Cập nhật:  GMT+7
YcO04bq34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3fhu7Lhu5Hhu7Phu6Phu4nEg8OhV8O0Y+G6r8O9cuG7ocO14bqv4bq0Znfhuq/hurRj4bufNeG6r+G7s8SR4buf4bqvw7Xhu5HhurDhuq/hurfhuqvhuq/hu4vDueG7keG6r+G7s+G6oOG7reG7ocO1YS/DtOG6t8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd8OU4buJYsOsxIPDoVfDtGPhuq/DvXLhu6HDteG6r+G6tGZ34bqv4bq0Y+G7nzXhuq/hu7PEkeG7n+G6r8O14buR4bqw4bqv4bq34bqr4bqv4buLw7nhu5Hhuq/hu7PhuqDhu63hu6HDtWEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd8OU4buJYsOsxIPDocONw7Thu5Fv4bu14bqv4bqnL+G6tTXhuq/hu4rhu6fhu5Hhuq/huqU14bqvV8O0cuG7ocO14bqvw61l4buhw7Thuq/DvWPhu7Phuq/hu4vhu5Fv4bu14bqv4buzeWLhuq/hu7Phu6fhu5Hhuq93w7TEkeG7n+G6r+G6tm/huq/hu7N5ZuG7s+G6r+G7s8SC4bqv4bq0w6nhuq/DtOG7p+G7keG6rzhXw43hurfDojnhuq8t4bqvw41C4bqv4buyV8OUw43hu57huq9p4bq74buz4bqveOG7tWXhuq/hu7Ni4buhw7Xhuq/hurfhuqvhuq/hu4vDueG7keG6r+G7s+G6oOG7reG7ocO14bqv4buLYuG7ocO14bqv4buLY+G7ocO04bqvacSRw63huq/DrOG6oOG7q+G7keG6r8O04buZ4buhw7Thuq/hu7PDtOG6osOt4bqvaeG7keG7ocO04bqvaWThu5Hhuq/hurRmd+G6r+G6tGPhu5/huq/hu7PEkeG7keG6r+G7ocO0ZOG6r+G6s+G6qcOiL+G6tcOi4bqv4buibeG6rzvhurnhu6Hhuq/DneG6qjXhuq93w7ThuqDhu7Hhu6HDteG6r+G6t8OiNeG6r3jhu7Vm4buh4bqv4bq1NmF3w6Fh4buzYmnhu6Phu4nhuq/DveG7s8OC4buj4buJXcSD4bufYnnDteG7keG7oTPhurN34bq04bqvYuG7teG7s3DEg8OhYeG7s3nDoWHhu7PDrMOhYeG7keG7n8O14bqvw715w61dxIPDtOG7s+G7s3czLy9pYnB3w7Thu7Xhu7PDtHA24bq24buhL3Dhu6PDrMOsYuG7s2Iv4bqy4buJacO94buR4buz4buJL2Lhu6Et4buh4buR4buhw7QteOG7tXDDrS13w7Rw4buhw7Uv4bqz4bqx4bqx4bqrL+G6rS/hurfhurfhu47DjOG7iELDouG6seG6t0JCL+G6t+G6s+G6teG6p+G6teG6q+G6seG6qeG6peG6reG6qeG6s+G6qV/hurfhuqvhuqvhurPhuqfhuqs24bubd8O1xIPDoWEv4buzw6zDoWEv4buzecOhYeG7s3nDoWHhu7PDrMOhYXfDocONY8Ot4bqv4buzeeG7keG7ocO04bqvw71j4buz4bqv4buLYuG7ocO14bqv4buj4buDw4Lhuq/hu6Phu7Hhu5Hhuq/hu53DtGLhu5Hhuq/DrWPDreG6r+G7i8O54buR4bqv4buz4bqg4but4buhw7Xhuq8t4bqvZeG7ocO04bqv4buyNsOUNjthL3fDoWEv4buzw6zDoWEv4buzecOhYS/hu7NiaeG7o+G7icOhYXfDoeG7ssO04buJcOG6r+G7ocO14bu14bul4buh4bqv4buz4buR4buhNeG6r8Otw7Thu5Fu4bu14bqvacSRw63huq/hu6Fkw4Lhuq/DrHDhuq/hu7LDueG7ocO14bqvO+G6ueG7oeG6r+G7oMO1c8Ot4bqvOOG7s+G6osOt4bqv4bugw7Vzw63huq/Eg+G7i3Hhu5HEgzXhuq/DneG7oOG6r+G6t+G6q+G6p+G6pTXhuq/hu6HDtUHhuq944bu1ZuG7oeG6r+G6tTnhuq/hu7PFqeG6r8Otw7ThuqLDreG6r+G6tuG7q+G7keG6r8O14buR4bux4bqvw7RwxJHhu7Phuq/hu4vhu6fhu6HDteG6r+G7s8OD4bqv4bq34bq34bqvw7Xhu5Hhu7Hhuq/DrcO0cOG6r+G7i27hu6Hhuq/hu53DtOG7keG6r+G7ncO0w7rhu6HDteG6r8OtcuG7oeG6r8OtcOG7oeG6r2nEkcOt4bqv4buhZHDhuq/hu7PDtGLhu5/huq/DteG7kWLhuq/hu7PDtOG7meG6r+G7n+G7q+G7keG6r+G7i3Hhu6HDteG6r8Ot4bquYjZhd8Oh4buK4buVYuG6r+G7i+G7kcOy4buf4bqv4buf4buv4bqvw71y4buhw7Xhuq/hu4vhuqDhu63DreG6r+G7oMO1c8Ot4bqv4buzw7Thu7Vt4bqv4bujxJHhu5Hhuq/DrcOBYuG6r+G7ojbhu7I24bucNsOU4bqvOMOd4bug4bqv4bq34bqr4bqnw6I54bqv4bq24bur4buR4bqvw7Xhu5Fj4bqv4buf4bun4buz4bqv4buzeeG7kcOz4bu14bqv4buL4bul4buhw7Uv4buhw7Vkw4I2YXfDocOV4buR4bu3d+G6r8O94bqiw63huq/DrcO0cOG6r+G7oMO1c8Ot4bqvw61y4buh4bqvw61x4bqvw4zhu5HDs3fhuq874bq54buh4bqvw5RwZOG7ocO14bqvOMOd4bug4bqv4bq34bqr4bqn4bqrNeG6r+G7ocO1QeG6r3jhu7Vm4buh4bqv4bq34bqxOTbhuq/hu7J54bu14buhw7Xhuq9p4buZ4buhw7Thuq/hu5/hu6fhu7Phuq/DrcO0buG7ocO04bqvaWThu5E14bqvw61jw63huq/DrXDhu6Hhuq9pxJHDreG6r+G7i8Oq4buz4bqv4buzw4Phuq9pYuG6r+G7i27hu6Hhuq/DvWPhu7Xhuq/hu7N54buRw7Phu7Xhuq/hu4vhu6Xhu6HDtTXhuq/hu6DDtXPDreG6r+G7o+G7g8OC4bqv4bq04buH4bu14bqv4bqz4bqx4bqx4bqv4buhw7XDtOG7meG7oeG6r+G7i+G7peG7ocO1NuG6r8OdYuG7teG6r+G7ncO04buR4bqv4buzecOD4bqvw61jw63huq/hu53DtHBl4buh4bqvw63DtOG7keG6r3fDtOG7kzXhuq/hu7N54bu14buhw7Xhuq9p4buZ4buhw7Thuq/hu5/GsOG7keG6r+G7ocO1ZMOC4bqv4bugw7Vzw63huq/hu4tx4buR4bqvaXThuq/hu7Phu7fhu5Hhuq/hu53DtHBl4buhw7Xhuq/hurfhurHhuq/hu7N54buRw7Phu7Xhuq/hu4vhu6Xhu6HDtTZhd8Ohw43hu6nhuq944bu1YuG7oeG6r+G7i+G7kW/hu7Xhuq/hu7N5YuG6r+G7i8Op4bqv4buzw7Thu7Xhuq/hu7Ni4buhw7Xhuq/hurZm4buz4bqv4bq2QeG6r2Phu6Hhuq/DteG7peG7nzPhuq9pw7nhu6Hhuq9p4bun4bqvaWThu5Hhuq/hu7Phu4fDgjXhuq/DtOG7qeG7oeG6r+G6s+G6seG6r+G7i+G7kcOz4buh4bqv4buzw7RwxJHhu5Hhuq/DrOG7keG6r+G7i+G7p+G7ocO1NeG6r+G6t+G6seG6r+G6tOG7ieG6r8O14bq74buh4bqv4bufY8OC4bqvw61jw63huq/hu6NwxJHhu5Hhuq/hurZk4bqv4buzeW3hu6Hhuq/huqXhurHhuq/hu7N54buRw7Phu7Xhuq/hu4vhu6Xhu6HDteG6r+G7n8Oq4buzNuG6r+G7oMO1cGThu5Hhuq95YuG6r1fDjeG6t8Oi4bqvw61y4buh4bqv4buzw7Thu7Xhuq/DteG7keG6sOG6r+G6t+G6r2nhu5XDrcO04bqv4buhw4It4bujcOG7oeG6r+G7ocO0dOG6r+G7n2Thu7Xhuq/hu7N54bq74buhw7Xhuq/hu6HDtcO04buR4bqv4bujZOG6r8O04buJeXDhu5Hhu6E2YXfDocOU4buRw7Phu6Hhuq/hurZB4bqv4bq24buRw7PDreG6r+G7i+G6oOG7rcOt4bqvaWThu6Hhuq/DteG7kWJw4bqvw63DtHDhuq/DjULhuq944bu1ZuG7oeG6r+G6teG6r+G7s8O0QeG6r+G7o+G6pOG6r+G7i+G7kW/hu7Xhuq/hu7N5YuG6r+G7s8O04buJcOG6r+G7s8O0Z+G7n+G6r3jhu7XDgm/hu6E24bqv4buyw7Thu4lw4bqv4buyV1A=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2024

Sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2024
2024-07-12 16:25:00

baophutho.vn Sáng12/7, Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Đại tá...

Trường Sa! - Một lần tôi được đến

Trường Sa! - Một lần tôi được đến
2024-07-12 16:11:00

Nghề báo giúp tôi được đi, được kết nối và trải nghiệm vô vàn điều mới mẻ. Không biết có phải do cái chất phù sa sông biển của quê hương Cà Mau đã ngấm sâu vào máu hay không,...

Phát hiện container ngà voi nhập lậu

Phát hiện container ngà voi nhập lậu
2009-03-06 14:43:00

Chiều 5/3, Cục Hải quan Hải Phòng phát hiện một trong hai container do Tàu HUBENZO (tàu mang cờ Malaysia) vận chuyển chứa toàn ngà voi.

Giả cả con dấu của Bộ Giáo dục & Đào tạo

Giả cả con dấu của Bộ Giáo dục & Đào tạo
2009-03-06 09:36:00

Cơ quan công an vừa phát hiện một đường dây, với 20 đối tượng liên quan làm hàng chục con dấu giả, trong đó có dấu của các trường đại học và cả Bộ Giáo dục & Đào tạo.

9X gây án mạng vì… ghen

9X gây án mạng vì… ghen
2009-03-06 09:03:00

Một vài lần nhìn thấy cô bạn gái của mình đi uống cà phê với người khác, Lợi nổi cơn ghen... Một thanh niên ngồi uống nước cùng bạn gái của Lợi đã bị "yêng hùng lớp 11" này và...

Phát hiện đường dây gái gọi cao cấp xuyên Việt

Phát hiện đường dây gái gọi cao cấp xuyên Việt
2009-03-05 07:50:00

Sáng 4/3, Công an TPHCM đã bắt giữ Lê Thị Ánh Tuyết là đối tượng chính, cầm đầu đường dây gái gọi cao cấp, “sex tour” xuyên Việt từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh, ngoài ra còn tổ...

Phát hiện xác chết dưới cầu Bình Triệu

Phát hiện xác chết dưới cầu Bình Triệu
2009-03-02 13:22:00

Sáng 1/3, người nhà của chị Vũ Thị Suốt (22 tuổi, ngụ Phú Xuyên, Hà Nội) sau hai ngày tìm kiếm đã phát hiện xác chị Suốt dưới chân cầu Bình Triệu (TP HCM).

77 tuổi vẫn ra tòa ly hôn

77 tuổi vẫn ra tòa ly hôn
2009-03-02 10:05:00

Tại xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang, bà Nguyễn Thị Thêu 77 tuổi làm đơn ly hôn chồng là ông Vũ Văn Đán 72 tuổi và được tòa chấp nhận với lời nói cuối cùng của ông Đán...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long