Cập nhật: 22/09/2022 07:36 GMT+7

Những giấy tờ cần có khi xin trở lại Quốc tịch Việt Nam

CÂU HỎI:

Tôi có thể xin giữ quốc tịch nước ngoài khi xin trở lại quốc tịch Việt Nam hay không?

TRẢ LỜI:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 23 Luật Quốc tịch Việt Nam thì người được trở lại quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ một số trường hợp (là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam; Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây thì được coi là trường hợp đặc biệt để trình Chủ tịch nước xem xét việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam mà không phải thôi quốc tịch nước ngoài:

- Có đủ điều kiện trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam.

- Việc xin giữ quốc tịch nước ngoài của người đó khi trở lại quốc tịch Việt Nam là phù hợp với pháp luật của nước ngoài đó.

- Việc thôi quốc tịch nước ngoài dẫn đến quyền lợi của người đó ở nước có quốc tịch bị ảnh hưởng.- Không sử dụng quốc tịch nước ngoài để gây phương hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân; xâm hại an ninh, lợi ích quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

CÂU HỎI

Để được trở lại quốc tịch Việt Nam thì hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam phải bao gồm những giấy tờ gì?

TRẢ LỜI

Theo quy định tại Điều 24 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, Hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam gồm có các giấy tờ sau đây:

- Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam.

- Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế.

- Bản khai lý lịch.

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam xin trở lại Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ.

- Giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt Nam.Người xin trở lại quốc tịch Việt Nam nếu cư trú ở trong nước thì nộp hồ sơ cho Sở Tư pháp nơi cư trú, nếu cư trú ở nước ngoài thì nộp hồ sơ cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại. Trong trường hợp hồ sơ không có đầy đủ các giấy tờ quy định tại Điều 24 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 hoặc không hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo ngay để người xin trở lại quốc tịch Việt Nam bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Nguồn Bộ Tư pháp


Nguồn Bộ Tư pháp

Các tin đã đưa

Xử lý nghiêm tình trạng xâm hại trẻ em

Xử lý nghiêm tình trạng xâm hại trẻ em
2022-09-16 07:46:00

Liên tục nhiều vụ án xâm hại tình dục trẻ em được phát hiện trong thời gian qua tại Quảng Ngãi. Số vụ xâm hại trẻ em ngày càng tăng khiến ngành chức năng lo ngại, vì thế cần có...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long