Cập nhật: 23/05/2022 15:46 GMT+7
b1a9xc7a9xb92bx1244axfc74xc197xca3fxfbf2xf17axX7x11b16xe564xc52cxc1fcx102a7xdf5axX5x11a36xXax109ffxfe4dxf661xdd78xX1xX3xXcxX1x11bdbxe949xX15x11293xX3xca90xX1x12c46xXexX3xXex10b9axX3xfa56x1299dxXdxX3xXex12e68xff19xX15x11dc6xX3xX15xX2fxX2cxd11cxXdxX3xX15xX2cx109ebxX4xX3xX15xX2fxb359xd100xXdxX3xXexfbbcxd278xX15xX2fxdf2cxX3xXexX3fxX15xX2fxX3xXexX43xce3dxX3xX4xc304xX15xX3xX7xX6xX0x1124bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbb3cxX10xX6xef70xXaxX12xd222xX2fxX3fxc2e6xX3xe47ax10055xX59xc6faxX47xX3xXcx10ad3xX6xX3xecf2xX15xX3xX6exX1xb341xX15xX3xX6bxX82xX15xX3xXex10c00xX15xX1xX3xX13xX14xX15xX1xX3xXcxX1xX1axX1bxX15xX3xX27xX2cxX6xX3xX43xX6xX3xe750xd90dxXexX3xXa0x11165xX3x101a3xX3fxX3xXexX1axX71xbf65xX15xX3xXbxX1xX21xXexX3xbb25xX3xXexX1xX7dxX15xX2fxX3xXexX25xX3xX2fxXdxX6x1251axX3xX27xX28xXdxX3xXa7xX39xXdxX3xf9c2xX1xX10xX6bxc7d3xX3exX3xc02dxXc3xXdxXexX43xXdxXdxX3xed0dxX7xXdxX15xX1xX3xX15xb337xXc3xX3xX2xe905xd3b6xXe8xX47xX3xf28axX1axX28xX4xX3xXexef72xX4xX1xX3xX6exX2fxX6xd119xX3xXexX21xXc3xX3xXexX43x11aebxX3xXexX21xXdxX3xXbxX1xX2cxX34xX15xX2fxX3xX68xX3fxXc3xX3xXcxXdxbda5xX15xX47xX3xXexX1xX3fxX15xX1xX3xXbxX1xX28xX3xX1fxX1xX6xX15xX3xXcxX1xXdxX114xXexf122xX3xXa7xcc06xX3xXexeeb9xXdxX3xc772xXcxX3fxX15xX2fxX3xXexX43xX50xX3xXexX43xX7dxXdxX3xXbxX1xXa1xXbxX3xX4xX1x101b6xXexX3xXc3xX6xX3xXexX101xX71x10bfaxX3xXexX1xX10xX3exX3x10d13xXdxX12fxX1axX3xX73xeb45xXe7xX3xX13xX132xX3xX5xX1axX1bxXexX3xX68xX14xX15xX1xX3xX7x103faxX3xX73xdee6xX2xX76x12db2xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX6bxX71xXaxX12xX0xXdxXc3xX2fxX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXaxX6bxXdxX7xXbxX5xX6xX71xX1dxX3xe778xX5xX3exX4xXd1xXf9xX3xXc3xX6xX43xX2fxXdxX15xdcb4xX5xX10x11557xXexX1dxX3xX6xX1axXexX3exXf9xX3xXc3xX6xX43xX2fxXdxX15xX1b0xX43xXdxX2fxX1xXexX1dxX3xX6xX1axXexX3exXf9xXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX59xX59xX4xX178xX1a3xX6xX3exXbxX1xX1axXexX1xX3exX178xXa7xX15xX59xX6bxX10xX7xXd1xXexX3exXbxX59xX15xX10x11480xX7xX59xX73xX73xX73xX2xX59xX2xX73xX73xX6bxX2xX2xX76xX161x1310cxX175xX175xXexX2xXe8xX161xX161xX74xX73xX5xX2xX178xeb23xXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xXcxX1xX1axX1bxX15xX1dxX3xX1fxX1xX21xXexX3xXexX25xX3xX27xX28xXdxX3xXexX2cxX2dxX15xX2fxX3xX15xX2fxX2cxX34xXdxX3xX15xX2cxX39xX4xX3xX15xX2fxX3exX3fxXdxX3xXexX43xX44xX15xX2fxX47xX3xXexX3fxX15xX2fxX3xXexX43xX50xX3xX4xX53xX15xX3xX7xX6xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbfd4xX6xXbxXexXdxX3exX15xXaxX12xX13xXf2xX3xX4xX7dxX3exX3xXcdxX1xX10xX6bxXd1xX3exX3xXd4xXc3xXdxXexX43xXdxXdxX3xXexX21xXdxX3xXbxX1xXdxXadxX15xX3xXexX7axX6xX178xX3xXdcxd3eaxX15xX1xX1dxX3xX6exX2fxX1axX71x12c23xX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX59xXcxXcxc9d3xe955xX6exX12cxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX6bxX71xXaxX12xXcxX1xX10xX3exX3xX4xX7dxX3exX3xXexX43xX21xX15xX2fxX3xX4xd2b8xX6xX3xX2b5xXdxb577xX15xX3x11f3fxXdx11e23xXc3xX3xX7xX7dxXexX3xX6exX1xX82xX15xX3xX6bxX82xX15xX3xXexX8axX15xX1xX3xX13xX14xX15xX1xX3xXcxX1xX1axX1bxX15xX47xX3xXexde07xX3xXd1xX1xX3exdf67xX15xX2fxX3xXexX1xX7dxX15xX2fxX3xX2xX2xX59xX73xX175xX2xXe7xX47xX3xXcdxX1xX10xX6bxXd1xX3exX3xXd4xXc3xXdxXexX43xXdxXdxX3xX27xX114xX15xX3xX2b5xXdxX2e2xXexX3xX6exX6xXc3xX3xX27xX2e7xX3xXexX1xX6xXc3xX3xXecxX1axX6xX15xX3xX6bxX1axX3xX5xXf2xX4xX1xX178xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX6bxX71xXaxX12xX15bxX114xX15xX3xXexX1xX7dxX15xX2fxX3xX74xX59xX73xX175xX73xX175xX47xX3xX27xX28xXdxX3xXexX2cxX2dxX15xX2fxX3xX15xX3fxX71xX3xXexX1xX1axXadxX3xX15xX1xX3fxX3xXexX21xXdxX3xXd1xX1xX1axX3xXbxX1xX28xX3xX2xX47xX3xXbxX1xX2cxX34xX15xX2fxX3xX68xX3fxXc3xX3xXcxXdxX114xX15xX3xXdcxXexX1xX3fxX15xX1xX3xXbxX1xX28xX3xX1fxX1xX6xX15xX3xXcxX1xXdxX114xXexX12cxX3xX27xX2e7xX3xfec9xX178xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX6bxX71xXaxX12xXcxX1xX7dxX15xX2fxX3xXe8xX59xX73xX175xX73xX175xX47xX3xXcdxX1xX10xX6bxXd1xX3exX3xXd4xXc3xXdxXexX43xXdxXdxX3xX1a3xXf2xX3xX15xX2fxX2cxX34xXdxX3xXd1xX1xX7dxX4xX3xX27xX7dxX15xX1xX3xX2fxd633xX71xX3xXexX6xX71xX178xX3xXcdxX6xX1axX3xXd1xX1xXdxX3xXa7xX114xXexX3xXexX1xX2cx10715xX15xX2fxX3xX5xX3fxX15xX1xX47xX3xXa0xX1axX14bxXexX3xX1xXdxX2e2xX15xX3xX4xX7dxX4xX3xX4xX428xX15xX3xX27xX6xX1axX47xX3xXcdxX1xX10xX6bxXd1xX3exX3xXd4xXc3xXdxXexX43xXdxXdxX3xX7xXa5xX3xX6bxb26fxX15xX2fxX3xX4xX53xX15xX3xX7xX6xX3xX27xX2e7xX3xX2fxXdxX30exXc3xX3xX27xX6xX1axX178xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX6bxX71xXaxX12xXd4xX3exX3xXd1xX1xcd84xX15xX2fxX3xX4x1225exX3xXexXdxX12fxX15xX3xXc3xX1axX6xX3xX4xX53xX15xX3xX7xX6xX47xX3xXd1xX1xX3exX30exX15xX2fxX3xXexX1xX7dxX15xX2fxX3xXe8xX59xX73xX175xX73xX2xX47xX3xXcdxX1xX10xX6bxXd1xX3exX3xXd4xXc3xXdxXexX43xXdxXdxX3xX5xXadxX15xX3xXc3xX21xX15xX2fxX3xXa0xX411xX3xX1xX132xXdxX3xXc3xX1axX6xX3xX1xX21xXexX3xX2fxXdxX28xX15xX2fxX3xX4xX53xX15xX3xX7xX6xX3xXa7xX12fxX3xXexX43xX44xX15xX2fxX3xX1a3xXadxX15xX3xXexX43xX3exX15xX2fxX3xX4xXe3xX15xX3xX15xX1xX3fxX3xXexX1xX1axXadxX178xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX6bxX71xXaxX12xX6exX2fxX3fxX71xX3xX73xX161xX59xX2xX73xX59xX73xX175xX73xX2xX47xX3xX15bxX132xXdxX3xX271xX30exX15xX1xX3xX7xX7dxXexX3xX27xXdxX12fxX1axX3xXexX43xX6xX3xXexX132xXdxX3xXbxX1xX21xXc3xX3xXa7xX12fxX3xXc3xX6xX3xXexX101xX71xX3xX271xX48dxX15xX2fxX3xX6xX15xX3xXexX1xX3fxX15xX1xX3xXbxX1xX28xX3xX1fxX1xX6xX15xX3xXcxX1xXdxX114xXexX3xX5xX1bxXbxX3xX13xXdxXadxX15xX3xX1a3xX30exX15xX3xX1a3x12facxXexX3xX15xX2fxX2cxX34xXdxX3xXbxX1xX21xXc3xX3xXexX132xXdxX3xXecxX1axX30exX3xXexX6xX15xX2fxX3xX27xX28xXdxX3xXa7xX39xXdxX3xXcdxX1xX10xX6bxXd1xX3exX3xXd4xXc3xXdxXexX43xXdxXdxX3xXa7xX12fxX3xX1xX3fxX15xX1xX3xXa7xXdxX3xXexX3fxX15xX2fxX3xXexX43xX50xX3xX7xX28xX3xX5xX2cxX2dxX15xX2fxX3xX5xX39xX15xX3xXexX1xX82xX15xX47xX3xX5xX7dxX3xX4xX82xX71xX3xX4xX53xX15xX3xX7xX6xX3xXd1xX1xX48dxX3xXa7xX3fxX3xXexX43xX44xX15xX2fxX3xX73xXb5xX3xX4xX82xX71xX3xX4xX53xX15xX3xX7xX6xX3xXdcxX4xX492xX3xX4xX1xXdxX12fxX1axX3xX4xX6xX3exX3xXexX309xX3xX74xX175xX1b0xX2xX161xX175xX4xXc3xX12cxX3xXexX43xX3exX15xX2fxX3xX4xXe3xX15xX3xX15xX1xX3fxX3xXexX1xX1axXadxX3xXexX21xXdxX3xXd1xX1xX1axX3xXbxX1xX28xX3xX2xX47xX3xXbxX1xX2cxX34xX15xX2fxX3xX68xX3fxXc3xX3xXcxXdxX114xX15xX178xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX6bxX71xXaxX12xX2e5xX114xXexX3xX5xX1axX1bxX15xX3xX2fxXdxX7dxXc3xX3xX27xXf2xX15xX1xX3xX4xX1xX14bxXexX3xXc3xX6xX3xXexX101xX71xX3xXa0xX7dxX4xX3xX27xXf2xX15xX1xX3xXexX1xX82xX15xX47xX3xX5xX7dxX3xX4xX82xX71xX3xX4xX53xX15xX3xX7xX6xX3xXd1xX1xX48dxX3xX4xX492xX3xXd1xX1xX28xXdxX3xX5xX2cxX2dxX15xX2fxX3xXd1xX1xX3exX30exX15xX2fxX3xX74xXd1xX2fxXf9xX3xX73xXb5xX3xX4xX82xX71xX3xX4xX53xX15xX3xX7xX6xX3xXexX2cxX428xXdxX3xX4xX492xX3xXd1xX1xX28xXdxX3xX5xX2cxX2dxX15xX2fxX3xXd1xX1xX3exX30exX15xX2fxX3xX202xXd1xX2fxX178xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX6bxX71xXaxX12xX6exX2fxX3exX3fxXdxX3xX43xX6xX47xX3xX4xX428xX3xXecxX1axX6xX15xX3xX27xXdxX12fxX1axX3xXexX43xX6xX3xX4xX7axX15xX3xXexX1xX1axX3xX2fxXdxX50xX3xX4xX2ddxX6xX3xXcdxX1xX10xX6bxXd1xX3exX3xXd4xXc3xXdxXexX43xXdxX3xXc3xX132xXexX3xX7xX28xX3xX6bxX45cxX15xX2fxX3xX4xX45cxX3xX6bxX25xX15xX2fxX3xX27xX2e7xX3xXexX43xX44xX15xX2fxX3xXa7xX3fxX3xXexX1xX1axX3xX1xX3exX21xX4xX1xX3xX4xX53xX15xX3xX7xX6xX178xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX3exX6bxX71xXaxX12xXcxX43xX3exX15xX2fxX3xXecxX1axX7dxX3xXexX43xX14xX15xX1xX3xX27xXdxX12fxX1axX3xXexX43xX6xX47xX3xXcdxX1xX10xX6bxXd1xX3exX3xXd4xXc3xXdxXexX43xXdxXdxX3xXexX1xX3fxX15xX1xX3xXd1xX1x124f4xX15xX3xXd1xX1xX6xXdxX3xX1a3xX7dxX3exX47xX3xXe3xX15xX3xX15xXe3xX15xX3xX1xX28xXdxX3xX4xX30exXdxX47xX3xX15xX1xX82xX15xX3xXexX1xX82xX15xX3xX4xX1xX2cxX6xX3xX4xX492xX3xXexXdxX12fxX15xX3xX7dxX15xX3xXexXdxX12fxX15xX3xX7xX172xX3xX15xXadxX15xX3xX27xX2cxX2dxX4xX3xX7dxXbxX3xX6bxX45cxX15xX2fxX3xX4xX7dxX4xX3xXexX14xX15xX1xX3xXexXdxX114xXexX3xX2fxXdxX30exXc3xX3xX15xX1xb716xX178xX3xXcdxX1xX10xX6bxXd1xX3exX3xXd4xXc3xXdxXexX43xXdxXdxX3xX27xX2cxX2dxX4xX3xX1a3xX30exX3exX3xX27xX30exXc3xX3xXecxX1axX71xX12fxX15xX3xX4xX492xX3xX15xX2fxX2cxX34xXdxX3xXbxX1xXdxXadxX15xX3xX6bxXf2xX4xX1xX47xX3xXexX1xX48dxX15xX2fxX3xX1a3xX7dxX3exX3xX5xX411xX15xX1xX3xX7xX172xX3xXa7xX3fxX3xX4xX7dxX4xX3xXecxX1axX71xX12fxX15xX3xXd1xX1xX7dxX4xX3xXexX1xX10xX3exX3xX27xX101xX15xX2fxX3xXecxX1axX71xX3xX27xXf2xX15xX1xX3xX4xX2ddxX6xX3xXbxX1xX7dxXbxX3xX5xX1axX1bxXexX178xX59xX178xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxX3exX1axX43xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX3exX3xXcxXcxX2b4xX2b5xX6exX0xX59xXbxX12

Theo TTXVN

Các tin đã đưa

Bắt giữ đối tượng trốn truy nã

Bắt giữ đối tượng trốn truy nã
2022-03-19 20:06:00

baophutho.vn Ngày 19/3, Công an xã Gia Điền, huyện Hạ Hòa đã bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Phú, sinh năm 1994, trú tại xã Đan Thượng. Đây là đối tượng bị khởi...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long