xX63xX63xX3xXexX67xX15xX3xX94xX317xXdxX3xXexX3f8xX15xX16xX3xX39xX8cxX6xX15xX1xX3xXexX1xX8fxX3xX5bxX5cxXexX3xXexX7fxX2a4xX15xX3xX2xXd0xXb9xX3xXex733cxX3xX5bxX171xX15xX16xX61xX61xX61xX0xXbxX12xXcxXdxX168xXbxX3xXexX13fxX4xX3xX5bxX45cxX19xX3xX6exX5cxX15xX1xX3xX4xX40xX4xX3xXbxX1xX8cxX15xX16xX3xXexX7fxX25cxX8cxX3xXexX1xXdxX3xX5bxX8fxX6xX115xX3xX1xX8cxX25cxX15xX3xXexX1xX25cxX15xX1xX3xX94xX49xX4axXexX3xX6exa522xX4xX3xX4xX40xX4xX3xX4xX1xX2f3xX3xXexXdxX2a4xX8fxX3xXa7xXdxX15xX1xX3xXexX168xX3xXa7xX15fxX3xXexX1xX8fxX164xXexX3xXexX7fxX8cxX15xX16xX3xX7xX45xX15xX3xX199xX8fxX67xXexX3xX15xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX3adxXbxX115xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX3adxXbxX115xX3xX5bxX118xX8fxX3xXexX49xX3xX199xX120xX19xX3xX39xX475xX15xX16xX3xX4xX58xX3xX52xX45xX15xX3xX94xX25cxX3xXexX15axX6exX3xXa7xXdxX168xX6exX115xX3xX6exX2b6xX3xX7fx677dxX15xX16xX3xXexX1xX2c3xX3xXexX7fxX49xXf8xX15xX16xX3xX199xX8fxX67xXexX3xXa7xX1xX45cxX8fxX115xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xXbxX1xX67xX15xX3xX5bxX67xX8fxX3xX15xXf2xX6exX3xXbbxX63xX63xX3cxX3xXexXdxX2a4xX8fxX3xXexX1xX13fxX3xX5bxX49xX4axX4xX3xXexX7fxX2a4xX15xX3xXd0xX61xX62xX2xXb9xX3xXexX67xX15xX3xX4xX1xX1dxX3xXexX1xX25cxX15xX1xX3xXbxX1xX45cxX6exX115xX3xXexX7fxX8cxX15xX16xX3xX5bxX17cxX3xX199xX8fxX67xXexX3xXa7xX1xX45cxX8fxX3xXexX7fxX475xX4xX3xXexXdxX168xXbxX3xXc0xX61xXd4xXbbxX62xX3xXexX67xX15xX115xX3xX15xX565xXdxX3xXexXdxX2a4xX8fxX3xXbbxX61xX63xX62xX60xX3xXexX67xX15xX115xX3xX5bxX5cxXexX3xX39xX8cxX6xX15xX1xX3xXexX1xX8fxX3xX1xX58xX15xX3xX2xX62xX2xX3xXexX4acxX3xX5bxX171xX15xX16xX61xX3xX23xXdxX15xX1xX3x8309xc262


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long