Cập nhật:  GMT+7
3ed1x7614x5555x6acfx7324x9c67xb109x9001x4f43xX7xc54cxba8axd3efx6740x6914x8b46xX5x59f6xXaxa323xdb24xXdx5cf5xca87xX3xXex913cxX6xcaa2xX3xca65xXdxb255xX16xX3xX7xX1fxXexX3x5880xXdxc1b2xX4xX3xX4xX1x653axc489x78adxX3xa5dfxdd03xX3xX31x75c8xX2dxX3xX4xcc18xX3xXexc7e0xXdxX3xXcxX19xX3cxXdxX3xXexX3cxX16xX3xX1dxXdxX6xX16xX3xac49x8649xX2fxX1dxX3xX6xX2fxX3xXexc9e6xX2fxX1xX0x7398xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcedex87d4xc0a5x53faxXaxX12xX0xXdxX16xX1dxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX5axX5axX4x7706xX31xX6xX6axXbxX1xX2dxXexX1xX6axX7cxX26xX2fxX5axX6bxX10xX7x6637xXexX6axXbxX5axX2fxX10xd309xX7xX5axd458xX2xX97xbf75xX5axdc44x5225xX6bxdac9xX2xX97xbefdxXa2xX2xX9fxXexX2x7275xXa8xX2xX9cxX9cxX5xX2xX7cx9875xXbxX1dxXaxX3xX5axX12xX0xXbxX12x77a0xXcx5dbexXcxX3x63adxX3x5a59xX1dx7771xX6cxX3xX2xX9dxX5axXa2xX1bxX3x613dxX6cxX3xX31xX6xX2fxX3xc87fxXcxXcx4ed2xX3xXexX56xX2fxX1xX3xX26xXc3xX3x6f94xXdxX28xX2fxX3xX13xXdxX15xX16xX3xX7xX1fxXexX3xX2fxX1xaee7xX2fxX3xX6bxXf0xX2fxX3xb7bfxXe0xX13x954cxXc1x671fxacc4xX3xXexX56xX2fxX1xX3xd0dcx4938xX3xXbxX1xe4b0xXdxX3xX1xc219xXbxX3xX8dxXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX1bxX3xX1dxXdxX1fxX16xX3xX7xX1fxXexX3xX26xXdxX28xX4xX3xXex7ad9xX3xX4xX1xa4d7xX4xX3xX4xX1xX6axX3xX2fxX1dx91f1x60dexXdxX3xX31xX32xX3xXexX3cxX16xX3xX1dxXdx64cfxX1bxX3xXexX3cxX16xX3xX1dxXdxX6xX16xX3xX31xX35xX2dxX3xX4xX39xX3xXexX1xX10xX6axX3x99eaxX2dxX6cxX3xX104xX32xX2fxX1xX3xX4x933bxX6xX3x4ff2xX2dx9c9dxXexX3xX69xX35xX2dxX3xX4xX39xX3xXbcxX69xXd6xa18exX3xX26xXc3xX3xX104xX3cxXdxX3xX31xXdxX15xX2dxX3xX177xXbcxXc1xXfcxX3xX2fxb9f0xX16xX3xX97xX9axX2xXa2xX3xXexX3cxXdxX3xXcxX19xX3cxXdxX3xXexX3cxX16xX3xX1dxXdxX6xX16xX3xX4dxX4exX2fxX1dxX3xX6xX2fxX3xXexX56xX2fxX1xX7cxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6axX6bxX6cxXaxX12xXd6xX2dxX6xX3xX8dxXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xX4xX1xX6axX3xXexX1x6db4xX6cxX3xX4xX4exX2fxX1dxX3xXexX1fxX4xX3xX4xX1xX2dxX2exX2fxX3xX31xX32xX3xX31xX35xX2dxX3xX4xX39xX3xX4xX1xX6axX3xX2fxX1dxX136xX137xXdxX3xX31xX32xX3xXexX3cxX16xX3xX1dxXdxX143xX1bxX3xXexX3cxX16xX3xX1dxXdxX6xX16xX3xXexX3cxXdxX3xXcxX19xX3cxXdxX3xXexX6xX16xX3xX1dxXdxX6xX16xX3xX4dxX4exX2fxX1dxX3xX6xX2fxX3xXexX56xX2fxX1xX3xX104xX105xX3xX104xX136xX10dxX4xX3xXexX1x7203xX4xX3xX1xXdxX28xX2fxX3xXexX109xXexX3xX2fxX1x6092xX16xX3xX104x9df3xX16xX3xX31xX250xX6axX3xX2fxX1xX143xX2fxX1dxX3xX104xX109xXdxX3xXexX136xX10dxX2fxX1dxX3xX2fxXc3xX6cxX3xXexX1xX23exX4xX3xX1xXdxX28xX2fxX3xX104xX35xX6cxX3xX104xX165xX3xX15bxX2dxX6cx4368xX2fxX3xX4xX39xX3xXexX19xXdxX3xXexX1xX10xX6axX3xX15bxX2dxX6cxX3xX104xX32xX2fxX1xX3xX4xX165xX6xX3xXbxX1xX1fxXbxX3xX5xX2dxX16axXexX7cxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6axX6bxX6cxXaxX12xX0xXdxX16xX1dxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX5axX5axX4xX7cxX31xX6xX6axXbxX1xX2dxXexX1xX6axX7cxX26xX2fxX5axX6bxX10xX7xX8dxXexX6axXbxX5axX2fxX10xX94xX7xX5axX97xX2xX97xX9axX5axX9cxX9dxX6bxX9fxX2xX97xXa2xXa2xX2xX9fxXexX2xXa8xXa8xX2xX9cxX9cxX5xX97xX7cxXb0xXbxX1dxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6axX6bxX6cxXaxX12xXcxX19xX3cxXdxX3xXexX3cxX16xX3xX1dxXdxX6xX16xX3xX104xX105xX3xXexX1xXc3xX2fxX1xX3xX5xX16axXbxX3xX16xde89xXexX3xXcxX129xX3xX31xX35xX2dxX3xX4xX39xXbfxX3xXbcx6c80xX2fxX3xX26xX32xX3xX31xX35xX2dxX3xX4xX39xX3xX7xX109xX3x7847xX3xXexX1xX2dxX333xX4xX3xX8dxX1xX2dxX3xX26xX23exX4xX3xX31x9b0dxX3xXbxX1xXdxd952xX2dxX3xX7xX109xX3xX2xX9axX3xXexX19xb7bbxX2fxX3xX104xX32xX6xX3xX31xXc3xX2fxX3xdc48xX105xX3xXcxXdxX373xX2fxX3xX13xXdxX373xX2fxX1bxX3xX1xX2dxX6cxX28xX2fxX3xX168xXf0xX16xX3xXcxX1xX6xX6ax940fxX3xX6bxX6xX2fxX1xX3xX7xX1fxX4xX1xX3xXexX1xX6xX16xX3xX1dxXdxX6xX3xX31xX35xX2dxX3xX4xX39xX3xX4x7e42xX3xX2xX2xX9fxX3xX4xX39xX3xXexX19xXdxX3xX5xXc3xX3xX4xX1fxX2fxX3xX31xX333xX1bxX3xX4xX1xXdxX368xX2fxX3xX7xc3b7xX3xX26xXc3xX3xX97xXa2xX9cxX3xX2fxX1dxX136xX137xXdxX3xX31xX32xX3xXexX3cxX16xX3xX1dxXdxX143xX1bxX3xXexX3cxX16xX3xX1dxXdxX6xX16xX7cxX3xXcxX19xX3cxXdxX3xX4x5297xX2fxX1dxX3xX104xX105xX3xXexX1xX23exX4xX3xX1xXdxX28xX2fxX3xXbxX1xX129xX3xX31xXdxX368xX2fxX1bxX3xX1xX136xd111xX2fxX1dxX3xX6bx5ce4xX2fxX1bxX3xX1dxXdxX250xXdxX3xXexX1xe3f4xX4xX1xX3xX4xX1xX6axX3xX2fxX1dxX136xX137xXdxX3xX31xX32xX3xXexX3cxX16xX3xX1dxXdxX143xX1bxX3xXexX3cxX16xX3xX1dxXdxX6xX16xX3xX1xXdxX15xX2dxX3xX19xad40xX3xX4xX1fxX4xX3xX15bxX2dxX6cxX3xX104xX32xX2fxX1xX3xXbxX1xX1fxXbxX3xX5xX2dxX16axXexX3xX5xXdxX373xX2fxX3xX15bxX2dxX6xX2fxX3xX104xX368xX2fxX3xX15bxX2dxX6cxX27fxX2fxX3xX31xX35xX2dxX3xX4xX39xX3xXd6xX2dxX109xX4xX3xX1xX333xXdxX3xX26xXc3xX3xX177xXbcxXc1xXfcxX39axX3xXexX1xX4exX2fxX1dxX3xXexXdxX2fxX3xX26xX27fxX3xX4xX2dxX333xX4xX3xX31xX35xX2dxX3xX4xX39xX3xXbcxX69xXd6xX177xX3xX8dxX1xX3b7xX6xX3x53a6xXe0xX3xX26xXc3xX3xX104xX3cxXdxX3xX31xXdxX15xX2dxX3xX177xXbcxXc1xXfcxX3xX2fxX1xXdxX28xX16xX3xX8dx3f3dxX3xX97xX9axX97xX2xXbfxX97xX9axX97xX352xX39axX3xX2fxXdxX373xX16xX3xX6cxX368xXexX3xX6bxX6xX2fxX1xX3xX7xX1fxX4xX1xX3xX4xX39xX3xXexX19xXdxX1bxX3xX6bxX6xX2fxX1xX3xX7xX1fxX4xX1xX3xX4xX1fxX4xX3xX12dxX2fxX1dxX3xX4xX39xX3xX26xXdxX373xX2fxX3xXbcxX69xXd6xX177xX3xX8dxX1xX6axX1fxX3xX4c0xXe0xX3xX26xXc3xX3xX104xX3cxXdxX3xX31xXdxX15xX2dxX3xX177xXbcxXc1xXfcxX3xX2fxX1xXdxX28xX16xX3xX8dxX4dbxX3xX97xX9axX97xX2xX3xa246xX3xX97xX9axX97xX352xX1bxX3xX104xX250xX16xX3xX31xX250xX6axX3xX2fxX1dxX136xX137xXdxX3xX31xX32xX3xXexX3cxX16xX3xX1dxXdxX143xX1bxX3xX31xX32xX3xXexX3cxX16xX3xX1dxXdxX6xX16xX3xX104xX136xX10dxX4xX3xXexX1xX23exX4xX3xX1xXdxX28xX2fxX3xX15bxX2dxX6cxX27fxX2fxX3xX31xX35xX2dxX3xX4xX39xX7cxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6axX6bxX6cxXaxX12xXbcxX6axXc3xX2fxX3xX8dxXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX1bxX3xX1dxXdxX1fxX16xX3xX7xX1fxXexX3xX6cxX373xX2dxX3xX4xX35xX2dxX3xXcxX19xX3cxXdxX3xXexX3cxX16xX3xX1dxXdxX6xX16xX3xXexX1xX23exX4xX3xX1xXdxX28xX2fxX3xXexX109xXexX3xX8dxX368xX3xX1xX6axX3cxX4xX1xX3xX31xX250xX6axX3xX26xX28xX3xX31xX35xX2dxX3xX4xX39xX1bxX3xX31xX250xX6axX3xX104xX250xX16xX3xX6xX2fxX3xX2fxXdxX2fxX1xX1bxX3xX6xX2fxX3xXexX6axXc3xX2fxX3xXexX19xX6axX2fxX1dxX3xX1dxXdxX6xX16xX1bxX3xX1dxXdxX143xX3xX26xXc3xX3xX2fxX1dxX18bxX2fxX3xX4xX1x850cxX2fxX3xXexX19xX136xX137xX2fxX1dxX3xX1xX10dxXbxX3xX5xX10dxXdxX3xX6bx8d15xX2fxX1dxX3xXexX129xX3xX4xX1xX12dxX4xX3xX31xX35xX2dxX3xX4xX39xX3xX104xX15xX3xXexX1xX4exX2fxX1dxX3xX4xX2dxX2fxX1dxX1bxX3xX26xXdxX3xXbxX1xX3cxX16xX3xX2fxX333xXdxX3xX15bxX2dxX6cxX3xX4xX342xX3xX7xd5c8xX3xX1dxXdxX6xX16xX1bxX3xX1dxXdxX143xX3xX1xX6axX62fxX4xX3xXexX1xX23exX4xX3xX1xXdxX28xX2fxX3xX4xX1fxX4xX3xX1xXc3xX2fxX1xX3xX26xXdxX3xX26xXdxX3xXbxX1xX3cxX16xX3xXbxX1xX1fxXbxX3xX5xX2dxX16axXexX3xX8dxX1xX1fxX4xX7cxX3xXcxX1xX136xX137xX2fxX1dxX3xX37exX2dxX6cxX373xX2fxX3xX19xXc3xX3xX7xX6axX1fxXexX3xX6bxX6xX2fxX1xX3xX7xX1fxX4xX1xX3xX4xX39xX3xXexX19xXdxX1bxX3xX4xX1xc48exX3xa91bxX3xX2fxX1xX143xX2fxX1dxX3xXexX19xX136xX137xX2fxX1dxX3xX1xX10dxXbxX3xX8dxX1xX4exX2fxX1dxX3xX104xX136xX10dxX4xX3xX1dxX1xXdxX3xXexX373xX2fxX1bxX3xX37exX3b7xX6xX3xXexX373xX2fxX3xX1xX6axX62fxX4xX3xX31xX129xX3xX7xX2dxX2fxX1dxX3xXexX373xX2fxX3xX26xXc3xX6axX3xX6bxX6xX2fxX1xX3xX7xX1fxX4xX1xX3xX4xX39xX3xXexX19xXdxX3xXexX1xX10xX6axX3xX15bxX2dxX6cxX3xX104xX32xX2fxX1xX3xXbcxXdxX27fxX2dxX3xX9fxX9axX3xX4xX165xX6xX3xX168xX2dxX16axXexX3xX69xX35xX2dxX3xX4xX39xX3xX104xX3cxXdxX3xX31xXdxX15xX2dxX3xXd6xX2dxX109xX4xX3xX1xX333xXdxX3xX26xXc3xX3xX104xX3cxXdxX3xX31xXdxX15xX2dxX3xX177xX333xXdxX3xX104x9ce0xX2fxX1dxX3xX2fxX1xXf0xX2fxX3xX6bxXf0xX2fxX3xX104xX15xX3xX104xXdxX27fxX2dxX3xX4xX1xX56xX2fxX1xX3xX6bxX6xX2fxX1xX3xX7xX1fxX4xX1xX3xX4xX39xX3xXexX19xXdxX3xX8dxX32xXbxX3xXexX1xX137xXdxX3xX2fxX1xX24cxX16xX3xX104xX250xX16xX3xX31xX250xX6axX3xXexX1xX23exX4xX3xX1xXdxX28xX2fxX3xX15bxX2dxX6cxX27fxX2fxX3xX31xX35xX2dxX3xX4xX39xX3xXexX1xX10xX6axX3xX15bxX2dxX6cxX3xX104xX32xX2fxX1xX7cxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx93b5xX2dxXexX1xX6axX19xXaxX12xXbcxXdxX2fxX1xX3xXe0xX2dxc674xX3xX549xX3xXcxX2dxe37dxX3xX7f6xX2fxX1xX0xX5axXbxX12

Đinh Vũ – Tú Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hạ Hòa hướng về ngày hội non sông

Hạ Hòa hướng về ngày hội non sông
2021-05-18 17:22:10

PTĐT - Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng, huyện Hạ Hòa...

Vùng cao đón ngày hội lớn

Vùng cao đón ngày hội lớn
2021-05-18 14:31:07

PTĐT - Vượt quãng đường gần 10 km với những khúc cua tay áo, từ trung tâm xã Yên Sơn, chúng tôi đến Chen, Chự, Hồ- 3 bản vùng cao của huyện Thanh Sơn để...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long