Cập nhật:  GMT+7
4644xb796xbc48xb191x9f28x7869x7495x7234x4c56xX7x6486x96f4x8000xc91dx756bxbd51xX5xc550xXaxc937x592exX6xXexXexX6x513dxX6xX3x665cxX1xX6xXdxX3xXex8029xa242x597cxX18x61e3xX3xX4x5708xX6xX3xX1x9bd4xX18xX25xX3xbe78xcae6xXdxX3xXex514bxXdxX3x71d1xX1xb978xX3xXcxX1x7119xX0xad06xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7710x5e7ax5b04xa1f6xXaxX12xX0xXdxX30xX25xX3xX7xX21xX4xX9xXaxX40xX40xX4xa90bx8d03xX6xX50xXbxX1x6dedxXexX1xX50xX62x7386xX18xX40xX51xX10xX7xX1bxXexX50xXbxX40xX18xX10x5c98xX7xX40xX2x632bxcb26x866cxX40xX80xX7exX51xad4bxX2xX80xX85xX80xX80xX7fxXexX2xX85xX7exX85x674bxa725xX5xX2xX62x7ab3xXbxX25xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX50xX51xX52xXaxX12x524exX1x6cddxX18xX25xX3xX25xXdxX6xX18xX3xX4xX28xX6xX3xX1xX2cxX18xX25xX3xX7xX6xX18xX25xX3xXexX21xX3exX18xX25xX3xX6dxX2cxX3xX1xXdx5a9axX18xX3x65c1xX35xXdxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa408xX10xX6xX51xXaxX12xX38xXcxb904xXcx6118xX3xXf3xbc6exX3xXd9x96ddxXbxX3x8ea4xX18xX25xX3xX18xX1xX68xX3xX4xc764xX68xX3xX30xX68xX6xX3xX7x83e7xX30xX3xXexX1xa032xXdxX3xXexX21xX6xX18xX25xX3xX18xX25xX2cxX52xX3xX4xX2cxX18xX25xX3xX5xX31xX18xX3xX4xa79exX6xX3xX18xX25xX22xX114xXdxX3xX51xa4a2xX18xX3xXexX1xX2cxX18xX1xX3xXbxX1x6bdexX3x5df6xXdxXd6xXexX3xXcxX21x9d22xX3xX18x8a50xXdxX3xX21xXdx7362xX18xX25xX3xX6dxX2cxX3xXex9d09xX18xX1xX3xX38xX1xX3axX3xXcxX1xX3exX3xX18xX14dxXdxX3xX4xX1xX68xX18xX25x5813xX3xX18xX25xX2cxX52xX3xX2xX85xXf5xX92xX16fxX3xX13xX6xXexXexX6xX18xX6xX3x8783xX3xX18xX1x6effxX18xX3xX1xX2cxX18xX25xX3xXexX1xX114xXdxX3xXexX21xX6xX18xX25xX3xX4xX12cxX6xX3xXcx6154xX18xX25xX3x942exXb4xX18xX25xX3xXexX52xX3xX13xX6xX52xX3xbd58xX1xX2cxX3xX4fx6493xX3x8769xX1b0xX4fxX1a4x6e1bxX3xXd9xX188xX3xX4xX1x5bd8xX18xX1xX3xXexX1xXfexX4xX3xX1bxX1xX6xXdxX3xXexX21xX22xX23xX18xX25xX3xX4xX28xX6xX3xX1xX2cxX18xX25xX3xXbxX1xX136xX18xX3xXbxX1xX141xXdxX3xXexX1xXfexX3xX7fxX3xX4xX12cxX6xX3xXexX15axX18xX1xX3xX38xX1xX3axX3xXcxX1xX3exX3xXexX35xXdxX3xXd9x8986xX6xX3xX4xX1xX15axX3xX2xX7fxbf99xX91xX3xXf3xX35xXdxX3xX5xb822xX3xXebx875bxX18xX25xX3xX143xX22xX23xX18xX25xX16fxX3xXexX1xX2cxX18xX1xX3xXbxX1xX141xX3xX143xXdxXd6xXexX3xXcxX21xX14axX62xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX50xX51xX52xXaxX12xX0xXdxX30xX25xX3xX7xX21xX4xX9xXaxX40xX40xX4xX62xX63xX6xX50xXbxX1xX68xXexX1xX50xX62xX6dxX18xX40xX51xX10xX7xX1bxXexX50xXbxX40xX18xX10xX7axX7xX40xX2xX7exX7fxX80xX40xX80xX7exX51xX85xX2xX80xX85xX80xX80xX7fxXexX2xX85xX7exX85xX91xX92xX5xX7fxX62xX96xXbxX25xXaxX3xX40xX12xX0xXbxX12xX13xX6xXexXexX6xX18xX6xX3xX5xX2cxX3xXexX1xX22xX23xX18xX25xX3xX1xXdxXd6xX68xX3xX4xX12cxX6xX3xX1b0xX4fxX1a4xX3xX184xX3xXcxX1a0xX18xX25xX3xX4xXb4xX18xX25xX3xXexX52xX3xX30xX6xX52xX3xX30x5e32xX4xX3xX1xX2cxX18xX25xX3xXd9xX107xX68xX3xXexX35xXdxX3xX143xXdxXd6xXexX3xX1b0xX6xX30xX3xX6dxX31xXdxX3xX63xbd13xX3xX51xX2cxX52xX3xX5xX206xX4xX1xX3xX7xX28xX3xX1xX23xX18xX3x5d08xX85xX3xX18x5ef0xX30xX3xX1xX14axX18xX1xX3xXexX1xX2cxX18xX1xX3xX6dxX2cxX3xXbxX1xXfbxXexX3xXexX21xXdxXf8xX18xX62xX3xXcxX68xX52xX3xX30xX6xX18xX25xX3xXbxX1xX50xX18xX25xX3xX4xXfbxX4xX1xX3xX1a4xX1xX136xX68xX3xb457xX68xX3xX18xX1xX22xX18xX25xX3xX13xX6xXexXexX6xX18xX6xX3xX5xX35xXdxX3xX21x89daxXexX3xXbxX1xX21axX3xX1xccc1xXbxX3xX6dxX31xXdxX3xX18xX25xX22xX114xXdxX3xXexXdxX152xX68xX3xX51xX21axX18xX25xX3xX143xXdxXd6xXexX3xX1b0xX6xX30xX16fxX3xX1bxXf8xX3xX4xcc1cxX3xX6dxX14dxX4xX3xX51xXfbxX18xX25xX16fxX3xX4xX1xX34bxXexX3xX5xXdxXd6xX68xX3xX5x9426xX18xX3xX1bxa0b5xX3xXexX1xX68x861dxXexX3xX4xX10fxXexX3xX30xX6xX52xbc5cxX3x80eaxX13xX6xXexXexX6xX18xX6xX3xX13xX14dxX18xX3x898axX68xX2cxX3xX4xX12cxX6xX3xXcxX1xX22xX353xX18xX25xX3xXf3xc4c2xa850xX16fxX3xX4xX1xX1c2xX18xX1xX3xX5xX2cxX3xXexX1xXb4xX18xX25xX3xXd9xXdxXd6xXbxX3xX3a4xX30xX6xX52xX3xX30xX10fxX18xX3xX6dxX2cxX3xXexX1xX2cxX18xX1xX3xX4xXb4xX18xX25xX3c2xX3xX30xX2cxX3xX1b0xX4fxX1a4xX3xXd9xX188xX3xX6dxX2cxX3xXd9xX6xX18xX25xX3xX18xacecxX3xX5xa9d0xX4xX3xXbxX1xXfbxXexX3xXexX21xXdxXf8xX18xX3xX30xX35xX18xX1xX3xX30xaad2xX3xX1xX23xX18xX3xX18x8851xX6xX3xXd9xXf8xX3xX51xX2cxX18xX1xX3xXexX2cbxX18xX25xX3xX4xX1xX50xX3xX18xX25xX22xX114xXdxX3xXexXdxX152xX68xX3xX51xX21axX18xX25xX3xX143xXdxXd6xXexX3xX1b0xX6xX30xX62xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX50xX51xX52xXaxX12xX0xXdxX30xX25xX3xX7xX21xX4xX9xXaxX40xX40xX4xX62xX63xX6xX50xXbxX1xX68xXexX1xX50xX62xX6dxX18xX40xX51xX10xX7xX1bxXexX50xXbxX40xX18xX10xX7axX7xX40xX2xX7exX7fxX80xX40xX80xX7exX51xX85xX2xX80xX85xX80xX80xX7fxXexX2xX85xX7exX85xX91xX92xX5xX2fbxX62xX96xXbxX25xXaxX3xX40xX12xX0xXbxX12xX1a4xX28xX6xX3xX1xX2cxX18xX25xX3xX13xX6xXexXexX6xX18xX6xX16fxX3xX18x4b4axX30xX3xXexX21xX152xX18xX3xXd9xX206xX6xX3xX63xX2cxX18xX3xXexX1xX2cxX18xX1xX3xXbxX1xX141xX3xX143xXdxXd6xXexX3xXcxX21xX14axX3xX6dxX31xXdxX3xX51xXdxXd6xX18xX3xXexX1c2xX4xX1xX3xX30xX68xX6xX3xX7xX10fxX30xX3xX1xX23xX18xX3xX7ex96daxX30xX7fxX3xXd9xX22xX353xX4xX3xXexX1xXdxX3c1xXexX3xX1bxX3c1xX3xXexX1xX10xX50xX3xXexXdxX152xX68xX3xX4xX1xX68x5e24xX18xX3xX4xX1xX68xX18xX25xX3xX4xX12cxX6xX3xXexX50xX2cxX18xX3xX1xXd6xX3xXexX1xX141xX18xX25xX3xXexX21xX152xX18xX3xX4xX378xX3xX18xX22xX31xX4xX16fxX3xX1bxX1xXb4xX18xX25xX3xX25xXdxX6xX18xX3xX21xX217xX18xX25xX3xX21xX188xXdxX16fxX3xX7xX35xX4xX1xX3xX7xX41bxX3xXexX1xX50xXfbxX18xX25xX3xX30xXfbxXexX16fxX3xXexX21xX22xX18xX25xX3xX63xX2cxX52xX3xX7xX378xX18xX3xXbxX1xX51fxX30xX3xXd9xX6xX3xX51xX35xX18xX25xX16fxX3xXbxX1xX136xX18xX3xX1bxX1xX68xX3xX21x9a06xX3xX21xX2cxX18xX25xX16fxX3xX1xXfexX6xX3xX1x6c0bxX18xX3xX30xX6xX18xX25xX3xXd9xX3c1xX18xX3xX4xX1xX50xX3xX1bxX1xXfbxX4xX1xX3xX1xX2cxX18xX25xX3xXd9xX206xX6xX3xX4xX1xX15axX3xXexX1xX6xX30xX3xX3b1xX68xX6xX18xX3xX30xX68xX6xX3xX7xX10fxX30xX3xXexX1xX3axX3xX6dxX206xX16fxX3xX1xX34bxXbxX3xX51xX38fxX18xX62xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX50xX51xX52xXaxX12xX0xXdxX30xX25xX3xX7xX21xX4xX9xXaxX40xX40xX4xX62xX63xX6xX50xXbxX1xX68xXexX1xX50xX62xX6dxX18xX40xX51xX10xX7xX1bxXexX50xXbxX40xX18xX10xX7axX7xX40xX2xX7exX7fxX80xX40xX80xX7exX51xX85xX2xX80xX85xX80xX80xX7fxXexX2xX85xX7exX85xX91xX92xX5xX80xX62xX96xXbxX25xXaxX3xX40xX12xX0xXbxX12xXcxX21xX50xX18xX25xX3xX51xX206xXbxX3xX1bxX1xX6xXdxX3xXexX21xX22xX23xX18xX25xX3xX4xX28xX6xX3xX1xX2cxX18xX25xX16fxX3xX13xX6xXexXexX6xX18xX6xX3xX25xXdxX31xXdxX3xXexX1xXdxXd6xX68xX3xX18xX1xXdxX2e9xX68xX3xX5xX50xX35xXdxX3xX7xX378xX18xX3xXbxX1xX51fxX30xX3xX6dxX31xXdxX3xX4xX1xX34bxXexX3xX5xXdxXd6xX68xX3xX30xX31xXdxX16fxX3xX4xX378xXdxX3xXexXdxX3c1xX18xX3xX1xX23xX18xX3xX18xX1xX22x6921xX3xX63xX6xX30xX63xX50xX50xX16fxX3xXexX10xX18xX4xX10xX5xX62xX62xX62xX3xXexX1xX50xXfbxX18xX25xX3xX30xXfbxXexX16fxX3xX6dxXd6xX3xX7xXdxX18xX1xX16fxX3xX6xX18xX3xXexX50xX2cxX18xX3xX4xX1xX50xX3xX7xXfexX4xX3xX1bxX1x490bxX10xX62xX3xX13xX217xXexX3xX7xX141xX3xX30xX2cbxXexX3xX1xX2cxX18xX25xX3xXd9xX22xX353xX4xX3xX25xXdxX378xX30xX3xX25xXdxXfbxX3xX5xX152xX18xX3xXd9xX3c1xX18xX3xX2fbxX500xc1afxX3xX6dxX2cxX3xX63xX217xX3xX7xX22xX68xX3xXexX398xXbxX3xX30xX31xXdxX3xb1aaxX68xX136xX18xX3xX184xX3xXebxX1b5xX3xX7fxX500xX2xX7exX3xXd9xX22xX353xX4xX3xX25xXdxX378xX30xX3xX25xXdxXfbxX3xX2xX500xX71axX62xX3xX4fxX152xX18xX3xX4xX35xX18xX1xX3xXd9xX14dxX16fxX3xX1bxX1xXfbxX4xX1xX3xX30xX68xX6xX3xX4xa0fbxX18xX3xXd9xX22xX353xX4xX3xX18xX1xX398xX18xX3xX3b1xX68xX2cxX3xXexX2cbxX18xX25xX3xXfbxX50xX3xX30xX22xX6xX3xX4xX6xX50xX3xX4xX34bxXbxX3xX13xX6xXexXexX6xX18xX6xX62xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb914xX68xXexX1xX50xX21xXaxX12xXf3xXfexX4xX3xXebxX50xX2cxX18xX25xX0xX40xXbxX12

Đức Hoàng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

DU XUÂN NHẬT – HÀN 2017

DU XUÂN NHẬT – HÀN 2017
2016-11-04 14:27:00

Bạn đã có kế hoạch nghỉ ngơi sau một năm làm việc căng thẳng nào cho mùa du xuân 2017 chưa? Nếu bạn vừa là người thích trải nghiệm văn hóa, vừa là người yêu thích sự ấm áp và...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long