Cập nhật:  GMT+7
4bqsU+G6uEXDleG7qEYsLMOAxJA/dFQu4buo4buSxJDhuqhufT3DlUUuO+G7muG7sEVtSi5FLjvhu4rhu7BSReG7qEjhu6pFLEZUReG7qOG7nsOVU0XGr1Xhu7BTRTFUUOG7sEUxV+G7sFLhuqwvU+G6uOG6qOG6rC8/4bqo4bqsP0XDleG7qEYsLMOAxJA/aOG7kkbDlMSQ4bqoa+G7nEVT4busScOVU0Xhu6jhu4g/ReG7kEouRVPhu55FLlPhu7Lhu7BSRcavVeG7sFNFMVRQ4buwRTFX4buwUkXDlT5GRcOVR8OVReG7sFNIRcavU+G7rEZFU1fDlUV0OyHhu7BSRXEh4buyw5VFLjvhu5rhu7BF4buqSi5FLjvhu4rhu7BSRTFI4busReG7sOG7iuG7qkXhurrDieG6uOG6vEXDleG7rkUuU+G7oEUsxqBF4buOw5lFw43hu7BTRVN9KuG7sFJFMcOaRSwiRS7hu7Thu7BFLklURcOVPkZF4buwfT3DlUUuO+G7muG7sEVTSOG7sFNFLlThu7BTReG7sEg04bq04bqsLz/huqjhuqw/4bqobuG7iuG7qkXhurrDicOJ4buE4bqyRcOVR8OVRcOUMEXhu6hU4bueIUU6IUbhu7BFLEcuRcOVPkZFLkghRTF7RS47PEVjI0U6IUbhu7BFaEjhu7BSRcavU8Od4buwUkUxSEV2e0UuOzxFbTlF4bqkbmFzYeG6pkXhu5DDjEXDlVPhu6xFLlNONEXhu7BTMOG7sFJF4buOxKjhu7BSRcOVU1vhu7BSRTHhu6JFLCJFLuG7tOG7sEUuSVRFw5U+RkXhu7B9PcOVRS474bua4buwRW1KLkV0O+G7iuG7sFJFMUhFU0jhu7BSRS47VOG7niFFLk7hu7BF4buO4buK4buwUkUqRVNGVEXDlSLDlUXDlT5GRVNI4buwU0UuVOG7sFNF4buwSDThurRFdlThu57DlUU/U0cuRVNU4bue4buwReG7sH09w5VFLjvhu5rhu7BFbUouRS474buK4buwUkXhu5B9JcOVRTPhu5Lhu6pF4buoSEXhu6oqRTtGReG7quG7ti5FUzRFMVfhu7BSRTHhu6JF4buwI1RFKkXhu6o9VEXDlT5GRcOV4bus4buwReG7sFJ9JFRFLjvhu6zhu7BSRS59I+G7sFJF4buoRlThurThuqwuRuG7juG7qOG7kkUsLjThu6jhu5LDgMSQ4buqRjtSVOG7sOG6sOG6uj8zRUYhLuG7rMSQ4bqo4bqsLjvhuqjhuqwuw5ThuqjhuqxU4buqUkUsO8OVw4DEkFMuLj/hurAvL+G7jkbhu6w/UyEuU+G7rOG6tDHhu7Av4bus4buow5TDlEYuRi8y4buS4buOLFQu4buSL8avU+G7rEYtU+G7rMOVLcOV4bus4buwUi3hu7BSU+G7ki/hurrDieG6uOG6uC/hurjDiS/hurjhurpi4bq84buAZOG7gmXhurzhu4Lhurwv4bq44bq64buC4bq+4bq44bq44bq+4bq84buG4buG4bq84bq44bq6X8avU+G6tFJUUcSQRUbhu6hUUuG7sMOAxJDhu6pUw5TDlOG7qOG7ksSQ4bqo4bqsLy7DlOG6qOG6rC8uO+G6qOG6rC474bqo4bqsLsOU4bqo4bqsP+G6qGtV4buwU0UxVFDhu7BFMVfhu7BSRSzGoEXhu5B9JcOVReG7qOG7iD9FLjvhu5rhu7BFbUouRS474buK4buwUuG6tEXEkeG7tEVTV0ZF4bqwRSwuUcOV4bq0RsOV4bq0Icav4bqsLy7DlOG6qOG6rC8uO+G6qOG6rC8uRuG7juG7qOG7kuG6qOG6rD/huqh0ITRF4buwU1Thu5rhu7DhurJF4buqPVRF4buQTTThurJF4buq4bu2LkXhu7BSU1Thu5rhu7BFw5VbIUXDlT5GRcOVR8OVReG7sFNIRcavU+G7rEZFU1fDlUUuUyHhu7bDlUV2VOG7nuG7sEVrU+G7rEZFU1fDlUV0OyHhu7BSRXEh4buyw5VFw5VT4busRS5TTjRFO8So4buwUkXhu7BTMOG7sFJFP1NN4buwRS4gReG7sH09w5VFLjvhu5rhu7BFbUouRXQ74buK4buwUkXDleG7rkUuU+G7oEUsxqBF4buoSOG7qkXhu7BTVFAhRS5V4buwRVNU4bueIUXDlT5GRcOVR8OVRcavVeG7sFNFMVRQ4buwRTFX4buwUuG6skUx4buy4buwRcOUIkXhu5DDmeG7sFNF4buo4buIP0Xhu5BKLkUxSOG7rEXhu7Dhu4rhu6pF4bq6w4nhurjhurxFLjvhu5rhu7BF4buO4buiReG7qkouRVNI4buwU0UuVOG7sFNF4buwSDThurRFdlThu57DlUUzTTRFw5Qi4buwUkXGr1Xhu7BTRTFUUOG7sEUxV+G7sFJFLjvhu5rhu7BFbUouRS474buK4buwUkXhu5B9JcOVRcOVU+G7rEU7xKjhu7BSRcOV4buuReG7sFNU4buiIUV9IUXhu5BU4bug4buqRVMj4buwRSzhu6xFMT1URSpFdDtHVEXhu5BOLkXhu7BTfUXhu45PIUUuOyRURcavU8Od4buwUkXDleG7rkXhu6pNNEUxSEVVLkXhu47DmUXDjeG7sFNFU30q4buwUkXhu44qVEXDlUfDlUXhu5Dhu6xJLkXhu5Dhu7bhu7BSReG7kMOZRkXDlVNO4buw4bq04bqsP+G6qHM/RsOV4buSRcOU4buM4buwReG7qCRURS5U4buc4buwRSzhu6ZFWlNG4busRWghRuG6skXhu6rhu7YuReG7sFNIRS5TVOG7muG7sEUx4buK4buwRVNXw5VFLlMh4bu2w5VFdlThu57hu7BFa1Phu6xGRVNXw5VFdDsh4buwUkVxIeG7ssOV4bqwReKAnG7hu4rhu6pF4buwUuG7rEdU4bqyRcOVR8OVReG7sFNIRcavU+G7rEZFU1fDlUXhu5DDjEU/U0cuRVNU4bue4buwRTtGReG7sFMw4buwUkU/U03hu7BFLiBF4buwfT3DlUUu4bu04buwRS5JVEUuO+G7muG7sEVtSi5FdDvhu4rhu7BS4bq0RW5TfeG7sFLhurJFLlRGRcOVIsOVRS5V4buqRcOVPkZFbUouRS47JFRFw5Xhu65FLlPhu6BFLkfDlVNFw5VHw5VFP1NN4buwRS4gReG7sH09w5VFLjvhu6zhu7BSRTohR0UuO8Oa4buwU0Xhu47hu7LDlUVTI1RFLlNI4buwU0VTNOG7kDvDnUUxSEVTNMOUO+G7rDM04buoxJDhurRFdkhF4buwUzDhu7BSRT9TTeG7sEUuIEVTNMOUO+G7rDM04buoRTHhu7Lhu7BF4buQfSXDlUXDlU4hRS5TSOG7sFNFLl1F4buq4bu2LkXhu7BSITThu5rhu7BFLiBFUzTDlDvhu6xFMUhF4busM1RFMT1UReG7sOG7tOG7sFJF4buQ4bu2RcOVRuG7rEUuO+G7muG7sEVtSi5FdDvhu4rhu7BSRcOV4buuRS5T4bugRcavU1Thu5zhu7BFw5VT4busRS5V4buwRVNU4bueIUUuXUXDlUfDlUXGr1Xhu7BTRTFUUOG7sEUxV+G7sFJFLjvhu5rhu7BF4buO4buiReG7qkouRW1KLkV0O+G7iuG7sFJF4buOw5lFUlRH4buwReG7kOG7rEnhu7DhurThuqw/4bqodFThu5zhu7BFLOG7pkVaU0bhu6xFaCFGRVJUw41URS5TVcOVU0U6IUdFLjvDmuG7sFNF4buwSDThurBFxJB0SVRF4buwUzDhu7BSReG7jn09w5VFLOG7ruG7sFJFLlRGRcOVIsOVRS5V4buqReG7sFNOLkXhu5DDmeG7sFPhurJFw5VHw5VFP1NN4buwRS4gRVM0w5Q74busMzThu6hFLjvhu5rhu7BFbUouRXQ74buK4buwUkUsxqBFLkfhu7BFM0lFMUhFLMagReG7qEjhu6pFw43hu7BTRVN9KuG7sFJFLj1UReG7sFMw4buwUkU6IUbhu7BFLEcuRcOVPkZFxq9V4buwU0UxVFDhu7BFMVfhu7BSRS474bus4buwUkUuUyRURVJURuG7sEUuOyRUReG7sOG7iOG7sFLigJ3hurRFdFPhu5Lhu6xFMeG7sOG7kjM/O+G7kiws4bq04buw4buSLg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sạc pin điện thoại bằng giọng nói

Sạc pin điện thoại bằng giọng nói
2010-09-20 15:17:00

Các nhà khoa học Hàn Quốc chế tạo thành công một loại siêu vật liệu có khả năng biến các cuộc nói chuyện thành nguồn cung cấp điện cho điện thoại.

Giới khảo cổ khẳng định mộ Tào Tháo là thật

Giới khảo cổ khẳng định mộ Tào Tháo là thật
2010-09-20 13:54:00

Hơn 120 nhà khảo cổ học hàng đầu tại Trung Quốc hôm qua khẳng định ngôi mộ ở huyện An Dương, tỉnh Hà Nam, đúng là nơi yên nghỉ của Tào Tháo, nhà chính trị và quân sự lừng danh...

Sao Mộc gần Trái Đất nhất vào ngày 20-9

Sao Mộc gần Trái Đất nhất vào ngày 20-9
2010-09-19 17:45:00

Các nhà thiên văn học Mỹ cho biết Sao Mộc sẽ là vật thể sáng nhất trên bầu trời vào ngày 20/9, hơn cả Mặt Trăng, vì khi đó hành tinh lớn nhất trong Thái dương hệ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long