Cập nhật: 27/05/2022 08:55 GMT+7
bdcx55fdx5e7dx4763xe90x6b81x5fddx2e42x7432x2f77xX8x5fd2x9fe0xX1x8b1ax647bxX7xX2xX6x941fxX5x1c44x17c7xXexXdxX15xXexX12x4c18xX14xX1x3f71xX4xXbx2f74xX0x730axa5bdxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbx80e2x3deaxX2xXexX6xXdxXbxX21x40a3xX2x5883x8600xX4xXex92a6xX7xX4xX3xa10cxX4x867axX4xX15x874ex5962x4785xX2xX4xX5xX23x4052xXexX4xXexX3bxX14xX15xX44xX4xX5x7783xX15xX4xX23x3375xX4xX5xX23xX38xX15xX44xX4xX5xX45xX4x9d0fxX4x81fcx8420xX4x3ff5xX59xX2xX0xcd2xX23xX24xX21xX0xX2dxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2dx8e8dxX7xX2dxXexX2xX14xX15xXbxX21xX0xX2x6451xX44xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2xX7cxXdxX15xXexXdxX3bxXbxX4xX8xXexX1exX6xXdxXaxXbx8253xX2xX1xXexX23x59c3xX4x1250x7f03xXa9xX2dx4494x5463xX4xX23xXdxX2xX44xX23xXexXa6xX4x62ccxXa9xXa9xX2dxXacxXadxXbxX4xX8xX3bxX5xXaxXbxX6dxX6dxX5xf14xX1bxX7xX14xX2dxX23xX38xXexX23xX14xXc7xX3xX15xX6dxX1xXdxX8x3332xXexX14xX2dxX6dxX15xXdxXa1xX8xX6dx96fdxXe2xXe2xX24xX6dxX24xXe2xXe2xX1xXb7xXa9xXa8xXb7xXb7x22b9xXa9xXexX24x8035xXf0xX6xX24xXa9xX12xX2xX87xX44xX12x5775xXa8xXf0x7815xX12xX24xXf4xXb7xXf0xXb7xX101xXf4xXf0xXb7xXf4xXf0xXc7x1580xX2dxXdxX44xXbxX4xX7xX6xXexXaxXbxX35xX2xX37xX38xX4xXexX3bxX7xX4xX3xX3fxX4xX41xX4xX15xX44xX45xX46xX2xX4xX5xX23xX4bxXexX4xXexX3bxX14xX15xX44xX4xX5xX55xX15xX4xX23xX59xX4xX5xX23xX38xX15xX44xX4xX5xX45xX4xX64xX4xX66xX67xX4xX69xX59xX2xXbxX4xXa1xX2xX1xXexX23xXaxXbxXa8xXa9xXa9xXbxX4xX23xXdxX2xX44xX23xXexXaxXbxXb7xXa9xXa9xXbxX4xX6dxX21xX0xX6dxX2dxX21xX0xX2dxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2dxX7cxX7xX2dxXexX2xX14xX15xXbxX21x5cf4xf10xX5xX4xX6xX45x5e34xX15xX44xX4xX5xX23x6d19xX5xX4xX15xX55xX15xX44xX4x6207xX2xX37xX38xX4xXexX3bxX7xX4xX23xX2x1a17xX15xX4xXexX3bxX45xX46xX15xX44xX4xX15x122bxX2xX4xXacx57a7xX1exX4xX3bxX7xX4xX8xX187xX4xX3xX2xX1a5xX5xXc7xX0xX6dxX2dxX21xX0xX2dxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2dxX66xXdxX7xX1xXbxX21xX7cx635bxX5xX4xX19axX1b0xX15xX4xX3x6dd4xX4xX15xX44xX23xX2xX1a5xX2dxX4xX3xX3fxX4xX7cx79e5xX15xX44xX4xX7xX15xX4xXexX23xX67xX15xX23xX4xX2dxX23x78c6xX4xX66xX67xX4xX69xX59xX2xX4xX19axX7xX15xX44xX4xX19axX2xX37xX38xX4xXexX3bxX7xX4xX15xX44xX38xX1ex9306xX15xX4xX15xX23x89f3xX15xX4xX3xX3fxX4xX3xX2xX1a5xX5xX4xX41xX4xX15xX44xX45xX46xX2xX4xX19axX45xX18cxX5xX4xX2dxX23xX1d8xXexX4xX23xX2xX1a5xX15xX4xXexa190xX4xX3xX14xX15xX44xX4xXex29dexX2xX4xX87xX59xXexX4xX5xX23xX38xX15xX44xX4xX5xX45xX4xX64xX4x8700xX38x3d5axX15xX4xX66xX14xX67xX15xX44xX4x37a5xX7xX2x2796xX4xX66xX67xX4xX69xX59xX2xXc7xX0xX6dxX2dxX21xX0xX2dxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2dx6079xX14xX1xX1exXbxX21xX2exX23xXdxX14xX4xX19ax7dcbxX267xX4xXd8xX23xX14xX1b4xX15xX44xX4xX24xXb7xX4xX44xX2xX46xX4xX15xX44xX67xX1exX4xXe2xXf4xX6dxXb7xX267xX4xX1bxX59xX4xX2dxX23xX25bxX15xX4xX6x63fexX4xXexX21cxX15xX4xX87xX59xXexX4xXex8ce3xX7xX4xX5xX23xX38xX15xX44xX4xX5xX45xX4xXexX3bxX217xX15xX4xX19axX1e0xX7xX4xX1bxX67xX15xX267xX4xX2dxX23xX45xX46xX15xX44xX4xX264xX7xX2xX4xX35xX59xX15xX44xX267xX4xX259xX38xX25bxX15xX4xX66xX14xX67xX15xX44xX4xX264xX7xX2xX4x13bcxX66xX67xX4xX69xX59xX2x9ce6xX4xXexX2xX4bxX2dxX4xX15xX23xX25bxX15xX4xXexX23xX1edxX15xX44xX4xXexX2xX15xX267xX4xX5xX28bxX4xX15xX44xX45xX46xX2xX4xX15xX23xX67xX4xX5xX45xX4xX1xX21cxX15xX4xX2dxX23xX2bbxX15xX44xX4xXe2xXa8xXa9xXb7xX4xX19axX4bxX15xX4xX259xX38x956bxX1exX4xX6xX2b0xX4xXexX21cxX15xX4xX1bxX1d8xX14xX4xXd8xX23xX1edxX15xX44xX4xX6xX2xX217xX15xX4xX23xX1a5xX4xX19axX45xX18cxX5xX4xX3x5914xX2xX4xX15xX44xX45xX46xX2xX4xXexX23xX21cxX15xX4xX8xX1fcxX15xX44xX4xXexX3bxX14xX15xX44xX4xX5xX55xX15xX4xX23xX59xX4xXexX338xX15xX44xX4xXe2xXa8xX4xX1exX217xX38xX4xX5xX338xX38xX4xX19axX45xX18cxX5xX4xX44xX2x895bxX2dxX4xX19ax1692xXc7xX4xX69xX44xX23xX2xX4xX3x336fxX15xX4xX5xX28bxX4xXacxX1b4xX1exX4xX3bxX7xX4xX8xX187xX4xX3xX2xX1a5xX5xX4xXd8xX23xX1edxX15xX44xX4xX6xX67xX15xX23xX4xXacxX1b4xX1exX4xX3bxX7xX267xX4xX1bxX59xX4xX2dxX23xX25bxX15xX4xX6xX2b0xX4xXexX21cxX15xX4xX19ax467axX4xX6xX2xX217xX15xX4xX23xX1a5xX4xXex7fe7xX4xXexX3bxX45xX64xX15xX44xX4xX1xX21cxX15xX4xX2dxX23xX1fcxX4xX5x7be1xX15xX44xX4xX5xX1edxX15xX44xX4xX7xX15xX4xX2dxX23xX45xX46xX15xX44xX4xXexX2xX4bxX15xX4xX23xX67xX15xX23xX4xX87xX64xX4xX5xX23fxX7xX4xX3xX67xX14xX4xXd8xX2x6f23xX87xX4xXexX3bxX7xX4xX19axX3d6xX4xX2dxX23xX1d8xXexX4xX23xX2xX1a5xX15xX4xX5xX1b4xX4xX44xX2xX7xX4xX19ax2f76xX15xX23xX4xXexX23fxX4xX3xX14xX15xX44xXc7xX0xX6dxX2dxX21xX0xX2dxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2dxX27fxX14xX1xX1exXbxX21x36a6xX38xX7xX4xX259xX38xX1d8xX4xXexX3bxX439xX15xX23xX4xXd8xX2xX41dxX87xX4xXexX3bxX7xX267xX4xX5xX1b0xX4xX259xX38xX7xX15xX4xX5xX23xX192xX5xX4xX15xX55xX15xX44xX4xX2dxX23xX1d8xXexX4xX23xX2xX1a5xX15xX4xX5xX23x6868xX4xX15xX23xX67xX4xX6xX67xX4xX7xX15xX23xX4xX69xXc7xX66xXc7xX66xX4xX2f5xX8xX2xX15xX23xX4xX15xX55xX87xX4xX24xXfexX101xXfexX2fcxX4xX5xX23xX4bxXexX4xXexX3bxX14xX15xX44xX4xXexX45xX4xXexX23xX4bxX4xXexX3bxXdxX14xX4xX5xX3e1xX4xXexX247xX2xX4xX2dxX23xX2bbxX15xX44xX4xXd8xX23xX1d8xX5xX23xXc7xX4xX2exX247xX2xX4xX2dxX23xX2bbxX15xX44xX4xX15xX44xX490xX267xX4xX5xX1b0xX4xX259xX38xX7xX15xX4xX5xX23xX192xX5xX4xX15xX55xX15xX44xX4xX5x4ac3xX15xX44xX4xX2dxX23xX1d8xXexX4xX23xX2xX1a5xX15xX4xX5xX23xX1e0xX4x5862xXc7xX2exXc7xX186xX4xX2f5xX8xX2xX15xX23xX4xX15xX55xX87xX4xX24xXfexX101xXfexX2fcxX4xX6xX67xX4xX3xX18cxX4xX7xX15xX23xX4xX66xX4xX5xX3f3xX15xX44xX4xXe2xX4xX5xX23xX1d8xX38xX4xX1bx7131xX4xX69xXc7xX512xXc7xX66xXc7xX7cxX4xX2f5xX8xX2xX15xX23xX4xX15xX55xX87xX4xXe2xXa9xXa9xXf4xX2fcxX4xX3xX67xX4xX24xX4xX5xX23xX1d8xX38xX4xX1bxX541xX4xX15xX23x1871xX4xX23xX1b0xX15xX4xXd8xX23xX14xX1b4xX15xX44xX4xXb7xX4xXexX38xX3e1xX2xX4xX5xX23xX45xX7xX4xX19axX55xX15xX44xX4xXd8x5b08xX4xXexX3bxX217xX15xX4xX15xX23xX21cxX15xX4xXd8xX23x1bcdxX38xX4xXexX2bbxX7xX4xX15xX23xX67xX4xXexX23fxX4xX3xX14xX15xX44xX4xXexX3bxX14xX15xX44xX4xX2dxX23xX2bbxX15xX44xX4xX15xX44xX490xXc7xX0xX6dxX2dxX21xX0xX2dxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2dxX27fxX14xX1xX1exXbxX21xX2exX23xXdxX14xX4xXexX23xX1edxX15xX44xX4xXexX2xX15xX4xX1bxX7xX15xX4xX19axX338xX38xX267xX4xXexX3bxX45xX35axX5xX4xXd8xX23xX2xX4xX8xX187xX4xX3xX2xX1a5xX5xX4xX19axX7xX38xX4xX6xX2bbxX15xX44xX4xXacxX1b4xX1exX4xX3bxX7xX267xX4xX7xX15xX23xX4xX66xX4xX19axX3d6xX4xX19axX338xX38xX4xXexX45xX4xX87xX59xXexX4xX3xX67xX2xX4xX6x364cxX15xX23xX4xX3xX187xX5xX4xXd8xX2xX15xX23xX4xX1xX14xX7xX15xX23xXc7xX4xX69xX23x337axX15xX44xX4xX15xX44xX67xX1exX4xX44xX338xX15xX4xX19axX21cxX1exX267xX4xX7xX15xX23xX4xX66xX4xX5xX28bxX4xX1bxX2xX41dxX38xX4xX23xX2xX1a5xX15xX4xX1bxX39exXexX4xXexX23xX45xX46xX15xX44xX4xX3xX37xX4xXexX21cxX87xX4xX6xX589xX267xX4xX5xX28bxX4xX19axX55xX15xX44xX4xXexX3bxX247xX15xX44xX4xXexX23xX1d8xX2xX4xXexX3bxX217xX15xX4x75acxX7xX5xXdxX1bxX14xX14xXd8xXc7xX0xX6dxX2dxX21xX0xX2dxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX2dx3a33xX14xX38xX3bxX5xXdxXbxX21xX2exX23xXdxX14xX4xX69xX23xX7xX15xX1xX7xX15xX0xX6dxX2dxX21xX0xX6dxX1xX2xX3xX21xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX38xXd8xX12xX5xX6xXdxX7xX3bxX68cxX2xXacxX4xX6xX2xX15xXdxX12xXdxX15xX1xX12xX14xX68cxX12xX5xX14xX15xXexXdxX15xXexXbxX21xX0xX6dxX1xX2xX3xX21

Theo Nhandan

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long