Cập nhật:  GMT+7
80e8x91d7xb5e9xbe52xd813xd944xce8axd139x8b41xX7xe2cdxa585xa3e9x970cxd25ex888cxX5xb1d4xXax8726xd777x8dfaxX3xaa9exb237xX6xd4cexab92x10191x9a89xe38bxX3xXcxX14xe6e8xc723xX3xX13x8259xXexX3xdf68xc755xX3xX28xcc69xX1cxX3xX4xX1xX21xd14dxa525xX1cxX3xXexX1xX21xfeb5xX4xX3xX1cx8d07xX3xX7xX39xX3xX5xee2axa37fxX1cxX1dxX3xX5xd391xX1cxX0xaf96xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf353xX10xX6x8c44xXaxX12xd1a0xde93xX4xX3x10187xX3xX1dxXdxf23axX3x1019cxfa1cxX3xXbxX1xX62xXexX3xX1cxX1dxX14xX32xX3xX65xc5c4xX4cxX2xX2xdcd0xX3xX5bxcdbfxXdxX3xf01bxc44axXdxX3x822dxXdxX33x89f4xX3xX7x843bx9b92xXexX3xXex8869xd997xX1cxX3xdca3xXdxX33xX1cxX3xX87xX1xX21xX3xX28xc744xX4xX3xX8axXdxf6bdxX1cxX3xbbccxX6xX8axX3xc750xX83xecc6xX1cxX1dxX3xXexdbccxXdxX3xXexX1xX14xX1cxX1xX3xXbxX1xX39xX3xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXcxX14xX21xb102xX3xXexX1xX21xX84xX4xX3x825cxX29xX4xX3xeff9xXdxXa5xX21xX3xXexX92xX6xX3xXd0xX1xX39xX1cxX1dxX3xX96xX21xd116xX1cxX3xX5xX2cxX21xX3xXacxXcxX3dxX1cxX1dxX3xX4xX29xX4xX3xX5bxX80xXdxX3xa1a4xX21xX6xX1cxXc8xX3xXbxX1xX39xXdxX3xX1xX44xXbxX3xX28xX49xXdxX3xXd0xX29xX8axX3xXexX92xXdxX1cxX1xX3xX7xX8exXexX3xX7xX39xX3xX65xX3xXexX1xX21xX84xX4xX3xX13xX84xX3xXcxX43xX3xX5x9607xX1cxX1xX3xXd0xX80xX1cxX1xX3xX7xX8exXexX3xX96xXdxX33xX1cxX3xX1axXdxX12dxXexX3xXa8xX6xX8axX3xX96xX25xXexX3xXfaxX21xX80xX3xXexX6xX1cxX1dxX3xX8axX84xXexX3xX28xX29xX3xX28xX2cxX1cxX3xX4xX1xX21xX32xX33xX1cxX3xXexX1xX21xX39xX4xX3xX1cxX3dxX3xXexX92xX8exXdxX3xXbxX1xea52xXbxX0xX4cxXbxX12xa277xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX8dxX5exX32xXaxX12xX0xXexX6xX96xX5xX10xX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxX8axX6xX92xX1dxXdxX1cxX22xX65xXbxafbexX3xX6xX21xXexX8dxXaxX12xX0xXexX92xX12xX0xXexX5exX12xX0xXdxX8axX1dxX3xXdxX5exX9xXaxX4xXexX5xd51fxX1c6x8f9bxXd0xX8dxX1cxXexX10xX1cxXexe1c9xX5xX6xX4xX10xX5bxX8dxX5xX5exX10xX92xX2xX1c8xc0c2xX4xXexX92xX5xX1c8xXd0xX1c8xXa8xX10xb9a9xX7xX1c8xfa95xX5exXdxXexX2xX1c8xXdxX8axX1dxf2d7xc407x814dxfefdxX1eaxX1c8xd5a3xX1f3xf422xX1d0xX61xX1f5xb0eexXaxX3xX7xX92xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX22xX4cxX4cxX5exX6xX1cxX1dxX4xX8dxX1cxX1dxX7xX6xX1cxX17dxX28xX1cxX4cxX4xXbxX28xX4cxX1ddxXbxX5xX8dxX6xX5exX4cxXa8xX10xX1e7xX7xX4cxX65xX1c6xX2xX6bxX4cxX2xX2xX4cxX1f3xX1f4xX1f6xX1c8xX79xX65xX65xc1d6xX1c8xX1eaxXd0x93cdxa7c2xX1c8xX5bxb35bxXd0xX1eaxX17dxbceexXbxX1dxX17dxX6xX7xX1xX1aaxX17dxX248xXbxX10xX1dxXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxX13x85a3xX16xX1f9xX1eaxX16xX19xX13xX25fxXcxXcxX25fxX1f4xX22xX3xX7xXdxX5xX28xX10xX92xX3xX2xXbxX1aaxX3xX7xX8dxX5xXdxX5ex86e1xX3xX13xX25fxX16xX1f9xX1eaxX16xX19xX61xX1eaxX241xXcxX22xX3xX7xXdxX5xX28xX10xX92xX3xX2xXbxX1aaxX3xX7xX8dxX5xXdxX5exX27dxX3xd246xX1f3xX1f9xXcxX5bxX22xX3xX6cxX1c6xX1c6xXbxX1aaxX27dxX3xX13xX25fxX16xX1f9xX1eaxX16xX19xXcxX25fxX1d0xX22xX3xX7xXdxX5xX28xX10xX92xX3xX2xXbxX1aaxX3xX7xX8dxX5xXdxX5exX27dxX3xX13xX25fxX16xX1f9xX1eaxX16xX19xX16xX1f3xX1f6xX5bxXcxX22xX3xX7xXdxX5xX28xX10xX92xX3xX2xXbxX1aaxX3xX7xX8dxX5xXdxX5exXaxX12xX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX92xX12xX0xXexX92xX12xX0xXexX5exX12xX0xXbxX12xXcxX6xX1cxX1dxX3xX28xX2cxXexX3xX96xX17xX3xXexX1xX21xX3xX1dxXdxf012xX17dxX3x8e12xX1cxX1xX22xX3xX5xX6xX8dxX5exX8dxX1cxX1dxX17dxX4xX8dxX8axX17dxX28xX1cxX0xX4cxXexX5exX12xX0xX4cxXexX92xX12xX0xX4cxXexX6xX96xX5xX10xX12xX0xXbxX12xX1axX14xX8dxX3xXexX1xX69xXdxX3xX83xXdxX33xX8axX3xXexX92xX93xX1cxX7dxX3xXexXb3xXdxX3xXexX92xX43xX49xX4xX3xX7xX39xX3xX1cxX1xX14xX3xX65xX65xa22cxX4cxX2xb110xX4cxX2xX6cxX3xXacx8903xX3xX28xX10xX1cxX3xX7xXe5xX1cxX1dxX3xX1f9xXdxX1cxX1xXc8xX3xX83xX43xX69xX1cxX1dxX3xX79xX1c6xX3xXexX1xX8exX1cxX1dxX3xX6bxX7dxX3xXexX1xX14xX1cxX1xX3xXbxX1xX39xX3xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXcxX14xX21xX7dxX3xXexdf90xX1cxX1xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX6xX3xX19xX3xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXcxX14xX21xX7dxX3xX5bxX80xXdxX3xX83xX84xXdxX3xX87xXdxX33xX8axX3xX7xX8dxX8exXexX3xXexX92xX93xX1cxX3xX96xXdxX33xX1cxX3xX87xX1xX21xX3xX28xXa0xX4xX3xX8axXdxXa5xX1cxX3xXa8xX6xX8axX3xX28xX14xX3xXd0xX29xX8axX3xXexX92xXdxX1cxX1xX3xX7xX8exXexX3xX7xX39xX3xX65xX3xX83xa8edxX3xXbxX1xX39xXdxX3xX1xX44xXbxX3xX96xX25xXexX3xXfaxX21xX80xX3xXexX6xX1cxX1dxX3xX83xX39xXdxX3xXexX43xX44xX1cxX1dxX3xXa8xX1dxX21xX32xdaefxX1cxX3xX1f4xXb3xX1cxX1xX3x90e9xX21xb835xX1cxX1xX3xXacxX7xXdxX1cxX1xX3xX1cxdaedxX8axX3xX2xX363xX23cxaab0xX7dxX3xXfaxX21xX93xX3xXfaxX21xX8exX1cxX3xX1fbxab1bxX1cxX3xXa8xX1dxX21xX32xX93xX1cxX7dxX3xX1xX21xX32xX12dxX1cxX3xX1fbxX44dxX1cxX3xX5bxd27axX6xX7dxX3xXexX3a4xX1cxX1xX3xX1d0xX1xX62xX3xX1ffxX93xX1cxXc8xX3xX83xX6xX1cxX1dxX3xX28xX2cxX1cxX3xX4xX1xX21xX32xX33xX1cxX3xXexX92xX93xX1cxX3xX4xdd54xX21xX3xX4xX80xX1cxX1dxX3xXexXb3xX8axX3xX65xX3xXexX1x8264xX1cxX1dxX3xX4xX8exXexX3xXexXe5xX1cxX1dxX3xXexX1xX21xX39xX4xX3xX1cxX3dxX3xX4xX49bxX1cxX1dxX3xX7xX39xX3xX5exd979xX32xX3xX4xX1xX8exX32xX3xX4xX1xX2cxX8axX7dxX3xf793xcd31xXbxX3xX1cxX3dxX17dxX3xXd0xX8exX4xX3xX5xXa0xX4xX3xX5xX43xX44xX1cxX1dxX3xX4xX1xe6eexX4xX3xX1cxX43axX1cxX1dxX3xX83xX3ffxX3xX5xX2cxXbxX3xX96xXdxX93xX1cxX3xX96xX80xX1cxX3xXexXb3xX8axX3xX1dxXdxX311xX3xX7xX39xX3xXexX6xX1cxX1dxX3xX28xX2cxXexX3xX28xX14xX3xX83xX39xXdxX3xXexX43xX44xX1cxX1dxX3xXa8xX1dxX21xX32xX425xX1cxX3xX1f4xXb3xX1cxX1xX3xX42dxX21xX42fxX1cxX1xX3xX83xX33xX3xXbxX1xX29xX4xX3xX28xX29xX3xX4xXe5xX1cxX1dxX3xXexX8exX4xX3xX83xXdxXa5xX21xX3xXexX92xX6xX17dxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX8dxX5exX32xXaxX12xX1fbxX8exX1cxX1dxX3xX65xX79xX4cxX2xX2xX7dxX3xX5xXa0xX4xX3xX5xX43xX44xX1cxX1dxX3xXd0xXe5xX1cxX1dxX3xX6xX1cxX3xXexX3a4xX1cxX1xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX6xX3xX19xX3xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXcxX14xX21xX3xX83xX3ffxX3xX1aaxX21xX39xX1cxX1dxX3xX1xXdxX12dxX1cxX3xXexX92xX43xX69xX1cxX1dxX3xX83xXdxXa5xX21xX3xXexX92xX6xX7dxX3xX8axX36cxX3xXexX1xX49bxX1cxX1dxX3xX4xX8exXexX3xXexXe5xX1cxX1dxX3xX28xX14xX3xX1aaxX8exX4xX3xX83xX17xX1cxX1xX3xX4xXaexX3xXexX3dxX1cxX1dxX3xX4xX84xX1cxX1dxX3xX6cxX79xX7dxX6cxX3xX4c8xX1dxX3xXexX1xX21xX39xX4xX3xX1cxX3dxX3xX5exXb3xX1cxX1dxX3xX4xX29xX4xX3xX8axX14xX21xX3xX1cxX4baxX21xX3xX1aaxX8exX8axX3xX83xX8exX3xX83xXa0xX1cxX1dxX3xXexX92xX8dxX1cxX1dxX3xX96xX6xX8dxX3xX1aaxX8exX4xX3xX92xX25xX1cxX3xX4c8xc147xX8axX3xXexX1xX10xX8dxX3xX2xX1c6xX1c6xX3xX4c8xX4c9xXbxX3xX1cxX3dxX3xX28xX14xX3xX6cxX1c6xX3xX8axX177xXexX3xX5exX4baxX32xX3xX4xX1xX8exX32xX3xX4xX1xX2cxX8axX3xX83xXa0xX1cxX1dxX3xX36cxX3xX65xX3xXexX62xXdxX3xX1cxXdxX3xX5xXe5xX1cxX1dxX17dxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX8dxX5exX32xXaxX12xXcxX1xX10xX8dxX3xX5bxX80xXdxX3xX83xX84xXdxX3xX87xXdxX33xX8axX3xX7xX8dxX8exXexX3xXexX92xX93xX1cxX3xX96xXdxX33xX1cxX3xX87xX1xX21xX3xX28xXa0xX4xX3xX8axXdxXa5xX1cxX3xXa8xX6xX8axX3xXexX1xX21xX84xX4xX3xXd0xX29xX4xX3xXd4xXdxXa5xX21xX3xXexX92xX6xX3xX4xX1xX39xX1cxX1dxX3xX96xX21xXe5xX1cxX3xX5xX2cxX21xX3xXacxXcxX3dxX1cxX1dxX3xX4xX29xX4xX3xX5bxX80xXdxX3xXfaxX21xX6xX1cxXc8xX7dxX3xX83xX4baxX32xX3xX5xX14xX3xX28xX29xX3xX28xX2cxX1cxX3xX4xX1xX21xX32xX33xX1cxX3xXexX1xX21xX39xX4xX3xX1cxX3dxX3xXexX92xX8exXdxX3xXbxX1xX177xXbxX3xX4xXaexX3xX7xX39xX3xX5xX43xX44xX1cxX1dxX3xX5xX49xX1cxX3xX1cxX1xeb07xXexX3xXexf7bexX3xXexX92xX43xX49xX4xX3xX83xe3a9xX1cxX3xX1cxX6xX32xX3xX83xX44dxX1cxX3xX28xX17xX3xX1cxX14xX32xX3xX96xX25xXexX3xX1dxXdxX311xX3xX83xX43xX44xX4xX17dxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX8dxX5exX32xXaxX12xX5bxXdxX12dxX1cxX7dxX3xX4xX8exX4xX3xX5xXa0xX4xX3xX5xX43xX44xX1cxX1dxX3xX4xX1xX4e0xX4xX3xX1cxX43axX1cxX1dxX3xX83xX6xX1cxX1dxX3xXbxX1xX39xXdxX3xX1xX44xXbxX3xXexXdxX722xXbxX3xXexX29xX4xX3xX83xXdxXa5xX21xX3xXexX92xX6xX3xX8axX36cxX3xX92xX84xX1cxX1dxX3xX28xX29xX3xX8exX1cxX17dxX4cxX17dxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX8dxX5exX32xXaxX12xXcxX1xX10xX8dxX3xXd4xXd0xX1fbxX1axXa8xX0xX4cxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long