Cập nhật:  GMT+7
b0ccx109a2x11ddcx13711x135b3x161f2x13a25x10972xb311xX7x11377xfb47xbedfx1219axe285xc3cexX5xf43bxXax1471bx16553x15bd3xc3a4xX3x15a92xX1x1038exX17x15085xX3xX15xe704xX15xX3xd6e3xX6xX17xX1xX0xdedcxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd26dx12e09xe508xfaeexXaxX12xX0xXdxX15xX1bxX3xX7x10e68xX4xX9xXaxX26xX26xX4xe605xde67xX6xX36xXbxX1x11463xXexX1xX36xX48x167e8xX17xX26xX37xX10xX7xe4e1xXexX36xXbxX26xX17xX10x14f76xX7xX26x1612fxX2xX2x158d4xX26x12a6fxbcaaxX37xX68xX2x15303xX63xc706xX68xX6fxXexX2xX66xbb41xX75xX69xX69xX5xX2xX48xd0fdxXbxX1bxXaxX3xX26xX12xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX36xX37xX38xXaxX12x13646xX1xX19xX17xX1bxX3xX4x1231fxX38xX3xX59xX10xX36xX3x12d34x1287bx13a0cxX4xX3xX36xX15xX3xXexX1xX10xX36xX3xXbxX1xXa7xX14xX17xX1bxX3xXbxX1xb8e0xXbxX3xX4xf21dxXexX3xX4xc122xX17xX1xX48xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX36xX37xX38xXaxX12x1313bxXcxf448xXcxX3x144d3xX3xd263xe20dxX4xX3x14b50xX4ex12e61xX4xX3xX5xd865xX3xX63x159b6xX3xXa6xX36xe947xX17xX3xXe8xX4exX6xX3xX21xc723xX3xXddxX1xf5adxX3xX98xXdxX17xX1xXf1xX3xX1xX4exX38x168a6xX17xX3xXddxX1xX101xX3xX98xXdxX17xX1xXf1xX3xX21xX6xX17xX1xX3xX15xXa7xc13axXexX3xX1xX6xXdxX3xX49xd6e5xX17xX3xXa6xXa7x1301cxX17xX1bxX3xX17xX1xX19xX17xX1bxX3xX53xXf5xXexX3xX59xX10xX36xXf1xX3xX49xXf5xX4xX1xX3xXa6xXc4xX17xX3xXexX41xX36xX17xX1bxX3xXexb4b7xXdxX3xX49xX1exX4exXf1xX3xX21xf106xXbxX3xX17xX1bxX6xX38xX3xX17xX1bxXc0xX17xX3xX17xX1xXa7xX3x14221xX3xX49xXc4xX17xX3xX4xX12dxX48xX3xX98xX1xXdx15f7fxX4exX3xX17x15d29xX15xX3xX17xX6xX38xX3xX17xX1bxXa7xX12dxXdxX3xX37xX9fxX17xX3xX1xX4exX38xX10cxX17xX3xXddxX1xX101xX3xX98xXdxX17xX1xX3xXa6xXfdxX3xX1bxXc0xX17xX3xX49xdf14xX3xX53xX120xXdxX3xX17xX1bxX1xX177xX3xXa7xX14xX15xX3xX4xX9fxX38xX3xX1bxXdxXeaxX17xX1bxX48xX3xe412xX1a3xX3xX17xX1xX19xX17xX1bxX3xX17xX1bxXa7xX12dxXdxX3xX53xXeaxX17xX3xX5xXc4xX3xX4xX16axX17xX1bxX3xX17xX1xX9fxX17xX3x13b17xXdxX10cxX17xX3xX17xX1bxX1xXdxX128xX17xX3xX4xb8d0xX4exX3xX4xX9fxX38xX3xX17xX1bxX4exX38xX128xX17xX3xX5xXdxX10cxX4exX3xX1bxXdxd182xX38xX3xX53xX120xXdxX3xX53xXc4xXdxX3xX4xX1x148edxX4xX3xX17xX17bxX15xX3xX5xXc4xX15xX3xX17xX1bxX1xX177xXf1xX3xX17xX1bxXa7xX12dxXdxX3xX1xXe5xX4xX3xXexX1xX10xX36xX3xXexX1xd36bxX3xX4x118e1xX17xX1bxX3xX17xX1bxX1a3xXexX3xX17xX1bx1491dxXexX3xX1xX6xXdxX3xX15xXa7xX14xXdxX3xX17xX17bxX15xX48xX3xXcx14c21xX3xX17xX1xX19xX17xX1bxX3xX53xXa7xX12dxX15xX3xXa7xX14xX15xX3xX17xXc4xX38xXf1xX3xX17xX1xX19xX17xX1bxX3xX4xX9fxX38xX3xX59xX10xX36xXf1xX3xX49xXf5xX4xX1xX3xXa6xXc4xX17xX3xXa6xXfdxX3xXa6xXdxX3xX15xX4exX16axX17xX3xXbxX1xXa7xX14xX17xX1bxX3xXa6x1470fxX3xXbxX1xb324xX3xX21xX6xX17xX1xX3xXa6xX1ffxXexX3xXexX41xXeaxX17xX1bxXf1xX3xX15xX6xX17xX1bxX3xX5xXf5xXdxX3xX4xX4exXeexX4xX3xX7xXeaxX17xX1bxX3xX7xX4exX17xX1bxX3xXexX150xX4xX3xX4xX1xX36xX3xX17xX1xXdxX177xX4exX3xX1xXeexX3xX37xX9fxX17xXf1xX3xX15xe9c1xX3xX1xXa7xX120xX17xX1bxX3xXbxX1xXbcxXexX3xXexX41xXdxX28fxX17xX3xX59xXdxX17xX1xX3xXexX159xX3xX41xX24exX17xX1bxX3xX49xX177xX17xX3xX53xX19xX17xX1bxX3xX4xX1xX36xX3xX17xX1xXdxX177xX4exX3xXa6xdcd7xX6xX3xXbxX1xXa7xX14xX17xX1bx11bfexX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX36xX37xX38xXaxX12xX0xXdxX15xX1bxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX26xX26xX4xX48xX49xX6xX36xXbxX1xX4exXexX1xX36xX48xX53xX17xX26xX37xX10xX7xX59xXexX36xXbxX26xX17xX10xX60xX7xX26xX63xX2xX2xX66xX26xX68xX69xX37xX68xX2xX6dxX63xX6fxX68xX6fxXexX2xX66xX75xX75xX69xX69xX5xX63xX48xX7cxXbxX1bxXaxX3xX26xX12xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX36xX37xX38xXaxX12xXdfxXeaxXdxX3xX53xX120xXdxX3xX17xX1bxX1xX177xX3xXa7xX14xX15xX3xX4xX9fxX38xX3xX1bxXdxXeaxX17xX1bxXf1xX3xXe8xX4exX6xX17xX3xXexX41xXe5xX17xX1bxX3xX17xX1xX1ffxXexX3xX5xXc4xX3xX59xX1xX9fxX4exX3xX5xXc4xX15xX3xXa6xX1ffxXexXf1xX3xXexX41xXa7xX120xX4xX3xXa6xX9fxX38xX3xXbxX1xcd87xXdxX3xX7xXc4xX17xX1bxX3xX49xd4caxX17xX1bxX3xXexX6xX38xXf1xX3xX1bxXdxX12dxX3xX4xX16axX17xX1bxX3xXa6xX36xXf5xX17xX3xX17xXc4xX38xX3xXa6xXa7xXa8xX4xX3xXexX1xX6xX38xX3xX49xX3d6xX17xX1bxX3xX15xXbcxX38xX3xX17xX128xX17xX3xX17xX1xX6xX17xX1xX3xX1xX14xX17xX48xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX36xX37xX38xXaxX12xX0xXdxX15xX1bxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX26xX26xX4xX48xX49xX6xX36xXbxX1xX4exXexX1xX36xX48xX53xX17xX26xX37xX10xX7xX59xXexX36xXbxX26xX17xX10xX60xX7xX26xX63xX2xX2xX66xX26xX68xX69xX37xX68xX2xX6dxX63xX6fxX68xX6fxXexX2xX66xX75xX75xX69xX69xX5xb312xX48xX7cxXbxX1bxXaxX3xX26xX12xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX36xX37xX38xXaxX12xXdfxX1ffxXexX3xX7xX6xX4exX3xX59xX1xXdxX3xXa6xXa7xXa8xX4xX3xX7xXc4xX17xX1bxX3xX59xb0e4xX3xX7x1339fxX3xXa6xXa7xXa8xX4xX3xX15xX6xX17xX1bxX3xXa6xXdxX3xXa6xX1a3xX17xX1bxX3xX53xXc4xX36xX3xX4xXbcxX4xX3xX49xX1exX4exX3xX4xX9fxX38xX3xXa6xX28fxX3xX4xX1xX4exb6efxX17xX3xX49xX308xX3xXa7xX14xX15xX3xX1bxXdxXeaxX17xX1bxX48xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX36xX37xX38xXaxX12xX0xXdxX15xX1bxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX26xX26xX4xX48xX49xX6xX36xXbxX1xX4exXexX1xX36xX48xX53xX17xX26xX37xX10xX7xX59xXexX36xXbxX26xX17xX10xX60xX7xX26xX63xX2xX2xX66xX26xX68xX69xX37xX68xX2xX6dxX63xX6fxX68xX6fxXexX2xX66xX75xX75xX69xX69xX5xX68xX48xX7cxXbxX1bxXaxX3xX26xX12xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX36xX37xX38xXaxX12xX35xXf5xX4xX1xX3xXa6xXc4xX17xX3xX15xX16axX3xX7xX6xX4exX3xX1xX14xX17xX3xX15xXeexXexX3xXexX1xXbcxX17xX1bxX3xXa6xXa7xXa8xX4xX3xXexX41x14019xX17xX1bxX3xXexX41xX36xX17xX1bxX3xX49xX1exX4exX48xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX36xX37xX38xXaxX12xX0xXdxX15xX1bxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX26xX26xX4xX48xX49xX6xX36xXbxX1xX4exXexX1xX36xX48xX53xX17xX26xX37xX10xX7xX59xXexX36xXbxX26xX17xX10xX60xX7xX26xX63xX2xX2xX66xX26xX68xX69xX37xX68xX2xX6dxX63xX6fxX68xX6fxXexX2xX66xX75xX75xX69xX69xX5xX6fxX48xX7cxXbxX1bxXaxX3xX26xX12xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX36xX37xX38xXaxX12xXcxX1xX10xX36xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xd90bxX3xX4xX293xX6xX3xX17xX1xX19xX17xX1bxX3xX1xXeexX3xX5xXc4xX15xX3xX17xX1bxX1xX177xX3xXa7xX14xX15xX3xX4xX9fxX38xX3xX1bxXdxXeaxX17xX1bxX3xXa6xX9fxX38xX3xX5xXc4xX3xX4xX16axX17xX1bxX3xX53xXdxX10cxX4xX3xX59xX1xX16axX17xX1bxX3xX17xde68xX17xX1bxX3xX17xX1xXe5xX4xX3xX17xX1xXa7xX17xX1bxX3xX4xX1exX17xX3xX7x12b9exX3xXex10661xX3xX15xX64fxXf1xX3xX4xX1xX17bxX15xX3xX4xX1xd071xXf1xX3xX4xX1exX17xX3xX15xbe75xX17xXf1xX3xX4xX1xX17bxX15xX3xX4xX9fxX38xX3xX17xX1xXa7xX3xX4xX1xX17bxX15xX3xX4xX36xX17xX3xX15xXe5xX17xX48xX3xXcxX24exX3xX4xX1xXe5xX17xX3xXa6xX1ffxXexXf1xX3xXexX1xX12dxXdxX3xXexXdxX159xXexXf1xX3xXexXa7xX120xXdxX3xX17xXa7xX120xX4xXf1xX3xXe8xX4exX6xX17xX3xX7xXbcxXexX3xXexX22exX17xX1xX3xX1xX22exX17xX1xX3xX7xX9fxX4exX3xX49xX10cxX17xX1xX3xXexX1xX10xX36xX3xXexX24exX17xX1bxX3xX1bxXdxX6xXdxX3xXa6xX36xXf5xX17xX48xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX36xX37xX38xXaxX12xX0xXdxX15xX1bxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX26xX26xX4xX48xX49xX6xX36xXbxX1xX4exXexX1xX36xX48xX53xX17xX26xX37xX10xX7xX59xXexX36xXbxX26xX17xX10xX60xX7xX26xX63xX2xX2xX66xX26xX68xX69xX37xX68xX2xX6dxX63xX6fxX68xX6fxXexX2xX66xX75xX75xX69xX69xX5xX75xX48xX7cxXbxX1bxXaxX3xX26xX12xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX36xX37xX38xXaxX12xbff9xXc4xX17xX1bxX3xXexX4exX1exX17xX3xX4xX9fxX38xX3xXa6xX177xX4exX3xXa6xXa7xXa8xX4xX3xXa6xX3cdxX36xX3xXa6xX28fxX3xXa6xX3cdxX15xX3xX49xX3cdxX36xX3xX7xX64cxX3xXbxX1xXbcxXexX3xXexX41xXdxX28fxX17xX3xXa6xX56fxX17xX1bxX3xXa6xX177xX4exX48xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX36xX37xX38xXaxX12xX0xXdxX15xX1bxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX26xX26xX4xX48xX49xX6xX36xXbxX1xX4exXexX1xX36xX48xX53xX17xX26xX37xX10xX7xX59xXexX36xXbxX26xX17xX10xX60xX7xX26xX63xX2xX2xX66xX26xX68xX69xX37xX68xX2xX6dxX63xX6fxX68xX6fxXexX2xX66xX75xX75xX69xX69xX5xX66xX48xX7cxXbxX1bxXaxX3xX26xX12xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX36xX37xX38xXaxX12xX98xXdxX177xX15xX3xX53xX4exXdxX3xX4xX293xX6xX3xX17xX1bxXa7xX12dxXdxX3xXa7xX14xX15xX3xX4xX9fxX38xX3xX59xX1xXdxX3xXexX1xX1ffxX38xX3xX17xX1xX19xX17xX1bxX3xX15xX1exX15xX3xX21xX6xX17xX1xX3xX53xXa7xX14xX17xX3xX5xX128xX17xX3xX59xX1x10dc7xX10xX3xX15xXf5xX17xX1xX48xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX36xX37xX38xXaxX12xX0xXdxX15xX1bxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX26xX26xX4xX48xX49xX6xX36xXbxX1xX4exXexX1xX36xX48xX53xX17xX26xX37xX10xX7xX59xXexX36xXbxX26xX17xX10xX60xX7xX26xX63xX2xX2xX66xX26xX68xX69xX37xX68xX2xX6dxX63xX6fxX68xX6fxXexX2xX66xX75xX75xX69xX69xX5x162d5xX48xX7cxXbxX1bxXaxX3xX26xX12xX98xX1xX19xX17xX1bxX3xX15xX1exX15xX3xX21xX6xX17xX1xX3xXa6xX177xX4exX3xXa6xXa7xXa8xX4xX3xXexXa7xX120xXdxX3xX15xXbcxXexX3xX1xXc4xX17xX1bxX3xX17xX1bxXc4xX38xXf1xX3xXa6xX638xX4xX3xX49xXdxX10cxXexX3xX53xXc4xX36xX3xX15xX101xX6xX3xX1xdb99xX48xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX36xX37xX38xXaxX12xX0xXdxX15xX1bxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX26xX26xX4xX48xX49xX6xX36xXbxX1xX4exXexX1xX36xX48xX53xX17xX26xX37xX10xX7xX59xXexX36xXbxX26xX17xX10xX60xX7xX26xX63xX2xX2xX66xX26xX68xX69xX37xX68xX2xX6dxX63xX6fxX68xX6fxXexX2xX66xX75xX75xX69xX69xX5xX69xX48xX7cxXbxX1bxXaxX3xX26xX12xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX36xX37xX38xXaxX12xX0xXdxX15xX1bxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX26xX26xX4xX48xX49xX6xX36xXbxX1xX4exXexX1xX36xX48xX53xX17xX26xX37xX10xX7xX59xXexX36xXbxX26xX17xX10xX60xX7xX26xX63xX2xX2xX66xX26xX68xX69xX37xX68xX2xX6dxX63xX6fxX68xX6fxXexX2xX66xX75xX75xX69xX69xX5xX2xX6dxX48xX7cxXbxX1bxXaxX3xX26xX12xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX36xX37xX38xXaxX12xXcxX24exX3xX17xX1xX19xX17xX1bxX3xX53xXa7xX12dxX17xX3xXa7xX14xX15xXf1xX3xX17xX1xX19xX17xX1bxX3xX15xX1exX15xX3xX21xX6xX17xX1xX3xX49xXc0xXexX3xXa6xX1exX4exX3xXaxX5xX128xX17xX3xX21xX10xXaxX3xXa6xXdxX3xX15xX4exX16axX17xX3xXbxX1xXa7xX14xX17xX1bxX48xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1510bxX4exXexX1xX36xX41xXaxX12xXcxX1xX4exX3xX748xXc4xX0xX26xXbxX12

Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Đặc sản gỏi cá chép Hùng Lô

Đặc sản gỏi cá chép Hùng Lô
2023-06-04 08:45:00

baophutho.vn Phú Thọ là vùng đất có nhiều dân tộc anh em cùng chung sống, mỗi dân tộc đều có những món ăn truyền thống được chế biến theo phong cách riêng...

Nhớ về Đất Tổ

Nhớ về Đất Tổ
2021-04-20 06:28:09

PTĐT - Trong suốt những năm công tác phục vụ Đảng và nhân dân, tôi đã trải qua nhiều địa phương khác nhau, nhưng miền đất để lại trong tôi nhiều ấn tượng nhất, nhiều kỷ niệm...

Trên công trường Hồ Ngòi Giành

Trên công trường Hồ Ngòi Giành
2021-04-05 17:11:45

PTĐT - Sau hơn 2 năm khởi công xây dựng, Dự án hồ chứa nước Ngòi Giành có mức đầu tư 1.279 tỷ đồng đang trong thời gian “chạy nước rút”. Đến thời điểm này, công trình đã đạt...

Mì gạo Hùng Lô – thương hiệu nức tiếng gần xa

Mì gạo Hùng Lô – thương hiệu nức tiếng gần xa
2021-04-02 14:44:56

PTĐT - Mì gạo Hùng Lô (xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì) là một trong những đặc sản nổi tiếng của Đất Tổ. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, mì gạo Hùng Lô vẫn giữ nguyên được vị...

Đậm đà vị chè xuân Đất Tổ

Đậm đà vị chè xuân Đất Tổ
2021-03-29 10:03:38

PTĐT - Thời gian này, đến những vùng chè lớn của tỉnh như Tân Sơn, Thanh Sơn, Yên Lập, Phù Ninh,... sẽ được chiêm ngưỡng những đồi chè xanh mướt, thẳng tắp, báo hiệu một mùa...

“Bưởi tiến vua” tìm đường sang Nhật

“Bưởi tiến vua” tìm đường sang Nhật
2021-03-20 07:02:42

PTĐT - Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ năm 2017, Đại sứ Mỹ Ted Osius đề nghị, khi đạp xe từ Việt Trì lên Đền Hùng, nơi thờ tự tổ tiên người Việt, ông sẽ dừng lại...

“Ông Tổ” nghề nón lá Sai Nga

“Ông Tổ” nghề nón lá Sai Nga
2021-03-16 17:03:58

Nhắc đến nón lá vùng Đất Tổ, người ta không thể không nhắc đến nón lá Sai Nga (thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê). Nổi tiếng là vậy nhưng có lẽ ít người biết đến “Ông Tổ” làng...

“Kho gạo” lưng trời

“Kho gạo” lưng trời
2021-03-14 14:57:17

PTĐT - Tháng 3, dọc bờ đê xã Hiền Quan, huyện Tam Nông gió lồng lộng thổi. Nhìn những thân tầm gửi rủ xuống trên những cây gạo già bắt đầu nở hoa đỏ rực, chúng tôi biết đã đến...

Bạch Hạc - Vùng đất của di tích, danh thắng

Bạch Hạc - Vùng đất của di tích, danh thắng
2021-03-10 15:03:02

Làng Bạch Hạc xưa kia thuộc vùng đất Phong Châu, là nơi trấn giữ phía Đông kinh đô nước Văn Lang thời Hùng Vương. Thời Pháp thuộc, xã Bạch Hạc thuộc huyện Bạch Hạc, phủ Vĩnh...

Tinh hoa nghề truyền thống

Tinh hoa nghề truyền thống
2021-02-21 07:39:49

PTĐT - Mâm dồn là sản phẩm đặc biệt làm từ những thanh nứa ghép nối lại theo hình tròn. Xưa kia mâm dồn được sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long