Cập nhật:  GMT+7
9dfdxded9xd05bx106baxc065xee35xd43fxf8c2xf196xX7x117e6xd850x1195ax9f7axb1fdxf903xX5x11706xXaxc40cxc44bxf2d3xXexX3xX1xef64xXdxX3xX4xX1x11597xX3x10fdbxX1x122b5xdccfxX3xX4xb55bxc4cbxXbxX3xXexXdx11602xf21cxX3xf3bcxX21xX1fxdcc5xX3xX4xX1xe845xX1fxX3xa733x121efxX1fxX31xX3x1171exX18xX1fxX31xX3xX13xc6e7xX1fxX0xff72xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf0ebxX10xX6xa2e5xXaxX12xebcbxX31xX21xf1fdxX3xe569xX46xX60xX22xX3xfb0dxX18xXdxX3xXexX14xX3xX5bx11063xX1fxX31xX3xc03bx100cdxX1fxX3xX65xf6f9xX1fxX1xX3xde76xX3x10112xX1xad70xX3xX31xXdxX14xX2cxX3xX38xe96fxX4xX3xe9f9xX6dxX1fxX31xX3xX6xX1fxX3xXexe97exX1fxX1xX3xX3dxX18xX1fxX31xX3xX13xX43xX1fxX22xX3xbbbdxX14xX4xX3xX1fxX1x10a5dxX1fxX3xX4xX43xX3x1059bxe80axX6xX1fxX3xX4xX6dxX1fxX31xX3xX6xX1fxX3xX38xX6xX1fxX31xX3xX5xX21xX2cxX3xaf31x10d10xX3xX2exea97xX3xX4xX25xX26xXbxX3xXexXdxX2bxX2cxX3xX2exX21xX1fxX31xX3xXcxX6dxX3xX89xX1xc652xXadxX3xXa0xcfdaxX5exX3xXc2xX6xX3xX7xX14xX1fxX31xX3xX4xf71bxX1fxX31xX3xX1fxX31xX21xX5ex1014cxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxabfdxf219xX58xX5exXaxX12xX89xX43xX3xXacxXadxX6xX1fxX3xX38xXdxf3b2xXadxX3xXexXc2xX6xX3xX38xadecxX3xe814xX1xc87fxXdxX3xXexX86xX3xX2exXc6xX3xX14xX1fxX3xX1xd8d1xX1fxX1xX3xX7xdd59xX3xXexX39xXdxX3x11781xX31xXdxd4d5xXexX3xX1fxX31xX25xd557xXdxX22xX3xX4xX25xX26xXbxX3xXexX21xXdxX3xX7xXe0xX1fx1008cxX3xXa0xXe0xX5exX3xXc2xX6xX3xXexX18xXdxX3xXexXdxX2bxX2cxX3xX2exX21xX1fxX31xX3xXcxX6dxX3xX89xX1xXdcxXadxXf4xX3xX89xXc6xX3xXexX1xf6afxX22xX3xX2exX21xX105xX3xX11exX1xX105xXe0xX1fxX31xX3xX60xX7axa76dxX1xX3xX7xX14xX1fxX31xX3xX60xX46xX60xX22xX3xX2cxX39xXexX3xX2exXc6xX3xX31xXdxX13bxXexX3xX1fxX31xX25xX141xXdxX22xX3xX4xX25xX26xXbxX3xXexX21xXdxX3xX7xXe0xX1fxX3xXa0xXe0xX5exX3xXc2xX6xX3xXexX18xXdxX3xXexXdxX2bxX2cxX3xX2exX21xX1fxX31xX3xXcxX6dxX3xX89xX1xXdcxXadxX22xX3xX11exX1xXadxX3xXbxX1xX86xX3xX7xXadxX86xXdxX3xX65x125d3xX1fxX31xX3xX65xX72xX1fxX31xX22xX3xXexX1xX76xX3xXexXc2xX35xX1fxX3xX65xX1dfxX1fxX31xX3xX65xX72xX1fxX31xX22xX3xX1xXadxX5exX2bxX1fxX3xX89xX6xX105xX3xX3dxX39xX4xX22xX3xXexX92xX1fxX1xX3xX3dxX18xX1fxX31xX3xX13xX43xX1fxXf4xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX105xX58xX5exXaxX12xX0xXexX6x106e6xX5xX10xX3xX7xXexX5exX5xX10xX9xXaxX2cxX6xXc2xX31xXdxX1fx11c93xX60xXbxXa0xX3xX6xXadxXexX105xXaxX12xX0xXexXc2xX12xX0xXexX58xX12xX0xX46xXexX58xX12xX0xX46xXexXc2xX12xX0xXexXc2xX12xX0xXexX58xX12xX89xX43xX3xXacxXadxX6xX1fxX3xX4xX6dxX1fxX31xX3xX6xX1fxX3xXexXdxX13bxX1fxX3xX1xX21xX1fxX1xX3xXbxX1xX105xX1fxX31xX3xXexdf47xX6xX3xX1xXdxX2bxX1fxX3xXexXc2xX25xX141xX1fxX31xX0xX46xXexX58xX12xX0xX46xXexXc2xX12xX0xX46xXexX6xX232xX5xX10xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX105xX58xX5exXaxX12xXcxX1xX6dxX1fxX31xX3xXexXdxX1fxX3xXex113b6xX3xX2cxX39xXexX3xX7xX86xX3xX1fxX31xX25xX141xXdxX3xX58xXdcxX1fxX3xX4xX1xX105xX3xX232xXdxX13bxXexX3xX2exXc6xX3xX4xX25xX26xXbxX3xXa0xXe0xX5exX3xXc2xX6xX3xX2exX21xX105xX3xXc2xX18xX1fxX31xX3xX7xX14xX1fxX31xX22xX3xX11exb749xX3xX31xXdxX6xX1fxX3xX38xX39xXexX3xX1fxX1xXa6xXbxX3xX2exX21xX105xX3xXexXdxX2bxX2cxX3xX2exX21xX1fxX31xX3xX31xXdxX13bxXexX3xX4xX1xX13bxXexX3xX6dxX1fxX31xX3xX104xX12dxX1fxX1xX22xX3xX4xX1xX1dxX3xX1fxX1xX21xXf4xX3xX71xa48bxX3xX6dxX1fxX31xX3xX104xX12dxX1fxX1xX3xX5xX21xX3xX232xX21xX3xX55xX25xX141xX1fxX31xX3xX232xX76xX3xXexXc2x103b2xX1fxX31xX3xXexX1xX25xX43xX1fxX31xX22xX3xX7xX6xXadxX3xX38xX7exX3xX38xX25xX340xX4xX3xX38xX25xX6xX3xX2exX21xX105xX3xX232xX2bxX1fxX1xX3xX2exXdxX2bxX1fxX3xX4xX35xXbxX3xX4x10eb0xXadxXf4xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX105xX58xX5exXaxX12xX5bxX31xX6xX5exX3xX7xX6xXadxX3xX11exX1xXdxX3xX2exXc6xX3xX14xX1fxX3xXa0xXe0xX5exX3xXc2xX6xX22xX3xX4xX43xX3xXacxXadxX6xX1fxX3xX4xX6dxX1fxX31xX3xX6xX1fxX3xX38xX11cxX3xXbxX1xX105xX1fxX31xX3xXexX289xX6xX3xXexX105xX21xX1fxX3xX232xX39xX3xX1xXdxX2bxX1fxX3xXexXc2xX25xX141xX1fxX31xX3xX38xX176xX3xX38xXdxX114xXadxX3xXexXc2xX6xX3xX5xX21xX2cxX3xXc2xXc3xXf4xX3xX65xX25xX340xX4xX3xX232xXdxX13bxXexX22xX3xX31xXdxX6xX3xX38xX12dxX1fxX1xX3xX6dxX1fxX31xX3xX104xX12dxX1fxX1xX3xX4xX7exX3xX1xX6xXdxX3xX1fxX31xX25xX141xXdxX3xX4xX105xX1fxX3xX2exX21xX3xXc2xX35xXexX3xX2cxX6xX5exX3xX4xXe0xX3xX1xX6xXdxX3xX38xX114xXadxX3xf1afxX1fxXf4xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX105xX58xX5exXaxX12xX65xX18xXdxX3xXexX14xX3xX65xX76xX1fxX1xX3xX4xX1xX105xX3xX232xXdxX13bxXexX3xX4xX14xX4xX3xXexX12dxX1fxX1xX3xXexXdxX13bxXexX3xXexXc2xX105xX1fxX31xX3xX2exXc6xX3xX14xX1fxX3xX38xX11cxX3xXc2xXc3xX3xX1fxX1xX25xX1fxX31xX3xX4xX43xX3xXacxXadxX6xX1fxX3xX4xX6dxX1fxX31xX3xX6xX1fxX3xX2exd637xX1fxX3xX38xX6xX1fxX31xX3xX38xXdxX114xXadxX3xXexXc2xX6xX3xX2cxX39xXexX3xX7xX86xX3xX2exX35xX1fxX3xX38xX114xX3xX5xXdxb670xX1fxX3xXacxXadxX6xX1fxX3xX1fxX4ccxX1fxX3xX4xX1xX25xX6xX3xX4xX6dxX1fxX31xX3xX232xX86xX3xXexX1xX6dxX1fxX31xX3xXexXdxX1fxX3xX2exX114xX3xX1fxX31xX1xXdxX3xXbxX1xX18xX2cxXf4xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX12xX5bxX31xX105xX21xXdxX3xXc2xX6xX22xX3xX6dxX1fxX31xX3xX65xX76xX1fxX1xX3xX4xbbbcxX1fxX31xX3xXa0xX14xX4xX3xX1fxX1xXa6xX1fxX3xX2cxX39xXexX3xX4xX14xX1fxX3xX232xX39xX3xX89xX6dxX1fxX31xX3xX6xX1fxX3xX3dxX18xX1fxX31xX3xX13xX43xX1fxX3xX38xX11cxX3xX232xX76xX3xX38xXdcxX2cxX3xXexXc2xX35cxX1fxX31xX3xXexX1xX25xX43xX1fxX31xX3xX11exX1xXdxX3xX4xX6xX1fxX3xX1fxX31xX72xX1fxX3xX1xX6xXdxX3xX1fxX1xX7exX2cxX3xXexX1xX6xX1fxX1xX3xX1fxXdxX4ccxX1fxX3xX38xX14xX1fxX1xX3xX1fxX1xX6xXadxXf4xX3xX71xXc6xX3xX2exXdxX2bxX4xX3xX1fxX21xX5exX3xX4xX517xX1fxX31xX3xX38xX6xX1fxX31xX3xX38xX25xX340xX4xX3xX4xX43xX3xXacxXadxX6xX1fxX3xX4xX6dxX1fxX31xX3xX6xX1fxX3xX38xXdxX114xXadxX3xXexXc2xX6xX22xX3xXa0x11ddexX3xX5xb5cbxXf4xX3xXcxX1xX10xX105xX3xXcxXadxX447xXdxX3xXexXc2xX304


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Không chỉ Cảnh sát giao thông dừng xe, xử phạt

Không chỉ Cảnh sát giao thông dừng xe, xử phạt
2013-01-30 08:13:00

Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Bộ Công an) khẳng định không phải chỉ có lực lượng Cảnh sát giao thông đeo “thẻ xanh” mới...

Công an Đoan Hùng phát hiện, thu giữ 1,7 kg pháo

Công an Đoan Hùng phát hiện, thu giữ 1,7 kg pháo
2013-01-25 08:13:00

PTO- Qua công tác quản lý trên địa bàn, vào hồi 14h45 phút ngày 15-1 tại thôn 2 xã Chân Mộng (huyện Đoan Hùng), đội cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và ma túy Công an huyện...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long